Ekonomikos savarankiški darbai

738 dokumentai
Servqual metodika
Įvadas Temos aktuolumas Paslaugų kokybė. Paslaugų kokybės vertinimas. Kokybės vertinimo kriterijai vartotojų požiūriu. Paslaugų kokybės metodai. Kokybės spragų modelis. Mažmeninių paslaugų ir suvoktos kokybės modelis. Paslaugų ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2016 11 20
UAB „Amber Food“ įmonės veiklos analizė
Įmonės charakteristika. Įmonės veiklos planavimas. Įmonės vizija. Įmonės misija. Įmonės tikslas. Įmonės uždaviniai. Įmonės veiklos planas. Įmonės veiklos organizavimas. Darbuotojų sąrašas. Įmonės organizacinė valdymo ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2017 04 10
Įmonės rinkodaros mikro ir makro aplinka Maxima
Praktinis darbas Nr. Įmonės rinkodaros mikro ir makro aplinka. Politinė - teisinė sistema. Ekonominė padėtis. Socialinė– kultūrinė aplinka. Moksliniai – technologiniai laimėjimai. Gamtinė aplinka. Įmonės mikro aplinka. Labiausiai ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2014 11 24
Investicinis projektas UAB „Pieno žvaigždės“
Įvadas. Darbo objektas UAB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ investicinis projektas. Darbo tikslas įvertinti UAB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ investicinio projekto efektyvuma ir riziką. Darbo uždaviniai. Apskaičiuoti investicinio projekto pinigų ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2017 04 15
Mikroekonomikos savarankiškas darbas
Mikroekonomikos savarankiško darbo užduotis. Prekė A yra kasdieninio vartojimo prekė, jeigu. Didėjant gamybos apimčiai, vidutiniai bendrieji kaštai mažėja, kai. Kurias šių problemų priskirtumėte mikroekonomikai. Jei vištienos kaina ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2013 10 14
Ekonomikos teorija savarankiškas darbas
Testo užduočių ir uždavinių sprendimai bei atsakymai. Testo užduočių sprendimai. Uždavinių sprendimai. Literatūra.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2015 03 25
AB „Linas“ verslo galimybių analizė
Įvadas. Teoriniai aspektai. AB „Linas“ veiklos analizė. AB „Linas“ veikla. Įmonės rizikų valdymas. AB „Linas“ pardavimai. Problemų sprendimo galimybės. AB „Linas“ PEST analizė. AB „Linas“ ssgg (swot) analizė. AB ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2018 10 09
Investicijų valdymo savarankiškas darbas
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Makroekonominė analizė. Pagrindiniai makroekonomikos rodikliai. Darbo rinka. Privataus vartojimo sektorius. Sektoriaus analizė. Įmonės investicinė analizė. Ab „Vilkyškių pieninės“ akcijos rinkos kainos dinamika. Kainos ir ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 35 puslapiai
2014 12 01
Kriptovaliuta: esmė, privalumai ir rizika
Įvadas. Kriptovaliutos, jų istorija ir esmė. Virtualios valiutos veikimas bei įsigijimas (pirkimas). Virtualios valiutos egzistavimas Lietuvoje. Kriptovaliutų privalumai, trūkumai bei rizika. Kriptovaliutų nauda. Kriptovaliutų trūkumai. ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2018 02 11
Forex analizė
Įvadas. Užsienio valiutų rinka. Valiutų rinkos klasifikacija. Forex rinkos ypatumai. Forex rinkos dalyviai. Forex Lietuvoje. Rinkos analizes būdai. Techninė analizė. Fundamentalioji analizė. Užsienio valiutų porų analizė. Išvados. ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2015 04 14
Komunikacija įmonės veikloje
Įvadas. Vidinė komunikacija – kontroliuojami informacijos mainai. Vidinė komunikacija motyvuoja. Vidinė komunikacija apsimoka. Darbuotojai – svarbiausia auditorija. Komunikacijos kokybė nuo logistikos iki nuomonės keitimo. Išvados. ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2014 05 14
Asmeninių finansų valdymo strategija savarankiškas darbas
Draudimo katedra. Asmeninių finansų valdymo strategija. Asmeniniai finansai . Savarankiško darbo tikslas. Darbo objektas. Darbo uždaviniai. Iliustracijų sąrašas lentelių sąrašas. Asmeninių finansų valdymo strategijos parengimas. ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2016 05 09
AB „Telia“ veiklos analizė
Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Informacija apie įmonę. AB „Telia“ balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos vertikalioji ir horizontalioji analizė. Balanso ataskaitos vertikalioji ir horizontalioji analizė. Pelno ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 35 puslapiai
2019 09 30
Vidinės SSGG ir išorinės aplinkos PEST analizės
PEST analizė Politinė teisinė aplinka. Socialinė kultūrinė aplinka. Mokslinė technologinė aplinka. Swot ssgg analizė stiprybės.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2017 05 26
Įmonės investicinis projektas
Įvadas. Įmonės aprašymas. Investicijos į įmonę. Investicijų rezultatas. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2017 04 10
Įmonės ištekliai ir jų panaudojimas
Įvadas. Įmonės ištekliai. Išteklių samprata. Pagrindiniai įmonės ištekliai. Įmonės išteklių panaudojimas. Įmonės veiklos efektyvumas. Pelningumo rodiklių apskaičiavimas. AB „žemaitijos pienas“ išteklių ir jų panaudojimo ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2016 05 30
Turizmo įtaka šalies ekonomikai
Įvadas. Turizmo teoriniai aspektai. Turizmo samprata. Turizmo tipai bei grupavimas. Turizmas pagal pobūdį bei tikslą. Turizmo verslo poveikis ekonomikai. Turizmo savybė. Turizmo sektoriaus augimas. Turizmo sektoriaus plėtros veiksniai ir ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 21 puslapis
2017 02 16
Lietuvos valstybės skola ir jos raida
Įvadas. Lietuvos valstybės skola. Valstybės skolos įtaka ekonomikos vystymuisi. Lietuvos valstybės skola ir analizė. Valstybės skolos mažinimo būdai. Išvados. Naudota literatūra.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2013 12 04
Nedarbo priežastys ir pasekmės Lietuvoje
Įvadas. Literatūros apžvalga. Nedarbo samprata. Nedarbo rūšys. Nedarbo priežastys. Nedarbo pasekmės. Nedarbo priežastys bei pasekmės Lietuvoje tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Nedarbo priežasčių bei pasekmių ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 27 puslapiai
2013 11 11
Ekonomikos teorijos savarankiškas darbas (2)
Testo užduočių atsakymai. Uždavinių sprendimai ir atsakymai. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2016 12 30
Finansiniai burbulai nekilnojamo turto rinkose
Įvadas. Turto burbulo susidarymas. Turto burbulo sprogimas. Finansinių krizių padariniai. Nekilnojamo turto burbulo atsiradimo priežastys. Burbulo sprogimo nuspėjimas. Didesnės finansų krizės. Auksas atpigo. Lietuvoje brangs nt. ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2014 01 15
Imonės finansinis auditas
Įvadas. Auditas ir jo rizika. Audito samprata. Audito rizika ir jos klasifikavimas. UAB ,,eiva‘‘ auditas (Ⅱ variantas). UAB “EIVA” aprašymas. UAB ,,Eiva“ rizikos įvertinimas. UAB ,,Eiva“ reikšmingumo lygio ir toleruotinos ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2017 04 29
Investicijų formos, jų ryšys ir klasifikavimas
Įvadas. Investicijų samprata. Pagrindinės investicijų esmę atskleidžiančios charakteristikos. Investavimo proceso struktūra ir dalyviai. Investicijų formos, jų ryšys ir klasifikavimas. Pagrindinės investicijų formos ir klasifikavimo ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2018 02 11
Biudžetinių įstaigų programos sąmatų sudarymas
Paveikslų sąrašas. Įvadas. Biudžetinių įstaigų programos ir sąmatos sudarymas ir vykdymas. Biudžetinių įstaigų veikla, teisės ir pareigos. Biudžetinių įstaigų programų sąmatų sudarymas ir vykdymas. Panevėžio kolegijos ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2016 02 11
Gamybos planavimas ir vykdymas pasirinktoje įmonėje
Įvadas. Gamybos proceso samprata. Gamybos pajėgumai. Gamybos efektyvumas. Gamybos proceso organizavimo principai. Elektronikos gamyklos UAB „X“ gamybiniai procesai. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2017 03 14
Tarptautinio dvigubo apmokęstinimo samprata ir atsiradimo priežastys
Įvadas. Dvigubo apmokestinimo samprata. Tarptautinio dvigubo apmokestinimo esmė. Lietuvoje taikomos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys. Dvigubo apmokestinimo problematika. Dvigubo apmokestinimo atsiradimo priežastys. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2014 06 02
Transporto ekonomika (2)
Transporto ekonomika savarankiško darbo užduotis nr. Transporto įmonės aprūpinimas materialiniais ištekliais. Papildomas darbo užmokestis. Trumpalaikio turto naudojimo efektyvumo rodikliai. Paskirstyti amortizacinius atskaitymus per visus ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2017 10 10
Asmens balansas
Asmeninių finansų tyrimas. Mėnesio išlaidos. Mėnesio pajamos. Asmeninių finansų analizė. Asmeninių finansų planas. Kuriose išlaidų kategorijose galėčiau sutaupyti? Mėnesio išlaidų planas. Kaip galėčiau gauti daugiau pajamų? ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2014 05 06
Barack Obama mokesčių reforma
JAV turėjo imtis priemonių pagyvinti šalies ekonomiką. Dėl ekonomikos sulėtėjimo buvo imtasi mokesčių mažinimo politikos, kas turėjo išvesi šalį iš recesijos. Sąlygos leido tai daryti, naudojant perteklinį ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 2 puslapiai
2016 03 30
Darbo rodiklių analizė Žemaitijos pienas
Įvadas. Darbo rodiklių analizė. Darbuotojų analizė. Darbo našumas. Darbo laiko naudojimo analizė. Darbo užmokestis. Ab „žemaitijos pienas“ veiklos charakteristika. Ab „žemaitijos pienas“ darbo rodiklių analizė. Darbuotojų ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2013 05 10
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo