Ekonomikos savarankiški darbai

353 dokumentai
Įmonės rinkodaros mikro ir makro aplinka Maxima
Praktinis darbas Nr. Įmonės rinkodaros mikro ir makro aplinka. Politinė - teisinė sistema. Ekonominė padėtis. Socialinė– kultūrinė aplinka. Moksliniai – technologiniai laimėjimai. Gamtinė aplinka. Įmonės mikro aplinka. Labiausiai ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2014 11 23
Mikroekonomikos savarankiškas darbas
Mikroekonomikos savarankiško darbo užduotis. Prekė A yra kasdieninio vartojimo prekė, jeigu. Didėjant gamybos apimčiai, vidutiniai bendrieji kaštai mažėja, kai. Kurias šių problemų priskirtumėte mikroekonomikai. Jei vištienos kaina ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2013 10 12
Komunikacija įmonės veikloje
Įvadas. Vidinė komunikacija – kontroliuojami informacijos mainai. Vidinė komunikacija motyvuoja. Vidinė komunikacija apsimoka. Darbuotojai – svarbiausia auditorija. Komunikacijos kokybė nuo logistikos iki nuomonės keitimo. Išvados. ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2014 05 13
Servqual metodika
Įvadas Temos aktuolumas Paslaugų kokybė. Paslaugų kokybės vertinimas. Kokybės vertinimo kriterijai vartotojų požiūriu. Paslaugų kokybės metodai. Kokybės spragų modelis. Mažmeninių paslaugų ir suvoktos kokybės modelis. Paslaugų ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2016 11 20
Lietuvos valstybės skola ir jos raida
Įvadas. Lietuvos valstybės skola. Valstybės skolos įtaka ekonomikos vystymuisi. Lietuvos valstybės skola ir analizė. Valstybės skolos mažinimo būdai. Išvados. Naudota literatūra.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2013 12 01
Nedarbo priežastys ir pasekmės Lietuvoje
Įvadas. Literatūros apžvalga. Nedarbo samprata. Nedarbo rūšys. Nedarbo priežastys. Nedarbo pasekmės. Nedarbo priežastys bei pasekmės Lietuvoje tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Nedarbo priežasčių bei pasekmių ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 27 puslapiai
2013 11 09
Investicijų valdymo savarankiškas darbas
Įvadas. Makroekonominė analizė. Pagrindiniai makroekonomikos rodikliai. Darbo rinka. Privataus vartojimo sektorius. Sektoriaus analizė. Įmonės investicinė analizė. Ab „Vilkyškių pieninės“ akcijos rinkos kainos dinamika. Kainos ir ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 35 puslapiai
2014 11 30
Darbo rodiklių analizė Žemaitijos pienas
Įvadas. Darbo rodiklių analizė. Darbuotojų analizė. Darbo našumas. Darbo laiko naudojimo analizė. Darbo užmokestis. Ab „žemaitijos pienas“ veiklos charakteristika. Ab „žemaitijos pienas“ darbo rodiklių analizė. Darbuotojų ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2013 05 09
Forex analizė
Įvadas. Užsienio valiutų rinka. Valiutų rinkos klasifikacija. Forex rinkos ypatumai. Forex rinkos dalyviai. Forex Lietuvoje. Rinkos analizes būdai. Techninė analizė. Fundamentalioji analizė. Užsienio valiutų porų analizė. Išvados. ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2015 04 13
Investicinis projektas UAB „Pieno žvaigždės“
Įvadas. Darbo objektas UAB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ investicinis projektas. Darbo tikslas įvertinti UAB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ investicinio projekto efektyvuma ir riziką. Darbo uždaviniai. Apskaičiuoti investicinio projekto pinigų ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2017 04 12
Tarptautinio dvigubo apmokęstinimo samprata ir atsiradimo priežastys
Įvadas. Dvigubo apmokestinimo samprata. Tarptautinio dvigubo apmokestinimo esmė. Lietuvoje taikomos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys. Dvigubo apmokestinimo problematika. Dvigubo apmokestinimo atsiradimo priežastys. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2014 05 31
UAB „Amber Food“ įmonės veiklos analizė
Įmonės charakteristika. Įmonės veiklos planavimas. Įmonės vizija. Įmonės misija. Įmonės tikslas. Įmonės uždaviniai. Įmonės veiklos planas. Įmonės veiklos organizavimas. Darbuotojų sąrašas. Įmonės organizacinė valdymo ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2017 04 10
Biudžetinių įstaigų programos sąmatų sudarymas
Paveikslų sąrašas. Įvadas. Biudžetinių įstaigų programos ir sąmatos sudarymas ir vykdymas. Biudžetinių įstaigų veikla, teisės ir pareigos. Biudžetinių įstaigų programų sąmatų sudarymas ir vykdymas. Panevėžio kolegijos ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2016 02 11
Ekonomikos teorija savarankiškas darbas
Testo užduočių ir uždavinių sprendimai bei atsakymai. Testo užduočių sprendimai. Uždavinių sprendimai. Literatūra.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2015 03 21
Tarptautinė prekyba ir eksportas
Įvadas. Tarptautinės prekybos ekonomines prielaidos. Tarptautinės prekybos nauda. Paklausa ir pasiula tarptautinėje prekyboje. Tarptautinės prekybos politikos vykdymas. Eksporto operacijų organizacinės formos ir metodai. Pasaulinio eksporto ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2014 01 06
Užimtumo ir nedarbo samprata. Nedarbo priežastys ir nedarbo rūšys. Nedarbo lygis
Įvadas. Užimtumo ir nedarbo samprata. Nedarbo samprata. Užimtumo samprata. Nedarbo priežastys ir nedarbo rūšys. Nedarbo priežastys. Nedarbo rūšys. Nedarbo lygis. Išvados. Literatūrinis sąrašas.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2014 11 12
Asmeninių finansų valdymo strategija savarankiškas darbas
Draudimo katedra. Asmeninių finansų valdymo strategija. Asmeniniai finansai . Savarankiško darbo tikslas. Darbo objektas. Darbo uždaviniai. Iliustracijų sąrašas lentelių sąrašas. Asmeninių finansų valdymo strategijos parengimas. ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2016 05 08
Asmens balansas
Asmeninių finansų tyrimas. Mėnesio išlaidos. Mėnesio pajamos. Asmeninių finansų analizė. Asmeninių finansų planas. Kuriose išlaidų kategorijose galėčiau sutaupyti? Mėnesio išlaidų planas. Kaip galėčiau gauti daugiau pajamų? ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2014 04 26
Finansiniai burbulai nekilnojamo turto rinkose
Įvadas. Turto burbulo susidarymas. Turto burbulo sprogimas. Finansinių krizių padariniai. Nekilnojamo turto burbulo atsiradimo priežastys. Burbulo sprogimo nuspėjimas. Didesnės finansų krizės. Auksas atpigo. Lietuvoje brangs nt. ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2014 01 04
Lietuvos regionų netolygumų mažinimo priemonės pagal apskritis
Lietuvos regionų netolygumų mažinimo priemonės pagal apskritis. Regionų ekonomikos savarankiškas darbas įvadas. Regioninė politika lietuvoje. Regiono sąvoka. Regioninės politikos esmė. Lietuvos apskričių socialinės ir ekonominės ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 28 puslapiai
2013 05 02
Turizmo įtaka šalies ekonomikai
Įvadas. Turizmo teoriniai aspektai. Turizmo samprata. Turizmo tipai bei grupavimas. Turizmas pagal pobūdį bei tikslą. Turizmo verslo poveikis ekonomikai. Turizmo savybė. Turizmo sektoriaus augimas. Turizmo sektoriaus plėtros veiksniai ir ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 21 puslapis
2017 02 16
X įmonės informacijos srautų analizė
Įvadas. Duomenų srautų diagramos. Esybių – ryšių diagrama. Išvados.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2015 03 29
Investicijų valdymas
Įvadas. Lietuvos ekonomikos makroanalizė. Investicijos lietuvoje. Darbo rinka lietuvoje. Privatus vartojimas lietuvoje. Infliacija. Sektoriaus analizė. Finansinės būklės analizė. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balansas. Pinigų srautų ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2013 03 18
Banko paskolų ir lizingo paslaugų verslo įmonėms pardavimo Lietuvoje analizė
Įvadas. Paskolos samprata ir kreditų politikos ypatumai. Paskolų rūšys. Lizingas. Lizingo samprata. Lizingo rūšys. Finansinio lizingo rūšys. Banko paskolų ir lizingo paslaugų finansiniai rodikliai nuo 2008 metų iki 2013 metų 3 ketv. ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 25 puslapiai
2014 02 10
Grožio salonų pasirinkimas Tauragėje Taikomųjų tyrimų metodologijos savarankiškas darbas
Tiriamojo objekto pristatymas. Tyrimo organizavomo etapai. Problemos apibrėžimas. Tyrimo projekto rengimas. Atrankos modelio parengimas. Duomenų rinkimas. Lankytojų tendencija. Grožio salonų pasirinkimas. Kainų įtaka paslaugos pirkimui. ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2014 11 16
Darnaus vystymosi samprata
Įvadas. Darnaus vystymosi samprata. Darnaus vystymosi pagrindinės dimensijos. Darnumo rodiklių ir indeksų samprata. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2014 03 31
Įmonės mokami mokesčiai
Lentelių sąrašas. Įvadas. Mokesčių sistema, rūšys, klasifikacija. Gyventojų pajamų mokestis. Valstybis socialinis draudimas. Privalomasis sveikatos draudimas. Įmokos į garantinį fondą. Mokestis už aplinkos teršimą. Nekilnojamojo ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 24 puslapiai
2016 05 17
Olandijos ekonomika
Austin. Olandijos ekonomika. Olandija. Olandija. Amsterdamas. Olandijos Vyriausybės būstinė. Olandijos karalienė Beatričė (Beatrix) su Valdu ir Alma Adamkais. Nuo 2013 m. balandžio 30 d., šalis turi naują vadovą – karalių Willemą ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2013 11 06
Bendrasis nacionalinis produktas ir jo apskaita
Įvadas. Bendrasis nacionalinis produktas. Bendrojo nacionalinio produkto sąvoka ir apskaičiavimas. Bendrojo nacionalinio produkto rūšys. Bendrojo nacionalinio produkto rodikliai. Bendrasis nacionalinis produktas ir valstybės fiskalinė ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2013 12 14
Mikroekonomikos darbas
Ištęstinių studijų mikroekonomikos savarankiškas kontrolinis darbas (7 variantas. Pasirinkite teisingą (-us) atsakymą (-us) ir paaiškinkite. Teisingo atsakymo vertė – 0,4 balo. Paaiškinkite, kas yra ekonomikos teorija ir kodėl būtina ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2015 02 10
×