Ekonomikos savarankiški darbai

773 dokumentai
Servqual metodika
Įvadas Temos aktuolumas Paslaugų kokybė. Paslaugų kokybės vertinimas. Kokybės vertinimo kriterijai vartotojų požiūriu. Paslaugų kokybės metodai. Kokybės spragų modelis. Mažmeninių paslaugų ir suvoktos kokybės modelis. Paslaugų ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2016 11 20
UAB „Amber Food“ įmonės veiklos analizė
Įmonės charakteristika. Įmonės veiklos planavimas. Įmonės vizija. Įmonės misija. Įmonės tikslas. Įmonės uždaviniai. Įmonės veiklos planas. Įmonės veiklos organizavimas. Darbuotojų sąrašas. Įmonės organizacinė valdymo ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2017 04 10
Įmonės rinkodaros mikro ir makro aplinka Maxima
Praktinis darbas Nr. Įmonės rinkodaros mikro ir makro aplinka. Politinė - teisinė sistema. Ekonominė padėtis. Socialinė– kultūrinė aplinka. Moksliniai – technologiniai laimėjimai. Gamtinė aplinka. Įmonės mikro aplinka. Labiausiai ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2014 11 24
Investicinis projektas UAB „Pieno žvaigždės“
Įvadas. Darbo objektas UAB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ investicinis projektas. Darbo tikslas įvertinti UAB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ investicinio projekto efektyvuma ir riziką. Darbo uždaviniai. Apskaičiuoti investicinio projekto pinigų ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2017 04 15
Mikroekonomikos savarankiškas darbas
Mikroekonomikos savarankiško darbo užduotis. Prekė A yra kasdieninio vartojimo prekė, jeigu. Didėjant gamybos apimčiai, vidutiniai bendrieji kaštai mažėja, kai. Kurias šių problemų priskirtumėte mikroekonomikai. Jei vištienos kaina ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2013 10 14
Ekonomikos teorija savarankiškas darbas
Testo užduočių ir uždavinių sprendimai bei atsakymai. Testo užduočių sprendimai. Uždavinių sprendimai. Literatūra.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2015 03 25
Įmonės ekonomika: katilų gamyba
Žaidimo „ kietas riešutas “ apžvalga. Įmonės strategija 5 metams. Įmonės pajėgumų ir darbininkų skaičiaus kitimo analizė. Gamybos apimties ir atsargų kitimo analizė. Gamybos savikainos , pilnosios savikainos ir pardavimo kainos ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2018 05 16
AB „Linas“ verslo galimybių analizė
Įvadas. Teoriniai aspektai. AB „Linas“ veiklos analizė. AB „Linas“ veikla. Įmonės rizikų valdymas. AB „Linas“ pardavimai. Problemų sprendimo galimybės. AB „Linas“ PEST analizė. AB „Linas“ ssgg (swot) analizė. AB ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2018 10 09
Kriptovaliuta: esmė, privalumai ir rizika
Įvadas. Kriptovaliutos, jų istorija ir esmė. Virtualios valiutos veikimas bei įsigijimas (pirkimas). Virtualios valiutos egzistavimas Lietuvoje. Kriptovaliutų privalumai, trūkumai bei rizika. Kriptovaliutų nauda. Kriptovaliutų trūkumai. ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2018 02 11
AB „Telia“ veiklos analizė
Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Informacija apie įmonę. AB „Telia“ balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos vertikalioji ir horizontalioji analizė. Balanso ataskaitos vertikalioji ir horizontalioji analizė. Pelno ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 35 puslapiai
2019 09 30
Investicijų valdymo savarankiškas darbas
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Makroekonominė analizė. Pagrindiniai makroekonomikos rodikliai. Darbo rinka. Privataus vartojimo sektorius. Sektoriaus analizė. Įmonės investicinė analizė. Ab „Vilkyškių pieninės“ akcijos rinkos kainos dinamika. Kainos ir ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 35 puslapiai
2014 12 01
Forex analizė
Įvadas. Užsienio valiutų rinka. Valiutų rinkos klasifikacija. Forex rinkos ypatumai. Forex rinkos dalyviai. Forex Lietuvoje. Rinkos analizes būdai. Techninė analizė. Fundamentalioji analizė. Užsienio valiutų porų analizė. Išvados. ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2015 04 14
Komunikacija įmonės veikloje
Įvadas. Vidinė komunikacija – kontroliuojami informacijos mainai. Vidinė komunikacija motyvuoja. Vidinė komunikacija apsimoka. Darbuotojai – svarbiausia auditorija. Komunikacijos kokybė nuo logistikos iki nuomonės keitimo. Išvados. ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2014 05 14
Asmeninių finansų valdymo strategija savarankiškas darbas
Draudimo katedra. Asmeninių finansų valdymo strategija. Asmeniniai finansai . Savarankiško darbo tikslas. Darbo objektas. Darbo uždaviniai. Iliustracijų sąrašas lentelių sąrašas. Asmeninių finansų valdymo strategijos parengimas. ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2016 05 09
Įmonės investicinis projektas
Įvadas. Įmonės aprašymas. Investicijos į įmonę. Investicijų rezultatas. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2017 04 10
Vidinės SSGG ir išorinės aplinkos PEST analizės
PEST analizė Politinė teisinė aplinka. Socialinė kultūrinė aplinka. Mokslinė technologinė aplinka. Swot ssgg analizė stiprybės.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2017 05 26
Paklausos ir pasiūlos analizė UAB „Varlė“ įmonėje
Įvadas. Teorinė dalis. Paklausa. Paklausos kreivė. Pasiūla. Pasiūlos dėsnis ir kreivė. Praktinė dalis. Varle. lt istorija. Bendrovės misija, bendri tikslai, vertybės ir strateginis planas. Įmonės misija. Įmonės vizija. Vertybės ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2019 04 04
Imonės finansinis auditas
Įvadas. Auditas ir jo rizika. Audito samprata. Audito rizika ir jos klasifikavimas. UAB ,,eiva‘‘ auditas (Ⅱ variantas). UAB “EIVA” aprašymas. UAB ,,Eiva“ rizikos įvertinimas. UAB ,,Eiva“ reikšmingumo lygio ir toleruotinos ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2017 04 29
Įmonės ištekliai ir jų panaudojimas
Įvadas. Įmonės ištekliai. Išteklių samprata. Pagrindiniai įmonės ištekliai. Įmonės išteklių panaudojimas. Įmonės veiklos efektyvumas. Pelningumo rodiklių apskaičiavimas. AB „žemaitijos pienas“ išteklių ir jų panaudojimo ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2016 05 30
Kriptovaliutos: Galimybės ir Grėsmės
Įžanga. Kriptovaliuta ir „Bitcoin“. Kodėl kriptovaliutos turi vertę? Bitcoin pažeidžiamumas. „Bitcoin“ naudojimas verslo pasaulyje. „Bitcoin“ reguliavimas. „Bitcoin“ kaip investicijos naudojimas. Kriptovaliutos ateitis. ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2018 05 15
Nedarbo priežastys ir pasekmės Lietuvoje
Įvadas. Literatūros apžvalga. Nedarbo samprata. Nedarbo rūšys. Nedarbo priežastys. Nedarbo pasekmės. Nedarbo priežastys bei pasekmės Lietuvoje tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Nedarbo priežasčių bei pasekmių ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 27 puslapiai
2013 11 11
Investicijų formos, jų ryšys ir klasifikavimas
Įvadas. Investicijų samprata. Pagrindinės investicijų esmę atskleidžiančios charakteristikos. Investavimo proceso struktūra ir dalyviai. Investicijų formos, jų ryšys ir klasifikavimas. Pagrindinės investicijų formos ir klasifikavimo ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2018 02 11
Turizmo įtaka šalies ekonomikai
Įvadas. Turizmo teoriniai aspektai. Turizmo samprata. Turizmo tipai bei grupavimas. Turizmas pagal pobūdį bei tikslą. Turizmo verslo poveikis ekonomikai. Turizmo savybė. Turizmo sektoriaus augimas. Turizmo sektoriaus plėtros veiksniai ir ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 21 puslapis
2017 02 16
Įmonės „Nike“ socialinė atsakomybė
Įvadas. Įmonės „Nike“ socialinės atsakomybės analizė teoriniu aspektu. ”Nike” veiklos pristatymas. Įmonės socialinė atsakomybė aplinkai. Įmonės socialinė atsakomybė darbuotojams. Įmonės socialinė atsakomybė bendruomenei. ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2018 01 13
Lietuvos valstybės skola ir jos raida
Įvadas. Lietuvos valstybės skola. Valstybės skolos įtaka ekonomikos vystymuisi. Lietuvos valstybės skola ir analizė. Valstybės skolos mažinimo būdai. Išvados. Naudota literatūra.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2013 12 04
Darbo rodiklių analizė Žemaitijos pienas
Įvadas. Darbo rodiklių analizė. Darbuotojų analizė. Darbo našumas. Darbo laiko naudojimo analizė. Darbo užmokestis. Ab „žemaitijos pienas“ veiklos charakteristika. Ab „žemaitijos pienas“ darbo rodiklių analizė. Darbuotojų ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2013 05 10
Ekonomikos teorijos savarankiškas darbas (2)
Testo užduočių atsakymai. Uždavinių sprendimai ir atsakymai. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2016 12 30
Finansiniai burbulai nekilnojamo turto rinkose
Įvadas. Turto burbulo susidarymas. Turto burbulo sprogimas. Finansinių krizių padariniai. Nekilnojamo turto burbulo atsiradimo priežastys. Burbulo sprogimo nuspėjimas. Didesnės finansų krizės. Auksas atpigo. Lietuvoje brangs nt. ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2014 01 15
Ab „Klaipėdos nafta“ vertybinio popierio (akcijos) fundamentalioji analizė
Įvadas. AB „Klaipėdos nafta“ veiklos apibūdinimas. AB ,,klaipėdos nafta“ makroekonominė analizė. Bendra ekonominė analizė. Valstybinė mokesčių politika ir bendrovės mokesčiai. Valstybės skolos valdymas. Investicijos į ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 23 puslapiai
2019 02 24
Bitcoin veiklos principai, rizikos ir kainų kitimas
Įvadas. Virtualios valiutos „Bitcoin“ teoriniai aspektai. Virtuali valiuta „Bitcoin“ esmė ir raida. „Bitcoin“ virtualios valiutos veikimo principai. Kriptovaliutos „Bitcoin“ gavimo proceso veikimas. Kriptovaliutos „Bitcoin“ ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2018 05 12
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo