Ekonomikos tyrimai

62 dokumentai
Taikomųjų tyrimų metodologijos apklausa
Studentų veikla po paskaitų. Kokybinis tyrimas. Kiekybinis tyrimas. Studentų popaskaitinės veiklos tyrimas. Studentų popaskaitinės veiklos tyrimo metodologija. Respondentų socialinės demografinės charakteristikos. Populiariausia studentų popaskaitinė veikla. Laiko praleidimas pasirinktai veiklai. Atviro klausimo pagalba išsiaiškinamos ...
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 17 psl.
2013 11 24
Rinkos tyrimas
Paslaugos ,,maistas į namus’’ rinkos tyrimas. Įvadas. Kokybinis tyrimas. Kiekybinis tyrimas. Išvados ir rekomendacijos. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 25 psl.
2013 03 25
Turizmo sektorius Lietuvoje
Įvadas. Svarbiausios turizmo sektoriaus sąvokos. Lietuvos turizmo sektoriaus statistiniai duomenys. Vietinis turizmas. Atvykstamasis turizmas. Išvykstamasis turizmas. Statistinių duomenų suvestinė. Kaimo turizmas Lietuvoje. Lietuvos turizmo sektoriaus plėtra, planai ir perspektyvos. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 17 psl.
2014 09 22
Ispanijos mokesčių sistemos analizė
Įvadas. Teorinė dalis. Fiskalinė politika, mokesčiai, jų elementai, funkcijos, klasifikacija. Fiskalinė politika. Mokesčiai. Mokesčių rūšys. Mokesčių elementai. Mokesčių funkcijos. Praktinė dalis. Ispanija. Ispanijos mokesčių sistema ir ekonomika. Centrinės Vyriausybės mokesčiai. Tiesioginiai mokesčiai. Netiesioginiai ...
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 30 psl.
2014 11 18
Daugiabučių renovacija
Įvadas. Daugiabučių renovacija ir jos planavimą/ neplanavimą lemiančių veiksnių teorinis pagrindimas. Daugiabučių renovacija. Ryšio tarp apsisprendimo planuoti/ neplanuoti renovaciją Mažeikiuose ir jį lemiančių veiksnių teorinis pagrindimas. Anketinės apklausos rezultatai. Binominė logistinė regresija. Dvireikšmės logistinės ...
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 26 psl.
2014 02 10
Ekologiškos kosmetikos paklausos tyrimas Lietuvoje
Įvadas. Literatūros apžvalga. Konceptualus modelis. Aprašomoji statistika. Lytis. Amžius. Išsilavinimas. Užsiėmimas. Gyvenamoji vieta. Mėnesinės pajamos. Ekologiškos kosmetikos priemonių naudojimas. Vien tik ekologiškų kosmetikos priemonių vartojimas. Ekologiškos kosmetikos priemonių vartojimo dažnumas. Ekologiškos kosmetikos ...
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 42 psl.
2013 10 18
Atvykstamojo turizmo poveikis šalies ekonomikai
Įvadas. Atvykstamojo turizmo poveikio šalies ekonomikai tyrimo teorinis pagrindimas. Atvykstamojo turizmo srautų statistinė analizė. Atvykstamojo turizmo poveikio šalies ekonomikai efektai. Atvykstamojo turizmo poveikio šalies ekonomikai vertinimas. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 15 psl.
2014 01 26
Ekonometrija Emigracijos tyrimas Letuvoje
Metodologija. Modelio kintamieji ir duomenys. Hipotezės. Tyrimo rezultatai. Aprašomoji statistika. Grafinė duomenų analizė. Regresinio modelio sudarymas. Multikolinearumas. Regresijos reikšmingumas. Backward metodas. Heteroskedastiškumo tikrinimas ir Park testas. Autokoreliacijos tikrinimas. Modelio specifikacijos tikrinimas. Gauto ...
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 27 psl.
2014 11 22
Nivea marketingo tyrimas
Įvadas. Produkto pristatymas. Pirmasis lygmuo – „nivea” universalaus kremo esmė (turinys). Antrasis lygmuo – „nivea” universalaus kremo forma (vaizdas). Trečiasis lygmuo – „nivea” universalus kremas plačiąja prasme (papildoma nauda). Kainodara. Paskirstymas. Paskirstymo kanalai. Paskirstymo strategijos. Rėmimas. Išvados. ...
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 11 psl.
2012 06 12
Smulkaus ir vidutinio verslo vystymo problemos bei perspektyvos Lietuvos regionuose
Smulkaus ir vidutinio verslo vystymo problemos bei perspektyvos lietuvos regionuose. Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo kriterijai. Smulkaus ir vidutinio verslo būklės tendencijos lietuvoje. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros problemos regionuose. Sąvokos. Anketa.
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 6 psl.
2013 02 06
Kaimo turizmo sodybos plėtra
Kaimo turizmo sodybos „x“ rėmimo veiklos priemonės ir tikslai. Kaimo turizmo sodybos „X“ charakteristika. Kaimo turizmo sodybos „x“ rėmimo veiklos veiksmingumo analizė. Kaimo turizmo sodybos „X“ svečių demografinė charakteristika. Kaimo turizmo sodybos „X“ rėmimo veiklos veiksmingumo. Tyrimo rezultatų analizė. ...
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 22 psl.
2014 05 07
Nekilnojamojo turto kainų dinamika pasaulinės finansų krizės kontekste
Nekilnojamojo turto kainų dinamika Šiauliuose pasaulinės finansų krizės kontekste. Įvadas. Teorinė problemos analizė. Nekilnojamojo turto samprata. Nekilnojamo turto rūšys. Veiksniai įtakojantys NT rinkos svyravimus. Nekilnojamojo turto kainų svyravimų. Tyrimas. Gyvenamųjų patalpų kainų dinamika. Laikotarpyje. Butų kainų ...
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 30 psl.
2014 03 05
Darbo rinka tyrimas
Įvadas. Metodologiniai darbo rinkos aspektai. Darbo rinkos sąvokos aiškinimas. Užimtumas ir nedarbas – vieni iš būtiniausių darbo rinkos atributų. Darbo užmokestis – atlyginimas už darbą. Darbo užmokesčio teoriniai aspektai. Darbo rinkos lankstumo ir saugumo principai. Darbo rinkos lietuvoje pokyčių analizė. Išvados. ...
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 11 psl.
2013 12 11
Gyventojų imigracijos statistinis tyrimas
Gyventojų imigracijos statistinis tyrimas. Įvadas. Imigracijos teorinė samprata. Gyventojų imigracijos analitiniai, dinaminiai rodikliai. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 14 psl.
2013 05 08
Mėsos gamybos ir vartojimo Lietuvoje tyrimas
Įvadas. Mėsos gamyba Lietuvoje. Mėsos gamyba Lenkijoje. Mėsos vartojimas. Kaina. Galvijų supirkimo vidutinės kainos* (skerdenų) Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje ir Estijoje 2009 m. Sausio - rugpjūčio mėn. Kai kurių Lietuvos įmonėse pagamintų mėsos gaminių vidutinės pardavimo kainos* Lt/t Palyginamasis laikotarpis 2008 m. Lapkričio ...
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 15 psl.
2013 11 18
Lietuvos jaunimo emigracija priežastys ir pasekmės
Įvadas. Duomenų rinkimo ir analizės metodai. Dokumentų analizė. Išskiriami du pagrindinia dokumentų analizės metodo atvėjai kiekybinis ir kokybinis. Lietuvos jaunimo emigracijos rodiklių analizė. Kiekybinė dokumentų analizė. Kokybinė dokumentų analizė. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 18 psl.
2015 06 02
Marketingo tyrimai
Marketingo tyrimai. Marketingo tyrimai yra labai svarbūs. Marketingo tyrimų metodologija. Marketingo tyrimai nebūtinai turi būti brangūs. Marketingo tyrimai tai. Marketingo tyrimo parengiamasis darbas. Marketingo tyrimo etapai. Priežastiniai tyrimai. Klausimyno sudarymas. Atrankos modelio pasirinkimas. Atrankos klaidos. Swot analizė.
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 12 psl.
2010 03 03
Naujos prekės rėmimo programos efektyvumo tyrimas
Įvadas. Naujos prekės rėmimo programos efektyvumo tyrimas. Išvados. Naudota literatūra. Priedai. ANKETA. „Naujo produkto rėmimo programos efektyvumas“. Apklausos rezultatai. Lentelių sąrašas
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 15 psl.
2015 09 25
AB Stumbras veiklos statistinė analizė
Įvadas. Vidurkiai. Duomenų sklaidos charakteristikos. Dinaminių eilučių analitiniai rodikliai. Statistinis prognozavimas. Trendo funkcija. Pagal antro laipsnio parabolę. Pagal tiesės išraišką. Dinamikos eilutės išlyginimas pagal vidutinį absoliutinį pokytį ir vidutinį kitimo tempą. Eksponentinis dinamikos eilutės išlyginimas. ...
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 18 psl.
2012 05 03
Ekonominės statistikos tyrimas. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimo tyrimas
Įvadas. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų tyrimo samprata. Šiltnamio efektą sukeliančioms dujoms tirti naudojamos lentelės. Dujų sukeltam šiltnamio efekto tyrimui naudojami grafikai. Formulių pritaikymas dujų sukeltam šiltnamio efekto tyrime. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų tyrimo metodika. Šiltnamio efektą sukeliančių ...
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 39 psl.
2012 03 13
Gyventojų užimtumo statistinis tyrimas
Gyventojų užimtumo statistinis tyrimas. Įvadas. Gyventojų užimtumo kriterijų samprata. Pagrindinių sąvokų, vartojamų gyventojų užimtumo tyrimuose analizė. Nelegalaus u˛imtumo samprata. Užimtųjų statuso klasifikatoriaus analizė. Gyventojų užimtumo statisnis tyrimas. Gyventojų užimtumo dinamikos eilutės rodikliai. Absoliutinio ...
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 19 psl.
2013 04 23
Lietuvos langų rinkos analizė
Current situation analysis Business and company identification. Selecting the market and portfolio of analyses. Introduction to selected field of analyses. External analysis. Macro environmental analyses. Market segmentation and customer analyses. Competitor Analyses. SWOT Analysis Strenghts , Weakneses , Opportunities , Threats. Strengths ...
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 25 psl.
2015 05 12
Lietuvos makroekonominių rodiklių tyrimas
Lietuvos makroekonominių rodiklių tyrimas. Pagrindiniai tyrimo rezultatai. Šešėlinė ekonomika. Vidutinės namų ūkių santaupos bei investicijos. Vidutinė darbo užmokesčio dalis namų ūkių pajamose. Nedarbo lygis. Pelningumas bei nuosavybės grąža. Paskolų litais palūkanos. Paskolos JAV doleriais.
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 3 psl.
2010 03 03
Lietuvos nacionalinio biudžeto pajamos iš PVM mokesčio
Įvadas. Lietuvos nacionalinis biudžeto sandara. PVM esmė ir svarba. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio analizė. Pridėtinės vertės mokesčio elementai. Lietuvos nacionalinio biudžeto pajamos iš pridėtinės vertės mokesčio. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 12 psl.
2016 04 14
Lietuvos nevyriausybinių organizacijų tyrimas
Įvadas. Tyrimo pagrindimas ir problema. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Hipotezės. Metodologija. Tyrimo metodas. Atranka. Klausimynas. Apklaustos organizacijos. Rezultatai. Vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų tarpusavio bendradarbiavimas. Vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas su užsienio ...
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 17 psl.
2016 01 14
Pirkimo įpročiai
Įvadas. Tyrimo metodologija. Tyrimo metodai. Respondentų socialinė, demografinė charakteristika. Materialinė respondentų analizė. Gaunamų pajamų vertinimas. Respondentų pirkimo įpročių vertinimas. Išvados. Literatūra. Priedai.
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 20 psl.
2014 10 23
Protų nutekėjimo problema
Įvadas. Teorinė dalis. „Protų nutekėjimo“ sąvoka ir su ja susijusios kitos sąvokos. Veiksniai lemiantys „Protų nutekėjimą“. Hipotezės. Analizuojami duomenys. Tiriamoji dalis. Išskirtys. Regresijos modelio prielaidų tikrinimas. Paklaidų normalumas. Multikolinearumas. Heteroskedastiškumas. Modelio statistinio reikšmingumo ...
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 17 psl.
2014 03 11
Sauskelnių rinkos tyrimas
Įvadas. Dėstomoji dalis Sauskelnės. Potenciali tikslinė rinka, jos segmentai. Potenciali rinka. Rinkos segmentų analizė. Segmentų panašumai/skirtumai. Konkurentai. Vartojimo intensyvumas. reguliarus/banguojantis. Vartojimą paskatinantys impulsai. Kainų ribos. Psichologinės kainų ribos. Reguliarus kainų lygis – patraukliausias ir ...
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 11 psl.
2015 05 17
ETF indekso fondas
Įvadas. Biržoje prekiaujami fondai. ETF fondų ypatybės bei klasifikacija. ETF fondų prekybos mechamizmas. ETF fondų struktūra bei rinkoje esančios fondų rūšys. ETF indeksų fondų privalumai ir trūkumai. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 19 psl.
2015 10 25
Lietuvos vaisių ir daržovių eksporto indekso kitimo ir jo priklausomumo nuo Europos šalių indeksų kitimo tyrimas
Įvadas. Stebinių analizė sklaidos ir stačiakampės diagramos; duomenų normalumas; išskirtys;koreliacinė matrica. Modelio įvertinimas. Vienmatės tiesinės regresijos modelio įvertinimas. Heteroskedcijos įvertinimas. ARMA laiko eilutės. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 24 psl.
2013 11 20