Ekonomikos ataskaita Ekonomikos pagrindai


Seselines ekonomikos pradmenys. Apibrėžkite atviros rinkos operacijas.

Ekonomikos savarankiškas darbas. Kas yra makroekonomika? Kokius reiškinius nagrinėja makroekonomika? Kas yra bendrasis nacionalinis produktas (BNP)? Kodėl transferiniai išmokėjimai neįskaitomi į BNP vertę? Apibrėžkite tarpinio ir galutinio produkto sąvokas. Kokios išlaidų grupės sudaro BNP? Ką vadiname vartojimo kainų indeksu ir kaip jis apskaičiuojamas? Kas yra grynasis eksportas? Kas yra cikliniai svyravimai ir verslo ciklas? Apibrėžkite ciklo stadijas (fazesApibrėžkite nelegalios (šešėlinės) ekonomikos sampratą ir „juodąją“ rinką. Kokia fiskalinės politikos esmė ir tikslai? Ką vadiname valstybės biudžetu ir koks jis gali būti? Kokiomis priemonėmis gali būti finansuojamas valstybės biudžeto deficitas? Kas yra pinigai ir kokios yra pinigų funkcijos? Kokias funkcijas atlieka šalies Centrinis bankas? Apibrėžkite atviros rinkos operacijas. Kas yra monetarinė politika? Kas sudaro darbo jėgą? Apibrėžkite nedarbą. Ką vadiname bedarbiais? Kaip apskaičiuojamas nedarbo lygis? Kokias žinote nedarbo rūšis? Apibrėžkite infliacijos esmę ir nurodykite jos formas. Kokios netikėtos infliacijos pasekmės? Kokios priežastys sukelia infliaciją? Kokia tarptautinės prekybos nauda? Kuo skiriasi laisvoji prekyba nuo protekcionizmo? Kas yra embargas? Kokie dempingo tikslai ir formos? Kas yra valiuta ir valiutos kursas? Teorinė užduotis. Išanalizuokite Moodle aplinkoje patalpintą mikro_5dalis (rinkos konkurencijos modeliai) teorinę medžiagą. Praktinės užduotys. Išanalizuokite Moodle aplinkoje patalpintą mikro_4dalis (trumpojo laikotarpio gamybos kaštai) teorinę medžiagą ir atlikite praktinę 4 užduotį (gamybos kaštų skaičiavimasPaaiškinkite, kaip galėtų paveikti konservuotos mėsos rinką šie veiksniai ( kiekvieno veiksnio poveikį pavaizduokite grafiškaiLiteratūra.

Ekonomikos ataskaita Ekonomikos pagrindai. (2014 m. Birželio 05 d.). http://www.mokslobaze.lt/ekonomikos-ataskaita-ekonomikos-pagrindai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 19:39