Ekonomikos augimo veiksmų programa


Ekonomikos aprašymas. Dabartinės socialinės ir ekonominės būklės lietuvoje ir plėtros perspektyvų analizė. Bendra lietuvos ūkio būklė / gamybos sektorius. Moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra bei inovacijos. Informacinės visuomenės plėtra. Transporto tinklas. Energijos tiekimo tinklai. Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė. Veiksmų programos strategija. Vizija ir tikslai. Prioritetas. Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra. Prioritetas. Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas. Prioritetas. Informacinė visuomenė visiems. Prioritetas. Esminė ekonominė infrastruktūra. Prioritetas. Transeuropinių transporto tinklų plėtra. Prioritetas. Techninė parama ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimui. Atitiktis horizontalioms temoms ir jų įgyvendinimas. Finansavimo planas. Uždavinių išraiška skaičiais. Veiksmų programos rengimas. Partnerystė. Išankstinis (ex-ante ) vertinimas. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas. Įgyvendinimo nuostatos. Priedai. I priedas. Išlaidų pasiskirstymas pagal kategorijas. Ii priedas. Didelės vertės projektų sąrašas. Iii priedas. Finansiniai srautai. Iv priedas. Ex-ante rekomendacijos – ekonomikos augimo veiksmų programa. V priedas. Paramos suderinamumas su kitomis veiksmų programomis ir kitomis europos sąjungos finansinėmis priemonėmis. Vi priedas. Valstybės pagalbos išlyga. Vii priedas. Viešieji pirkimai. Viii priedas. “regionai ekonominiams pokyčiams” iniciatyva. Ix priedas. Bendradarbiavimas su baltijos jūros regiono šalimis. X priedas. Strateginio poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijos ekonomikos augimo veiksmų programai.

  • Ekonomika Aprašymai
  • 2014 m.
  • Aiste
  • 162 puslapiai
  • Ekonomikos aprašymai
  • Microsoft Word 3321 KB
  • Ekonomikos augimo veiksmų programa
    10 - 4 balsai (-ų)
Ekonomikos augimo veiksmų programa. (2014 m. Balandžio 02 d.). http://www.mokslobaze.lt/ekonomikos-augimo-veiksmu-programa.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 15:38