Ekonomikos ciklų įtaka VP portfelio formavimui


Santrumpų sąrašas. Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Ekonomikos ciklai ir vertybiniai popieriai. Ekonomikos ciklo sudedamosios dalys. Makroekonominių rodiklių įtaka ekonomikos ciklui. Ekonomikos nuosmukiams atspariausi vertybiniai popieriai. Vp portfelio analizė atsižvelgiant į ekonomikos ciklus. Ekonomikos aktyvumo prognozavimas. Skirtingų pramonės šakų analizė. Alternatyvių investicijų analizė. Vp portfelio pelningumo analizė. Hipotetinio portfelio formavimas. Investicinių portfelių pelningumo palyginamoji analizė. Investicinės strategijos įvertinimas. Išvados ir pasiūlymai. Santrauka. Summary. Literatūros sąrašas. Priedai.


Šiame darbe atliekamame tyrime analizuojama akcijų sektoriai, alternatyvios investicijos, tokios kaip auksas, nafta, obligacijos, – tokie finansiniai instrumentai, iš kurių sudarytas portfelis padėtų išvengti ţenklaus pelno sumaţėjimo recesijų metu. Analizuojami 1990–2010 m. JAV ekonomikos istoriniai duomenys. Jungtinės Valstijos pasirinktos, dėl to, kad tai didţiausia pasaulio ekonomika, daranti esminę įtaką viso pasaulio ekonomikai. Be to, JAV sukaupta daugybė istorinių duomenų. Taip pat nagrinėjamas pirmaujantis indeksas, pagal kurį galime prognozuoti būsimą ekonomikos aktyvumą. Atlikus istorinių duomenų analizę, atrenkamos investicijos, iš kurių bus formuojamas portfelis. Pagrindinis dėmesys formuojant portfelį skiriamas jo struktūros optimizavimui, įtraukiant alternatyvias investicijas: auksą, ţaliavas, obligacijas. Vertinama suformuotų portfelių pelningumas, rizika ir efektyvumas nustatant optimaliausią portfelio sudėtį.

Šio darbo tikslas – suformuoti VP portfelį, kuo maţiau veikiamą ekonomikos ciklų.

Išanalizuoti pagrindinius pirmaujančius makroekonominius rodiklius, jų pagalba prognozuoti būsimą ekonomikos aktyvumą.

Nustatyti pelningiausius akcijų sektorius, išanalizuoti alternatyvias investicijas, kurios padėtų subalansuoti portfelio pelningumą.

P. A. Samuelson., W. D. Nordhaus (1989) ciklų teorijas klasifikuoja į dvi skirtingas grupes: išorinės ir vidinės. Išorinių teorijų šalininkai teigia, kad ciklų esmė yra svyravimai, kurie vyksta uţ ekonomikos ribų, pvz. karai, revoliucijos, rinkimai, aukso atradimai, migracija, technologiniai išradimai. Vidinių teorijų autoriai teigia, kad rinka pati viską sureguliuoja, iš to išplaukia, kad po kiekvieno ekonomikos pakilimo visada seka nuosmukis.

Šaltinis: ADOMKUS, A. (2008) „Buferinių“ sektorių akcijos esant recesijai padeda subalansuoti portfelį, p. 1

Šaltinis: ADOMKUS, A. (2008) „Buferinių“ sektorių akcijos esant recesijai padeda subalansuoti portfelį, p. 2

rinkos savitarpio fondai (angl. money-market mutual funds); vienos nakties atpirkimo sandoriai);

Dėl kokių prieţasčių pelningumo kreivė apsiverčia, nieks tiksliai pasakyti negali. Viena iš prieţasčių: dėl centrinio banko vykdomos pinigų politikos, kurios metu iki aukštumų keliamos palūkanos. Tai ne tik sustabdo augimą, tačiau smukdo ekonomiką. Kita prieţastis – investuotojų lūkesčiai. Tikėdamiesi ekonomikos lėtėjimo ir palūkanų maţinimo, daugiau perkama ilgalaikių obligacijų, todėl kyla jų kaina ir maţėja pelningumas.14

paprastai kasmet moka nemaţus dividendus.“ Prie tokių įmonių galima priskirti sveikatos prieţiūros (pvz., farmacijos prekes ir paslaugos, biotechnologijos), kasdieninio vartojimo prekių ir paslaugų (pvz., maisto prekes, gėrimai, tabako gaminiai, namų apyvokos prekės ir kosmetika), komunalinių paslaugų bendroves (pvz., elektros, dujų, vandens tiekimas, įvairiu energijos rūšių gamyba ir prekyba), kurios turi palyginti maţai skolų ir net ekonominio sulėtėjimo laikotarpiais sugeba pritraukti lėšų. Būtent šių trijų verslo sektorių atstovai dėl savo vykdomos veiklos specifikos yra tradiciškai priskiriami vadinamajai gynybinių pramonės šakų grupei, kuri savo ruoţtu paprastai priešinama ciklinio verslo atstovų grupei.

Akcijų kainų indeksas, 500 akcijų – šis indeksas sudaromas skaičiuojant S&P500 akcijų indekso mėnesinį akcijų kainų vidurkį. Kai kurie ekonomistai sako, kad šiuo rodikliu pasikliauti negalima, nes akcijų kainos gali ţymiai kilti arba kristi dėl spekuliantų veiksmų. Kiti teigia, kad investuotojai geriausia įvertina esamą ekonominę situaciją ir akcijų kainos atspindi jų lūkesčius. O nuo lūkesčių priklauso ir ekonomikos kryptis.

  • Microsoft Word 2771 KB
  • 2019 m.
  • Lietuvių
  • 91 puslapis (19642 žodžiai)
  • Universitetas
  • Marius
  • Ekonomikos ciklų įtaka VP portfelio formavimui
    10 - 1 balsai (-ų)
Ekonomikos ciklų įtaka VP portfelio formavimui. (2019 m. Lapkričio 01 d.). https://www.mokslobaze.lt/ekonomikos-ciklu-itaka-vp-portfelio-formavimui.html Peržiūrėta 2020 m. Rugpjūčio 04 d. 20:09
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo