Ekonomikos konspektas egzaminui


Įmonė - ekonominio proceso pagrindas Verslas sąvoka , ekonominiai verslo principai su komentarais. Įmonė sąvoka , tradiciniai įmonės požymiai su komentarais požymiai pagal kuriuos klasifikuojamos įmonės. Juridiniai ir fiziniai asmenys sąvokos. Juridinių asmenų skirstymas. Gamybos ekonomika Gamyba , koks tai procesas? Pagrindiniai gamybos veiksniai. Gamybos organizavimo formos. Gamybos funkcija bendra formulė. Buhalteriniai ir numatomi kaštai sąvokos. Pagrindinės išlaidų grupės. Produkcijos vieneto kalkuliacijos etapai. Tiesioginės ir netiesioginės išlaidos sąvokos su pavyzdžiais. Gaminio savikainos kalkuliacija – sudaryti gaminio X teorinę gaminio savikainos kalkuliacinę lentelę. Kainos formavimo schema. Galimas kainų apskaičiavimo modelis. Darbo ir darbo užmokesčio ekonomika Žmogiškasis kapitalas sąvoka. Darbo užmokestis sąvoka. Darbo apmokėjimą lemiantys veiksniai. Vienetinė DU ir Laikinė DU formos , formulės su paaiškinimais. Mokesčiai nuo darbo užmokesčio. Apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifas – 9 proc. Darbo našumas – sąvoka ir formulės. Darbo našumo gerinimas. Materialinių išteklių ekonomika Žaliavos , medžiagos – sąvokos , klasifikavimas. Medžiagų bei žaliavų normavimas. Materialinių išteklių taupymo būdai. Maksimalūs ir minimalūs atsargų kiekiai. Medžiagų atsargų dydį lemiantys veiksniai. Tiekėjų vertinimo pagrindiniai veiksniai. Tiekėjų reitingavimas – galimi žingsniai. Atsargų įsigijimo savikaina. Sunaudotų gamyboje ar parduotų atsargų nurašymo metodai FIFO , LIFO , vidutinių kainų , konkrečių kainų. Įmonių investicijų ir inovacijų ekonomika Kapitalas , turtas sąvokos. Kapitalo skirstymas. Pradinė vertė , likutinė , likvidacinė. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo metodai. Apyvartinis kapitalas ir jo skirstymas. Apyvartos ciklas. Investicijos sąvoka , jos bruožai. Investicijų vertinimo metodai. Grynosios esamosios vertės metodo formulė. Inovacija sąvoka. Klasifikavimas. Patentas ir išradimas – sąvokos bei komentarai. Buhalterinė apskaita ir finansinė analizė Buhalterinė apskaita sąvoka , bendrieji apskaitos principai , apskaitos laikotarpis. Buhalterinės apskaitos klasifikavimas sąvokos ir komentarai. Buhalterinė sąskaita , sąskaitų planas , dvejybinis įrašas. Sąskaitų planas. Finansinės ataskaitos , balansas ir pelno /( nuostolio ) ataskaitos. Rodiklių analizės paskirtis , vertinimo būdai , rodiklių grupavimas. Pelningumo , Veiklos produktyvumo , Likvidumo , Mokumo rodikliai Rodiklio pavadinimas.

Įmonės aplinka Išorinė aplinka – visi už organizacijos ribų esantys elementai svarbūs jos veiklai, įeina tiesioginio ir netiesioginio poveikio elementai.

Tiesioginio poveikio elementai –aplinkos elementai, darantys tiesioginę įtaką organizacijos veiklai.

Netiesioginio poveikio elementai – išorinės aplinkos elementai, darantys poveikį klimatui, kuriame veikia organizacijos, tiesioginio poveikio jie nedaro.

Įmonės mikroaplinką sudaro tie subjektai, kuriems įmonė gali turėti tiesioginę įtaką (pvz. tiekėjai, pardavėjai, vartotojai, konkurentai). Su šiais aplinkos subjektais įmonės palaiko abipusius sąveikos ryšius

Makroaplinkos įmonė paveikti negali, bet gali prie jos prisitaikyti. Rinkos konjuktūra, valstybės politika, makroekonominė aplinka įmonei nepavaldžios.

  • Microsoft Word 113 KB
  • 2014 m.
  • 12 puslapių (3038 žodžiai)
  • Universitetas
  • Smile
  • Ekonomikos konspektas egzaminui
    10 - 4 balsai (-ų)
Ekonomikos konspektas egzaminui. (2014 m. Spalio 28 d.). https://www.mokslobaze.lt/ekonomikos-konspektas-egzaminui.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 24 d. 13:52
×