Ekonomikos pamokų stebėjimas praktikos ataskaita


Ekonomikos ir verslo pagrindų ištęstinių studijų programa v kursas savarankiškos pedgoginės praktikos atliktos edukologijos katedros užduotys. Įvadas. susipažinimas su mokykla. Ekonomikos pamokos mokykloje. Kritinio mąstymo ugdymo būdai. Užduotis. mokinių pasiekimų vertinimas ir įsivertinimas. Išskiriami šie vertinimo tipai. Įsivertinimo būdai Asmeninis mokinio savęs įsivertinimas Grupės darbo į si vertinima. Save įsivertinti prašydavau pildant įsivertinimo kortelę. Darbo tikslas – nustatyti , kaip mokykloje yra rūpinamąsi sveikatos ugdymu. Duomenų analizė. Ar mokykloje rūpinamasi sveikatos ugdymu ? Ar organizuojami renginiai sveikatos temomis atitinka mokinių poreikius. Ar organizuojami renginiai sveikatos temomis įdomūs. Ar mokykloje mokiniai gauna atsakymus į rūpimus sveikatos klausimus. Ar tau pakanka mokykloje gaunamų žinių apie sveikatos ugdymą. Savo didaktinės veiklos įsivertinimą pedagoginės praktikos metu pateikiu 4 priede. Siūlymų pedagoginės praktikos tobulinimui neturiu. Vadyba ir kokybės priežiūra mokykloje. Direktoriaus , pavaduotojų vadybinės veiklos sistema. Gimnazijos veikla organizuojama pagal. Gimnazijos nuostatuose nurodyta , kad direktoriaus pavaduotojai ugdymui. Mokyklos savivaldos sistema , paskirtis , funkcijos. Administracijos pasitarimas –. Metodinė taryba –. Vaiko gerovės komisija. Komisija atlieka šias funkcijas. Komisija turi teisę. Ugdymo planų mokyklai rengimas. Ugdymo proceso mokykloje planavimas. Ugdymo kokybės mokykloje priežiūra vidinis ir išorinis auditas. Apibūdinkite pedagoginės praktikos mokymosi aplinką. Kaip dažnai pamokose naudojote šiuos mokymo metodus ? Kaip dažnai taikėte šiuos mokinių pasiekimų vertinimo būdus ?


Praktikos metu stebėjau ekonomikos pamokas, kurias vedė ekonomikos mokytoja Danguolė Savickienė. Pamokų metu stebėjau, kokia atmosfera klasėje pamokų metu, kaip mokytoja pradeda ir baigia pamoką, kokiomis mokomosiomis priemonėmis naudojasi, ką pamokos metu veikia moksleiviai, kaip moksleiviai reaguoja į mokytojos suplanuotas eiklas pamokai, kaip suformuluoti ir skelbiami pamokos tikslai ir uždaviniai, kaip pateikiamas pamokos turinys, mokomoji medžiaga....

Mokytoja dėsto naujos pamokos, kurios tema ,,Mokesčiai“, mokomąją medžiagą. Išdėsčiusi naują temą, mokytoja mokiniams užduoda įvairius klausimus, kurie, mano nuomone, ugdo mokinių kritinį mąstymą. Pavyzdžiui, mokytoja paklausia, ,,kodėl verta legaliai dirbti ir mokėti mokesčius. Juk, nesumokėjus mokesčių, asmeniui lieka didesnės pajamos?“. Mokiniai norėdami atsakyti į tokį klausimą turi remtis mokytojos dėstyta mokomąja, teorine medžiaga pamokos pradžioje, gebėti pagrįsti savo nuomonę. Mokiniai atsako, ,,Sąžiningas mokesčių mokėjimas, mažesnis šešėlis darbo, prekių rinkoje užtikrina valstybės sveiką funkcionavimą. Per mokesčius surinktos lėšos pildo biudžetą, o iš biudžeto finansuojamos programos, veiklos (švietimas, sveikatos apsauga ir t.t.), kurios svarios pačių šalyje gyvenančių žmonių gyvenimui.“ Tokie mokinių pamąstymai, pačių randami teisingi atsakymai ugdo mokinių pažinimo, komunikavimo kompetencijas.

Sugebėjimas prisiminti ir pritaikyti įgytas žinias apie mokesčių būtinumą valstybei, paaiškinti mokesčių mokėjimo būtinumą, teigiamus sąžiningo mokesčių mokėjimo aspektus, mokesčių panaudojimo mechanizmo svarbą. Įvardina svarbiausius mokesčius, mokamus Lietuvoje.

Antros stebimosios ekonomikos pamokos tema buvo ,,Valstybės biudžetas“ . Jos metu pedagogė ugdydama kritinį mąstymą kartu su mokiniais priiminėjo sprendimus ir sprendė problemas, nagrinėjo pateiktus klausimus, susijusias su valstybės biudžeto pajamų ir išlaidų – asignavimų tema, pateikinėjo suprantamus ir pagrįstus argumentus (žr. 2.1 ir 2.2 priedus).

Nagrinėdami mokytojos pateiktus klausimus moksleiviai ieškodavo teisingo atsakymo patys diskusijos metodu.

Mokiniai sugebės įvardyti pagrindines biudžeto komponentes: išlaidų tipus ir įplaukų tipus.

O trečią pamoką (kurios tema - ,,Nedarbas“) buvo naudojami 3 kritinio mąstymo ugdymo būdai: priimant sprendimus ir sprendžiant problemas, analizuojant įvairius požiūrius, kontekstus (žr. 1.3 ir 2.3 priedus). Šios pamokos metu moksleiviai dirbo savarankiškai ir turėjo atsakyti į vadovėlyje pateiktus klausimus. Vėliau mokinių atsakymai buvo aptarti bendrai su mokytoja klasėje.

Mokytojai paklausus kokiais būdais sprendžiama nedarbo problema valstybiniu mąstu, moksleviai sugebėjoi švardyti valstybės teikiamas paslaugas bedarbiams.

Mokiniai atsakydami į klausimus sugebėjo argumentuotai paaiškinti, kuo svarbus darbas, kokią naudą dirbantys asmenys neša sau asmeniškai ir kokia nauda iš dirbančio asmens tenka valstybei.

Mokiniai geba iškelti savo mokymosi tikslus, paskirstyti mokymosi laiką atsakydami į klausimus savarankiškai. Aptardami savo klausimus mokiniai geba išreikšti savo nuomonę, ją argumentuoti, papildyti kitų mokinių atsakymus. Pamokos pabaigoje visi mokiniai suprato nedarbo esmę, tipus, galėjo įvardyti nearbo sukeliamas problemas, mokėjo analizuoti grafikus, kurie vaizduoja nedarbo lygį, sugebėjo sieti nedarbo lygį su ekonomine situacija valstybėje.

Gebėjimas bendrauti su kitais ir išklausyti jų nuomonę. Sugebėjimas veiksmingai dirbti savarankiškai. Drąsiai gina savo požiūrį, ugdomas pilietiškumas.

Mano manymu, pedagogė stebėtų pamokų metu stengiasi ugdyti mokinių kritinį mąstymą. Tai dažniausiai atliekama klausinėjimo bei atsakinėjimo būdu. Mokiniai yra skatinami pagrįsti ir argumentuoti savo pasirinkimą. Mokytoja taip pat atsižvelgia ir į gabius bei specialiųjų poreikių turinčius mokinius. Itin gabiems vaikams yra pateikiamos papildomos užduotys, kurios padėtų ugdyti mokinių gebėjimus ir vertybes, o silpnesniems moksleiviams pedagogė visuomet pasiruošusi padėti asmeniškai patardama, pamokydama, plačiau paaiškindama nesuprantamas mokomosios medžiagos detales.

  • Microsoft Word 507 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 33 puslapiai (6905 žodžiai)
  • Universitetas
  • Liuse
  • Ekonomikos pamokų stebėjimas praktikos ataskaita
    10 - 2 balsai (-ų)
Ekonomikos pamokų stebėjimas praktikos ataskaita . (2017 m. Liepos 13 d.). https://www.mokslobaze.lt/ekonomikos-pamoku-stebejimas-praktikos-ataskaita.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 24 d. 13:49
×