Ekonomikos samprata ir reikšmė konspektas


Ekonomika , jos reikšmė. Pakilimo taško piko požymiai. Ekonominio pakilimo požymiai. Veiksniai , sukeliantys ekonomikos ciklinius svyravimus. Svarbiausi valstybės ekonominės politikos tikslai. Pasiūla ir paklausa. Paklausos kreivė vaizduoja pirkėjų elgesį. Pusiausvyros arba rinkos kaina. Pasiūlos - paklausos sąveika. Valdymas organizacijos aspektu. Rinkodara ir ekonomika. Rengiant rinkodaros programas būtina atlikti. Prekė paslauga ir ekonomika. Kaina ir ekonomika. Kainos apskaičiavimo būdai. Atsipirkimo lūžio taškas. Kainų reguliavimo strategijos. Darnios ekonomikos reikalavimai. Atsakingo verslo veiklos piramidė Ribojantis aplinkos faktorius. Darnaus vystymosi scema Darnios ekonomikos scema. Bearable – pakenčiamas , pakeliamas Equitable – teisingas , nešališkas Viable – gyvybingas , perspektyvus. Darnaus turizmo ekonomikos nuostata. Prekių ir paslaugų skirtumas Materiali prekė. Gamybos ir vartojimo vienovė. Neįmanomas kaupimas ir sandėliavimas. Nėra nuosavybės perdavimo. Prekių ekonominis procesas. Paslaugų ekonominis procesas Prekių ir paslaugų veiklos skirtumai. Paslaugų kūrimo ypatumai. Pirminiai vartotojų poreikiai. Paslaugų paketas , sudaro. Paslaugų rinkos struktūra bei konkurencija. Kliūtys konkurencinei plėtrai. Rekreacijos ir turizmo ekonomika. Kai kurie teoretikai rekreaciją skirsto į. Pramogų / atrakcijų atraction sektorius. Kelionių organizatorių sektorius. Kelionės vietovės destination organizavimo sektorius. Turizmo produktas Siaurąja prasme. Prekių ir turizmo paslaugų skirtumas PREKĖS. Svarbiausi turizmo bruožai. Žemais investavimo kaštais ir dideliais fiksuotais kaštais. Dideli fiksuoti kaštai yra. Turizmo verslo ypatumai. Turizmo vertinimas Fiskalinė analizė. Naudos ir kaštų analizė.


Ekonomiškumas (ekonominė veikla) - tai pastangos iš turimų išteklių gauti kuo daugiau naudos arba pasiekti didžiausios naudos mažiausia kaina, taupiai naudojant turimus išteklius;

Visada egzistuoja pasirinkimo problema, kadangi poreikiai visuomet yra didesni už galimybes ir turimus išteklius. Todėl visada reikia atsakyti į klausimus: Ką gaminti? Ką siūlyti rinkai? Kaip gaminti ir pateikti? Kam paskirstyti produkciją ir pan.

Nuo ekonominės situacijos priklauso gerovė tiek individo, tiek visuomenės ar nacionaliniu mastu.

Naudojamas dažniau nei BNP, kadangi tiksliau nusako šalies visuomenės gerovę; gaunami tikslesni realūs šalies metinės gamybos rezultatai.

Skirtumas tarp eksporto (E) ir importo (I) reiškia grynąjį eksportą (NE): NE=E-I. Turizmo aspektu atvykstamasis turizmas laikomas eksportu.

ekonomikos ciklas tai trumpalaikiai realiojo BNP ir BVP svyravimai ilgalaikės tendencijos (trend) rėmuose.

Ekonomikos pakilimą keičia nuosmukis). Tarpiniai taškai - tai ūkinės veiklos aktyvumo lūžis ir viršūnė

Didėja kainos, susijusios su noru daugiau uždirbti ir pristabdyti išaugusią paklausą, kurios nebesugebama patenkinti.

Gamybos mažinimas: perkama mažiau žaliavų ar gamybos priemonių, atleidžiama dalis darbuotojų ir pan.;

Lūžio taškas- žemiausia ūkinės veiklos ciklo fazė arba nuosmukio dugnas

b) verslo investicijomis - Didėjant perkamajai galiai ir paklausai vėl investuojama, gamyba ir vartojimas dar didėja. Kai investicijos mažėja, viskas vyksta priešingai, ir ekonomika įžengia į nuosmukio laikotarpį.

c) vyriausybės veikla. – tai du būdai: fiskalinė politika(mokesčiais ir biudžeto išlaidomis) ir monetarine politika(reguliuojant pinigų pasiūlą ir kreditus)

Paklausa susijusi su kaina: paprastai krentant kainai, didėja paklausa. Tačiau paklausa gali keistis ir nekintant kainai. Paklausa gali kisti ir priklausomai nuo kitų veiksnių: pirkėjo norų, kitų prekių kainos, nuo gyventojų skaičiaus, mados, pajamų ir pan.

Valdymas (planavimas, organizavimas, įgyvendinimas, kontrolė)- tai poveikio sistemai procesas, siekiant jam suteikti naują ekonominę būklę arba palaikyti kažkokiame nustatytame ekonominiame režime;

Planuojant verslą ar kurią nors kitą visuomeninę veiklą, būtina žinoti strategines šalies, regiono, miesto nuostatas, todėl privalu išstudijuoti strateginius planavimo dokumentus (teritorijų plėtros ir strateginius plėtros planus. Tai leidžia tiksliau prognozuoti, tai yra numatyti galimas tendencijas.

Žinant bendras plėtros tendencijas teritorijoje galima išvengti klaidų planuojant savo organizacijos veiklas, nusistatant tikslus ir pasirenkant priemones.

Rinkodara įtraukta į visas šiuolaikinio verslo funkcijas: nuo rinkos reikmių tyrimo iki produkto dizaino, pardavimų strategijos bei pirkėjų aptarnavimo.

Makro aplinkos vertinime analizuojamos šios aplinkos:gamtinė, politinė- teisinė, ekonominė, konkurencinė, mokslinė – technologinė, socialinė- kultūrinė aplinka

Brandumo stadija, kurioje produktas stabilizuojasi, o po to pradeda lėtai mažėti pardavimo mastas, nes konkurentai į rinką išleido analogiškų produktų. Pelnas pasiekia maksimumą ir ima mažėti.

Smukimo stadija, kurioje produkto pardavimo mastai sparčiai mažėja. Baigtis: arba produktas išimamas iš rinkos, arba jis tobulinamas, modernizuojamas ir sukuriama nauja produkto vertė.

Kaina turi „grindis“ ir „lubas“. Mažiausia kaina labai priklauso nuo to, kokie yra prekės kaštai pardavėjui. Didžiausia kaina priklauso nuo pirkėjo norų ir galimybių bei nuo rinkos situacijos.

Kaštų ir priedo metodas (visuminių kaštų metodas) – prie bazinės kainos pridedami įvairūs papildomi priedai (PVM, teikėjų, tarpininkų, priežiūros ir kt. kaštai, pelno dalis)

Lūžio taško metodas- orientuotas į investicijų atsipirkimą, tai yra kiek prekių reikia parduoti už tam tikrą kainą ir per kiek laiko, kad sugrįžtų įdėtos sąnaudos.

  • Microsoft Word 100 KB
  • 2018 m.
  • Lietuvių
  • 14 puslapių (6466 žodžiai)
  • Universitetas
  • Kristina
  • Ekonomikos samprata ir reikšmė konspektas
    10 - 3 balsai (-ų)
Ekonomikos samprata ir reikšmė konspektas . (2018 m. Sausio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/ekonomikos-samprata-ir-reiksme-konspektas.html Peržiūrėta 2019 m. Liepos 23 d. 18:24
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema