Ekonomikos špera (2)


Paprastoji tiesinė regresija. Įvadas į ekonometriją. Ekonometrinio modeliavimo tikslai ir priemonės. Ekonometriniųmodelių taikymo sritys. Deterministiniai ir stochastiniai modeliai ekonomikoje. Pagrindiniai ekonometrinio modeliavimo etapai. Modelio kintamųjų klasifikacija tolydūs ir diskretūs , endogeniniai ir egzogeniniai. Endogeniniai kintamieji. Ekonometriniame modeliavime naudojami duomenys ir jų šaltiniai. Paprastosios tiesinės regresijos modelis Y = bX ε. Modelio paklaidų prielaidos. Paprastosios tiesinės regresijos modelio parametrų a ir b vertinimas mažiausių kvadratų MK metodu. Paklaidų dispersijos σ 2 vertinimas. MK įverčių savybės nepaslinktumas – parametrų vidurkiai Eaˆ ir Eˆb , dispersija Daˆ ir Dˆb. Išvados iš įverčių savybių. Gauso Markovo teorema apie mažiausių kvadratų įverčių nepaslinktumą ir dispersiją. . ,. , turi mažiausią dispersiją tarp visų tiesinių , nepaslinktų įverčių. Bendras statistinės hipotezės tikrinimo planas. Hipotezių apie paprastosios tiesinės regresijos modelio parametrų reikšmes tikrinimas. Ekonominių rodiklių prognozavimas naudojant tiesinės regresijos modelį. Prognozės ir prognozės vidurkio pasikliautinasis intervalas ir jo prasmė. Daugialypė tiesinė regresija. Bendrasis tiesinis regresijos modelis. Funkcinė priklausomybė . Stochastinė priklausomybė . Daugialypės tiesinės regresijos modelis matricine forma. Modelio prielaidos. Parametrų vertinimas MK metodu matricine forma. Determinacijos koeficiento R 2 skaičiavimas , jo prasmė , ryšys su koreliacijos koeficientu ρ. Paklaidų dispersijos įvertinimas. Modelio prielaidų tikrinimas , liekanų analizė. Išsiskiriantys stebiniai ir jų identifikavimo būdai.

Pradiniai žingsniai kuriant ekonometrinimodeli yra tokie: • nustatomi kintamieji; • parenkama matematinė modelio forma (modelis specifikuojamas); • išaiškinamos nežinomu parametru a priori galimos reikšmės.1.6Modelio kintamųjų klasifikacija: tolydūs ir diskretūs, endogeniniai ir egzogeniniai. Endogeniniai kintamieji yra tie, kurių reikšmės nustatomos modelio pagalba. Endogeninis - vidinės kilmės, sukeliamas vidiniu priežasčių. Apskritai, modelis kuriamas norint paaiškinti endogeniniu kintamujų elgesį. Todėl tie kintamieji dar vadinamai paaiškinamaisiais.) . Modeliuose endogeninis kintamasis yra tik vienas - paklausa. Regresiniuose modeliuose paaiškinamieji kintamieji dar vadinami regresantais. Egzogeniniais vadinami tie modelio kintamieji, kurių reikšmės nustatomos už modelio ribų. Egzogeninis - sukeliamas išoriniu priežasčių, veiksniu, kilęs iš išorės. Egzogeniniais kintamaisiai gali būti ir pavėlinti laike endogeniniai kintamieji. Tada jie vadinami paaiškinančiaisiais.

  • Ekonomika Špera
  • Microsoft Word 28 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 1 puslapis (2278 žodžiai)
  • Brigita
  • Ekonomikos špera (2)
    10 - 5 balsai (-ų)
Ekonomikos špera (2). (2015 m. Gruodžio 02 d.). https://www.mokslobaze.lt/ekonomikos-spera-2.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 14:05
×