Ekonominė geografija konspektas


Geografijos konspektas.

Jav. Rusija. Iranas. Meksika. Venesuela. Kinija. Norvergija. Kanada. D. Britanija.


Ekonominės geografijos vieta geografijos mokslų sistemoje, sąveika tarp ekonomikos ir geografijos (pateikti apibūdinimus; pagrįsti, koks ekonominės geografijos vaidmuo geografijos moksluose; nurodyti, kaip ekonomika siejasi su geografija, galima pateikti pavyzdžius).

2. Trumpesni atstumai, t.y.darbuotojų ir verslo migracijos arčiau didesnio “tankio”...

Sąveika tarp aplinkos ir visuomenės: Žemės geosferos. (mokėti paaiškinti, kur ir kokiais atvejais kasdienybėje galime taikyti geografinį požiūrį įvairių problemų sprendimui).

Geopolitinė padėtis, jos reikšmė valstybių raidai ir santykiams. Politinio žemėlapio formavimasis.Gyventojų skaičius ir jo didėjimo problema. Darbo ištekliai, socialinė ir profesinė gyventojų struktūra. Demografinė politika. Migracija. Šiuolaikinės darbo jėgos savybės. Urbanizacija.Pagrindiniai pasaulio ūkio ištekliai. Pasaulio ūkio struktūra. Ūkio ryšių įvairovė. Pasaulinė rinka ir tarptautinė prekyba. Tarptautinės organizacijos. Šalių išsivystymo ekonominiai rodikliai. Pasaulio šalių tipologija. Lyginamasis transporto rūšių apibūdinimas. Regioninės ir tarpregioninės transporto sistemos. Tradicinių ir šiuolaikinių ryšių tinklai. Globalinis komunikacijų tinklas. Civilizacija ir kultūra. Religija ir tikėjimas. Svarbiausios pasaulio religijos ir jų paplitimas. Pasaulio kultūrų zonos. Šiuolaikinės kultūros ir jų susiformavimo prielaidos. Etnokultūra. Naujosios globalinės kultūros ir subkultūros.Pasaulio ateities scenarijai. Gamtos transformacijos. Ūkio transformacijos. Sociosfera. Ateities komunikacijos. Futurologija ir tikrovė.

Probleminis požiūris yra siejamas su geografijos mokslo ir dabarties gyvenimo aktualijomis. Tai gali aprėpti vietines, regionines, valstybės (nacionalinio) ir globalinio masto problemas: aplinkos kokybę,visuomenės erdvinius skirtumus,katastrofas ir nelaimes,globalinius pakitimus, gyventojų kitimą, urbanizaciją, bado reguliavimą, energetikos reguliavimą, rasių, religijų, vyrų ir moterų lygiateisiškumą, augimo galimybes, krizinius regionus (socialinius, gamtinius, ekonominius) konfliktus ,vystymo(si) problemas ir strategiją, stabilų vystymą(si).

Pasaulio politinis žemėlapis: valstybės, sostinės, gyventojų skaičius(pasaulio politinio žemėlapio raida).

Ekonominė geografinė padėtis (pagal kokius kriterijus, sąlygas nustatoma ir apibūdinama šalies/regiono geografinė padėtis; pagrįsti, kaip geografinė padėtis siejasi su socialinės ekonominės aplinkos raida).

Valstybių tipologija pagal socialinio ekonominio išvystymo lygį

JTO.1945m. priklauso 193 valstybės, t. y. beveik visos pripažintos nepriklausomos valstybės (išskyrus Vatikaną, Taivaną ir Kosovą). Lietuva į JTO priimta 1991 m. JTO tikslai: taika, saugumas, karo grėsmės pašalinimas, draugiški valstybių santykiai, bendradarbiavimas.

UNESCO. 1945.Tikslas - skatinti bendradarbiavimą tarp skirtingų tautų švietimo, mokslo, kultūros ir komunikacijų srityse. UNESCO priklauso daugiau nei 200 valstybių. Lietuva į UNESCO įstojo 1991 m. spalio 7 dieną. TVF. 1947. Tikslai: skaitinti tarptautinį piniginį bendradarbiavimą; subalansuotą tarptautinės prekybos augimą;valiutų keitimo kursų stabilumą;prisidėti prie daugiašalės atsiskaitymų sistemos sukūrimo;laikantis atitinkamų sąlygų laikinai suteikti bendrus išteklius šalims-narėms, susidūrusioms su mokėjimų balanso sunkumais.

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) (angliškai- OECD) -1948. 34 valstybes vienijanti tarptautinė organizacija, besivadovaujanti atstovaujamosios demokratijos ir laisvosios rinkos ekonominiais principais.Tikslas: pasiekti aukščiausią tvarų ekonomikos augimą ir užimtumą,  prisidėti prie patikimos ekonomikos plėtros valstybėse, prisidėti prie pasaulinės prekybos plėtros. Organizacijos ištakos siekia 1948 m., kai buvo įkurta Europos ekonominio bendradarbiavimo organizacija (OECC). 2002 m. Lietuva peteikė oficialų prašymą tapti organizacijos nare. 2015 m. Lietuva pakviesta pradėti derybas dėl narystės Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje. Narės: Australija; Austrija; Belgija; Kanada; Čilė; Čekijos Respublika; Danija; Estija; Suomija; Prancūzija; Vokietija; Graikija; Vengrija; Islandija; Airija; Izraelis; Italija; Japonija; Korėja; Liuksemburgas; Meksika; Olandija; Naujoji Zelandija; Norvegija; Lenkija; Portugalija; Slovakija; Slovėnija; Ispanija; ŠvedijaŠveicarija; Turkija; Jungtinė Karalystė; JAV.

Amerikos Valstybių organizacija . 1951. Organizaciją sudaro 35 Amerikos žemyno nepriklausomos valstybės. Kubos ir Hondūro narystė sustabdyta. Tikslai- taika žemyne,ekonominė, kultūrinė, socialinė plėtra, skurdo nikinimas.

  • Geografija Konspektai
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • Aiva
  • 11 puslapių (4855 žodžiai)
  • Geografijos konspektai
  • Microsoft Word 47 KB
  • Ekonominė geografija konspektas
    10 - 10 balsai (-ų)
Ekonominė geografija konspektas. (2016 m. Balandžio 27 d.). http://www.mokslobaze.lt/ekonomine-geografija-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 03:31