Ekonominė statistika konspektas egzaminui


Statistikos konspektas.

Modulio „ ekonominė statistika “ egzamino klausimai. Statistikos mokslo tyrimo objektas. Statistinio tyrimo tikslas. Kas yra statistinio tyrimo rezultatai ? Ką tiria ekonominė statistika ? Statistinio tyrimo etapai. Etapas. Statistinis stėbėjimas. Etapas. Suringtų duomenų grupavimas ar sisteminimas. Etapas. Sugrupuotų duomenų analizė ir išvados. Kas yra statistinė visuma ? Kas yra visumos statistiniai vienetai ? Kas yra statistinis požymis ? Vadinamos statistiniais požymiais. Statistinių požymių klasifikacija. Mokėti atpažinti , koks yra požymis. Kas yra statistinis stebėjimas ? Kokius reikalavimus turi išpildyti atliekamas statistinis stebėjimas ? Statistinio stebėjimo formos. Statistinė atskaitomybė. Specialūs statistiniai tyrimai. Statistinio stebėjimo rūšys. Ištisinis ir dalinis. Einamasis ir pertraukiamas. Tiesioginis , dokumentinis ir apklausa. Kas yra statistinis grupavimas ? Statistinio grupavimo rūšys. Pagrindiniai statistinių visumų grupavimo etapai. Kokie požymiai yra kokybiniai ? Kokie požymiai yra kiekybiniai ? Grupavimas pagal kiekybinį požymį. Grupavimas pagal kokybinį požymį. Lygių intervalų dydžio apskaičiavimas , kai intervalų skaičius yra žinomas ir kai nežinomas. Statistinių eilučių rūšys. Mokėti atpažinti , kokia yra duomenų eilutė. Pasiskirstymo eilučių klasifikacija. Variacinių pasiskirstymo eilučių grafinis vaizdavimas poligonas , histograma , kumuliatė. Kokios eilutės vaizduojamos poligonu , histograma , kumuliate. Vidurkių rūšys. Žinoti , kada naudojamas atitinkamas vidurkis. Reikalavimai , keliami vidurkiui. Aritmetinis vidurkis. Harmoninis vidurkis. Kvadratinis vidurkis. Svertinis kvadratinis. Geometrinis vidurkis. Progresinis vidurkis. Struktūriniai vidurkiai. Kas yra moda ? Kas yra kvartiliai , deciliai ir procentiliai ? Mokėti paaiškinti jų prasmę. Modos , medianos ir aritmetinio vidurkio tarpusavio ryšys. Kada požymio reikšmių pasiskirstymas yra simetrinis , dešiniašonis ir kairiašonis ?


Statistinio tyrimo tikslas yra atskleisti šių reiškinių kiekybines chareakteristikas, nustatyti jų raidos tendencijas ir dėsningumus.

Statistinio tyrimo rezultatai yra tam tikri skaičiai.

Ekonomines gamybos pasiskirstymo ir vartojimo galimybes

Gyventojų skaičių, jų išsidėstymą apskrityse bei šalyje.

1 etapas. Statistinis stėbėjimas. Jo metu pagal parengtą planą ir sudarytą programą surenkami skaitmeniniai duomenis apie tiramą visuomeninį reiškinį ar procesą.

2 etapas. Tai yra statistinės medžiagos suvedimas ir apdorojimas, naudojant statistines eilutes ir lenteles, grafikus ir statistinius rodiklius.

3 etapas. Šio etapo metu duomenys analizuojami taikant rodiklių apibendrinimo variacijos apskaičiavimo dinamikos eilučių, indeksų ir kitus specifinius statistikos metodus.

Kas yra statistinė visuma? Kas yra visumos statistiniai vienetai?

Kiekvienas statistinis vienetas turi didelį kiekį bendrų savybių, kuriomis domimąsi atliekant statistinį tyrimą, šios savybės yra vadinamos statistiniais požymiais.

Statistinių požymių klasifikacija. Mokėti atpažinti, koks yra požymis.

Kiekybiniai – požymiai, kurių reikšmės viena nuo kitos skiriasiapibrėžtu, išmatuotu dydžiu. Gali būti diskretiniai ,kurie įsigyja tim tam tikras reikšmes ir tolyginiai ,kurie įsigyja reikšmes iš atitinkamo intervalo.

Kokybiniai – požymiai išreiškiami tik sąvokomis. Jie skirstomi į:

Alternattvius , kurie gali įgyti priešingas reikšmes (taip/ne)

Ranginius, kurie taip pat išreiškiami sąvokomis, tačiau sąvybės didėjimo ar mažėjimo tvarka.

Nominalūs požymiai, kurių išsidėstymo ir numeravimo tvarka gali būti bet kokia, kaip išdėstyta , niekas nepasikeičia.

Kas yra statistinis stebėjimas? Kokius reikalavimus turi išpildyti atliekamas statistinis stebėjimas?

Stebimas reikškinys būtų iš jam būdingų vietos ir laiko sąlygų.

Statistinė atskaitomybė – tokia statistinio stebėjimo organizacinė forma, kai numatytais terminais ir tam tikrais adresais pateikiamos statistinės ataskaitos, užpildytos remiantis pirminės apskaitos duomenimis ir pasirašytos asmenų atsakingų už duomenų patikimumą.

Specialūs statistiniai tyrimai - tai tyrimai, kurie gali būti atliekami, norint gauti duomenis, kurių nėra apskaitomybėje arba norint patikrinti jos duomenis.

  • Statistika Konspektai
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • Evelina
  • 7 puslapiai (1827 žodžiai)
  • Statistikos konspektai
  • Microsoft Word 46 KB
  • Ekonominė statistika konspektas egzaminui
    10 - 2 balsai (-ų)
Ekonominė statistika konspektas egzaminui. (2016 m. Kovo 20 d.). http://www.mokslobaze.lt/ekonomine-statistika-konspektas-egzaminui.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 01:53