Ekonominė statistika konspektas


Statistikos konspektas.

Ekonominės statistikos žinių patikrinimo klausimai. Temos --- statistikos objektas ir metodai. Statistikos organizavimas. Ką vadiname statistiniu vienetu ir kokiais kriterijais identifikuojamas statistinis vienetas. Ką vadiname populiacija , imtimi. Tiriamą aibę. Statistinių tyrimų nagrinėjama objektų aibė vadinama populiacija. Šiuo atveju populiacija yra begalinė ir dažnai visos populiacijos ištirti neįmanoma. Visa populiacija tiriama retai. Paminėsime tris pagrindines priežastis , dėl kurių visa populiacija tiriama retai. Tyrimui reikia daug laiko. Jis brangus. Kai populiacija begalinė . Taigi dažniausiai tiriama tik populiacijos dalis , vadinamoji imtis. Populiacija – objektų , kurių požymiai tiriami , aibė. Imtis – tai populiacijos dalis , naudojama statistiniam tyrimui. Kokius žinote statistinio tyrimo etapus. Kokie reikalavimai keliami statistiniam stebėjimui. Kokius žinote statistinio stebėjimo metodus. Kokius žinote stebėjimus pagal duomenų registravimo laiką Pagal registravimo laiką skiriami. Kokius žinote stebėjimus pagal tiriamos visumos apimtį Pagal apimtį skiriami. Kokie reikalavimai keliami apklausos vedėjui. Kokie reikalavimai keliami anketai. Ką vadiname statistiniu formuliaru. Tema -- statistinių duomenų grupavimas ir pateikimas ką vadiname statistiniu grupavimu. Kokiais etapais atliekamas statistinis grupavimas Grupavimas atliekamas etapais. Paaiškinti grupavimą pagal kiekybinį požymį. Paaiškinti grupavimą pagal atributinį požymį. Ką vadiname apibrėžtu , neapibrėžtu intervalu. Kaip nustatomas grupavimo intervalo dydis. Pagal savo dydį intervalai skirstomi į lygius ir nelygius vienodus ir nevienodus. Kokias žinote grupavimų rūšis. Kas tai yra antrinis grupavimas. Vadinamas antriniu.


Šiuo atveju populiacija yra begalinė ir dažnai visos populiacijos ištirti neįmanoma. Visa populiacija tiriama retai. Paminėsime tris pagrindines priežastis, dėl kurių visa populiacija tiriama retai.

Pirma, tokiam tyrimui reikia daug laiko.

Trečia, dažnai neįmanoma išvardinti visų populiacijos elementų ( pvz., kai populiacija begalinė).

Taigi dažniausiai tiriama tik populiacijos dalis, vadinamoji imtis.

Imčių pavyzdžiai: 30 atsitiktinai parinktų Kauno kolegijos studentų; tūkstantis apklausoje dalyvavusių rinkėjų; 9 mokesčių inspekcijos patikrintos firmos ir pan.

Statistinis stebėjimas - tai sudėtingas ir sunkus darbas, kurį paprastai atlieka daug darbuotojų.Jį sudaro paruošiamieji darbai, tiesioginis duomenų rinkimas ir jų kontrolė.

Statistiniai stebėjimai turi tenkinti tokius reikalavimus:

1. stebimi reiškiniai ar įvykiai turi turėti mokslinę ar praktinę reikšmę;

2. masinių duomenų rinkimas turi garantuoti faktų, susijusių su tiriamu dalyku, visumą. Tuo atveju, kai nėra visų duomenų, bet kokia analizė ir išvados gali būti klaidingos;

3. statistinių duomenų patikimumui užtikrinti būtina renkamų faktų nuosekli ir visapusiška kontrolė;

4. stebėjimai turi būti atliekami pagal iš anksto numatytą sistemą, planą. Tai garantuoja, kad tyrimas bus organizuojamas nuosekliai.

Vienkartiniai stebėjimai - jie atliekami atsitiktinai be jokios sistemos, nesilaikant periodinių laiko tarpų arba gali būti atliekami tik vieną kartą.

Atrankiniais stebėjimais vadinami tyrimai, kurių metu visumos faktų charakteristika yra gaunama iš tam tikros visumos dalies, atrenkamos atsitiktiniu būdu.

Pagrindinio masyvo metodu tiriama tik ta dalis visumos, kurioje tiriamasis požymis yra dominuojantis.

Anketiniu metodu duomenys paprastai surenkami savanoriškai žmonėms užpildant anketas.

Monografinis - tai detalus būdingųjų visumos vienetų tyrimas juos aprašant, kai paliekama ataskaita.

Visiems statistiniams formuliarams sudaromos instrukcijos. Instrukcija vadinama visuma paaiškinimų ir nurodymų, skirtų statistinio stebėjimo programai įgyvendinti. Instrukcijoje smulkiai išaiškinami tyrimo tikslai ir uždaviniai, detaliai paaiškinama, kaip užrašyti atsakymus. Instrukcijos turi būti išdėstytos trumpai, paprastai, aiškiai ir tiksliai.

Instrukcija ir formuliaras vadinami statistiniu instrumentarijumi.

Grupuojant pagal atributinį požymį, grupės viena nuo kitos skiriasi požymio pobūdžiu, bet ne dydžiu, pvz.: šeimyninė padėtis: vedę, nevedę, išsiskyrę; gyventojų grupavimas pagal tautybę; audinių - pagal spalvas.

Intervalai, kurie turi abi ribas, vadinami apibrėžtais (uždarais), kai trūksta vienos iš intervalo ribų (paprastai pirmojo intervalo žemutinės ribos, o paskutiniojo - aukštutinės) - neapibrėžtais (atvirais), ), pvz.: grupuodami dėstytojus pagal mėnesinį darbo užmokestį (su lygiais intervalais - 50 Lt), išskiriame šias grupes:

Kyla klausimas: kuriam intervalui skirti darbo užmokestį su ribų reikšmėmis 900 Lt; 950 Lt; 1000 Lt; 1050 Lt.

Šiuo atveju reikia atsižvelgti į atvirų intervalų (pirmo ir paskutinio) užrašymą.

Paskutinio intervalo reikšmė rodo, kad 1050 Lt priklauso paskutinei grupei, reiškia 900 Lt darbo užmokestį reikia priskirti antrai grupei.

Šio grupavimo pirmas ir paskutinis intervalas atviri.

  • Statistika Konspektai
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • Maja
  • 16 puslapių (2851 žodis)
  • Statistikos konspektai
  • Microsoft Word 45 KB
  • Ekonominė statistika konspektas
    10 - 8 balsai (-ų)
Ekonominė statistika konspektas. (2016 m. Vasario 16 d.). http://www.mokslobaze.lt/ekonomine-statistika-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 19:48