Ekonominė statistika Tiesioginiai investuotojai metų pabaigoje


Statistikos analizė.

Ekonominė statistika Tiesioginiai investuotojai metų pabaigoje.


Tiesioginės užsienio investicijos pagal šalis investuotojas: tiesioginiai investuotojai metų pabaigoje, vnt.

Pasiskirtstymo – parodo vienetų pasiskirstymą pagal tam tikrą požymį.

Atliekant statistnį stebėjimą, svarbu atlikti ir statistinį grupavimą bei nustatyti statistinius požymius ir jū rūšis. Statistinis grupavimas – tai stebėjimo vienetų suskirstymas pagal esminius požymius į kokybiškai vienarūšes grupes. Tai pagrindinė statistinės medžiagos sisteminimo operacija. O statistiniai požymiai – tai visumos vienetų savybės, kuriomis domimasi atliekant statistinį tyrimą, pavyzdžiui, studento požymiai yra lytis, amžius, mokymo įstaiga, gaunama stipendija ir t.t. Statistiniai požymiai yra skirstomi pagal jų prigimtines savybes į laikinus, erdvinius ir daiktinius. Daiktiniai požymiai taip pat yra skirstomi į kiekybinius ir kokybinius. Kokybiniai duomenys dažnai būna išreikšti žodine ar vaizdine forma, juos daug sunkiau analizuoti ir lyginti tarpusavyje. Šiame darbe yra analizuojami kiekybiniai duomenys, kadangi tai duomenys, kurie yra išreikšti skaitine išraiška. Tokie duomenys taip pat yra skirstomi į diskretinius ir tolydinius. Diskretiniai duomenys, tai duomenys, kurie įgija fiksuotas reikšmes, o tolydiniai – įgiję reikšmes iš intervalo. Apžvelgę šio tyrimo duomenis matome, kad tiesioginiai užsienio investuotojai metų pabaigoje, tai dydis, kuris gali turėti be galo daug reikšmių, todėl galime teigti, jog darbe analizuojami kiekybiniai tolydiniai duomenys.

Vidurkis skaičuojamas tik kokybiškai vienarūšei vienetų visumai;

Aritmetinis vidurkis buvo apskaičiuotas naudojant formulę AVERAGE ir kaip matome, šis vidurkis yra didesnis Danijos. Geometrinis vidurkis buvo apskaičiuotas taip: iš paskutinių metų atimti pirmieji metai, ir pakelta laipsniu 1/n-1, n buvo 14, kadangi analizuojamas 14 metų laikotarpis. Geometrinis vidurkis parodė vidutinį investuotojų kitimo tempą. Moda buvo apskaičiuota naudojant formulę MODE ir ji parodo, kuri reikšmė pasikartoja dažniausiai. Mediana parodo, kad mažiau nei pusė reikšmių yra mažesnės už 238. Kvartiliai šiuos dydžius padalino į keturias lygias dalis. Pirmasis kvartilis parodo reikšmę iki kurios 25% reikšmių yra mažesnės, antrasis 50% ir t.t.

Tiriant skirstinį, neužtenka žinoti vien tik jo padėties charakteristikų: vidurkio, modos, medianos. Galimi atvejai, kai dvejose ar didesniame to paties požymio pasiskirstymo eilučių kiekyje aritmetiniai vidurkiai visiškai sutampa, tačiau jos skiriasi šio požymio reikšmių išsibarstymu, t.

 • Statistika Analizės
 • 2016 m.
 • Lietuvių
 • Gvidas
 • 16 puslapių (2279 žodžiai)
 • Universitetas
 • Statistikos analizės
 • Microsoft Word 480 KB
 • Ekonominė statistika Tiesioginiai investuotojai metų pabaigoje
  10 - 9 balsai (-ų)
Ekonominė statistika Tiesioginiai investuotojai metų pabaigoje. (2016 m. Balandžio 11 d.). http://www.mokslobaze.lt/ekonomine-statistika-tiesioginiai-investuotojai-metu-pabaigoje.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 07:42