Ekonominės ir savitarpio pagalbos formos : katalikybė


Įvadas. Katalikybė ir krikščionybė. Krikščionybė. Katalikybė. Stačiatikybė. Išvados. Literatūra.

Kiekvienas galime užduoti sau klausimą : „Kas yra religija ?“ Atsakymų esama daug. Vieni tiesiog sako, jog tai „tikėjimas dvasinėmis būtybėmis“. Kiti bando išsamiau ją apibūdinti remdamiesi tikėjimais ir apeigomis. Religijos priešistorė apima laika nuo žmonijos pradžios prieš du ar tris milijonus metų maždaug iki III tūkstantmečio pr. Kr.

Pasaulyje yra susidaręs religijų skirstymas. Vienas iš jų – skirstymas į gyvas ir mirusias. Religijos „ miršta“ labai įvairiai pvz. dėl kultūrinių krizių. Susidariusios naujos religinės sistemos pašalina silpnesnes – taip susiformavo katalikybė. Katalikybė yra susijusi su savo institucine struktūra, ne tik Dievo, bet ir hierarchijos kultu. Ji labiau paveikta fanatizmo ir klerikalizmo. Katalikybėje dvasininkas yra tarpininkas tarp Dievo ir žmogaus,pastorius gyvena ir rengiasi pasaulietiškai. Katalikai Mariją laiko šventąja, kai kurie ją vaizduojantis paveikslai laikomi stebuklingais.

Šiame darbe aprašysiu katalikybė ekonomines pagalbos formas, krikščionybės istorija, jos atsiradimą Lietuvoje, taip pat stačiatikių bažnyčios vaidmėnį labdaringoje veikloje.

Daugelis žmonių mano, kad krikščionybė ir katalikybė tai vienas ir tas pats, bet tai tik panašus žodžiai apie religinę pakraipą. Šiais laikais tie pavadinimai praktiškai sutapatinami, ypač jei apie tai kalba katalikybei prijaučiantis žmogus. Tas žmogus, kuris žino skirtuma tarp šių dviejų terminų, kalbėdamas apie krykščionybę, vargu ar tapatins ją su katalikybę. Katalikybė yra ekonomikos pagalbos formą, jinai žmonėms padėda dvasiškai iveikti visus sunkumus ir pažvelgti į gyvenimą iš kitos pusės, kad ne viskas yra prarasta ir reikia tikėti geresnių gyvenimų. Katalikybės tikėjimas padėjo daugeliui žmonių, kai jie buvo dvasiškai palūžę.

Krikščionys tiki Jėzaus mokymu. Jėzus buvo žmogus, kuriam pasekėjai suteikė Kristaus titulą. Kristus graikų kalboje atitinka hebrajų kalbos žodį mesijas – išganytojas. Krikščionims Jėzus yra Dievo sūnus –Dievas žmoniškuoju pavidalu. Žmonės tiki, kad Jėzus atėjo į žemę, kad juos išgelbėtų nuo nuodėmių. Tai Jis darė aukodamas savo gyvenimą ir dalydamasis su žmonėmis jų kančiomis. Kristus įveikė nuodėmės galią, atpirko žmones, tarsi išpirko juos iš šėtono vergijos, prisiimdamas kančią ir skausmingą mirtį. Krikščionybė didžiai vertina skaistinantį kančios vaidmenį – ne kaip savitikslį, bet kaip stipriausią ginklą kovoti su pasauliniu blogiu.

Jėzus išaugo Nazarete ir kaip manoma tapo dailide. Iš esmės nieko nežinome apie Jėzaus gyvenimą nuo kūdikystės ligi tol, kol jam sukako trisdešimt metų. Jis turbūt buvo nuodugniai išstudijavęs Senojo Testamento tekstus – tikriausiai gavo išsimokslinimą sinagogos mokykloje. Vis dėl to jo išsilavinimas buvo ne akademinis, o praktinis.

  • Tikyba Referatas
  • Microsoft Word 37 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 12 puslapių (2557 žodžiai)
  • Vika
  • Ekonominės ir savitarpio pagalbos formos : katalikybė
    10 - 8 balsai (-ų)
Ekonominės ir savitarpio pagalbos formos : katalikybė. (2015 m. Birželio 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/ekonomines-ir-savitarpio-pagalbos-formos-katalikybe.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 05:44
×