Ekonominių veiksnių įtaka nekilnojamojo turto vystymuisi


Įvadas.Ekonominių veiksnių įtaka nekilnojamojo turto rinkai. Nekilnojamojo turto vertinimo teisinis reguliavimas. Koreliacinė ir regresinė nekilnojamojo turto rinką lemiančių veiksnių įtakos būsto kainoms analizė. Išvados. Rekomendacijos. Literatūra. Santrauka. Summary. Priedai.


Su rinkos sąvoka galima susidurti tiek ekonominėje, tiek vadybinėje ar marketingo literatūroje. Nepaisant jos nagrinėjimo konteksto, rinkos samprata nesikeičia. Taigi siekiant išnagrinėti rinkos analizės teorinius pagrindus, pirmiausia būtina apibrėžti rinkos sampratą ir atskleisti jos rūšis. Tam bus skirimas pirmasis darbo skyrelis.

V. Snieška ir kt. (2005 p. 21) apibrėždami rinkos sampratą, pabrėžia, kad nepakanka jos vertinti kaip vietos, kurioje susitinka pirkėjas ir pardavėjas bei pasikeičia prekėmis, paslaugomis ar maino jas į pinigus. Anot autorių, rinka turėtų būti suvokiama, kaip ištisas kompleksas specializuotų rinkų - nuo fondų biržos iki apmokėjimo kirpėjui – ši rinka apima visus veiksmus, atliekamus keičiant prekes ar paslaugas ir pinigus. Remiantis tokiu apibrėžimu, galima teigti, kad ekonominiu požiūriu rinka suvokiama, kaip labai plati, sistema, sudaryta iš daugelio specializuotų rinkų ir apibrėžianti rinkos dalyvių santykius jose. Kita vertus, ekonomikos teorijoje nagrinėjamos ir siauresnės – specializuotos rinkos, apimančios konkrečių prekių ar paslaugų mainymosi santykius.

R.C. Appleby (2003 p.57), rinką apibrėžia, kaip vietą, kurioje deramasi dėl mainų sandorių ir kur nustatomos sandorių sąlygos. Autorius pastebi, kad tai gali būti ir konkreti fizinė vieta, pvz. turgus, bet plačiąja prasme ji suvokiama, kaip bet kokia galimybė susisiekti vartotojams ir gamintojams arba pirkėjams ir pardavėjams. Pabrėžiama, kad yra tūkstančiai rinkų įvairioms prekėms ir paslaugoms, o rinkos kaina susieja pasiūlą ir paklausą. R.C. Appleby (2003 p.57) pateiktas rinkos apibrėžimas artimas anksčiau aptartiesiems. Kita vertus, šis apibrėžimas yra kur kas lankstesnis, ir apima ne tik gamintojų ir vartotojų santykius, bet ir bet kokius prekybinius santykius.

Atsižvelgiant į visus anksčiau pateiktus apibrėžimus, galima teigti, kad rinka, turėtų būti suvokiama kaip tam tikra erdvė, susiejanti pirkėjus ir pardavėjus, bei sudaranti sąlygas mainams vykti. Pastebima, kad tiek ekonominėje, tiek vadybinėje literatūroje rinka suvokiama panašiai. Galima išskirti makroekonominį požiūrį, kuomet rinka vertinama, kaip visų specializuotų rinkų visuma, ir mikroekonominį požiūrį, vertinantį specializuotos rinkos specifiką. Kita vertus, ekonominėje – vadybinėje literatūroje rinka dažniausia vertinama iš pardavėjų pozicijos, tuo tarpu marketinge pabrėžiamas vartotojo vaidmuo.

Apibendrindami nekilnojamojo turto rinkos sampratą, įvairūs autoriai ( Ž.Simanavičienė, E.Keizerienė, I.Žalgirytė, 2012) nurodo, kad galima išskirti tris pagrindines nekilnojamojo turto charakteristikas: fizinę, ekonominę ir teisinę, kurios apibūdina nekilnojamąjį turtą.

Taigi apibendrinant galima teigti, kad nekilnojamojo turto rinka – tai tikras mechanizmų rinkinys, kurį apibūdina fizinės, teisinė ir ekonominės charakteristikos. Tam, kad nekilnojamojo turto rinka būtų skaidri ir objektyvi, valstybė ją reguliuoja teisės aktais. Todėl kitame šio darbo poskyryje apžvelgiami teisės aktai, reglamentuojantys nekilnojamojo turto vertinimą Lietuvoje.

Kartu su nuosavybės teisės atsiradimu atsirado ir turto vertinimas, tačiau senovės laikais turto vertinimas – kaip veikla nebuvo išskirta. Turtas ir jo pirkimas buvo daugiau derybų objektas tarp pirkėjo ir pardavėjo. Nekilnojamojo turto rinkos klausimai moksliniame lygmenyje buvo aktualūs nuo pat nepriklausomybės atkūrimo laikų. Tuo laikotarpiu ypač svarbios buvo žemės nuosavybės atkūrimo problemos. Tuo tarpu keičiantis išorinei situacijai, kinta ir nekilnojamojo turto vertinimo nagrinėjimo problematika. Pastaruoju metu augant nekilnojamojo turto kainoms bei pardavimams aktualios tapo nekilnojamo objektų vertės ir kainos nagrinėjimo problemos. Turto vertinimas yra svarbus tuo, kad vertintojo atliktas nekilnojamojo turto vertės nustatymas įtakoja nekilnojamojo turto sandorius: pirkimą - pardavimą, keitimą, nuomą, draudimą, paskolų už užstatą gavimą ir kt.

  • Microsoft Word 800 KB
  • 2019 m.
  • Lietuvių
  • 54 puslapiai (11064 žodžiai)
  • Universitetas
  • Birutė
  • Ekonominių veiksnių įtaka nekilnojamojo turto vystymuisi
    10 - 3 balsai (-ų)
Ekonominių veiksnių įtaka nekilnojamojo turto vystymuisi . (2019 m. Liepos 08 d.). https://www.mokslobaze.lt/ekonominiu-veiksniu-itaka-nekilnojamojo-turto-vystymuisi.html Peržiūrėta 2019 m. Gruodžio 07 d. 23:36
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!