Ekspedijavimas logistikos bakalauro darbas


Krovinių gabenimo reglamentavimas. Ekspedicinių įmonių veikla. Įmonės dirbančios su trečiomis šalimis. Ekspedicinių paslaugų kokybės samprata. Praktinė dalis. Delamode grupės pristatymas ir struktūra. UAB „Delamode baltics“ įmonės pristatymas. UAB „Delamode baltics“ struktūra ir veikla. Valdymas, padaliniai, hierarchija. Funkcijos, jų pasiskirstymas ir atsakomybė. Personalas, žmogiškųjų išteklių analizė. Įmonės darbuotojų motyvacijos analizė. Tobulinimo galimybės. Įmonės paslaugos ir jų pardavimo galimybės. Paslaugų spektras ir jų veikimo principai. Naudojamos priemonės. Rinkos analizė. Konkurencija. Vartotojai. Tobulinimo galimybės. Įmonės swot analizė. Literatūros sąrašas. Priedai.


Augant ekonomikos ir technologijos evoliucijos tempams, taip pat staigiai keičiasi ir paklausos/pasiūlos interesai. Kiekvienoje šalyje ir kiekvienoje srityje – gamyboje ar paslaugų sferoje atsiranda vis didesnis kiekis gamintojų ar paslaugų tiekėjų. Tam, kad išgyventi šioje stiprios konkurencijos aplinkoje yra kuriamos, diegiamos naujovės, pritraukiančios savo patogumu, praktiškumu

Konkurencija transporto ir logistikos sektoriuje šiuo metu yra viena didžiausių lyginant su kitais Lietuvos ekonomikos sektoriais. Transporto sektorius pastaraisiais metais buvo viena labiausiai augančių ir besivystančių ekonomikos šakų. Didelė konkurencija tarp transporto paslaugas bei ekspedicines paslaugas siūlančių įmonių, šalies viduje, yra dėl santykinai didelio, atsižvelgiant į ribotą rinkos paklausą, skaičiaus, panašias ar identiškas paslaugas siūlančių įmonių.

Norint išlikti rinkoje ir sėkmingai augti – reikalinga veiklos tobulinimo galimybių analizė.

Baigiamojo darbo tema ir tyrimo objektas: Ekspedicinių paslaugų įmonės UAB „Delamode Baltics“ veikla ir struktūra.

Temos aktualumas ir naujumas: Ekspedicinės paslaugos yra pagrindinė logistikos funkcija. Transportui tenka svarbus vaidmuo kuriant materialines vertybes bei stiprinat gamybą. Šio darbo aktualumas susijęs su pasikeitusio požiūrio į ekspedicines paslaugas tendencijomis. Ekspedicinių paslaugų rinkoje konkurencija didėja, todėl labai svarbu tobulinti teikiamas paslaugas, o tai reiškia, reikia tobulinti įmonės valdymą, darbo organizavimo principus.

Baigiamojo darbo tyrimo tikslas: Išnagrinėti UAB „Delamode Baltics“ veiklą ir išsiaiškinti potencialias veiklos tobulinimo galimybes.

Išanalizuoti ekspedicinių paslaugų teikimo teorinius aspektus, ekspedicinių paslaugų vietą logistikoje.

Išskirti UAB „Delamode Baltics“ veiklos ir tobulinimo galimybių analizės rodiklius.

Išanalizuoti UAB „Delamode Baltics“ veiklą ir tobulinimo galimybes pagal pasirinktus kriterijus.

Mokslinės literatūros analizė, išryškinti ekspedicinių paslaugų teoriniai aspektai, pagrįstas strateginio planavimo aktualumas teikiant ekspedicines paslaugas, SWOT analizė, įmonės dokumentų ir antrinių statistinių duomenų analizė skirta įmonės išorinės ir vidinės aplinkos veiksnių sampratai

Tarptautiniai susitarimai ir konvencijos. LR ratifikuotos tarptautinės krovinių vežimą keliais reglamentuojančios konvencijos:

TIR konvencija (1975) – Muitinės konvencija dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis.

AETR konvencija (1973) – Europos susitarimas dėl kelių transporto priemonių ekipažų, važinėjančių tarptautiniais maršrutais, darbo ir poilsio režimas.

Ekspeditorius – transporto architektas (Baublys A. Tarptautiniai vežimai kelių transportu. Vilnius: Technika, 1996, p. 59).

Ekspeditorius – tai verslininkas įsipareigojantis savo vardu išsiusti prekes per vežėjus arba laivo frachtuotojus prekių siuntėjo sąskaita (Minalga R. Krovinių gabenimas tarptautiniai maršrutais. Vilnius, 1997, p. 82).

Ekspedicinės įmonės perima dalį transporto įmonių funkcijų, palikdamos joms rūpintis tik transporto priemonių technine būkle, spręsti transporto įmonės vidines problemas, mažinti vežimo savikainą, saugiai ir laiku pristatyti krovinį. Ekspeditorių funkcijas skirtingai išskiria visi autoriai kai kurie jas priskiria prie ekspeditorių uždavinių. Tačiau priklausomai nuo ekspedicinės įmonės veiklos krypčių, galima išskirti tokias pagrindines (būdingas visoms ekspedicinėms įmonėms) ir papildomas ekspedicijų funkcijas (nuo ko ir priklauso funkcijos: pervežimai: vietiniai, ES ribose ar į trečiąsias šalis):

Ekspeditorius atsako už kontrolę, informacijos pristatymą laiku ir pataisas, siekdamas koordinuoti pirktų prekių ir žaliavų pristatymą laiku.

Nustatyti egzistuojančias ir galimas problemas, kylančias dėl pristatymo ar dokumentų, koreguoti užduotis savo įgaliojimų ribose ar kreiptis į vadovybę.

Ekspeditoriaus atsakomybė prieš šalis priklauso nuo apibrėžtų sutartyje sąlygų ir jų pokyčių, jei nenurodyta kitaip, ekspeditorius prisiima visą atsakomybę už krovinį nuo pasikrovimo momento (CMR konvencija). Ekspeditoriui perėmus krovinį ir gavus visus įgaliojimus tvarkyti jį, jis ruošia visus reikiamus vežimo dokumentus, kurie juda kartu su kroviniu. Kiekvienam kroviniui ir kiekvienai transporto priemonei yra ruošiami atskiri dokumentai. Jų parametrai yra apibrėžti įvairiausiuose tarptautinėse konvencijose, kurios taip pat yra nurodytos šalių atsakomybės ribose. Krovinį pristačius į ekspeditoriaus sandėlį jis iškraunamas, pergrupuojamas ir atliekami kiti darbai, bei užpildomi reikiami dokumentai. Ekspeditorius siunčia į sandėlį nurodymų paketą, kaip jį priimti, kokios saugojimo sąlygos ir pan.. Kroviniui kertant valstybės sienas yra forminami muitinės dokumentai. Juos taip pat gali ruošti ekspeditorius pagal siuntėjo arba gavėjo įgaliojimus bei remdamasis krovinio aprašymais, atsiųstais jam.

  • Microsoft Word 60 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 36 puslapiai (8230 žodžiai)
  • Kolegija
  • Agnė
  • Ekspedijavimas logistikos bakalauro darbas
    10 - 1 balsai (-ų)
Ekspedijavimas logistikos bakalauro darbas. (2017 m. Gegužės 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/ekspedijavimas-logistikos-bakalauro-darbas.html Peržiūrėta 2020 m. Sausio 19 d. 16:41
×
26 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo