Eksporto kreditai


Įvadas. Eksporto kreditų agentūrų (EKA) vaidmuo ir reikšmė. Eksporto kreditavimo rizika. Eksporto kreditų draudimas. Eksporto kreditų draudimas užsienio šalyse. Eksporto kreditų draudimas Lietuvoje. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas.

Temos aktualumas- vienas iš valstybės šalies ūkio plėtros tikslų yra sudaryti tinkamas sąlygas tvariam ir ilgalaikiam ūkio augimui, taip pat užtikrinti šalies konkurencingumo didinimą, kurio pagrindinę prielaida šalies įmonių paslaugų ir produktų eksportas.Sėkmingo eksporto veiklą įtakojantys veiksniai, ypač finansinės ir ekonominės krizės sąlygoms, yra efektyviai veikiantis prekinio kredito draudimas. Prekinio draudimas veikia dviem skirtingais pagrindais: vienas iš jų veikia komerciniu pagrindu su įprasti perdraudimo mechanizmu, o kitas prekinio kredito draudimas, dalyvaujant valstybei.

Tačiau ribota vidaus paklausa Lietuvos rinkoje lemia tai, kad eksportas daugeliui ūkio subjektams tampa pagrindiniu gamybos augimą užtikrinančiu veiksniu, kuris leidžia formuoti atvirą šalies ekonomiką.

Ūkio subjektai ir valstybė yra suinteresuota mažinti eksporto sandoriuose egzistuojančią riziką. Vienas iš tokios rizikos valdymo instrumentų yra eksporto kreditų draudimas. Efektyviai veikiančios eksporto kreditų agentūrų draudimo sistema turi didelę reikšmę siekiant įgyvendinant konkurencinį pranašumą.

Daugelis pramoninių valstybių, tarp jų ir ES valstybės narės, turi bent vieną eksporto kreditų agentūrą, kuri paprastai yra valdžios institucija ar su ja susijusi įstaiga. Eksporto kreditų agentūros prisiima riziką dideliems pramonės ir infrastruktūros projektams besivystančiose šalyse, kurios kartais viršija net bankų skiriamą metinę finansinę paramą.

Darbo tikslas- remiantis teorine ir atlikimo tyrimo medžiaga, išanalizuoti eksporto kreditų agentūrų veiklą Lietuvoje.

Darbo uždaviniai:

Teoriniu aspektu aptarti kredito agentūrų vaidmenį ir reikšmę;

Apžvelgti eksporto kreditavimo riziką;

Įvertinti eksporto kredito draudimo privalumus ir trūkumus;

Apžvelgti eksporto kredito draudimo daromą naudą Lietuvos įmonėms.

rizika buvo didelė. Dėl užsienio prekybos sąlygų neapibrėžtumo numatomus eksporto sandorių finansavimui paskolų nuostolius buvo sunku įvertinti.

Dabar bankai, skolindami lėšas, reikalauja iš paskolos gavėjų jos grąžinimo garantijų ir siekia gauti kuo daugiau informacijos apie užsienio pirkėjų finansinę būklę. Kadangi informacija nėra išsami ir jai surinkti reikia papildomų išlaidų, bankų galimybės turėtų visą informaciją apie užsienio pirkėjus – ribotas. Bankai, negalėdami tiksliai įvertinti finansuojamų eksporto kredito sandorių rizikos ir neturėdami galimybių tiesiogiai kontroliuoti skolininkų veiksmų, atsisako skolinti lėšas. Tokią padėtį pagerintų įvesta eksporto kreditų rizika. Įvertinant eksporto kreditų riziką reikėtų išanalizuoti jos rūšis. Mokslininkai išskiria skirtingas rizikos rūšis. Bernatonytė (2000) teigia, jog tarptautinių atsiskaitymus veikia šios rizikos rūšys: komercinė arba kredito rizika, politinė rizika, valiutos keitimo rizika, finansinė rizika ir ekonominė rizika. Snieška ( 2001) išskiria kredito, politinę ir valiutinę rizikas. Tuo tarpu Gronskas (1997) riziką skirsto į gamybinę, valiutinę, finansinę, komercinę, investavimo ir nelikvidumo. Startienės (2002) išskiria ekonominę, politinę ir finansinę rizikos rūšis. Nagrinėjant šias rizikos rūšis, reikėtų atkreipti dėmesį į atskirus rizikos elementus, priskiriamus vienai ar kitai rizikos rūšiai.

  • Microsoft Word 58 KB
  • 2015 m.
  • 12 puslapių (2441 žodžiai)
  • Universitetas
  • Edgar
  • Eksporto kreditai
    10 - 10 balsai (-ų)
Eksporto kreditai. (2015 m. Balandžio 07 d.). https://www.mokslobaze.lt/eksporto-kreditai.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 21 d. 18:33
×