Ekstrakcinės fosforo rūgšties gamybai naudojamų žaliavų bei cheminių medžiagų įvertinimas, atsižvelgiant į teisinius reikalavimus


Įvadas. Vertinimo kriterijai. Fosrofo rūgšties cecho aprašymas. Ekstrakcinės fosforo rūgšties gamyba. Gamybos technologijos proceso aprašymas. Aplinkos apsauga. Cheminių medžiagų apskaita. Cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos aprašas. Produkto klasifikavimas ir ženklinimas. Saugos duomenų lapai. Informacijos šaltiniai.

Akcinė bendrovė "Lifosa" (anksčiau Kėdainių chemijos gamykla) įkurta 1963 metais. Pagrindinė bendrovės veiklos kryptis - mineralinių trąšų gamyba. Bendrovėje veikia sekantys gamybiniai padaliniai:

- ekstrakcinės fosforo rūgšties cechas,

- pašarinių fosfatų (kalcio fosfatų) gamybos skyrius.

Šiuo metu bendrovėje eksploatuojami du fosforo rūgšties cechai. Gamybos procesas abiejuose cechuose yra analogiškas.

Ekstrakcinė fosforo rūgštis gaunama skaidant fosfatines žaliavas (apatito koncentratą arba fosforitą) sieros rūgštimi ekstraktoriuje. Gauta pulpa paduodama į vakuum filtrą, kuriame atskiriamas fosfogipsas. Fosfogipsas kaip atlieka autotransportu gabenamas į sąvartą. Fosforo rūgštis po filtracijos koncentruojama išgarinimo aparatuose. Skaidant fosfatines žaliavas, į aplinką skiriasi jose esantis fluoras. Fluoro junginiais užterštas oras iš ekstraktoriaus ventiliatoriumi traukiamas per absorbcijos sistemą.

Fluoro dujų sugaudymui naudojamas apytakinio ciklo vanduo.

Pagaminta fosforo rūgštis naudojama bendrovėje diamofoso gamybai ir pašarinių fosfatų gamybai.

Tikslas – įvertinti AB „Lifosa“ Ekstrakcinės fosforo rūgšties gamybai naudojamų žaliavų bei cheminių medžiagų naudojimą ir pateikti pasiūlymus gamybos tobulinimui.

Reikalavimai, susiję su cheminėmis medžiagomis, yra pateikti įvairių sričių teisės aktuose. Tai teisės aktai, reglamentuojantys:

Šiais cheminių medžiagų, aplinkos apsaugos ir sveikatos teisės aktais nustatomi įvairūs reikalavimai dėl rizikos vertinimo, informacijos apie riziką perdavimo ir rizikos mažinimo priemonių.

Svarbu, kad įmonė turėtų sistemą, leidžiančią išsiaiškinti reikalavimus, kuriuos ji turi vykdyti, numatyti veiksmus tų reikalavimų vykdymui ir sekti, kaip jie vykdomi.Kitaip tariant, įmonė turi sistemingai vykdyti cheminių medžiagų keliamos rizikos valdymą.Vieningo dokumento, kaip įmonę tokį valdymą turi vykdyti ir kokių reikalavimų laikytis, nėra. Įmonės pačios turi nusistatyti, ką konkrečiai ir kaip jos turi vykdyti. Įmonėje tai gali būti įgyvendinta, pavyzdžiui, per cheminių medžiagų valdymo procedūrą.

Pagrindiniai cheminių medžiagų rizikos valdymo elementai, kuriuos svarbu įgyvendinti įmonėms, apibendrinti 1 paveiksle.Svarbu paminėti, kad tie elementai nėra atskiros priemonės, kurias įmonės gali įgyvendinti kiekvieną atskirai, nepriklausomai nuo kitų.Daugumas elementų yra glaudžiai susiję ir vargu ar gali būti įgyvendinti neįgyvendinus kitų priemonių.Pavyzdžiui, negavus iš tiekėjo informacijos apie cheminės medžiagos pavojingumą (etiketėse ir saugos duomenų lapuose), neįmanoma atlikti darbo vietų rizikos vertinimo ar pranešti informaciją į Duomenų bazę prie Aplinkos apsaugos agentūros. Cheminių medžiagų rizikos valdymas yra dalis visos įmonės vadybos sistemos.

Iš aukščiau minėtų su cheminėmis medžiagomis susijusių teisės aktų kaip vertinimo kriterijai, atliekant AB”Lifosa” Ekstrakcinės fosforo rūgšties gamybai naudojamų žaliavų bei cheminių medžiagų rizikos valdymo sistemos vertinimą, pasirinkti:

(patvirtintas LR aplinkos ministro 2006-10-12 įsakymu Nr.D1-462, su vėlesniais pakeitimais)

(patvirtinta LR aplinkos ir sveikatos ministrų 2002-12-19 įsakymu Nr.532/742; su vėlesniais pakeitimais

Fosforo rūgšties cecho skyrius Nr.2 pradėtas eksploatuoti 1982 metais. Projektinis skyriaus metinis galingumas, dirbant dihidratiniu metodu –110 t.t. 100 % P2O5 fosforo rūgšties arba pushidratiniu metodu - 140 t.t. 100 % P2O5 fosforo rūgšties. Buvo sumontuotos 3 išgarinimo sistemos, gamintojas firma „Spie Betigneles“, Prancūzija“ (fosforo rūgšties išgarinimo skyrius Nr.1). 1999-2000 metais ceche buvo sumontuotas naujas filtras, įsisavintas pushidratinis gamybos metodas. Skyriaus galingumas išaugo iki 260 t. t. 100 % P2O5 per metus. 2002 m. įvestas į eksploataciją fosforo rūgšties išgarinimo skyrius Nr.2, sumontuotos 4 fosforo rūgšties išgarinimo sistemos, anksčiau eksploatuotos gamykloje „Pernis“, Olandija. 2005 metais sumontuotos ir pradėtos eksploatuoti dvi po 210 m3 talpos (papildomi reaktoriai), kad prailginti fosfatinės žaliavos skaidymo reakcijos laiką ir pagerinti analitinę išeigą. 2007 m fosforo rūgšties išgarinimo skyriuje Nr.1 paviršiniai kondensatoriai pakeisti į barometrinius kondensatorius, pilnai sustabdytas trąšų gamybos vandens apytakinis ciklas, barometriniai kondensatoriai pajungti prie išgarinimo sistemų šaldymo vandens apytakinio ciklo, patobulintas gamybos technologinio proceso automatizavimas. 2008 m. sumontuota nauja pulpos aušinimo oru sistema: sumontuotas oro tiekimo į reaktorių poz.19-I ventiliatorius, sumontuoti du pulpos cirkuliatoriai reaktoriuose poz. 19-I ir poz. 19-II. 2010 m. atskirti reaktoriai poz.19-I ir poz.19-II. Poz.19-I sumontuota pertvara, periferinis cirkuliatorius ir sumontuotas pulpos tiekimo į reaktorių poz.19-III siurblys. Sumontuotas žaliavos tiekimo į reaktorių poz.19-II mazgas (fosfatinės žaliavos srauto matuoklis, redleris, fosfatinės žaliavos drėkintuvas). Reaktoriuje poz.19-II sumontuotas centrinis cirkuliatorius, pertvara. Į reaktorių poz.19-II sumontuotas oro tiekimo ventiliatorius. Sumontuotas juostinis transporteris poz.T-2 su fosfogipso pakrovimo į automobilius stotimi Nr.1. Rekonstruotas juostinis transporteris poz.T-1 (prailgintas iki transporterio poz.T-2), reversinis, galintis tiekti fosfogipsą ir į fosfogipso pakrovimo į automobilius stotį Nr.2.

  • Aplinka Kursinis darbas
  • Microsoft Word 461 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 19 puslapių (4248 žodžiai)
  • Universitetas
  • Miglė
  • Ekstrakcinės fosforo rūgšties gamybai naudojamų žaliavų bei cheminių medžiagų įvertinimas, atsižvelgiant į teisinius reikalavimus
    10 - 4 balsai (-ų)
Ekstrakcinės fosforo rūgšties gamybai naudojamų žaliavų bei cheminių medžiagų įvertinimas, atsižvelgiant į teisinius reikalavimus. (2015 m. Lapkričio 23 d.). https://www.mokslobaze.lt/ekstrakcines-fosforo-rugsties-gamybai-naudojamu-zaliavu-bei-cheminiu-medziagu-ivertinimas-atsizvelgiant-i-teisinius-reikalavimus.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 23 d. 20:50
×