Ekstremalios situacijos planas


Žmonių saugos praktinio darbo ekstremalios situacijos plano parengimas mažeikių ab ,, orlen Lietuva ‘‘ plano parengimas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Bendrosios nuostatos. Įmonės kodas. Pvm kodas. Elektroninis paštas. SoDra draudėjo kodas. Darbuotojų skaičius. Gresiantys įvykiai. Perspėjimo ir informavimo apie gresiantį ar susidariusį įvykį organizavimas. Keitimosi informacija apie įvykį tvarka. Įstaigos darbuotojų ir pacientų apsauga gresiant ar susidarius įvykiui. Rizikos vertinimas. Naudota Literatūra.

Darbo uždaviniai:

Pasirinkti ūkio subjekto veiklos kryptį bei dydį.

1.3. Galimų avarijų pavojaus ir rizikos bei jų poveikio žmonėms ir aplinkai analizės paskirtis – nustačius visus objekte esančius pavojaus žmogui ir aplinkai šaltinius, įvertinus jų keliamus pavojus ir grėsmes bei galimų avarijų pasekmes, gautų rezultatų pagrindu sudaryti avarijų lokalizavimo ir likvidavimo planą.

Savininkas: Polski Koncem Naftowy ORLEN S.A.

2.1. Atlikus AB "ORLEN Lietuva" galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę (priedas) galima išvardinti šiuos galimus pavojus ir ekstremalias situacijas: Įvykus avarijai į aplinkos orą gali išsiskirti naftos produktų garai ir dujos, keliančios gaisro ir sprogimo pavojų, taip pat medžiagos, kenksmingos ir pavojingos žmogaus sveikatai ir supančiai aplinkai. Techninių avarijų tikimybė, pavojingų cheminių medžiagų avariniai išsiliejimai, naftos produktų gaisrai bei sprogimai, avarijos metu patekusios į aplinką šios pavojingos medžiagos: sieros vandenilis, metilo alkoholis, angliavandenilinės dujos bei naftos ir jos produktų gaisro metu išsiskiriančiuose dūmuose esančios toksinės medžiagos.

3.2. Darbuotojo, atsakingo už perspėjimą ir informavimą veiksmai gresiant ar susidarius ekstremaliai situacijai:

3.3. Įvertina susidariusią ekstremalią situaciją, jos pavojingumo laipsnį darbuotojams, turtui ir aplinkai;

3.6. Susidarius aplinkybėms, organizuoja darbuotojų evakavimą, pirminius gelbėjimo darbus ir jiems vadovauja;

3.7 Numatomos perspėjimo ir informavimo priemonės.

4.3. Įstaigos viduje keitimasis informacija vyksta pagal nubraižytą keitimosi informacija apie įvykį schemą.

5.1 Atsižvelgus į kiekvieno pavojingo objekto galimų avarijų pavojaus ir rizikos analizės išsamaus vertinimo rezultatus ir kiekvieno nagrinėto incidento riziką vadovaujantis rizikos matrica išskiriamos pavojingiausios ir būdingiausios gamyklos technologiniuose įrenginiuose galimos didelės avarijos, galinčios kelti grėsmę žmonėms ir aplinkai.

  • Sauga Referatas
  • Microsoft Word 22 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 12 puslapių (1454 žodžiai)
  • Paulius
  • Ekstremalios situacijos planas
    10 - 4 balsai (-ų)
Ekstremalios situacijos planas. (2015 m. Gruodžio 02 d.). https://www.mokslobaze.lt/ekstremalios-situacijos-planas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 16:28
×