Elektra konspektas (2)


Elektrotechnikos konspektas.

Tema. Nuolatinės srovės grandinės. Pagrindiniai elektrinės grandinės dėsniai. Energija ir galia. Kirchhofo dėsniai. Elektrinės grandinės darbo režimai. Elementų jungimas į grandinę. Srovės ir įtampos reguliavimas. Nuolatinės srovės grandinių skaičiavimas. Tema. Vienfazės kintamosios srovės elektrinės grandinės.  2. 1. Kintamosios srovės grandinių imtuvai. Nuosekliai sujungtų imtuvu grandinė. Varžų trikampis. Galių trikampis. Galios koeficientas.  2. 6. Galios koeficientas. Srovių rezonansas. Tema. Trifazės elektrinės grandinės. Imtuvų jungimas i trifazį tinklą. Pagrindinės formulės. Tema. Elektromagnetizmas.  4. 1. Magnetinis laukas.  4. 2. Magnetinės medžiagos.    4. 3. Magnetinės grandinės ir jų dėsniai. Pagrindinės formulės. Tema. Elektriniai matavimai ir prietaisai.   5. 1. Pagrindinės sąvokos.  5. 2. Elektrinių matavimo prietaisų skirstymas.  5. 3. Srovės, įtampos, galios ir energijos matavimas.  5. 4. Elekrtinių parametrų matavimas.  5. 5. Pagrindinės formulės.  6 tema. Transformatoriai. Transformatoriaus paskirtis ir veikimo principas. Transformatoriaus ribinių režimų bandymai.  6. 3. Svarbiausi transformatoriaus parametrai ir charakteristikos.   6. 4. Trifazis transformatorius.  6. 5. Autotransformatorius.  6. 6. Pagrindinės formulės. Nuolatinės srovės elektros mašinų sandara ir veikimo principas.  7. 2. Nuolatinės srovės elektros mašinų žadinimo būdai ir žadinimo apvijos.  7. 3. Pagrindinės formulės.  8 tema. Kintamosios srovės elektros mašinos. Kintamosios srovės asinchroninių mašinų sandara ir veikimo principas. Asinchroninės mašinos.  8. 3. Sinchroninės mašinos.  8. 4. Pagrindinės formulės.  9 tema. Elektros pavara ir valdymo aparatai.  9. 1. Elektros pavarų struktūra. Pavarų tipai. Variklių jšilimas ir darbo režimai. Elektrinis stabdymas, reversavimas ir greičio reguliavimas. Valdymo aparatai. Asinchroninių variklių valdymo schemos.   9. 6. Pagrindinės formulės.  . Tema. Elektronikos elementai ir įtaisai. Puslaidininkinės medžiagos. Diodai.   10. 3. Tranzistoriai, lazeriai, elektronikos įtaisai.  10. 4. Lygintuvai.  10. 5. Vienfaziai vienpusiai lygintuvai. Dvipusiai lygintuvai. Filtrai.  10. 6. Trifaziai lygintuvai. Stiprintuvai.   10. 9. Loginiai elementai.  10. 10. Inversiniai loginiai veiksmai.  10. 11. Elektroniniai loginiai elementai.  10. 12. Trigeris.


Čia  ρ2o – specifinė elektrinė varža Wm, kai temperatūra lygi 20 °C ,

∂ – virštemperatūrė, t.y. tikrosios ir bazinės temperatūros (čia 20° C) skirtumas °C.

Laidumo matavimo vienetas yra simensas (S). Atvirkštinis specifinei varžai dydis yra specifinis laidumas y (S/m).

Ws - energija, kurią grandinei teikia šaltinis; jos dydis priklauso nuo šaltinio EVJ ir krūvio q pernešamo grandine:

Wd — energija sunaudojama šaltinyje dėl jo vidinės varžos. Ji vadinama energijos nuostoliais ir skaičiuojama šitaip:

Elektros energijos matavimo vienetas yra džaulis (J):   1J=1Ws. Praktikoje naudojamas elektros energijos vienetas yra vatvalandė (Wh) arba  kilovatvalandė (lkWh=3,610  6J).

Imtuvo galia:      P =W/t =U I arba P = RI2 = U2/R

ΣI = 0 . (pavyzdžiui, mazgo A I1-I2-I3 = 0).

1. Tuščioji eiga. Grandinė nutraukta (R= ∞ ), srovė ja neteka: I = 0. Šaltinio tuščios eigos įtampa lygi jo EVJ:

2. Vardinis (nominalus) režimas. Tai režimas, kuriam yra apskaičiuoti visi grandinės elementai. Elementų parametrai vadinami vardiniais arba nominaliais (tai srovė, įtampa, galia ir t.t).

Jei kiekvieno imtuvo varža R ir jų skaičius n, tai

Pe = P1 + P2 + P3 = I²R1 + I²R 2 + I²R3

Lietuvoje elektros tinklai ir įrengimai pritaikyti 50 Hz dažnio srovei, todėl šis dažnis vadinamas pramoniniu.

Sinusinė EVJ gaunama, magnetiniame lauke, kurio magnetinė indukcija yra B, kampiniu greičiu ω sukant dviejų laidininkų rėmelį (2.1 pav)

Efektinė kintamosios srovės vertė yra lygi ekvivalentinei nuolatinės srovės vertei, kuri tekėdama ta pačia varža, kaip ir kintamoji srovė, išskiria joje per periodą tą patį šilumos kiekį.

Efektinė srovės vertė yra   karto mažesnė už jos amplitudinę vertę (2.3 pav). Analogiškai užrašome įtampos ir EVJ efektines vertes.

  Induktyvusis imtuvas turi induktyvumo ritės savybes, todėl vaizduojamas schemose ritės, kurios. induktyvumas L ritės ženklu (2.6 pav). įnduktyviojo imtuvo srovė:

Pageidautina, kad elektros energijos šaltinis būtų apkrautas vardine apkrova. Kadangi aktyvioji galia P = UIcosφ, tai ji (esant UI = const) proporcinga cosφ. Dėl to cosφ vadinamas galios koeficientu. Jį galima apskaičiuoti iš varžų, įtampų ar galių trikampių.

Rezonanso metu    grandinėje srovė padidėja, nes Z = R, o galia, varža ir įtampa būna aktyvinio pobūdžio:

Pavyzdys. Kintamos srovės grandinė (2.13 pav) sudaryta iš nuosekliai sujungtų aktyvinių, induktyvinių ir talpinių rezistorių. Rasti visus nurodytus dydžius (jeigu neduoti): pilnąją varžą, įtampą, srovę, fazių poslinkio kampą, aktyvinę, reaktyvinę ir pilnąją galias. Pabraižykite vektorinę diagramą.

■   Imtuvai, kurie gali būti vienfaziai ar trifaziai (varikliai, šildymo el. krosnys, lempos ir t.t)

Generatoriaus arba imtuvų apvijų pradžios žymimos raidėmis A, B, C, o, galai žymimi X, Y, Z. Sutartinė EVJ kryptis yra iš apvijos pabaigos (X,Y,Z) į pradžią (A,B,C).                                     

Įtampos tarp fazių pradžių A,B,C ir galų X,Y,Z arba tarp linijinio laido ir neutraliojo vadinamos fazinėmis ir žymimos:

Į kintamosios srovės trifazį tinklą imtuvai gali būti jungiami žvaigžde su neutraliuoju laidu, Žvaigžde be neutralaus laido ir trikampiu , priklausomai nuo imtuvo vardinės įtampos.

1.   Simetrinio trifazio generatoriaus, kurio apvijos sujungtos žvaigžde, gnybtų linijinė įtampa Ut karto didesnė už fazinę įtampą  Ut:

 • Elektrotechnika Konspektai
 • 2016 m.
 • Lietuvių
 • Mikis
 • 77 puslapiai (14134 žodžiai)
 • Profesinė mokykla
 • Elektrotechnikos konspektai
 • Microsoft Word 1515 KB
 • Elektra konspektas (2)
  10 - 2 balsai (-ų)
Elektra konspektas (2). (2016 m. Rugsėjo 24 d.). http://www.mokslobaze.lt/elektra-konspektas-2.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 03:34