Elektra konspektas


Koks el kruvis yra izoliuotoje sistemoje?. Fizikos skaidres apie kibirkštinę iškrovą. Elektros lauko liniju konspektas. Srovės stipris krūvis pateiktys. Energijos taupymas konspektas.

Egzistuoja dviejų rūšių krūviai: teigiamas ir neigiamas. Elektronų ir protonų krūviai yra vienodo absoliutinio didumo. Vienarūšiai krūviai vieni kitus stumia, įvairiarūšiai – traukia. Kūnai yra elektriškai neutralūs. Dalis elektronų gali pereiti iš vieno kūno į kitą ir sudaryti jame elektronų perteklių – neigiamą krūvį. Tuomet kitame kūne susidaro elektronų trūkumas, todėl to kūno krūvis tampa teigiamas. Taip kūnai įsielektriną. Omo dėsnis. Superlaidumas. Elektros srovės darbas. Faradėjaus dėsnis. Puslaidininkiai. Savasis laidumas.

Kūnai yra elektriškai neutralūs. Taip kūnai įsielektriną.

Elektros krūvio tvermės dėsnis – izoliuotoje sistemoje elektros krūviai čia f – kulono jėga, k – proporcingumo koeficientas k = 9*108 n*m2/c2, q1,q2 – sąveikaujantys krūviai, r – atelektrinis laukas – elektros krūvių sąveiką perduodanti aplinka. Elektrostatinis laukas - nejudančių el superpozicijos principas – atstojamojo lauko stiprumas yra lygus visų laukų stiprumų geometrinei sumai.

Elektrinio lauko stiprumo linijos potencialinis laukas – laukas, ekvipotencialinės linijos – kreivės, jungiančios to paties potencialo taškus. J dielektrikai – medžiagos, kuriose nėra laisvų elektringų dalelių, galinčių perduoti elektros krūvį. Dielektrikai silp dielektriko pramušimas – kibirkštinė iškrova įvykusi dėl dielektrike atsi elektrinė talpa nepriklauso nuo laidininko medžiagos. Elektrinė talpa nepriklauso nuo to, tuščiaviduris ar pilnaviduris yra laidininkas. Elektrinė talpa priklauso nuo laidininko paviršiaus. Elektrinė talpa priklauso nuo laidininko formos. Laidininko talpa priklauso nuočia å0 – elektrinė konstanta, [å0] =8,85*10-12 f/m, å – dielektrinė skvarba, s – vieno elektrodo plotas, d – atstumas tarp plokščių.

Visų lygiagrečiai sujungtų kondensatorių įtampa vienoda. Lygiagrečiai sujungtų sujungtos baterijos krūvis lygus atskirų kondensatorių krūvių sumai. Lygiagrečiai sujungtos kondensatorių baterijos talpa lygi atskirų kondensatorių talpų sumai.

Visų nuosekliai sujungtų kondensatorių krūviai vienodi. Nuosekliai sujungtų kondensatorių įtampos atvirkščiai proporcingočia cbat – baterijos talelektros srovė teka grandine iš šaltinio teigiamo poliaus į neigiamą. Elečia i – srovės stipris, [i] = a, q – elektros krūvis, t – elektros tekėjimo laikas, e – vieno elektrono krūvis, n0 – elektronų koncentracija, s – laidininko skerspjūvio plotas, l – laičia r – varža, [r] = Ł, g – elektrinis laiduelektros srovės darb pirmosios rūšies laidininkai – medžiagos, kuriomis tekėdama elektros srovė nekeičia jų cheminės sudėties.

Antros rūšies laidininkai – medžiagos, kuriomis tekant elektros srovei chemiškai skyla į sudėtines dalis.

Elektrolitai – medžiagos, kurios ištirpintos arba išlydytos praleidžia elčia m – elektrolizės metu išsiskyrusios medžiagos masė, k – medžiagos elektroche diodas – paprasčiausias vakuuminis prietaisas sudarytas iš: stiklinio arba metalinio baliono, dviejų elektrodų. Diodu srovė gali tekėti tik viena kryptimi.

  • Microsoft Word 16 KB
  • 2012 m.
  • 5 puslapiai (923 žodžiai)
  • Elektra konspektas
    10 - 2 balsai (-ų)
Elektra konspektas. (2011 m. Rugsėjo 06 d.). https://www.mokslobaze.lt/elektra-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 21 d. 18:21
×