Elektrinis ir magnetinis laukas


Nepolinių dielektrikų elgsena elektriniame lauke. Molekulių dipolinio momento samprata. Kas medžiagoje sukuria magnetinį lauką? Magnetinio lauko energija. Fotoefektas. Komptono efektas. Dielektrikas , jo poliarizacija. Pv ═ ∑ Pi. Absoliučiai juodas kūnas ir jo spinduliavimo ypatybės. De Broilio bangos ir neapibrėžtumo principas. Laidininkai elektrostatiniame lauke ir krūvių sistemos kiekis. Saviindukcijos reiškinys ir laidininko induktyvumas. Šiluminis spinduliavimas. Emisijos ir sugerties geba. Elektrostatinio lauko energija. Jos tūrinis tankis. Priverstiniai virpesiai virpamajame kontūre. Elektrono energijos ir impulso kvantavimas. Elektrono sukinys. Elektrinė talpa. Kondensatorius. Magnetinės indukcijos srautas. Virpesių kontūras. Slopinamieji virpesiai. Šviesos bangų interferencija plonose plėvelėse. Elektrostatinis laukas medžiagose. Įvairių medžiagų elgsena elektriniame lauke. Koherentinės bangos. Difrakcija. Elektromagnetinė indukcija. Faradėjaus indukcijos dėsnis. Atomo sandara. Pauli principas. Radioaktyviojo skilimo dėsningumai. Radioaktyvusis Beta skilimas. Kietųjų kūnų kristalinė struktūra. Tarpatominių ryšių kūnuose rūšys. Masės defektas. Branduolinės energijos šaltinis. Šviesos poliarizacija , jos rūšys. Maliu dėsnis. Sūkurinis elektrinis laukas. Elektros srovės prietaisai ar įrenginiai , ir jų charakteristikos. Protonų ir neutronų virsmai branduolyje. Lazerio veikimo principas. Priverstinio spinduliavimo kilmė. Kuo ypatingi ir iš kur atsiranda radioaktyvieji alfa ir gama spinduliai. Magnetinės medžiagos. Kiuri temperatūra.


Delta lambda – bangos ilgio pokytis, lambda k – Komptono bangos ilgis, teta – atsispindėjusių dalelių kampas

Dielektrikas – medžiaga, nelaidi elektros srovei, nes neturi laisvų elektros krūvių. Tačiau dielektriką veikiant

elektriniu lauku, surištieji krūviai, esantys atomuose ir molekulėse, labai nežymiai pasislenka, o jis pats tampa

Dielektriko poliarizacijos atsiradusių krūvių negalima atskirti ar paimti ir perkelti kitam kūnui, todėl jie vadinami surištaisiais.

c) joninė, būdinga kietiesiems dielektrikams pvz. NaCl, kuriame teigiamieji natrio jonai pasislenka lauko jėgų linijų kryptimi,

Poliarizuotam dielektrikui apibūdinti naudojamas specialus dydis - poliarizacijos vektorius P, išreiškiantis dielektriko tūrio

Absoliučiai juodas kūnas (toliau AJK) – fizikinė abstrakcija, reiškianti kūną, kuris sugeria visas į jį krentančias elektromagnetines

bangas, bet bangų neatspindi. Toks kūnas gali spinduliuoti elektromagnetines bangas ir turėti savo spalvą. Jo spinduliavimo spektrą

apsprendžia vienintelis parametras – temperatūra. AJK sugerties geba lygi vienetui.

Realybėje AJK neegzistuoja, tačiau kai kurie kūnai tam tikruose dažnio intervaluose yra artimi AJK savybėms. Tobuliausiu AJK

laikoma nedidelė O formos anga neskaidrioje uždaros ertmės sienelėje, nes į šią angą papuolęs spindulys, prieš išeidamas, turi

daug kartų atsispindėti nuo ertmės sienelių, tokiu būdų labai sumažės jo intesyvumas.

čia: I(v) – energijos kiekis iš ploto vieneto per laiko vienetą į erdvinio kampo vienetą, spinduliuojamas dažnių intervale tarp v ir v+dv;

h – Planko konstanta; c – šviesos greitis; k – Bolcmano konstanta; T – AJK temperatūra

Rentgeno spinduliai (toliau – RS) – tai elektromagnetinės bangos, kurių bangos ilgis yra 10 - 0,01 nm, dažnis nuo 30 iki 30 000 PHz

(1 PHz = 1015 Hercų). RS gaunami rentgeno aparatuose panaudojant įgreitintus elektronus: dideliu greičiu atsitrenkę į anodą,

jie savo judėjimo energijos nedidelę dalį išspinduliuoja rentgeno spindulių pavidalu.

  • Microsoft Word 105 KB
  • 2020 m.
  • Lietuvių
  • 3 puslapiai (3949 žodžiai)
  • Universitetas
  • Hubertas
  • Elektrinis ir magnetinis laukas
    10 - 2 balsai (-ų)
Elektrinis ir magnetinis laukas. (2020 m. Balandžio 07 d.). https://www.mokslobaze.lt/elektrinis-ir-magnetinis-laukas.html Peržiūrėta 2020 m. Birželio 06 d. 00:54
×
116 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo