Elektrocheminiai analizės metodai


Aplinkos chemija. Vilnius. Elektrocheminiai analizės metodai. Yra žinoma daugybė elektrocheminių analizės metodų. Konduktometras. Konduktometrija. Konduktometrija – tai vienas iš elektrocheminių tyrimo metodų. Tiriamojo tirpalo savitasis laidumas apskaičiuojamas pagal šią formulę. Elektros laidumui įtakos turi tirpiklio klampa ir dielektrinė skverbtis. Čia l - ekvivalentinis laidumas. Elektrolito disociacijos laipsnis. Elektrinį krūvį tirpaluose perneša teigiamieji ir neigiamieji elektrolitų jonai. Šiuolaikiniai laidžio matuokliai atlieka rodmenų temperatūrinės kompensacijos funkciją. Tiesioginis SEL matavimas leidžia labai greitai ir pakankamai tiksliai nustatyti bendrą druskų kiekį tirpale. Tarp tirpalo SEL. Konduktometrinis titravimas Konduktometriją galima taip pat taikyti atliekant tūrio analizę ekvivalentiniam taškui rasti. Konduktometrinio titravimo kreivės. Potenciometrija. Potenciometrija remiasi nedidelių įtampų matavimu netekant elektros srovei. Brėžiant potencialo (E). Potenciometrija yra elektrocheminės analizės metodas. Potenciometrija (jonometrija) remiasi Nernsto lygtimi. Elektrodo potencialo priklausomybė. Jonometrijoje (potenciometrijoje) taikomi tiesioginiai ir šalutiniai metodai. Remiantis gautais duomenimis. Potenciometrinis titravimas. Potenciometrinio titravimo metodas paremtas ekvivalentinio taško radimu pagal ryškų EVJ (elektrovaros jėgos) pasikeitimą. Šį analizės metodą galima taikyti analizei drumstų. Integralinė titravimo kreivė.

Čia: l - ekvivalentinis laidumas, S-1 х m2; V- tirpalo tūris, kuriame ištirpęs vienas ekvivalentas elektrolito. Šis tirpalo tūris, išreikštas m3, vadinamas praskiedimu. Tirpalo ekvivalentinis laidumas, didėjant praskiedimui, t.y. mažėjant tirpalo koncentracijai, didėja ir artėja prie pastovaus dydžio l ¥ , vadinamo ekvivalentiniu laidumu, esant begaliniam praskiedimui. Ekvivalentinis laidumas yra proporcingas elektrolito disociacijos laipsniui: l = K × a , Čia: K – konstanta. Kai praskiedimas begalinis, a = 1, tuomet K = l ¥ , tai a = l / l ¥ .

Potenciometrija remiasi nedidelių įtampų matavimu netekant elektros srovei. Tarp nedidelėje galvaninėje celėje esančių elektrodų matuojama įtampa. Iš pradžių naudojo potenciometrinį titravimą ekvivalentinio taško nustatymui, kai į tirpalą pridedama titranto. Po to šis metodas tobulėjo, automatizuojant matavimus ir duomenų apdirbimui panaudojus elektronines skaičiavimo mašinas. Metodikų, kurios remiasi analizuojamo elemento kaupimu ant plėvelinio gyvsidabrio elektrodo, esant tam tikram potencialui, panaudojimas leido žymiai sumažinti nustatymo ribas. Pagal potencialo šuolį (jo vidurį) apskaičiuojama nežinomos medžiagos koncentracija, kuri proporcinga sunaudoto titranto kiekiui. Tokiose elektrinėse celėse elektrolitu gali būti ne tik vanduo, bet ir įvairūs organiniai tirpikliai. Tai labai svarbu, kai tiriama medžiaga blogai tirpsta vandenyje arba reaguoja su juo. Potenciometrinio titravimo metodu galima išmatuoti silpnų organinių rūgščių kiekį, titruojant jas silpnomis bazėmis ir atvirkščiai.

  • Aplinka Konspektas
  • MS PowerPoint 583 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 31 puslapis (1651 žodžiai)
  • Kaname
  • Elektrocheminiai analizės metodai
    10 - 9 balsai (-ų)
Elektrocheminiai analizės metodai. (2015 m. Rugpjūčio 30 d.). https://www.mokslobaze.lt/elektrocheminiai-analizes-metodai.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 23 d. 01:35
×