Elektronikos konspektai

82 dokumentai
Elektronikos laboratorinių darbų gynimo klausimai atsakymai
Viso 50 klausimų - atsakymų. Paaiškinkite puslaidininkinio diodo veikimo principą. Paaiškinkite bandymų grandinės elementų paskirtį. Nubraižykite vienpusio ir dvipusio lygintuvo schemas ir paaiškinkite jų veikimą. Kokie atskirų ...
Elektronikos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2010 11 08
Automatinis valdymas konspektas
Reguliavimo ir valdymo principai. Avs grandžių pagrindinės charakteristikos. Sistemų pagrindinės charakteristikos. Automatinė dažnio reguliavimo sistema. Valdymo sistemų paklaidų analizė. Avs stabilumas. Pereinamojo proceso kokybę. ...
Elektronikos konspektai, Konspektas, 26 puslapiai
2012 03 09
Elektriniai filtrai
Elektrinių filtrų paskirtis ir klasifikacija. Tipinės filtrų grandys ir jų charakteristikos. Virpesių pralaidumo sąlygos filtre. Žemo dažnio filtrai. Aukšto dažnio filtrai. Juostinis filtras. M tipo filtrai. M filtrų sudarymo pricipai. ...
Elektronikos konspektai, Konspektas, 20 puslapių
2012 03 09
Pn sandūra
Pn sandūra ir jos savybės. Dėl krūvininkų tankio gradiento ir elektrinio lauko per pn sandūrą teka difuziniai ir dreifiniai krūvininkų srautai. Pn sandūros voltamperinė charakteristika. Pn sandūros pramušimas. Pn sandūros storis. Pn ...
Elektronikos konspektai, Konspektas, 52 puslapiai
2012 04 11
Generatoriai
Generatorius. Nuolatinės srovės generatorius. Kintamosios srovės generatorius. Generatoriaus eksploatavimas. Dažniausi generatoriaus gedimai. Priežiūra ir remontas. Nuolatinės srovės generatorius priežiūra ir remontas. Kintamosios srovės ...
Elektronikos konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2013 05 28
Elektronikos įtaisai egzamino konspektas
Elektroniniai vamzdžiai. Katodinė liuminescencija. Spalvotieji kineskopai. Elektromagnetinis fokusavimas. Kineskopai. Plokštieji indikatoriai ir displėjai. Puslaidininkiniai indikatoriai. Skystakristaliai indikatoriai ir displėjai. Skystieji ...
Elektronikos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2013 06 10
Elektros mašinos konspektas
Bendros žinios apie elektros mašinas. Nuolatinės srovės mašinų naudojimo sritys. Nuolatinės srovės mašinos veikimo principas ir atstojamoji schema. Inkaro grandinės atstojamoji schema. Nuolatinės srovės mašinos sandara, energijos ...
Elektronikos konspektai, Konspektas, 12 puslapių
2016 08 03
Skaitmeninių signalų apdorojimas konspektas
Skaitmeninių signalų apdorojimas. Kaip klasifikuojami signalai? Kaip klasifikuojamos grandinės? Apibūdinkite plačiajuostį virpesį. Duokite pavyzdžių. Kas yra siaurajuostis virpesys? Duokite pavyzdžių. Kas yra virpesio spektras? Kuo ...
Elektronikos konspektai, Konspektas, 21 puslapis
2013 04 29
Elektros pavaros konspektas
Valdymo įtaisas. ELEKTROS PAVARŲ MECHANIKA Elektros pavaros statiniai ir dinaminiai momentai ir jų redukavimas vienai sukimosi ašiai. Elektros pavaros judėjimo lygtis. Bendros žinios apie mechanines charakteristikas. Nuolatinės srovės ...
Elektronikos konspektai, Konspektas, 36 puslapiai
2016 03 30
Elektronikos pagrindai konspektas
Pratarmė Tema puslaidininkinių komponentų fizikiniai veikimo pagrindai. Puslaidininkių ypatybės ir vidinė struktūra. Puslaidininkio energijos juostų diagrama. Savasis puslaidininkių laidumas. Priemaišiniai puslaidininkiai Tema ...
Elektronikos konspektai, Konspektas, 69 puslapiai
2015 04 07
Asinchroninės elektros mašinos
Trifazės asinchroninės mašinos darbo principas ir konstrukcija. Įžanginės pastabos. Asinchroninės mašinos darbo principas. Asinchroninių mašinų konstrukcijos. Kintamosios srovės elektros mašinų apvijos. Apvijų pagrindiniai elementai ...
Elektronikos konspektai, Konspektas, 68 puslapiai
2015 09 30
Elektroninės aparatūros projektavimas ir gamyba
Išsamus 319 puslapių elektroninės aparatūros projektavimo žinynas. Faktoriai, lemiantys elektroninės aparatūros konstrukciją. Elektroninės aparatūros patikimumas. Elektroninės aparatūros klasifikavimas, pritaikymas ir eksploatavimo ...
Elektronikos konspektai, Konspektas, 319 puslapių
2016 07 23
Elektros pavojingumas žmogui
Elektros srovės poveikis žmogaus organizmui. Veiksniai, nuo kurių priklauso sužalojimo elektros srove sunkumas. Elektros traumų priežastys. Apsaugos nuo elektros būdai. Atstumai iki elektros perdavimo linijų. Prisilietimo ir žingsnio ...
Elektronikos konspektai, Konspektas, 16 puslapių
2012 03 09
Moduliacijos
Skaitmeninės duomenų perdavimo sistemos vis labiau plinta ryšių tinkluose. Tokį jų populiarumą galima paaiškinti tokiais skaitmeninių perdavimo sistemų privalumais prieš analogines perdavimo sistemas. Informacijos perdavimui ...
Elektronikos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2012 02 03
Puslaidininkinių prietaisų tyrimas laboratorinio darbo gynimas atsakymai
Puslaidininkinių prietaisų tyrimas. Paaiškinkite puslaidininkinio diodo (p – n sandūros) veikimo principą. Paaiškinkite diodų tyrimo schemų elementų paskirtį. Nubraižykite ir paaiškinkite diodo voltamperinę charakteristiką. ...
Elektronikos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2013 03 13
Skaitmeninės logikos egzamino konspektas
Bulio algebra. Kas yra Bulio algebra ir elementų baigtinė aibė? Kas tai yra loginiai kintamieji? Kas yra Bulio funkcijos? Kokios yra pagrindinės Bulio algebros aksiomos ir teoremos? Būlio algebros aksiomos. Kaip vaizduojamos Bulio funkcijos? ...
Elektronikos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2014 06 12
Vibracija
Mechaniniais virpesiais (vibracija) vadiname mechanizmų, įrengimų, konstrukcijų pasikartojančius judesius apie pusiausvyros padėtį. Pagrindiniai terminai ir apibrėžimai. Vibracija klasifikuojama. Vibracijos poveikis žmogaus organizmui. ...
Elektronikos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2012 03 11
Jonizuojantis spinduliavimas
Radioaktyvūs izotopai ir rentgeno spinduliai plačiai taikomi moksliniam darbui ir pramonėje — technologiniams procesams automatizuoti ir kontroliuoti, mašinų detalių sudilimui tirti, lydinių struktūrai ir suvirinimo siūlių defektams ...
Elektronikos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2012 02 03
Matavimo metodai ir priemonės
Įtampos matavimas. Kompleksinis nuolatinės įtampos matavimo metodas. Kintamos įtampos matavimas. Skaitmeninis įtampos matavimas. Galios matavimai. Galios matavimas pramoninių dažnių grandinėse. Kompensacinis matavimo metodas. Schemos ...
Elektronikos konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2015 03 23
Elektromagnetiniai laukai
Elektromagnetinių laukų veikimas. Eml intensyvumo parametrai. Magnetinio lauko stipris. Elektromagnetinio lauko energijos srauto tankis. Elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų didžiausios leidžiamos vertės darbo vietose. ...
Elektronikos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2012 03 09
Lauko tranzistoriai
Lauko tranzistoriai. Lauko tranzistoriaus su valdančiomis pn sandūromis. MOP tranzistoriai. Įterptojo kanalo tranzistorius MOP. Kontroliniai klausimai.
Elektronikos konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2016 04 05
Bipoliariniai tranzistoriai
Bipoliariniai tranzistoriai. Bipoliarinių tranzistorių jungimo schemos. Bendros bazės schema BB. Bendro emiterio schema BE. Bendro kolektoriaus schema BK.
Elektronikos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2016 04 05
Grandinių dažninės charakteristikos
Grandinių dažninės charakteristikos. Dvipolių ir keturpolių pagrindinės dažninės charakteristikos. Dvipolių dažninės charakteristikos. Keturpolių dažninės charakteristikos. Bendras supratimas. Keturpolio įėjimo varžos dažninės ...
Elektronikos konspektai, Konspektas, 44 puslapiai
2012 03 11
Elektronikos konspektas (2)
Kokias medžiagas vadiname puslaidininkinėmis. Kaip paaiškinti kovalentinį ryšį tarp atomų. Kaip paaiškinti joninį ryšį tarp atomų. Kas yra puslaidininkių savasis laidumas. Kas yra puslaidininkių priemaišinis laidumas. Kaip susidaro ...
Elektronikos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2016 04 05
Transformatorių projektavimas ir bandymai
Pratarmė. Transformatorių projektavimas. Galios transformatorių skaičiavimo užduoties apimtis. Magnetolaidžio pagrindinių matmenų parinkimas. Magnetolaidžio skaičiavimas – skerspjūvio, šerdies ir jungo laiptų skaičiaus, užpildos ...
Elektronikos konspektai, Konspektas, 75 puslapiai
2014 01 16
Elektros mašinos klausimai atsakymai
Kodėl paleidžiant sinchroninį variklį asinchroniniu būdu, žadinimo apvijos negalima palikti atviros? Kodėl įjungus lygiagrečiam darbui sinchroninį generatorių ir jį apkrovus, atsiradus srovei generatoriaus statoriaus apvijos grandinėje, ...
Elektronikos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2013 01 24
Elektros tiekimas
Elektrinių ir pastočių elektros įrenginiai. Elektros įrenginių klasifikacija. Srovės ribojimo. Energijos keitikliai. Elektros įrenginių paskirtis. Matavimo transformatorius. Viršįtampių ribotuvas. Valdymo ir kontrolės aparatai. Relinės ...
Elektronikos konspektai, Konspektas, 22 puslapiai
2015 03 26
Mikrodalelės savybių analizė klausimai ir atsakymai
Pasiruošimas 2 elektronikos laboratoriniam darbui Mikrodaleles savybių analizė Klausimai. Nuo ko ir kaip priklauso mikrodalele atitinkancios de Broilio bangos ilgis. Nuo ko ir kaip priklauso de Broilio bangos dažnis. Paaiškinkite ...
Elektronikos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2017 10 11
Akustinis triukšmas
Akustiniu triukšmu (triukšmu) vadiname įvairaus stiprumo ir dažnio garso bangų visumą, kuri gali sukelti nepalankias bei kenksmingas pasekmes sveikatai. Triukšmo pobūdis priklauso nuo jo šaltinio rūšies. Nepastoviam triukšmui įvertinti ...
Elektronikos konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2012 02 17
Taikomoji elektronika - konspektas
Elektrines puslaidininkių savybės. PN sandūra ir jos savybės. Elektrines puslaidininkių savybės. PN sandūra ir jos savybės. Sandūros srovės. Šalutinių krūv. Ekstrakcija. Sandūros pramušimas. Šiluminis pramušimas. Elektrinis ...
Elektronikos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2018 03 21
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo