Elektronika (5)

1786 dokumentai
Virpesių kontūrų tyrimas
Virpesių kontūrų tyrimas. Darbo tikslas. Išmokti matuoti ir analizuoti virpesių kontūrų dažnines charakteristikas. Giliau išsiaiškinti nuosekliojo ir lygiagrečiojo virpesių kontūrų savybes ir ištirti jų dažnines charakteristikas bei ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 6 puslapiai
2016 08 06
Automatinis valdymas namų darbas
Automatinio valdymo namų darbo užduotis. Užduotis. Patikrinti tachometro servomechanizmo pozicionavimo automatinio valdymo sistemos stabilumą pagal Hurvico ir Michailovo kriterijus bei išskirti sistemos parametro k3 stabilumo sritį D skaldymo ...
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 13 puslapių
2016 09 12
Elektronikos pagrindai. Namų darbas Nr2
Elektronikos pagrindų. Laboratorinis darbas. Apskaičiuokite sandūros barjero aukštį. Apskaičiavę fermi lygmens padėtį, nubraižykite sandūros energijos juostų diagramą. Apskaičiuokite sandūros nuskurdinto sluoksnio storį, kai neveikia ...
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2011 03 26
Kompiuterinės tomografijos klinikinė svarba
Įvadas. Kompiuterinės tomografijos istorija. Kompiuterinės tomografijos veikimo principai. Spiraliniai ir daugiapjūviai kompiuteriniai tomografai. Kompiuterinės tomografijos indikacijos ir kontraindikacijos. Apibendrinimai ir išvados. ...
Elektronikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2013 05 07
Mikrodalelės savybių analizė
Mikrodalelės savybių modeliavimas ir analizė. Ištirti mikrodalelės savybes kai mikrodalelė yra vienmatėje be galo gilioje potencialo duobėje (apskaičiuoti mikrodalelės leidžiamųjų energijos reikšmių priklausomybes nuo duobės ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2012 03 09
Puslaidininkinių prietaisų tyrimas
Puslaidininkinių prietaisų tyrimas. Darbo tikslas – susipažinti su puslaidininkinių diodų, stabilitronų ir šviestukų struktūra, veikimo principu, ištirti jų charakteristikas. Susipažinome su puslaidininkinių diodų struktūra, veikimo ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 6 puslapiai
2013 03 13
Stabilizatoriaus schemos analizė
Stabilizatoriaus schemos analizė. Lygintuvo schemos analizė. Stabilizatoriaus balastinio rezistoriaus varžos nominali vertė. Minimali ir maksimali balastinio rezistoriaus varža. Balastinio rezistoriaus galia. Parenkama nominali galia. ...
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2013 01 30
Transformatorių pastotė 0,4/10 kV skirstyklos
Įvadas. Transformatorinių pastočių charakteristikos. Transformatoriai. Transformatorinės pastotės. Stulpinės transformatorinės pastotės. Modulinės transformatorinės pastotės. Komplektinės transformatorinės pastotės. Išvados. ...
Elektronikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 10 09
Analogas kodas keitiklis
Darbo tikslas susipažinti su analogas – kodas keitiklių darbo principais. Praktiškai išbandyti mikrovaldiklio pic. F. K. Mikrovaldiklio vidinio analogas – kodas keitiklio veikimą. Parašyti programą c kalba analoginio signalo keitimui į ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 14 puslapių
2011 04 29
Asinchroninės elektros mašinos
Trifazės asinchroninės mašinos darbo principas ir konstrukcija. Įžanginės pastabos. Asinchroninės mašinos darbo principas. Asinchroninių mašinų konstrukcijos. Kintamosios srovės elektros mašinų apvijos. Apvijų pagrindiniai elementai ...
Elektronikos konspektai, Konspektas, 68 puslapiai
2015 09 30
Nuolatinės srovės elektros perdavimo linijos tyrimas laboratorinis darbas
Laboratorinis darbas Nr. Nuolatinės srovės elektros perdavimo linijos tyrimas. Darbo tikslas. Darbo eiga. Linijos varžos ir jos ilgio skaičiavimas. Grafikai Ud Pd η Išvados.
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2015 06 13
Operacinis stiprintuvas ataskaita
Operacinio stiprintuvo parametrų ir charakteristikų tyrimas. Kaunas darbo tikslas. Teorinė dalis. Eksperimentų rezultatai ir jų analizė Išmatuojame nuolatinę OS išėjimo įtampą , įnulinus abu įėjimus. Išmatuojame OS perdavimo ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 9 puslapiai
2015 06 13
Pn sandūrų voltamperinių charakteristikų skaičiavimas ir analizė
Darbo tikslas išsiaiškinti procesus, vykstančius pn sandūroje. Pagal nurodytus pradinius duomenys apskaičiuoti pn sandūros vach dviejose skirtingose temperatūrose. Pagrindinės formulės. Pradiniai duomenys. Skaičiavimų rezultatai. ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2012 08 27
Saulės sekimo sistemos projektavimas
Įvadas. Saulės energijos panaudojimas. Saulės energijos pagrindai. Saulės sekimo sistemos. Projektavimo skyrius. Dviašės saulės sekimo sistemos projektavimas. Funkcinės schemos sudarymas. Fotovoltinis elementas. Elektriniai varikliai. ...
Elektronikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 45 puslapiai
2019 05 29
Skaitmeninis signalų apdorojimas Klausimai ir atsakymai
Skaitmeninis signalų apdorojimas. Namų kontrolinio darbo užduotys. I dalies klausimai. Ką vadiname signalu. Ką vadiname determinuotais signalais. Pavaizduokite pasirinkto dažio harmoninį signalą laiko ir dažnių ašyse. Kaip signalai ...
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2017 03 16
Stabilitrono tyrimas laboratorinis darbas
Stabilitrono tyrimas darbo tikslas. Darbo uždaviniai. DARBO PRIEMONĖS Darbo priemonės Žymėjimas Kiekis. Darbo eiga. R0 = Idiferencinę. Qs = r0 rd. Ist = Ust atvirkštinė šaka Ust. Ist , mA. Ist = Ust tiesioginė šaka Ust. R0 = i. Kokius ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2015 12 02
Grandinių modeliavimas ir tyrimas kompiuteriu
Išsiaiškinti schemų modeliavimo paketo EWB 5.0 paskirtį ir jo galimybes. Išmokti sudaryti paprasčiausias elektronines grandines ir ištirti jų dažnines bei laikines charakteristikas virtualiaisiais prietaisais. Išmokti apskaičiuoti ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2012 02 15
Signalai ir grandinės namų darbas
Schemos aptarimas: schemą sudaro aktyvusis elementas r ir reaktyvieji elementai c. Ir c. Pagal sandarą, grandinė esti paprasčiausias cr-grupės filtras, t. Y aukštų dažnių filtras. Analitika: filtrai dažniausiai charakterizuojami ...
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2012 02 03
Šviesoforo valdymo logika kursinis darbas
Santrupų sarašas. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Information source review. Analitine dalis. Užduoties analizė. Funkcinės schemos parinkimas ir sudarymas, veikimo principas. Projektinė dalis. Principinės elektros schemos ...
Elektronikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2017 02 21
Transformatorinė projektavimas ir įrengimas
10/0,4 kv iki 63 kva stulpinės transformatorinės įrengimas ant 13m atramų. Įvadas. Tyrimo objektas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Temos naujumas ir aktualumas. Tyrimo – projektavimo metodai. Transformatorinės eksplotacija ir remontas. ...
Elektronikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 35 puslapiai
2012 05 08
7 pn sandūrų talpų tyrimas
7 Pn sandūrų talpų tyrimas laboratorinio darbo ataskaita. Darbo tikslas: išsiaiškinti pn sandūros barjerinės ir difuzinės talpų prigimtį, išnagrinėti, nuo ko, kaip ir kodėl jos priklauso. Atlikti barjerinės talpos eksperimentinius ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2012 08 16
Apšvietimo projektavimas
Įvadas. Analitinė dalis teorinė techninio sprendimo analizė. Elektros įrangos techniniai duomenys. Elektros įrangos paskirtis ir techniniai duomenys. Technologinio proceso nagrinėjimas. Tiriamoji dalis elektros apkrovų skaičiavimas. ...
Elektronikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 40 puslapių
2012 12 12
Elektrinių ir pastočių kursinis. Hidroelektrinės elektrinė dalis
Įvadas. Techniniai ir finansiniai rodikliai. Elektrinės technologinis procesas. Generatorių parinkimas. Struktūrinės schemos variantai. Elektrinių režimų analizė ir transformatorių parinkimas. Techniniai-ekonominiai skaičiavimai ...
Elektronikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 puslapiai
2012 02 13
Elektromagnetinio lauko teorija namų darbas
Užduotis. Sprendimas. Pagal krintančios bangos elektrinio lauko formulę. Panaudojus TM atspindžio koeficientą, gauname. Kad išspręsti tokias lygtis, panaudojame kompleksinio krintančio ir atspindžio koeficientus.
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2017 02 23
Elektroninės aparatūros projektavimas ir gamyba
Išsamus 319 puslapių elektroninės aparatūros projektavimo žinynas. Faktoriai, lemiantys elektroninės aparatūros konstrukciją. Elektroninės aparatūros patikimumas. Elektroninės aparatūros klasifikavimas, pritaikymas ir eksploatavimo ...
Elektronikos konspektai, Konspektas, 319 puslapių
2016 07 23
Elektros energijos vartojimo detalizuoto stebėjimo sistema
Įvadas. Užduoties analizė. Pastatų automatizacija ir duomenų perdavimas. Pastato automatizavimo protokolų analizė. Knx protololo sistemų pritaikymas ir privalumai. Knx/eib sistemos apžvalga. Knx sistemų valdymo funkcijos. Bremeno ...
Elektronikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 42 puslapiai
2012 07 02
Įvairių medžiagų bangolaidžių tyrimas paketu microwave studio
9( 2 atsiliepimai )
Įvairių medžiagų bangolaidžių tyrimas paketu microwave studio. Darbo tikslas. Ištirti elektromagnetinių bangų slopinimą ir fazinį greitį stačiakampiame bangolaidyje. Išmokti pakeisti modelio elementų medžiagą ir atlikti ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 6 puslapiai
2012 05 09
Moduliacijos
Skaitmeninės duomenų perdavimo sistemos vis labiau plinta ryšių tinkluose. Tokį jų populiarumą galima paaiškinti tokiais skaitmeninių perdavimo sistemų privalumais prieš analogines perdavimo sistemas. Informacijos perdavimui ...
Elektronikos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2012 02 03
Nuolatinės srovės grandinių su nuosekliai sujungtais rezistoriais tyrimas nuolatinės srovės grandinių su lygiagrečiai sujungtais rezistoriais tyrimas
Tyrimų objektas ir darbo eiga. Šis darbas susideda iš dvejų dalių. Pirmoje mes eksperimentiškai tirsime nuosekliai sujungtų rezistorių grandinę, antroje mes tirsime lygiagrečiai sujungtų elementų grandinę. Įrenginiai. Grandinės su ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2017 05 21
Puslaidininkiniai diodai
Įvadas. Puslaidininkinių diodų konstrukcinė klasifikacija. Lygintuviniai diodai. Universalūs diodai. Impulsiniai diodai. Stabilitronai. Tuneliniai diodai. Inversiniai diodai. Varikapai. Aukštadažniai diodai. Šotkio diodai. Magnetodiodai. ...
Elektronikos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2015 02 14
×
98 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo