Elektronika (5)

1676 dokumentai
Analogas kodas keitiklis
Darbo tikslas susipažinti su analogas – kodas keitiklių darbo principais. Praktiškai išbandyti mikrovaldiklio pic. F. K. Mikrovaldiklio vidinio analogas – kodas keitiklio veikimą. Parašyti programą c kalba analoginio signalo keitimui į ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 14 puslapių
2011 04 29
Elektronikos pagrindai konspektas
Pratarmė Tema puslaidininkinių komponentų fizikiniai veikimo pagrindai. Puslaidininkių ypatybės ir vidinė struktūra. Puslaidininkio energijos juostų diagrama. Savasis puslaidininkių laidumas. Priemaišiniai puslaidininkiai Tema ...
Elektronikos konspektai, Konspektas, 69 puslapiai
2015 04 07
Kintamosios srovės nuosekliosios elektros grandinės tyrimas
Kintamosios srovės nuosekliosios elektros grandinės tyrimas. Užduotis. Naudojami prietaisai ir įrenginiai. Darbo eiga. Skaičiavimo formulės. Schema. Išvados.
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2012 12 21
Operacinis stiprintuvas ataskaita
Operacinio stiprintuvo parametrų ir charakteristikų tyrimas. Kaunas darbo tikslas. Teorinė dalis. Eksperimentų rezultatai ir jų analizė Išmatuojame nuolatinę OS išėjimo įtampą , įnulinus abu įėjimus. Išmatuojame OS perdavimo ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 9 puslapiai
2015 06 13
Skaitmeninis signalų apdorojimas Klausimai ir atsakymai
Skaitmeninis signalų apdorojimas. Namų kontrolinio darbo užduotys. I dalies klausimai. Ką vadiname signalu. Ką vadiname determinuotais signalais. Pavaizduokite pasirinkto dažio harmoninį signalą laiko ir dažnių ašyse. Kaip signalai ...
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2017 03 16
Elektros pavaros konspektas
Valdymo įtaisas. ELEKTROS PAVARŲ MECHANIKA Elektros pavaros statiniai ir dinaminiai momentai ir jų redukavimas vienai sukimosi ašiai. Elektros pavaros judėjimo lygtis. Bendros žinios apie mechanines charakteristikas. Nuolatinės srovės ...
Elektronikos konspektai, Konspektas, 36 puslapiai
2016 03 30
Grandinių modeliavimas ir tyrimas kompiuteriu
Išsiaiškinti schemų modeliavimo paketo EWB 5.0 paskirtį ir jo galimybes. Išmokti sudaryti paprasčiausias elektronines grandines ir ištirti jų dažnines bei laikines charakteristikas virtualiaisiais prietaisais. Išmokti apskaičiuoti ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2012 02 15
Šviesoforo valdymo logika kursinis darbas
Santrupų sarašas. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Information source review. Analitine dalis. Užduoties analizė. Funkcinės schemos parinkimas ir sudarymas, veikimo principas. Projektinė dalis. Principinės elektros schemos ...
Elektronikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2017 02 21
Transformatorių pastotė 0,4/10 kV skirstyklos
Įvadas. Transformatorinių pastočių charakteristikos. Transformatoriai. Transformatorinės pastotės. Stulpinės transformatorinės pastotės. Modulinės transformatorinės pastotės. Komplektinės transformatorinės pastotės. Išvados. ...
Elektronikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 10 09
Asinchroninės elektros mašinos
Trifazės asinchroninės mašinos darbo principas ir konstrukcija. Įžanginės pastabos. Asinchroninės mašinos darbo principas. Asinchroninių mašinų konstrukcijos. Kintamosios srovės elektros mašinų apvijos. Apvijų pagrindiniai elementai ...
Elektronikos konspektai, Konspektas, 68 puslapiai
2015 09 30
Elektrinių ir pastočių kursinis. Hidroelektrinės elektrinė dalis
Įvadas. Techniniai ir finansiniai rodikliai. Elektrinės technologinis procesas. Generatorių parinkimas. Struktūrinės schemos variantai. Elektrinių režimų analizė ir transformatorių parinkimas. Techniniai-ekonominiai skaičiavimai ...
Elektronikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 puslapiai
2012 02 13
Elektromagnetinio lauko teorija namų darbas
Užduotis. Sprendimas. Pagal krintančios bangos elektrinio lauko formulę. Panaudojus TM atspindžio koeficientą, gauname. Kad išspręsti tokias lygtis, panaudojame kompleksinio krintančio ir atspindžio koeficientus.
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2017 02 23
Elektros energijos vartojimo detalizuoto stebėjimo sistema
Įvadas. Užduoties analizė. Pastatų automatizacija ir duomenų perdavimas. Pastato automatizavimo protokolų analizė. Knx protololo sistemų pritaikymas ir privalumai. Knx/eib sistemos apžvalga. Knx sistemų valdymo funkcijos. Bremeno ...
Elektronikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 42 puslapiai
2012 07 02
Generatorius
Įvadas. Generatoriaus veikimo principas. Generatoriaus konstrukcija. Generatoriaus dažniausi gdimai ir jų nustatymas. Tipiški gedimai, kurius atspindi kontrolinė lemputė. Generatoriaus pakeitimas ir eksplotavimas. Generatoriaus pakeitimas. ...
Elektronikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2016 09 09
Pn sandūrų voltamperinių charakteristikų skaičiavimas ir analizė
Darbo tikslas išsiaiškinti procesus, vykstančius pn sandūroje. Pagal nurodytus pradinius duomenys apskaičiuoti pn sandūros vach dviejose skirtingose temperatūrose. Pagrindinės formulės. Pradiniai duomenys. Skaičiavimų rezultatai. ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2012 08 27
Puslaidininkiniai diodai
Įvadas. Puslaidininkinių diodų konstrukcinė klasifikacija. Lygintuviniai diodai. Universalūs diodai. Impulsiniai diodai. Stabilitronai. Tuneliniai diodai. Inversiniai diodai. Varikapai. Aukštadažniai diodai. Šotkio diodai. Magnetodiodai. ...
Elektronikos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2015 02 14
Vėjo jėgainės referatas
Įvadas. Veikimo principas. Vėjo jėgainių įtaka aplinkai. Triukšmas. Vizualinis poveikis. Saugumas ir poveikis gyvūnijai bei augalijai. Elektromagnetiniai trikdžiai. Energijos kaina ir aplinkos teršimas. Reljefo formos suardymas. Šešėlių ...
Elektronikos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2012 05 23
Induktyvinis priartėjimo jutiklis
Įvadas. Veikimo principas. Jutiklio kalibravimas. Techninės charakteristikos. Jutiklių montavimas. Taikymo pavyzdžiai.
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2012 05 23
KVS Apšvietimo automatizavimas
Įvadas. Užduotis. Techninė projektavimo užduotis. Analitinė projekto dalis. Struktūrinės schemos sudarymas. Principinės schemos sudarymas, jos atskirų elementų parinkimas. Arduino Uno plokštė. Jutiklis. Rėlė. RTC (realaus laiko ...
Elektronikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2014 04 23
Mikroprocesoriai ir valdikliai
Įvadas. Tikslas ir uždaviniai. Teorinė dalis. Arduino. Bluetooth. Remotexy. Arduino uno. Principinė schema. Elektrinė schema. Algoritmas. Išvados. Literatūra.
Elektronikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2017 10 29
Signalai ir grandinės namų darbas
Schemos aptarimas: schemą sudaro aktyvusis elementas r ir reaktyvieji elementai c. Ir c. Pagal sandarą, grandinė esti paprasčiausias cr-grupės filtras, t. Y aukštų dažnių filtras. Analitika: filtrai dažniausiai charakterizuojami ...
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2012 02 03
Vienfazio transformatoriaus bandymas
Darbo tikslas. Susipažinti su vienfazio transformatoriaus darbu ir savybėmis. Įsisavinti pagrindinių transformatoriaus darbo parametrų matavimo būdus. Užduotis. Išnagrinėti schemos matavimo prietaisų jungimą ir dydžius, kuriuos jie ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2012 03 09
7 pn sandūrų talpų tyrimas
7 Pn sandūrų talpų tyrimas laboratorinio darbo ataskaita. Darbo tikslas: išsiaiškinti pn sandūros barjerinės ir difuzinės talpų prigimtį, išnagrinėti, nuo ko, kaip ir kodėl jos priklauso. Atlikti barjerinės talpos eksperimentinius ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2012 08 16
Elektroninės aparatūros projektavimas ir gamyba
Išsamus 319 puslapių elektroninės aparatūros projektavimo žinynas. Faktoriai, lemiantys elektroninės aparatūros konstrukciją. Elektroninės aparatūros patikimumas. Elektroninės aparatūros klasifikavimas, pritaikymas ir eksploatavimo ...
Elektronikos konspektai, Konspektas, 319 puslapių
2016 07 23
Elektros pavojingumas žmogui
Elektros srovės poveikis žmogaus organizmui. Veiksniai, nuo kurių priklauso sužalojimo elektros srove sunkumas. Elektros traumų priežastys. Apsaugos nuo elektros būdai. Atstumai iki elektros perdavimo linijų. Prisilietimo ir žingsnio ...
Elektronikos konspektai, Konspektas, 16 puslapių
2012 03 09
SERVo variklis
Įvadas. Tikslas ir uždaviniai. Teorinė dalis. Servo variklio mechanizmas. Servo variklio valdymas. Diferencialinė lygtis. Dinamikos lygtys. Perdavimo funkcija. Parametrų skaičiuotė. modelis. Charakteristikos. Skaičiavimo formulės. Išvados. ...
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 18 puslapių
2016 01 15
Stabilitrono tyrimas laboratorinis darbas
Stabilitrono tyrimas darbo tikslas. Darbo uždaviniai. DARBO PRIEMONĖS Darbo priemonės Žymėjimas Kiekis. Darbo eiga. R0 = Idiferencinę. Qs = r0 rd. Ist = Ust atvirkštinė šaka Ust. Ist , mA. Ist = Ust tiesioginė šaka Ust. R0 = i. Kokius ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2015 12 02
Automobilių diagnostika kursinis darbas
Automobilių diagnostika. Kam skirta ESI tronic ] programa. Kam ESI tronic ] programoje naudojami klavišai F11 ir F. Kam skirtas automobilio simbolio ženkliukas ESI tronic ] programoje. Kam skirtas starterio simbolio ženkliukas ESI tronic ] ...
Elektronikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 9 puslapiai
2016 01 25
Moduliacijos
Skaitmeninės duomenų perdavimo sistemos vis labiau plinta ryšių tinkluose. Tokį jų populiarumą galima paaiškinti tokiais skaitmeninių perdavimo sistemų privalumais prieš analogines perdavimo sistemas. Informacijos perdavimui ...
Elektronikos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2012 02 03
Apšvietimo projektavimas
Įvadas. Analitinė dalis teorinė techninio sprendimo analizė. Elektros įrangos techniniai duomenys. Elektros įrangos paskirtis ir techniniai duomenys. Technologinio proceso nagrinėjimas. Tiriamoji dalis elektros apkrovų skaičiavimas. ...
Elektronikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 40 puslapių
2012 12 12
×