Elektronika (6)

1794 dokumentai
Nuolatinės srovės grandinių su nuosekliai sujungtais rezistoriais tyrimas nuolatinės srovės grandinių su lygiagrečiai sujungtais rezistoriais tyrimas
Tyrimų objektas ir darbo eiga. Šis darbas susideda iš dvejų dalių. Pirmoje mes eksperimentiškai tirsime nuosekliai sujungtų rezistorių grandinę, antroje mes tirsime lygiagrečiai sujungtų elementų grandinę. Įrenginiai. Grandinės su ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2017 05 21
Puslaidininkiniai diodai
Įvadas. Puslaidininkinių diodų konstrukcinė klasifikacija. Lygintuviniai diodai. Universalūs diodai. Impulsiniai diodai. Stabilitronai. Tuneliniai diodai. Inversiniai diodai. Varikapai. Aukštadažniai diodai. Šotkio diodai. Magnetodiodai. ...
Elektronikos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2015 02 14
SERVo variklis
Įvadas. Tikslas ir uždaviniai. Teorinė dalis. Servo variklio mechanizmas. Servo variklio valdymas. Diferencialinė lygtis. Dinamikos lygtys. Perdavimo funkcija. Parametrų skaičiuotė. modelis. Charakteristikos. Skaičiavimo formulės. Išvados. ...
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 18 puslapių
2016 01 15
Vėjo jėgainės referatas
Įvadas. Veikimo principas. Vėjo jėgainių įtaka aplinkai. Triukšmas. Vizualinis poveikis. Saugumas ir poveikis gyvūnijai bei augalijai. Elektromagnetiniai trikdžiai. Energijos kaina ir aplinkos teršimas. Reljefo formos suardymas. Šešėlių ...
Elektronikos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2012 05 23
Induktyvinis priartėjimo jutiklis
Įvadas. Veikimo principas. Jutiklio kalibravimas. Techninės charakteristikos. Jutiklių montavimas. Taikymo pavyzdžiai.
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2012 05 23
KVS Apšvietimo automatizavimas
Įvadas. Užduotis. Techninė projektavimo užduotis. Analitinė projekto dalis. Struktūrinės schemos sudarymas. Principinės schemos sudarymas, jos atskirų elementų parinkimas. Arduino Uno plokštė. Jutiklis. Rėlė. RTC (realaus laiko ...
Elektronikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2014 04 23
Signalų ir grandinių namų darbas
Užduotis. Pradiniai duomenys. Sprendimas. Grandinės tyrimas ewb paketu. Išvados.
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2011 12 15
Vienfazio transformatoriaus bandymas
Darbo tikslas. Susipažinti su vienfazio transformatoriaus darbu ir savybėmis. Įsisavinti pagrindinių transformatoriaus darbo parametrų matavimo būdus. Užduotis. Išnagrinėti schemos matavimo prietaisų jungimą ir dydžius, kuriuos jie ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2012 03 09
Generatorius automobilių referatas
Įvadas. Generatorius. Generatoriaus konstrukcija. Generatoriaus dažniausi gedimai ir jų nustatymas. Tipiški gedimai, kuriuos atspindi kontrolinė lemputė. Generatoriaus pakeitimas. Generatoriaus eksploatavimas. Generatoriaus įtampos ...
Elektronikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 09 12
Automobilio elektroninės saugos sistemos
Įvadas. Automobilio elektroninės saugos sistemos. Automobilio elektroninės saugos sistemos pagrindinės dalys. Automobilio elektroninės saugos sistemų̨ apžvalga. Automobilio elektroninės saugos sistemos komponentai. Signalizacijos ...
Elektronikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2018 03 20
Automobilių diagnostika kursinis darbas
Automobilių diagnostika. Kam skirta ESI tronic ] programa. Kam ESI tronic ] programoje naudojami klavišai F11 ir F. Kam skirtas automobilio simbolio ženkliukas ESI tronic ] programoje. Kam skirtas starterio simbolio ženkliukas ESI tronic ] ...
Elektronikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 9 puslapiai
2016 01 25
Dirbtuvių elektros įrenginiai
Įvadas. Skaičiuojamoji - techninė dalis. Elektros energijos vartotojų charakteristika. Energijos tiekimo kategorija. Patalpų charakteristika. Apšvietimo projektavimas. Šviestuvų parinkimas ir apsauga. Apšvietimo tinklo skaičiavimas, jo ...
Elektronikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 47 puslapiai
2013 05 22
Elektros energijos perdavimas ir paskirstymas
Elektros energijos perdavimas ir paskirstymas. Elektros energijos reikšmė ir vis augantys poreikiai. Elektros energija, jos panaudojimas perdavimas ir paskirstymas. Elektros energijos panaudojimas įvairiose vietose ir srityse. Elektros energijos ...
Elektronikos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2012 01 16
Operacinio stiprintuvo tyrimas
Modulio IN gnybtą sujungti su bazės „FUNCTION GENERATOR“ gnybtu OUTPUT, o korpuso – su GND gnybtu.„FUNCTION GENERATOR“ nustatykite sinusinę signalo formą, 1000 Hz dažnį ir išėjimo įtampą – lygią 0,2 V (nustatoma ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2016 11 17
Oscilografai
Oscilografas. Oscilografo konstrukcija. Oscilografų rūšys. Įtampos matavimas oscilografu. Analoginiai oscilografai. Skaitmeniniai oscilografai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Elektronikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 10 26
Taikomoji galios elektronika
Įvadas. Analitinė dalis. Projektinių sprendimų pagrindimas. Scheminiai sprendimai. Keitiklio galios elementų skaičiavimas ir parinkimas. Keitiklio informacinės elektronikos elementų parinkimas. Principinės elektrinės schemos sudarymas ir ...
Elektronikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 puslapiai
2013 05 28
Tiesioginių mokesčių sudėtis ir struktūra Italijoje
Įvadas. Tiesioginiai mokesčiai italijoje. Tiesioginių mokesčių samprata. Mokesčių sistema Italijoje. Tiesioginių mokesčių sudėtis ir struktūra italijoje. Įšvados. Literatūros sąrašas.
Elektronikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2014 11 03
Diskretinio laiko sistemų modeliavimas
Diskretinio laiko sistemų modeliavimas. Metodai laboratorinio darbo scenarijus. Natos signalo modeliavimas. Akordo signalo modeliavimas. Iškraipymų efekto modeliavimas. Reverberacijos efekto modeliavimas. Diskusija ir išvados.
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2016 01 07
Išmanusis būstas
Įvadas. Sumanaus būsto samprata. Sumanaus būsto tinklai. Elektros linijų sistemos. Magistralės linijos. Radijo dažniai. Pagrindinės sumanaus namo dalys. Energijos išteklių valdymas. Apšvietimo valdymas. Saugumas. Avarinių situacijų ...
Elektronikos referatai, Referatas, 24 puslapiai
2016 09 10
Mikrodalelės savybių analizė laboratorinis
Mikrodalelės savybių analizė. Darbo tikslas. Mikrodalelės savybių modeliavimas ir analizė. Ištirti mikrodalelės savybes, kai ji sutinka aukštą trikampi barjerą (rasti skaidrumo koeficiento D priklausomybę nuo barjero storio d ir ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2016 08 06
Mikrovaldiklis Pic16f84a
Pritaikymas. Mikroschemos kojų aprašymas. Centrinis procesorius. Portai. Portb ir trisb. Port a elektrinė schema. Porta ir trisa. Port a kojos elektrinė schema. Atminties tvarkymas. Programos atmintis. Duomenų atmintis. Sfr registrai. ...
Elektronikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2012 03 09
Nevaldomi lygintuvai
Įvadas. Lygintuvai. Analoginio maitinimo šaltinio funkciniai mazgai. Lydintuvų schemų palyginimas. Tiristorinis valdomas keitiklis (inverteris). Nevaldomas keitiklis (inverteris). Dažnio keitiklių sandara.
Elektronikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2012 06 29
PN sandurų voltamperinių charakteristikų analizė
5 Laboratorinio darbo ataskaita. PN sandūrų voltamperinių charakteristikų analizė. Darbo tikslas. Darbo užduotis. Pradiniai duomenys. Skaičiavimų rezultatai. Grafikas. Darbo aptarimas. Išvados.
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 6 puslapiai
2015 05 11
Roboto ranka su servo varikliais
Įvadas. Tikslas ir uždaviniai. Teorinė dalis. Arduino. Servo variklis. Servo variklio mechanizmas. Servo variklio valdymas. Servo hs-325hb. Funkcinė schema. Elektrinė schema. Algoritmas (valdymo kodas). Išvados.
Elektronikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 puslapių
2016 09 28
Stabilitrono savybių tyrimas
Darbo tikslai ir uždaviniai. Ištirti stabilitrono savybes (veikimo principą, jungimo schemą ir jų naudojimą). Sudaryti stabilitrono voltamperines charakteristikas. Palyginti stabilitrono ir lygintuvinio diodų savybes. Teorinis pagrindimas. ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2012 02 10
Tranzistoriaus bendrojo emiterio junginio tyrimas
Tranzistoriaus bendrojo emiterio junginio (bej) tyrimas. Darbo tikslas. Susipažinti su BE junginio veikimu, statinėmis įėjimo ir išėjimo charakteristikomis, pagrindiniais parametrais. Darbo uždaviniai. Susipažinti su laboratoriniam darbui ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2016 08 08
Trifazio trumpojo jungimo režimo modeliavimas pradiniu avarijos momentu
Darbo tikslas – susipažinti su simetrinių trumpūjų jungimų modeliavimo metodika ir skaičiuojamųjų chemų sudarymu vardiniais vienetais. Darbo apimtis. Sistemos skaičiuojamosios chemos sudarymas vardiniais vienetais užduotai ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 8 puslapiai
2012 03 09
Automobilio klimato kontrolė
Įvadas. Sistemos veikimo principas ir komponentų techniniai parametrai. Automobilio techniniai duomenys. Principinė schema ir kondicionieriaus veikimi principas. Sistemos techniniai parametrai. Projektinė dalis. Sistemos algoritmas. Klimato ...
Elektronikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2018 04 15
Dielektrinė skvarba
Dielektrikų elektrinių savybių tyrimas. Užduotys. Ištirti įvairių dielektrinių medžiagų sąveiką su elektriniu lauku ir nustatyti jų santykinę dielektrinę skvarbą. Eksperimento teorinis pagrindimas. Darbo priemonės ir medžiagos. ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2012 05 16
Diodinio detektoriaus tyrimas laboratorinis
Diodinio detektoriaus tyrimas. Darbo tikslas. Ištirti bazinio amplitudinio diodinio detektoriaus fizikinius procesus. Ištirti įėjimo signalo dydžio įtaką detektoriaus charakteristikoms. Darbo užduotis. Išmatuoti detektoriaus išėjimo ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2014 12 08
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo