Elektronika (6)

1647 dokumentai
Tranzistoriaus bendrojo emiterio junginio tyrimas
Tranzistoriaus bendrojo emiterio junginio (bej) tyrimas. Darbo tikslas. Susipažinti su BE junginio veikimu, statinėmis įėjimo ir išėjimo charakteristikomis, pagrindiniais parametrais. Darbo uždaviniai. Susipažinti su laboratoriniam darbui ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2016 08 08
Trifazio trumpojo jungimo režimo modeliavimas pradiniu avarijos momentu
Darbo tikslas – susipažinti su simetrinių trumpūjų jungimų modeliavimo metodika ir skaičiuojamųjų chemų sudarymu vardiniais vienetais. Darbo apimtis. Sistemos skaičiuojamosios chemos sudarymas vardiniais vienetais užduotai ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 8 puslapiai
2012 03 09
7 pn sandūrų talpų tyrimas
7 Pn sandūrų talpų tyrimas laboratorinio darbo ataskaita. Darbo tikslas: išsiaiškinti pn sandūros barjerinės ir difuzinės talpų prigimtį, išnagrinėti, nuo ko, kaip ir kodėl jos priklauso. Atlikti barjerinės talpos eksperimentinius ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2012 08 16
Elektros energijos perdavimas ir paskirstymas
Elektros energijos perdavimas ir paskirstymas. Elektros energijos reikšmė ir vis augantys poreikiai. Elektros energija, jos panaudojimas perdavimas ir paskirstymas. Elektros energijos panaudojimas įvairiose vietose ir srityse. Elektros energijos ...
Elektronikos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2012 01 16
Elektros tiekimo projektas
Užduotis. Skaičiuojamasis-aiškinamasis raštas. Objekto charakteristika. Remonto-mechaninio cecho skaičiuojamosios apkrovos. Įmonės cechų skaičiuojamosios apkrovos. Vietos parinkimas centrinei ir cechinėms tp. Išorinio elektros tiekimo ...
Elektronikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2012 03 11
Elektros transformatoriai. Veikimo principai
Transformatorius. Transformatorių paskirtis. Transformatorių yra keletas rūšių. Veikimo princimas.
Elektronikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2012 05 06
Generatoriaus tyrimas
Išvada: Schemoje yra pateiktas generatorius, kuris generuoja stačiakampius impulsus. Keičiant rezistoriaus R1 varža – keičiasi impulsų trukmė. Kuo didesnė rezistoriaus varža, tuo ilgesnis impulsas. Keičiant rezistoriaus R2 varžą – ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2016 04 08
Pn sandūrų talpų tyrimas laboratorinis darbas
Pn sandūrų talpų tyrimas. Darbo tikslas. Gradavimo kreivė. Priklausomybė Cg UR. Sandūrų pobūdis ir diodo sandūrų kontaktinis potencialų skirtumas UK.
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2016 05 25
Puslaidininkių krūvininkų koncentracijos
Puslaidininkių krūvininkų koncentracijų. Darbo tikslas. Fizikinių procesų, lemiančių krūvininkų koncentraciją puslaidininkiuose, analizė. Krūvininkų koncentracijų priklausomybių nuo priemaišų, temperatūros ir puslaidininkio ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2012 04 01
Stabilitrono savybių tyrimas
Darbo tikslai ir uždaviniai. Ištirti stabilitrono savybes (veikimo principą, jungimo schemą ir jų naudojimą). Sudaryti stabilitrono voltamperines charakteristikas. Palyginti stabilitrono ir lygintuvinio diodų savybes. Teorinis pagrindimas. ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2012 02 10
Tiesioginių mokesčių sudėtis ir struktūra Italijoje
Įvadas. Tiesioginiai mokesčiai italijoje. Tiesioginių mokesčių samprata. Mokesčių sistema Italijoje. Tiesioginių mokesčių sudėtis ir struktūra italijoje. Įšvados. Literatūros sąrašas.
Elektronikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2014 11 03
Vėjo elektrinės Lietuvoje
Įvadas.Vėjo energetikos istorija lietuvoje. Vėjo energija lietuvoje. Vėjo elektrinių vystymasis lietuvoje. Geriausios vystymosi sąlygos vėjo energetikai lietuvoje. Vėjo elektrinių veikimo principai ir jų sudėtinės dalys. Vėjo ...
Elektronikos referatai, Referatas, 39 puslapiai
2016 07 29
Žiedinio elektros tinklo skaičiavimas
Žiedinio elektros tinklo skaičiavimas. Apskaičiuojame apytikslį srautų pasiskirstymą tinkle, nevertinant įtampos bei galios nuostolių. Parenkame linijų laidus ir apskaičiuojame jų varžas. Parenkame pastočių transformatorius, ...
Elektronikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2012 02 03
3d spausdintuvo analizė
Įvadas. D spausdintuvo veikimo principas. D spausdintuvo sandara ir komponentų analizė. Rėminė konstrukcija. Elektronika.
Elektronikos analizės, Analizė, 9 puslapiai
2014 01 15
Automobilinių signalizacijų montavimo technologija
Automobilinė signalizacija. Kas tai? Automobilinių signalizacijų tipai. Signalizacijų jutikliai. Smūgio jutikliai. Mikrobanginiai jutikliai. Signalizacijų sirenos. Radijo bangų transmiteriai. Signalizacijos valdymo blokas. Signalizacijos ...
Elektronikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2014 12 22
Diskretinio laiko sistemų modeliavimas
Diskretinio laiko sistemų modeliavimas. Metodai laboratorinio darbo scenarijus. Natos signalo modeliavimas. Akordo signalo modeliavimas. Iškraipymų efekto modeliavimas. Reverberacijos efekto modeliavimas. Diskusija ir išvados.
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2016 01 07
Generatorius automobilių referatas
Įvadas. Generatorius. Generatoriaus konstrukcija. Generatoriaus dažniausi gedimai ir jų nustatymas. Tipiški gedimai, kuriuos atspindi kontrolinė lemputė. Generatoriaus pakeitimas. Generatoriaus eksploatavimas. Generatoriaus įtampos ...
Elektronikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 09 12
Išmanusis būstas
Įvadas. Sumanaus būsto samprata. Sumanaus būsto tinklai. Elektros linijų sistemos. Magistralės linijos. Radijo dažniai. Pagrindinės sumanaus namo dalys. Energijos išteklių valdymas. Apšvietimo valdymas. Saugumas. Avarinių situacijų ...
Elektronikos referatai, Referatas, 24 puslapiai
2016 09 10
Mikroprocesoriai ir valdikliai
Įvadas. Tikslas ir uždaviniai. Teorinė dalis. Arduino. Bluetooth. Remotexy. Arduino uno. Principinė schema. Elektrinė schema. Algoritmas. Išvados. Literatūra.
Elektronikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2017 10 29
MIkroprocesoriai referatas
Įvadas. Mikroprocesoriai. Mikroprocesorinės sistemos. Programuojami loginiai valdikliai Išvados. Literatūros sąrašas.
Elektronikos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2015 03 01
Mikrovaldiklis Pic16f84a
Pritaikymas. Mikroschemos kojų aprašymas. Centrinis procesorius. Portai. Portb ir trisb. Port a elektrinė schema. Porta ir trisa. Port a kojos elektrinė schema. Atminties tvarkymas. Programos atmintis. Duomenų atmintis. Sfr registrai. ...
Elektronikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2012 03 09
Nuolatinės srovės elektros perdavimo linijos tyrimas laboratorinis darbas
Laboratorinis darbas Nr. Nuolatinės srovės elektros perdavimo linijos tyrimas. Darbo tikslas. Darbo eiga. Linijos varžos ir jos ilgio skaičiavimas. Grafikai Ud Pd η Išvados.
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2015 06 13
Nuolatinės srovės grandinių su nuosekliai sujungtais rezistoriais tyrimas nuolatinės srovės grandinių su lygiagrečiai sujungtais rezistoriais tyrimas
Tyrimų objektas ir darbo eiga. Šis darbas susideda iš dvejų dalių. Pirmoje mes eksperimentiškai tirsime nuosekliai sujungtų rezistorių grandinę, antroje mes tirsime lygiagrečiai sujungtų elementų grandinę. Įrenginiai. Grandinės su ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2017 05 21
Roboto ranka su servo varikliais
Įvadas. Tikslas ir uždaviniai. Teorinė dalis. Arduino. Servo variklis. Servo variklio mechanizmas. Servo variklio valdymas. Servo hs-325hb. Funkcinė schema. Elektrinė schema. Algoritmas (valdymo kodas). Išvados.
Elektronikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 puslapių
2016 09 28
Diodinio detektoriaus tyrimas laboratorinis
Diodinio detektoriaus tyrimas. Darbo tikslas. Ištirti bazinio amplitudinio diodinio detektoriaus fizikinius procesus. Ištirti įėjimo signalo dydžio įtaką detektoriaus charakteristikoms. Darbo užduotis. Išmatuoti detektoriaus išėjimo ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2014 12 08
Elementariųjų elektrinių grandinių tyrimas
Voltamperinės charakteristikos (rezistoriaus, lemputės ir NTC rezistoriaus). Srovės priklausomybė nuo varžos (rezistoriaus, lemputės ir NTC rezistoriaus).
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 16 puslapių
2015 04 09
Oscilografai
Oscilografas. Oscilografo konstrukcija. Oscilografų rūšys. Įtampos matavimas oscilografu. Analoginiai oscilografai. Skaitmeniniai oscilografai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Elektronikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 10 26
Signalų ir grandinių namų darbas
Užduotis. Pradiniai duomenys. Sprendimas. Grandinės tyrimas ewb paketu. Išvados.
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2011 12 15
Taikomoji galios elektronika
Įvadas. Analitinė dalis. Projektinių sprendimų pagrindimas. Scheminiai sprendimai. Keitiklio galios elementų skaičiavimas ir parinkimas. Keitiklio informacinės elektronikos elementų parinkimas. Principinės elektrinės schemos sudarymas ir ...
Elektronikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 puslapiai
2013 05 28
Tolydinės informacijos įvedimo ir išvedimo modeliavimas
Šio laboratorinio darbo tikslas yra susipažinti su tolydinės informacijos įvedimu ir išvedimu, jų modeliavimu matlab pakete. Analoginio įvedimo signalo spektro modelis. Diskretinis signalas. Diskretinio signalo spektras. Kvantuotas signalas. ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 9 puslapiai
2012 01 03
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema