Elektronika (6)

1874 dokumentai
Vėjo jėgainės referatas
Įvadas. Veikimo principas. Vėjo jėgainių įtaka aplinkai. Triukšmas. Vizualinis poveikis. Saugumas ir poveikis gyvūnijai bei augalijai. Elektromagnetiniai trikdžiai. Energijos kaina ir aplinkos teršimas. Reljefo formos suardymas. Šešėlių ...
Elektronikos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2012 05 23
Elementariųjų elektrinių grandinių tyrimas
Voltamperinės charakteristikos (rezistoriaus, lemputės ir NTC rezistoriaus). Srovės priklausomybė nuo varžos (rezistoriaus, lemputės ir NTC rezistoriaus).
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 16 puslapių
2015 04 09
Grandinių modeliavimas ir tyrimas kompiuteriu
Išsiaiškinti schemų modeliavimo paketo EWB 5.0 paskirtį ir jo galimybes. Išmokti sudaryti paprasčiausias elektronines grandines ir ištirti jų dažnines bei laikines charakteristikas virtualiaisiais prietaisais. Išmokti apskaičiuoti ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2012 02 15
Induktyvinis priartėjimo jutiklis
Įvadas. Veikimo principas. Jutiklio kalibravimas. Techninės charakteristikos. Jutiklių montavimas. Taikymo pavyzdžiai.
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2012 05 23
Signalai ir grandinės namų darbas
Schemos aptarimas: schemą sudaro aktyvusis elementas r ir reaktyvieji elementai c. Ir c. Pagal sandarą, grandinė esti paprasčiausias cr-grupės filtras, t. Y aukštų dažnių filtras. Analitika: filtrai dažniausiai charakterizuojami ...
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2012 02 03
Šviesoforo valdymo logika kursinis darbas
Santrupų sarašas. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Information source review. Analitine dalis. Užduoties analizė. Funkcinės schemos parinkimas ir sudarymas, veikimo principas. Projektinė dalis. Principinės elektros schemos ...
Elektronikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2017 02 21
Vienfazio transformatoriaus bandymas
Darbo tikslas. Susipažinti su vienfazio transformatoriaus darbu ir savybėmis. Įsisavinti pagrindinių transformatoriaus darbo parametrų matavimo būdus. Užduotis. Išnagrinėti schemos matavimo prietaisų jungimą ir dydžius, kuriuos jie ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2012 03 09
Elektrinių ir pastočių kursinis. Hidroelektrinės elektrinė dalis
Įvadas. Techniniai ir finansiniai rodikliai. Elektrinės technologinis procesas. Generatorių parinkimas. Struktūrinės schemos variantai. Elektrinių režimų analizė ir transformatorių parinkimas. Techniniai-ekonominiai skaičiavimai ...
Elektronikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 puslapiai
2012 02 13
Elektromagnetinio lauko teorija namų darbas
Užduotis. Sprendimas. Pagal krintančios bangos elektrinio lauko formulę. Panaudojus TM atspindžio koeficientą, gauname. Kad išspręsti tokias lygtis, panaudojame kompleksinio krintančio ir atspindžio koeficientus.
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2017 02 23
Elektroninės aparatūros projektavimas ir gamyba
Išsamus 319 puslapių elektroninės aparatūros projektavimo žinynas. Faktoriai, lemiantys elektroninės aparatūros konstrukciją. Elektroninės aparatūros patikimumas. Elektroninės aparatūros klasifikavimas, pritaikymas ir eksploatavimo ...
Elektronikos konspektai, Konspektas, 319 puslapių
2016 07 23
Elektros energijos vartojimo detalizuoto stebėjimo sistema
Įvadas. Užduoties analizė. Pastatų automatizacija ir duomenų perdavimas. Pastato automatizavimo protokolų analizė. Knx protololo sistemų pritaikymas ir privalumai. Knx/eib sistemos apžvalga. Knx sistemų valdymo funkcijos. Bremeno ...
Elektronikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 42 puslapiai
2012 07 02
Įvairių medžiagų bangolaidžių tyrimas paketu microwave studio
9( 2 atsiliepimai )
Įvairių medžiagų bangolaidžių tyrimas paketu microwave studio. Darbo tikslas. Ištirti elektromagnetinių bangų slopinimą ir fazinį greitį stačiakampiame bangolaidyje. Išmokti pakeisti modelio elementų medžiagą ir atlikti ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 6 puslapiai
2012 05 09
Relinė apsauga ir automatika
Apskaičiuojame linijų bei transformatorių darbo sroves. Parenkame srovės transformatorius ir jų apsaugų tipus (srovės transformatorių jungimo schemas). Apskaičiuojame maksimalaus ir minimalaus režimo trumpųjų jungimų sroves (taškuosea, ...
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 13 puslapių
2012 03 11
Analoginiai įtaisai laboratoriniai darbai
Stiprintuvų tyrimas, esant skirtingiems tranzistorių jungimo variantams. Stiprintuvo tyrimas, kai tranzistorius įjungtas pagal bendro emiterio schemą. Stiprintuvo tyrimas, kai tranzistorius įjungtas pagal bendros bazės schemą. Stiprintuvo ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 35 puslapiai
2013 04 30
Automobilio elektroninės saugos sistemos
Įvadas. Automobilio elektroninės saugos sistemos. Automobilio elektroninės saugos sistemos pagrindinės dalys. Automobilio elektroninės saugos sistemų̨ apžvalga. Automobilio elektroninės saugos sistemos komponentai. Signalizacijos ...
Elektronikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2018 03 20
Elektros energijos perdavimas ir paskirstymas
Elektros energijos perdavimas ir paskirstymas. Elektros energijos reikšmė ir vis augantys poreikiai. Elektros energija, jos panaudojimas perdavimas ir paskirstymas. Elektros energijos panaudojimas įvairiose vietose ir srityse. Elektros energijos ...
Elektronikos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2012 01 16
Išmanusis būstas
Įvadas. Sumanaus būsto samprata. Sumanaus būsto tinklai. Elektros linijų sistemos. Magistralės linijos. Radijo dažniai. Pagrindinės sumanaus namo dalys. Energijos išteklių valdymas. Apšvietimo valdymas. Saugumas. Avarinių situacijų ...
Elektronikos referatai, Referatas, 24 puslapiai
2016 09 10
KVS Apšvietimo automatizavimas
Įvadas. Užduotis. Techninė projektavimo užduotis. Analitinė projekto dalis. Struktūrinės schemos sudarymas. Principinės schemos sudarymas, jos atskirų elementų parinkimas. Arduino Uno plokštė. Jutiklis. Rėlė. RTC (realaus laiko ...
Elektronikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2014 04 23
Mikrobangų absorbcijos įvairiuose medžiagose tyrimas
Mikrobangų absorbcijos įvairiuose medžiagose tyrimas. Laboratorinis darbas Nr. Mikrobangų stendo sandaros (funkcinė) schema ir jos veikimo principas.
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2017 05 17
Operacinio stiprintuvo tyrimas
Modulio IN gnybtą sujungti su bazės „FUNCTION GENERATOR“ gnybtu OUTPUT, o korpuso – su GND gnybtu.„FUNCTION GENERATOR“ nustatykite sinusinę signalo formą, 1000 Hz dažnį ir išėjimo įtampą – lygią 0,2 V (nustatoma ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2016 11 17
PN sandurų voltamperinių charakteristikų analizė
5 Laboratorinio darbo ataskaita. PN sandūrų voltamperinių charakteristikų analizė. Darbo tikslas. Darbo užduotis. Pradiniai duomenys. Skaičiavimų rezultatai. Grafikas. Darbo aptarimas. Išvados.
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 6 puslapiai
2015 05 11
Signalų ir grandinių namų darbas
Užduotis. Pradiniai duomenys. Sprendimas. Grandinės tyrimas ewb paketu. Išvados.
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2011 12 15
Taikomoji galios elektronika
Įvadas. Analitinė dalis. Projektinių sprendimų pagrindimas. Scheminiai sprendimai. Keitiklio galios elementų skaičiavimas ir parinkimas. Keitiklio informacinės elektronikos elementų parinkimas. Principinės elektrinės schemos sudarymas ir ...
Elektronikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 puslapiai
2013 05 28
Diskretinio laiko sistemų modeliavimas
Diskretinio laiko sistemų modeliavimas. Metodai laboratorinio darbo scenarijus. Natos signalo modeliavimas. Akordo signalo modeliavimas. Iškraipymų efekto modeliavimas. Reverberacijos efekto modeliavimas. Diskusija ir išvados.
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2016 01 07
Elektropneumatika špera
Kokiose pramonės srityse gali būti pritaikytos pneumatinės sistemos? Kokiais privalumais pasižymi pneumatika? Kokie pagrindiniai pneumatinių sistemų trūkumai? Kaip apibūdintumėte manometrinį slėgį? Kokias pagrindines elementų ...
Elektronikos šperos, Špera, 1 puslapis
2013 03 28
Kukurūzų sirupo talpykla
Kukurūzų sirupo talpykla. Darbo tikslas Suprojektuoti kukurūzų sirupo talpyklos įėjimo vožtuvo loginę grandinę. Darbo uždaviniai. Pagal sistemos aprašymą sudaryti teisingumo lentelę. Iš teisingumo lentelės užrašyti loginę funkciją ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2014 01 11
Mikrodalelės savybių analizė laboratorinis
Mikrodalelės savybių analizė. Darbo tikslas. Mikrodalelės savybių modeliavimas ir analizė. Ištirti mikrodalelės savybes, kai ji sutinka aukštą trikampi barjerą (rasti skaidrumo koeficiento D priklausomybę nuo barjero storio d ir ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2016 08 06
Roboto ranka su servo varikliais
Įvadas. Tikslas ir uždaviniai. Teorinė dalis. Arduino. Servo variklis. Servo variklio mechanizmas. Servo variklio valdymas. Servo hs-325hb. Funkcinė schema. Elektrinė schema. Algoritmas (valdymo kodas). Išvados.
Elektronikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 puslapių
2016 09 28
Trifazio trumpojo jungimo režimo modeliavimas pradiniu avarijos momentu
Darbo tikslas – susipažinti su simetrinių trumpūjų jungimų modeliavimo metodika ir skaičiuojamųjų chemų sudarymu vardiniais vienetais. Darbo apimtis. Sistemos skaičiuojamosios chemos sudarymas vardiniais vienetais užduotai ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 8 puslapiai
2012 03 09
Automobilių diagnostika kursinis darbas
Automobilių diagnostika. Kam skirta ESI tronic ] programa. Kam ESI tronic ] programoje naudojami klavišai F11 ir F. Kam skirtas automobilio simbolio ženkliukas ESI tronic ] programoje. Kam skirtas starterio simbolio ženkliukas ESI tronic ] ...
Elektronikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 9 puslapiai
2016 01 25
×
38 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo