Elektronikos referatai

201 dokumentas
Priešgaisrinės ir apsaugos sistemos projektavimas gyvenamajame name
Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalgos skyrius. Aprašymo skyrius. Gyvenamojo namo patalpų apžvalga. Apsaugos ir priešgaisrinės signalizacijos apžvalga. Projektinis skyrius. Apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos sistemos projektavimas. Spindulių sudarymas. Technologijos ir darbo organizavimo skyrius. Naudojamos medžiagos. ...
Elektronikos referatai, Referatas, 22 psl.
2013 06 26
Transformatoriai
Turinys. Įvadas. Transformatoriai. Pagrindinis pritaikymas. Transformatoriaus veikimo principas. Transformatorių konstrukcija. Redukuotas transformatorius. Trifazis transformatorius. Transformatorių darbo savybės. Trumpojo jungimo rėžimas. Lygiagretus transformatorių darbas. Specialieji transformatoriai. Trijų apvijų transformatorius. ...
Elektronikos referatai, Referatas, 18 psl.
2012 05 11
Dyzelinių variklių jutikliai
Įvadas. Jutiklių naudojimas automobilyje. Temperatūros jutikliai. Slėgio jutikliai. Mikromechaniniai slėgio jutikliai. Didelio slėgio jutikliai. Sūkių dažnio jutikliai. Induktyviniai variklio sūkių dažnio jutikliai. Sūkių dažnio jutikliai ir prieauginiai posūkio kampo jutikliai. Holo fazių jutikliai. Akceleratoriaus pedalo ...
Elektronikos referatai, Referatas, 15 psl.
2013 12 09
Can sistema referatas
Kas yra can? Can diagnostika. Duomenų pernešimas (perdavimas). Can – duomenų magistralė. Can duomenų magistralės komponentai. Duomenų perdavimo eiga. Can tinklo struktūra.
Elektronikos referatai, Referatas, 14 psl.
2012 12 11
Skaitmeniniai analoginiai keitikliai SAK
Skaitmeniniai analoginiai keitikliai (sak). Sąvokos. Bazinės sąvokos. Kitos sąvokos. Skaitmeniniai-analoginiai keitikliai. Sak principinė schema. Pagrindiniai sak parametrai. Kompiuterių elektronikos schemų su skaitmeniniais į tolydinius keitikliais analizė. Keitiklių paklaidos. Puslaidininkinių technologijų taikymas. Elektroninių ...
Elektronikos referatai, Referatas, 25 psl.
2013 04 09
Gps navigacinės sistemos
Įvadas. Navigacinės sistemos sandara. Kosminis segmentas. Valdymo segmentas. Vartotojų aparatūra. Gps navigacija ir jos rūšys. Automobilinė navigacija. Motociklo navigacija. GPS vandens navigacija. GPS perkeliama navigacija. Tmc – eismo pranešimų sistema. Diferencialinis gps. Išvados. Literatūra.
Elektronikos referatai, Referatas, 15 psl.
2013 07 15
Įvadas. Užduoties analizė. Fizikinių procesų, vykstančių optiniame kabelyje, apžvalga. Skaidulinio šviesolaidžio sandara. Reiškiniai optinės skaidulos medžiagoje. Dispersija. Slopinimas. Dalies išvados. Optinės perdavimo linijos elementų apibendrintos struktūrinės schemos. Šviesos šaltiniai. Optiniai kabeliai. Optinių kabelių ...
Elektronikos referatai, Referatas, 30 psl.
2010 03 03
Šviesos diodai referatas
Šviesos diodai. Įvadas. Šviesos diodai. Mažos galios šviesos diodo sandara. Šviesos diodų veikimo schema. Didelės galios baltos spalvos šd. Rgb spalvų maišymo sistema. Mėlyno šd struktūra su gainn fosforu. (b) baltos spalvos šd su švytalu veikimo principas. Rgb baltos šviesos šaltiniai. Baltos šviesos gavimas naudojant bangos ...
Elektronikos referatai, Referatas, 17 psl.
2013 05 07
Talpiniai jutikliai
Įvadas. Pagrindines žinios apie daviklius ir jų bendrosios charekteristikos. Elektrinių daviklių klasifikacija ir jiems keliami reikalavimai. Talpiniai jutikliai. Įrenginio konstrukcija ir veikimo principas. Išvados. Naudota literatūra.
Elektronikos referatai, Referatas, 10 psl.
2012 05 14
Elektroniniai matavimo prietaisai
Elektroniniai matavimo prietaisai. Lygintuviniai prietaisai. Elektroninis voltmetras. Elektroninis oscilografas. Skaitmeninis voltmetras. Registruojantieji prietaisai. Šiuose prietaisuose yra naudojami įvairūs matuojamojo elektrinio signalo keitikliai – elektroniai mazgai: lygintuvai, stiprintuvai, multivibratoriai, taip pat impulsyvų ...
Elektronikos referatai, Referatas, 6 psl.
2011 04 14
Šviesolaidiniai optiniai pluoštinai jutikliai
Optinnių jutiklių veikimo principas. Pluoštiniai optiniai jutikliai. Visiško vidinio atspindžio principas. Pagrindinės sudedamosios dalys. Optinio pluošto nauda. Tolimesnis plėtojimas. Pluoštiniai optiniai jutikliai, kurie gali būti integruoti su „protingomis“ medžiagomis ir struktūromis, suteikia dideles protingų sistemų ...
Elektronikos referatai, Referatas, 12 psl.
2011 04 03
Apple istorija Apple referatas
„apple“ kompanija. Apple. Kas tai? Tai amerikos korporacija, kuri projektuoja ir gamina plataus vartojimo elektronikos ir programinės įrangos produktus. Kompanija bėgant metams. Steven wozniak sukonstravo savo pirmąjį personalinį kompiuterį apple apple būstine tapo jobs’o tėvų garažas. Apple buvo smarkiai išsiplėtusi kompanija. ...
Elektronikos referatai, Referatas, 12 psl.
2013 04 21
Automatinės priešgaisrinės gaisro aptikimo ir signalizacijos sistemos įrengimas patalpoje
Įvadas. Vandenilio savybės. Automatinės gaisro signalizavimo ir gesinimo sistemų parinkimas. Gaisro signalizacijos ir gesinimo sistemos. Detektoriai. Metano dujų detektorius. Anglies monoksido detektorius. Karščio detektorius. Ventiliacija. Priešgaisrinė centralė. Automatinės gaisro gesinimo sistemos. Išvados. Literatūra.
Elektronikos referatai, Referatas, 20 psl.
2014 12 17
Jutikliai
Įvadas. Pagrindinės sąvokos ir apibrėžimai. AVS signalų rūšys. Jutiklių funkcinė schema ir jautrieji elementai. Jutiklių vystymosi tendencijos ir perspektyvos. Įvairių spinduliuojančių efektų panaudojimas jutikliuose. Jutiklių statinės charakteristikos. Jutiklių dinaminės charakteristikos. Jutiklio grandžių jungimo schemos. ...
Elektronikos referatai, Referatas, 35 psl.
2013 05 15
Induktyviniai ir talpiniai jutikliai
Įvadas. Induktyviniai priartėjimo jutikliai. Induktyvinių priartėjimo jutiklių veikimo principas. Talpiniai priartėjimo jutikliai. Talpinių priartėjimo jutiklių veikimo principas. Induktyvinių ir talpinių priartėjimo jutiklių pritaikymas. Induktyvinių priartėjimo jutiklių pritaikymas. Talpinių priartėjimo jutiklių pritaikymas. ...
Elektronikos referatai, Referatas, 13 psl.
2011 05 07
PON tinklo modeliavimas
Sutrumpinimų sąrašas. Įvadas. PON tinklas. PON tinklo technologijos. Apon / bpon. Epon. Gpon. Wdm- pon. PON architektūra. Prieigos tinklo topologijos privalumai ir trūkumai. Tinklo privalumai. Tinklo trūkumai. Modeliavimo įrankiai. „OptiSystem“. „Optsim“. Sumodeliuotas tinklas ir rezultatai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Elektronikos referatai, Referatas, 18 psl.
2015 04 08
Puslaidininkiniai diodai
Įvadas. Puslaidininkinių diodų konstrukcinė klasifikacija. Lygintuviniai diodai. Universalūs diodai. Impulsiniai diodai. Stabilitronai. Tuneliniai diodai. Inversiniai diodai. Varikapai. Aukštadažniai diodai. Šotkio diodai. Magnetodiodai. Gano diodai. Fotodiodai. Šviesos diodai. Išvados. Literatūra.
Elektronikos referatai, Referatas, 22 psl.
2015 02 03
Hidraulikos sistemos
Mechatronikos pagrindai. Įvadas. Bendros žinios apie hidraulines ir pneumatines mašinas, pavaras ir sistemas. Jų klasifikavimas, žymėjimas ir naudojimas. Pneumatinių ir hidraulinių pavarų palyginimas. Siurblių klasifikavimas. Dinaminės hidraulinės mašinos. Tūrinės hidraulinės pavaros. Hidrauliniai aparatai. Jų klasifikavimas. ...
Elektronikos referatai, Referatas, 34 psl.
2013 05 14
Nevaldomi lygintuvai
Įvadas. Lygintuvai. Analoginio maitinimo šaltinio funkciniai mazgai. Lydintuvų schemų palyginimas. Tiristorinis valdomas keitiklis (inverteris). Nevaldomas keitiklis (inverteris). Dažnio keitiklių sandara.
Elektronikos referatai, Referatas, 14 psl.
2012 06 29
Vėjo jėgainės referatas
Įvadas. Veikimo principas. Vėjo jėgainių įtaka aplinkai. Triukšmas. Vizualinis poveikis. Saugumas ir poveikis gyvūnijai bei augalijai. Elektromagnetiniai trikdžiai. Energijos kaina ir aplinkos teršimas. Reljefo formos suardymas. Šešėlių mirgėjimas. Šviesos atspindėjimas. Lietuvos vėjo elektrinės. Situacija lietuvoje. Išvados. ...
Elektronikos referatai, Referatas, 8 psl.
2012 05 23
Žaibas ir apsauga nuo jo
Žaibas ir apsauga nuo jo. Įvadas. Žaibo išlydžio susidarymas. Kaip žmogui apsisaugoti žaibuojant. Išorinė apsauga nuo žaibo. Apsauga nuo viršįtampio. Vidinė žaibosauga. Pastatų ir statinių klasifikacija apsaugos nuo žaibo požiūriu. Apibendrinimas. Literatūros sąrašas.
Elektronikos referatai, Referatas, 16 psl.
2012 11 18
Elektros energijos perdavimas ir paskirstymas
Elektros energijos perdavimas ir paskirstymas. Elektros energijos reikšmė ir vis augantys poreikiai. Elektros energija, jos panaudojimas perdavimas ir paskirstymas. Elektros energijos panaudojimas įvairiose vietose ir srityse. Elektros energijos perdavimo sistemų kūrimas ir projektavimas. Greitas reagavimas nelaimės atveju. Patikima ...
Elektronikos referatai, Referatas, 7 psl.
2010 03 03
Generatorius
Įvadas. Generatoriaus veikimo principas. Generatoriaus konstrukcija. Generatoriaus dažniausi gdimai ir jų nustatymas. Tipiški gedimai, kurius atspindi kontrolinė lemputė. Generatoriaus pakeitimas ir eksplotavimas. Generatoriaus pakeitimas. Generatoriaus eksplotavimas. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Elektronikos referatai, Referatas, 11 psl.
2014 01 13
Automobilinių signalizacijų montavimo technologija
Automobilinė signalizacija. Kas tai? Automobilinių signalizacijų tipai. Signalizacijų jutikliai. Smūgio jutikliai. Mikrobanginiai jutikliai. Signalizacijų sirenos. Radijo bangų transmiteriai. Signalizacijos valdymo blokas. Signalizacijos dalių montavimo vietos. Automobilinių signalizacijų pavyzdžiai. Vienpusio ryšio. Dvipusio ryšio. ...
Elektronikos referatai, Referatas, 9 psl.
2014 12 18
Generatorius automobilių referatas
Įvadas. Generatorius. Generatoriaus konstrukcija. Generatoriaus dažniausi gedimai ir jų nustatymas. Tipiški gedimai, kuriuos atspindi kontrolinė lemputė. Generatoriaus pakeitimas. Generatoriaus eksploatavimas. Generatoriaus įtampos reguliatorius. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Elektronikos referatai, Referatas, 12 psl.
2015 01 11
Kompiuterinės tomografijos klinikinė svarba
Įvadas. Kompiuterinės tomografijos istorija. Kompiuterinės tomografijos veikimo principai. Spiraliniai ir daugiapjūviai kompiuteriniai tomografai. Kompiuterinės tomografijos indikacijos ir kontraindikacijos. Apibendrinimai ir išvados. Literatūros sąrašas.
Elektronikos referatai, Referatas, 13 psl.
2013 04 30
Tiesioginių mokesčių sudėtis ir struktūra Italijoje
Įvadas. Tiesioginiai mokesčiai italijoje. Tiesioginių mokesčių samprata. Mokesčių sistema Italijoje. Tiesioginių mokesčių sudėtis ir struktūra italijoje. Įšvados. Literatūros sąrašas.
Elektronikos referatai, Referatas, 11 psl.
2014 11 02
Transformatorių pastotė 0,4/10 kV skirstyklos
Įvadas. Transformatorinių pastočių charakteristikos. Transformatoriai. Transformatorinės pastotės. Stulpinės transformatorinės pastotės. Modulinės transformatorinės pastotės. Komplektinės transformatorinės pastotės. Išvados. Literatūra.
Elektronikos referatai, Referatas, 11 psl.
2015 10 09
Vėjo elektrinės Lietuvoje
Įvadas.Vėjo energetikos istorija lietuvoje. Vėjo energija lietuvoje. Vėjo elektrinių vystymasis lietuvoje. Geriausios vystymosi sąlygos vėjo energetikai lietuvoje. Vėjo elektrinių veikimo principai ir jų sudėtinės dalys. Vėjo elektrinių įrenginiai. Pagrindiniai modernios vėjo turbinos elementai. Dažniausiai iškylantis gedimai ...
Elektronikos referatai, Referatas, 39 psl.
2013 01 09
MIkroprocesoriai referatas
Įvadas. Mikroprocesoriai. Mikroprocesorinės sistemos. Programuojami loginiai valdikliai Išvados. Literatūros sąrašas.
Elektronikos referatai, Referatas, 7 psl.
2015 02 21