Elektronikos ir elektrotechnikos konspektas egzaminui


Nuolatinės srovės grandinės pagrindinės sąvokos dėsniai elementų jungimo būdai grandinių dardo režimai energetiniai grandinių rodikliai. Pagrindinės sąvokos. Elektrovaros jėga. Elementariąją elektrinę grandinę. Pagrindiniai dėsniai. Omo dėsnis grandinės daliai. Pirmas Kirchhofo dėsnis. Antras Kirchhofo dėsnis. Grandinių darbo režimai. Tuščioji eiga. Vardinis režimas. Trumpojo jungimo režimas. Suderintas režimas. Elementų jungimo būdai. Energija kuria atiduoda šaltinis lygi energijai , sunaudotoj imtuvuose plius energija sukaupta šaltinio vidaus varžoje. Pš Pd – galių balanso lygtis. ΣPs = ΣP + ΣPd. Nuolatinės srovės grandinių skaičiavimo metodai ekvivalentinių pakeitimų Kirchoffo dėsnių. Kirchhofo dėsnių metodas. Ekvivalentinio šaltinio metodas. Kintamosios srovės grandinės pagrindinės sąvokos ir žymėjimai. Sinusinių elektrinių dydžių pagrindinės charakteristikos. Sinusinės EVJ gavimas. Kampiniu dažniu. Pradinė fazė ir fazių skirtumas. Pradine faze. Fazių skirtumas. Efektinė vertė. Vidutinė vertė. Aktyvioji Induktyvioji ir talpinė apkrova kintamosios srovės grandinėje. Idealių imtuvų savybės. Omo dėsnio išraiška kompleksiniais dydžiais. Idealių imtuvų galia ir energija. Nuoseklusis L ir C jungimas kintamosios srovės grandinėje. Įtampų rezonansas. Nuosekliai. Įtampų rezonansas. Lygiagretusis C jungimas kintamosios srovės grandinėje. Srovių rezonansas. Srovių rezonansas. Kintamosios srovės grandinės galios. Kompleksinė galia galių balansas. Trifazės srovės grandinės pgr. Sąvokos žymėjimai. Fazinės ir linijinės įtampos ir srovės. Fazinė srovė. Linijinė srovė. Jungimas žvaigžde trifazės srovės grandinėje. Simetrinis imtuvas. Nesimetrinis imtuvas. Neutraliojo laido paskirtis. Jungimas trikampiu trifazės srovės grandinėje.

16.Ritė su šerdimi kintamosios srovės grandinėje.Šis srautas ritėje indukuos elektrovarą. Ritės su šerdimi yra prijungtos prie kintamosios srovės šaltinio;jų induktyvumas priklauso nuo srovės didumo. Neįvertiname ritės aktyvios varžos:R=0 ir Φd=0.Ritei su šerdimi ši formulė netinka:l L=-L*dil/dt;todėl skaičiuojam indukuotą elektrovarą taip:lL=-N*dΦ/dt. dΦ/dt-srauto kitimo greitis.i═Im*sin*wt; u=Um*sin(wt+π/2); U=-lL;Um*sin(wt+π/2)= N*dΦ/dt.Išsprendę šią lygtį gausime Φ═Φm*sinwt. Srautas kinta pagal sinuso dėsnį,kur Φm═Um/2πf*N.lL=-N*dΦ/dt,pagal šitą išraišką:lL=-wNΦm, coswt=wN*Φm*sin(wt-π/2); Em=wN*Φm=2πf*N* Φm,Efektinė elektrovaros reikšmė būtų didžiausia,kai sin=1: E=Em/√2=2πfN/√2* Φm.E=4.44*fN* Φm-pagal šią formulę skaičiuojami įvairūs prietaisai.

24.Nuolatinės srovės generatoriaus veikimo principas. Sukant inkarą pastoviu kampiniu greičiu  laikrodžio rodyklės judėjimo kryptimi. Kiekviename inkaro laidininke indukuojama EVJ e, kurios kryptis pažymėta, taikant dešiniosios rankos taisyklę. Kai inkaro laidininkai atsiranda geometrinėje neutralėje, magneti- indukcija B=0, todėl ea=0. Kai laidininkai pereina į priešingųjų magnetinių polių sritis EVJ ea kryptis pasikeičia priešinga. Kartu su inkaru, sukasi kolektorius. Tuo momentu, kai inkaro laidininkai atsiranda geometrinėje neutralėje, pusžiedis a, nuo šepečio A yra perjungiamas prie B, o pusžiedis d – nuo šepečio B prie A. tarp šepečių A ir B gaunamos EVJ eAB=(ea(kryptis dėl perjungimo išlieka tokia pat kaip buvusi iki tol, nors inkaro apvijos EVJ ea kryptis pasikeičia. Tarp šepečių A ir B gaunama pulsuojanti EVJ, todėl, prijungus imtuvą R, išorine grandine teka taip pat pulsuojanti vienos krypties srovė iAB=(ia(.

25.Nuolatinės srovės generatorių tipai ir charakteristikos.Tipai:Nepriklausomo žadinimo generatoriaus žadinimo apvijai elektros energiją tiekia kitas nuolatinės srovės šaltinis.Tokio generatoriaus žadinimo srovė nepriklauso nuo jo apkrovos.Savojo žadinimo generatorius žadinimo apvija paprastai gauna elektros energiją iš jos paties inkaro apvijos.Tokio susižadinančio-generatoriaus žadinimo srovė daugiau arba mažiau priklauso nuo jo apkrovos.Savojo žadinimo generatoriai gali būti lygiagretaus,nuoseklaus arba mišraus žadinimo.Charakteristikos:1.Tuščios eigos(vidinė)charakteristika yra generatoriaus EVJ priklausomybė nuo jo žadinimo srovės-E=f(If).kadangi Ia=0,tai generatoriaus tuščiosios eigos įtampa yra lygi EVJ:Uo=E-RaIa=E.Tuščiosios eigos charakteristika yra tokio pat pobūdžio kaip ir generatoriaus magnetinės grandinės vėberamperinė charakteristika Φf=f(If).2.Išorinė charakteristika yra generatoriaus įtampos priklausomybė nuo apkrovos srovės –U=f(I),kai žadinimo grandinės reguliavomo reostato varža Rrf=const.Nuo šios charakteristikos pobūdžio priklauso,kokie imtuvai gali būti jungiami ir kaip plačiai generatorius taikytinas praktikoje.3.,Reguliavimo charakteristika yra generatoriaus žadinimo srovės priklausomybė nuo apkrovos srovės If=f(I),kai U=const.Ji rodo,kaip reikia keisti žadinimo srovę,kad keičiantis generatoriaus apkrovai,jo įtampa išliktų pastovi.

28.Elektros pavaros:samprata,pavarų mechaninės charakteristikos. pavara vadiname elektromechaninę siste-mą, kuri verčia judėti darbo maši-nos įtaisus, atliekančius gamybines operacijas, ir valdo jų judesius reikiamu tikslumu. Elektros pavarų tipai: 1) grupinė (valdo keletą vienos mašinos darbo įtaisų arba keleto mašinų darbo įtaisus), 2) individualioji (suteikia judesį tik vienam mašinos darbo įtaisui), 3) susietoji (turi su ar daugiau variklių, kurie susieti mechaniškai arba elektriškai), 4) daugiavariklė (tokia susietoji pavara, kurios keli varikliai suka bendrą veleną). Elektros

29.Elektros pavarų valdymo aparatūra.1.Elektrinis kontaktas.Nuo to,kaip patikimai sujungiami ir atjungiami komutacinio aparato kontaktai,priklauso visos valdymo grandinės ir pavaros darbo patikimumas.Natūralus lanko išpūtimas įkaitusio nuo paties lanko oro srove.Magnetinis lanko išpūtimas pagrįstas lanko kaip laidininiko kuriuo teka srovė ir magnetinio lauko sąveika.Lanko gesinimo kameros,juose lankas,susilietęs su kameros sienelėmis,aušinamas ir jo laidumas sumažėja.2.Rankiniai komutacijos aparatai:kirtikliai.Ant izoliacinės plokštės yra sumontuoti nejudamieji kontaktai bei prijungimo gnybtai.Grandinė komutuojama judamaisias kontaktiniais peiliais pasukant izoliuotą rankeną.Gali būti ne tik vienpoliai,bet dvipoliai ir tripoliai kirtikliai,kurių peiliai izoliuoti elektriškai,bet sujungti mechaniškai.Paketiniai jungikliai turi pasukamas plokšteles,kurios valdomos pasukant jų bendrą veleną.Įkaitųsį nuo lanko fibra garuoja ir jos garuose lankas greičiau užgęsta.Kontroleriai yra rankiniai aparatai,kuriais kontaktai sujungiami pagal tam tikrą iš anksto sudarytą programą.Mygtukai naudojami trumpam sujungti arba atjungti mažos galios grandines,jeis perduodamos žmogaus komandos automatinio valdymo grandinėms.3.Eigos jungikliai;herkonai.Tai jungikliai (galiniai ir tarpiniai),kurie yra skirti darbo mašinų judančių įtaisų eigai apriboti,jie perduoda į valdymo grandinę signalą,kuriam nors pakeitimui.Juos sujungia,atjungia ar perjungia darbo mašinos judamosios dalys.Herkonai-tai plokštūs spiruokliniai feromagnetiniai kontaktai,įtaisyti stikliniame inde su inertinėmis dujomis.4.Elektromagnetiniai komutacijos aparatai,jiems priskiriami elektromagnetinės relės ir kontaktoriai,kurių sandara gali būti įvairi,bet veikimo principas yra vienodas.Relės-tai mažos galios aparatai valdymo grandinėms junginėti.Kontaktoriai-tai aparatai junginėjantys didelės galios-vadinamasias jėgos-grandines.5.Apsaugos aparatai.Jie naudojami apsaugoti elektrinėms grandinėms nuo avarinių rėžimų.Lydieji saugikliai.kai saugikliu teka per didelė srovė įdeklas išsilydo ir nutraukia elektros grandinę.Vamzdinai saugikliai.Jų įdėklai gali būti specialios formos štampuotos cinko plokštelės.Maksimaliosios srovės relės,tai dažniausiai elektromagnetinė relė,kurios rite teka apsaugomosios grandinės srovė.Kai srovė neleistinai sustiprėja,relės kontaktai ją atjungia.Apsaugai nuo perkrovos yra naudojamos šiluminės relės.Automatinis jungiklis skirtas sujungti ir atjungti elektrinę grandinę,apsaugoti ją,nuo trumpųjų jungimų ir perkrovų.

  • Elektrotechnika Konspektas
  • Microsoft Word 203 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 15 puslapių (5769 žodžiai)
  • Ieva
  • Elektronikos ir elektrotechnikos konspektas egzaminui
    10 - 4 balsai (-ų)
Elektronikos ir elektrotechnikos konspektas egzaminui. (2015 m. Rugsėjo 10 d.). https://www.mokslobaze.lt/elektronikos-ir-elektrotechnikos-konspektas-egzaminui.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 07:54
×