Elektros egzamino klausimai ir atsakymai 5


Elektrotechnikos konspektas. Nuolatinės srovės grandinių pagrindinės sąvokos –. Nuolatinės srovės grandinių darbo rėžimai ir energetiniai santykiai –. Omo dėsnis, grandinių skaičiavimas ekvivalentinių pakeitimų metodu –. Kirchofo dėsniai –. Sudėtingų grandinių skaičiavimas kontūrinių srovių, ekvivalentinio generatoriaus metodais, superpozicijos principu –. Vienfazių sinusinės srovės grandinių pagrindinės sąvokos. Sinusinės srovės vaizdavimas stačiakampėse koordinatėse ir vektoriniame pavidale, kompleksinės amplitudės metodas. Sinusinės srovės grandinės su aktyviąja varža, induktyvumu, talpumu. Sinusinės srovės grandinių galia - 52 –. Sinusinės srovės grandinės su nuosekliai įjungta aktyviąja varža bei induktyvumu ir talpumu, įtampų rezonansas, vektorinės diagramos - 52 –. Sinusinės srovės grandinės su lygiagrečiai įjungta aktyviąja varža bei induktyvumu ir talpumu, įtampų rezonansas, vektorinės diagramos - 52 Trifazių sinusinės srovės grandinių pagrindinės sąvokos, jos gavimas. Generatoriaus fazinių apvijų bei imtuvo fazių jungimas žvaigžde, fazinės ir linijinės įtampos bei srovės, nulinio laido srovė, galia, vektorinės diagramos. Generatoriaus fazinių apvijų bei imtuvo fazių jungimastrikampiu, fazinės ir linijinės įtampos bei srovės, nulinio laido srovė, galia, vektorinės diagramos. Transformatoriaus paskirtis, konstrukcija, veikimo principas, magnetovaros jėgų lygtys –. Transformatoriaus darbo rėžimas, pagrindiniai parametrai ir charakteristikos –. Trifaziniai transformatoriai, autotransformatoriai –. Matavimo, suvirinimo transformatoriai. –. Trifazinio asinchroninio variklio su trmpai jungtu rotoriumi konstrukcija, veikimo principas –. Trifazio asinchroninio variklio paleidimas, darbas, sukimosi krypties pakeitimas –. Trifazio asinchroninio variklio su trumpai jungtu rotoriumi charakteristikos. –. Sinchroninės generatoriaus konstrukcija ir veikimo principas –. Nuolatinės srovės mašinų konstrukcija ir veikimo principas, generatoriuas bei variklio rėžimai –. Nuolatinės srovės svetimo ir lygiagretaus žadinimo generatorių savybės bei charakteristikos –. Nuolatinės stovės variklių sukimosi greičių reguliavimas.


Suderintasis režimas. Tai toks režimas, kai prie šaltinio prijungto imtuvo galia yra didžiausia. Imtuvo, kurio varža R, galią galima apskaičiuoti šitaip; P=RI2= R*E2/(R+RI)2. Kadangi galia priklauso nuo imtuvo varžos, suderintojo režimo sąlygai nusakyti reikia rasti funkcijos ekstremumą – Pmax. Tuo tikslu ieškome galios pirmosios išvestinės mus dominančio kintamojo R atžvilgiu ir ją prilyginame nuliui: dP/dR((((R+RI)2-2(R+RI)R)/(R+RI)4 ((E2((RI(R)/((R+RI)3((E2(0. Ši lygybė gali būti patenkinta, jei jos skaitiklis RI-R(0, todėl suderintojo režimo sąlyga yra šitokia: R(RI. Matome, kad imtuvo galia yra didžiausia, kai jo varža lygi šaltinio vidinei varžai. Šaltinio suvartojama elektros energija vadinama energijos nuostoliais, kurių galia Pd=RII2. Imtuvo galia P yra naudinga. Grandinės naudingumo koeficientas ((R/(R+RI). Grandinė dirba suderintuoju režimu, kai R=RI, todėl jos ((RI/2RI(0,5. Imtuvui atiduodama tiek pat elektros energijos, kiek suvartojama ša1tinyje dėl jo vidinės varžos. Dėl tokių didelių nuostolių suderintasis režimas energetikoje netaikomas.

Iš to išplauke, kad EIt=W+RiI2t , arba padalinus visą lygtį iš t gauname, jog:

Pš=P+Pd – galių balanso lygtis.

Metodo esmė ta, kad grandinė pamažu suprastinama pakeičiant nuoseklaiai ir lygiagrečiai sujungtus elementus ekvivalentiniais. Keičiama tol , kol gaunama visiškai paprasta grandinė su vienu elementu.

R1-2=R1+R2(nuosekliam jungimui), R3-4=(R3*R4)/(R3+R4)(lygiagretus jungimas)

Jeigu žinome įtampa U ir varžų dydžius, galima rasti sroves bet kuriame grandinės elemente. Srovės visada skaičiuojamos pradedant paprasčiausia grandine: I1-4=U/R1-4 , I1-2=I3-4=I1-4 .

Kartais ekvivalentinių pakeitimų metodą sunkiau taikyti dėl to, jog grandinėje pasitaiko elementų jungimas, kurio negalima priskirti nuosekliajam ir lygiagrečiajam jungimui, tai elementų jungimas trikampiu. Tokį jungimą galima pakeisti ekvivalentiniu žvaigždės jungimu ir tuo suprastinti grandinę ir jos skaičiavimą.

I dėsnis. Elektrinės grandinės mazgo srovių suma lygi nuliui: (I=0.

Teigiamomis laikysime sroves, įtekančias į mazgą, o neigiamomis - ištekančias iš mazgo.

II dėsnis.

  • Elektrotechnika Konspektai
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • Kaname
  • 3 puslapiai (8031 žodis)
  • Elektrotechnikos konspektai
  • Microsoft Word 98 KB
  • Elektros egzamino klausimai ir atsakymai 5
    10 - 6 balsai (-ų)
Elektros egzamino klausimai ir atsakymai 5. (2015 m. Rugpjūčio 30 d.). http://www.mokslobaze.lt/elektros-egzamino-klausimai-ir-atsakymai-5.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 00:09