Elektros egzamino klausimai ir atsakymai


Aktyvioji galia. Reaktyvioji galia. 32, 34 Kompleksine galia. Galiu trikampis. Galiu balansas. Itampu rezonansas.

Minusinę EV galima gauti, homogeniniame magnetiniame lauke pastoviu kampiniu greičiu ω sukant laidininko rėmelį apie ašį, statmeną magnetinio srauto tankio B linijoms. Sukantis rėmeliui, kinta jį veriantis magnetinio srauto Φ ir rėmelyje indukuojasi EV e. Tarkime, kad laiko momentu t=0 rėmelio plokštuma yra statmena magnetinio srauto Φm=SB=abB; čia S=ab – rėmelio plotas. Bet kokiu laiko momentu t>0 rėmelis nuo pradinės padėties bus pasisukęs kampu α= ωt ir jį vers magnetinis srautas Φ=Φm cosα= Φm cos ωt. Pažymėkime srauto indukuotos EV e kryptį taip, kad ji su magnetiniu srautu Φ būtų susieta dešinio sraigto taisykle. Tuomet . Kai rėmelis turi ne vieną, o N vijų, jame indukuojasi N kartų didesnis EV: e=ωNΦmsinωt= Emsinωt; čia Em=ωNΦm - maksimali indukuotos EV reikšmė. Sujungę rėmelio gnybtus cd, gauname uždarą grndinę. Joje EV e gali sukurti minusinę srovę.

Elektros grandinių teorijoje operuojama įvairiais sinusiniais dydžiais: srovėmis, įtampomis, EV ir kt. Sinusiniams dydžiams apibūdinti naudojama keletas sąvokų. Momentinė reikšmė – sinusinio dydžio reikšmė bet kuriuo laiko mementu t. Dydžių momentinės reikšmės žymimos mažosiomis raidėmis: i, u, e ir t.t. Amplitudė – maksimali sinusinio dydžio reikšmė. Amplitudinės reikšmės žymimos didžiosiomis raidėmis su indeksu “m”:Im, Um, Em ir t.t. Periodas T – laiko tarpas, kurį trunka sinusinio dydžio kitimo ciklas. Dažnis f – sinusinio dydžio kitimo ciklų skaičius per vieną sekundę. Tai atvirkščias dydis periodui: f=1/T. Dažnis matuojamas Hz.

Vidutinė minusinio dydžio reikšmė per periodą lygi nuliui. Elektrotechnikoje vartojama vidutinės reikšmės per pusę periodo, sąvoka, kuri kartais vadinama aritmetine vidutine reikšme. Minusinės srovės i vidutinę reikšmę per pusę periodo galime apskaičiuoti iš išraiškos . Tarkime, kad srovės i=Imsin(ωt+ψ) pradinė fazė ψ=0. Ši prielaida atitinka tik ordinačių ašies pastūmimą į kairę arba dešinę ir vidutinės reikšmės nekeičia. Įrašę srovės i išraiška į priklausomybę, suintegravę ir atsižvelgę į tai, kad ωT=2π, gauname: . Tokiu pat santykiu su aplitudine reikšme susieta įtampos vidutinė reikšmė ir EV vidutinė reikšmė =2Um/π, =2Em/π.

Sinusinės srovės šiluminio poveikio vidutinė reikšmė proporcinga momentinės srovės kvadrato vidutinei reikšmei. Tą patį galima pasakyti ir apie dviejų laidų, kuriais teka tokia pati srovė, sąveikos jėgos vidutinę reikšmę. Kvadratinė šaknis iš srovės i momentinės reikšmės kvadrato vidutinės reikšmės per periodą vadinama defektine srovės reikšme I: . Efektinės dydžių reikšmės žymimos didžiosiomis raidėmis (I, U, E,.). Sinusinio dydžio efektinė reikšmė yra karto mažesnė už amplitudinę: I= Im / , U= Um / ,

12.13.14.15 Elektros grandinės elementų parametrai. Grandinės elemente gali vykti įvairūs procesai: elektromagnetinė energija gali būti negrįžtamai paverčiama kitomis energijos rūšimis, energija gali būti kaupiama elektriniame ir magnetiniame lauke arba šiuose laukuose sukaupta energija atiduodama atgal. Apibūdinant tokius procesus, naudojami grandinės elementų parametrai - aktyvioji varža R, induktyvumas L ir talpa C. Varža kintamajai srovei vadinama aktyviąja. Aktyviąją varžą kaip ir varžą nuolatinei srovei galima apibūdinti energijos keitimo požiūriu; Aktyvioji varža R apibūdiname grandinės elemento savybę elektros energiją keisti šiluma. Induktyvumas L apibūdina grandinės elemento savybę sukurti magnetinį srautą, kai tuo elementu teka srovė.

Ritės surištojo saviindukcijos magnetinio srauto ir jų sukūrusios srovės santykis vadinamas induktyvumu ir žymimas L: . Induktyvumas matuojamas henriais(H).

Grandinės elementas, susidedantis iš dviejų vienas nuo kito izoliuotų laidininkų (elektrodų), vadinamas kondensatoriumi. Kondensatoriaus talpa priklauso nuo jo geometrinių matmenų, elektrodų formos ir dielektriko savybių.

16. Aktyvioji varža sinusinės srovės grandinėje. Kai tarp aktyviosios varžos gnybtų prijungta sinusinė įtampa uR = URmsin(t, varža teka sinusinė srovė IR: čia IRm = URm/R - srovės amplitudė. Iš šių išraiškų matyti, kad aktyviojoje varžoje srovės ir įtampos fazės sutampa. Įtampos uR ir srovės iR grafikai pavaizduoti paveiksle (a). Atvaizdavę šiuos dydžius vektoriais IR=IRm/ir UR=/ gauname efektinių reikšmių vektorių diagramą ( b). Aktyviosios varžos momentinė galia Aktyvioji (vidutinė) galia: P=URIR=IR2R

19. 20 Nuosekliojo elementų jungimo Įtampos. Įtampų trikampis. Raskime grandinės, susidedančios iš nuosekliai sujungtos varžos R, induktyvumo L ir talpos C (a pav) įtampą u ir elementų įtampas, kai grandine teka sinusinė srovė i=Imsin((t+(). Pagal II Kirchhofo dėsnį: u=uR+uL+uC; čia uR, uL ir uc - grandinės elementų įtampos.

  • Elektrotechnika Konspektas
  • Microsoft Word 535 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 17 puslapių (5366 žodžiai)
  • Kaname
  • Elektros egzamino klausimai ir atsakymai
    10 - 6 balsai (-ų)
Elektros egzamino klausimai ir atsakymai. (2015 m. Rugpjūčio 30 d.). https://www.mokslobaze.lt/elektros-egzamino-klausimai-ir-atsakymai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 05:35
×