Elektros energijos tiekimas Kabelinės linijos projektavimas


Įvadas. Elektros energijos vartotojų skaičiuojamųjų apkrovų nustatymas. Elektros energijos tiekimo schemos ir plano sudarymas. transformatorinių pastočių kiekio, galios ir vietos parinkimas. Rezervinių elektros pastočių parinkimas. Elektros tinklų skaičiavimas. Linijų laidų skerspjūvio nustatymas pagal leistinus įtampos nuostolius. Laidininkų skerspjūvio parinkimas pagal leistiną įšilimą. Linijos įtampos svyravimų patikrinimas, paleidžiant galingus elektros variklius. Transformatorinių pastočių įrangos ir 0,4 kv linijų apsaugos aparatų parinkimas ir patikrinimas. Priedai. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.


Elektros tinklai yra nuolatinės ir kintamosios srovės. Daugumas tinklų naudojama kintamajai srovei tiekti. Priklausomai nuo įtampos didumo elektros tinklai skirstomi į aukštosios (daugiau kaip 1000V) ir žemosios įtampos tinklus.

vietinius tinklus (komunalinius, fabrikinius – gamyklinius, žemės ūkio ir t.t.), kurių veikimo spindulys ne didesnis kaip 15 – 30 km, o įtampa siekia iki 35 kV imtinai;

Maitinimo tinklas naudojamas elektros energijai perduoti iš maitinimo šaltinių rajoninėms transformatorinėms ir paskirstymo punktams.

Paskirstymo tinklas naudojamas elektros energijai perduoti iš maitinimo šaltinių vartotojų pastotėms arba tiesiog vartotojams.

Išoriniais vadinami tinklai, įrengti už patalpų ribų. Tai – oro tinklai, kuriuos sudaro pliki ant atramų pakabinti laidai, ir kabelių tinklai, kurie paprastai klojami žemėje.

Vidiniais vadinami tinklai, įrengti patalpose. Jie tiesiami izoliuotais laidais, kabeliais, o kartais (gamybinėse patalpose) plikais laidais arba šynomis.

ekonomiška jų statyba ir eksploatacija, t.y. mažiausios kapitalinės išlaidos tinklų statybai ir žemiausia perduotos kilovatvalandės kaina;

perspektyvūs, t.y. galima prijungti naujus vartotojus, iš esmės nepertvarkant tinklo ir ilgam nenutraukiant elektros tiekimo.

Pagal elektros patikimumą ir saugumą vartotojai skirstomi į šias tris kategorijas:

pirmajai priklauso elektros imtuvai, kuriems nutraukus elektros tiekimą, gali kilti pavojus žmonių gyvybei, gali būti padaryta žymių nuostolių liaudies ūkiui, sužaloti įrengimai, pagamintas masinis produkcijos brokas, gali sutrikti sudėtingas technologinis procesas, ypač svarbūs miesto ūkio elementai;

antrajai priskiriami elektros imtuvai, kuriems nutraukus elektros tiekimą, gali sustoti gamyba, įvykti darbininkų, mechanizmų ir pramoninio transporto prastova, sutrikti normali daugelio miesto gyventojų veiklą;

trečiajai priskiriami neserijinės gamybos bei pagalbinių cechų elektros imtuvai, nedidelės gyvenvietės, daugelis žemės ūkio vartotojų.

Pirmosios kategorijos elektros imtuvai turi turėti ne mažiau kaip du nepriklausomus maitinimo šaltinius. Nutraukti jiems elektros energijos tiekimą leidžiama tik tol, kol automatiškai įsijungia rezervinis maitinimas. Kai pirmosios kategorijos elektros imtuvų galingumas yra nedidelis, antrasis maitinimo šaltinis gali būti kilnojamos elektrinės, akumuliatorių baterijos. Nepriklausomas įtampos šaltinis yra toks, kuriame išlieka įtampa, išnykus jai kituose šaltiniuose.

Antrosios kategorijos elektros imtuvams leidžiama nutraukti elektros tiekimą tam laikui, kuris užtrunka, kol įjungiamas rezervinis maitinimas.

Šiuolaikiniai žemės ūkio įrenginiai pagal savo techninį aprūpinimą vis labiau priartėja prie pramonės įrenginių lygio. Tačiau iš viso žemės ūkio elektrifikacija vis dar skiriasi nuo pramonės ir miestų elektrifikacijos kai kuriomis būdingomis ypatybėmis. Tai – žemės ūkio elektros energijos vartotojų išsisklaidymas ir išsimėtymas; elektros energijos vartojimo sezoniškumas, t.y. elektrinių apkrovimų priklausomybė nuo metų laiko; palyginti mažas apkrovimų tankumas. Pastarosios ypatybės priežastis – nedideli instaliuoti galingumai ir žemės ūkio vartotojų išsisklaidymas.

Dažniausiai žemės ūkio elektros tinklai yra labai ilgi, o perduodamasis galingumas palyginti mažas. Todėl ir žemės ūkio tinklų statybos kaina perduodamo galingumo vienetui yra žymiai aukštesnė, negu kitose liaudės ūkio šakose. Žemės ūkio elektros tinklų kaina sudaro iki 40 visų žemės ūkio elektrfikacijos išlaidų ir iki 70 elektros įrenginių vertės. Žemės ūkio tinkluose sunaudojama iki 95 visiems žemės ūkio elektros įrenginiams reikalingų laidininkų.

Naujai atsiradusiems ar rekonstruotiems ūkiams bei gamybiniams objektams reikia suprojektuoti ir pastatyti elektros energijos šaltinius ir tiekimo linijas.

Saugumo priemonių atžvilgiu visi elektros įrenginiai skirstomi į įrenginius, kurių vardinė įtampa iki 1000 V, ir įrenginius, kurių vardinė įtampa aukštesnė kaip 1000V.

  • Elektrotechnika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 124 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 27 puslapiai (4579 žodžiai)
  • Universitetas
  • Viktorija
  • Elektros energijos tiekimas Kabelinės linijos projektavimas
    10 - 2 balsai (-ų)
Elektros energijos tiekimas Kabelinės linijos projektavimas. (2017 m. Vasario 28 d.). https://www.mokslobaze.lt/elektros-energijos-tiekimas-kabelines-linijos-projektavimas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 22 d. 16:11
×