Elektros grandinės darbo režimų analizė kompiuterine programa Electronics Workbench Įtampos daliklio tyrimas


Elektrotechnikos laboratorinis darbas. Darbo užduotis. Tuščia eiga. Vardinis darbo rėžimas. Suderintas rėžimas. Trumpojo rėžimo jungimas.


1. Sudarykite keturias schemas visų elektros grandinių režimų darbo analizei: Išmatuokite kiekviename elektrinės grandinės režime dydžius: (U, U, I, kai duoti E, Ri, ir R . Elektrovarą (E) pasirinkite lygią savo eilės numeriui žurnale, padauginkite iš dešimt. Elektrovaros šaltinio vidaus varžą pasirinkite pagal žurnalo eilės numerį. Imtuvo varžą ( R ) parinkite laisvai, pagal grandinės darbo režimą. Parašykite išvadas.

2 užduotis. Prie realaus elektrovaros šaltinio prijunkite varžų daliklį (naudokite R1 ir R2) taip, kad įtampa išėjime (U2) būtų lygi: 50(E; 80(E; 40(E; 20(E. Suskaičiuokite šaltinio, imtuvo galias bei galios nuostolius (P.

E – pasirinkite tokią pat kaip 1 punkte, o Ri – taip pat tokią kaip 1 punkte.

Elektros grandinės darbo režimų analizė kompiuterine programa Electronics Workbench Įtampos daliklio tyrimas. (2015 m. Birželio 04 d.). http://www.mokslobaze.lt/elektros-grandines-darbo-rezimu-analize-kompiuterine-programa-electronics-workbench-itampos-daliklio-tyrimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 04:55