Elektros linijos kabelio geodezinio plano sudarymas


Geodezijos projektas. Terminų paaiškinimo sąrašas. Įvadas. Elektros linijos kabelio geodezinio plano sudarymo metodika ir reikalavimai. Geodezinis pagrindas. Požeminių inžinerinių tinklų klasifikavimas ir išdėstymo principai. Elektros tinklų klasifikavimas. Požeminių inžinerinių tinklų geodezinių planų atlikimo tvarka. Požeminių tinklų ir komunikacijų planinės ir vertikalios padėties nustatymo reikalavimai. Darbų sauga atliekant geodezinį planą. Elektros kabelio geodezinio plano sudarymas mažeikių raj. kabaldikių k. Darbo metodika ir priemonės. Geodezinio plano panaudojimo galimybės. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai.


Geodezinės kontrolinės nuotraukos pagrindas – tai vietovėje nuolatiniais ženklais paženklinti punktai, kurių koordinatės X, Y (planinė padėtis) ir altitudės H žinomos.

GKTR – geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas, kuriame numatomi tam tikru momentu taikomi reikalavimai.

Mastelis – tai linijos ilgio plane ir jos horizontaliosios projekcijos ilgio vietovėje santykis.

Nuotakynai – buitinių bei gamyklinių nuotekų šalinimo įrenginiai.

Poligonometrija – vietovės taškų nustatymo metodas, kai taškų koordinatės nustatomos išmatavus atstumus ir posūkio kampus.

Požeminiai inžineriniai tinklai – tai po žeme paklotos komunikacijos, esančios už pastato ribų, skirtos vartotojų poreikiams tenkinti, su bendrais tinklų maitinimo šaltiniais.

Riboženklis – stulpelis, skirtas žemės riboms ženklinti.

Darbo aktualumas: Šiuo metu sparčiai vykstant statyboms, geodezininkams tenka nemažai atlikti geodezinių kontrolinių matavimų. Geodezinės inžinerinių tinklų nuotraukos privalomai rengiamos objekto pridavimui tinklus eksplotuojančiai organizacijai, tolimesniem topografiniams tyrinėjimams bei betkokiems toje vietovėje vykdomiems darbams.

Darbo problematika: Geodezinės inžinerinių statinių nuotraukos būtinos toje vietovėje vykdomiems tolimesniems įvairios paskirties darbams bei tyrinėjimams. Neesant geodezinei nuotraukai inžinerinių statinių negalima priduoti juos eksplotuojančiom organizacijoms, nenustatoma jų vertikalioji ir planinė padėtis. Toje vietovėje atliekant kokius nors kasybos, statybos ir t.t. darbus komunikacija gali būti pažeista.

Darbo tikslas: Sudaryti elektros linijos kabelio geodezinio plano sudarymas k.

Darbo uždaviniai:

Išanalizuoti elektros kabelio trasos geodezinio plano sudarymo metodiką ir reikalavimus.

Išanalizuoti pirminius duomenis reikalingus elektros kabelio trasos geodezinio plano sudarymui.

Atlikti geodezinio plano lauko matavimus.

Nubraižyti elektros kabelio geodezinį planą kompiuterine „GeoMap“ programa.

Nutiesus požeminius tinklus ir komunikacijas (iki jų užpylimo gruntu), privalomai atliekamos jų geodeziniai planai. Geodezinių planų techniniai reikalavimai apibrėžiami specialiomis statybos taisyklėmis ir rekomendacijomis.

Požeminių komunikacijų geodeziniai planai turi būti sudaromos 1994 m. Lietuvos koordinačių sistemoje (LKS – 94) arba vietinėje sistemoje. Komunikacijos braižomos prisilaikant „Topografinių planų M1:500, 1:1000, 1:2000 ir 1:5000 sutartinių ženklų [GKTR 2.01.01.:1999], patvirtintų Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos, 1997 m. požeminių komunikacijų statybos metu geodezinius darbus, užtikrinančius komunikacijų atitikimą projektui, atlieka pačios statybos organizacijos arba tokius darbus atliekančios įmonės, kuriose yra darbuotojai turintys reikiamą kvalifikacijos pažymėjimą.

Teodolitinių ėjimų nesąryšiai inžinerinių statinių tyrinėjimams (žr. 1.2 lent.).

Kai vietovės polinkio kampas didesnis kaip 1,50, išmatuotos linijos ilgis pataisomas polinkio pataisa.

Teodolitiniuose ėjimuose kampai matuojami dviem pusruožiais, pasukant limbą 50 ribose.

Kampo reikšmių skirtumas tarp pusruožių neturi viršyti 45”.

Nuotraukos horizontaliojo pagrindo punktai ir esami GPNS bei poligonometrijos punktai, kurių aukščiai nenustatyti I-IV klasių niveliavimu, nustatyti techniniu niveliavimu.

Byla saugoma geodezinių darbų rangovo archyve [GKTR 2.01.01.:1999].

Vamzdynai naftos produktams (naftai, žibalui, benzinui, mazutui, tepalams) transportuoti;

Specialiosios paskirties vamzdynai dažniausiai klojami virš žemės paviršiaus, išskyrus kai kuriuos naftos produktų vamzdynus.

Elektros energijai paskirstyti naudojamos spindulinės, magistralinės ir kombinuotosios schemos. Esant spindulinei schemai kiekviena pastotė maitinama atskira linija, magistralinėje schemoje prie vienos linijos galima prijungti kelias transformatorių pastotes. Spindulinės schemos patikimos, bet joms reikia daugiau laidų ir kitų įrenginių. Miestuose naudojamos ir vienos, ir kitos schemos, atsižvelgiant į patikimumo reikalavimus.

Miesto elektros tiekimo sistema vadinama įvairių lygių įtampų elektros įrenginių, skirtų vartotojams aprūpinti elektros energija, visuma. Priklausomai nuo miesto dydžio, pramonės potencialo ir plėtros perspektyvų, jo elektros tiekimo sistemos gali būti įvairios.

Miesto elektros tiekimo šaltiniais laikoma tiek krašto energetikos sistema, tiek ir miesto įmonių nuosavos elektrinės. Pagal juos parenkami miesto elektros tiekimo sistemos įtampų lygiai ir transformacijų skaičius. Sudarant miesto elektros tiekimo sistemą turi būti atsižvelgiama ir į įtampos reguliavimo galimybę, sistemos patikimumą, esant remonto, avariniam ir po avariniam režimams.

Oro ir kabelinės elektros tiekimo linijos miestuose daugiausia naudojamos oro ir kabelinės elektros perdavimo linijos. Kabelinės linijos naudojamos daugiaaukščių namų mikrorajonuose, oro linijos - individualių namų mikrorajonuose ir smulkiose gyvenvietėse. Tačiau oro linijos nenaudojamos mokyklų, stadionų ir pan. teritorijose. Oro linija vadinamas įrenginys, skirtas elektros energijai perduoti laidais, nutiestais atvirame ore ir izoliatoriais pritvirtintais ant atramų. 380/220 V įtampos oro linijoms naudojami aliumininiai laidai, 6 - 10 kV linijoms - aliumininiai ir plieniniai-aliumininiai [1].

  • Geodezija Projektai
  • 2015 m.
  • Poskiuks
  • 27 puslapiai (6077 žodžiai)
  • Geodezijos projektai
  • Microsoft Word 58 KB
  • Elektros linijos kabelio geodezinio plano sudarymas
    10 - 2 balsai (-ų)
Elektros linijos kabelio geodezinio plano sudarymas. (2015 m. Gegužės 01 d.). http://www.mokslobaze.lt/elektros-linijos-kabelio-geodezinio-plano-sudarymas.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 01:42