Elektros linijos rekonstrukcija.


Apkrovų linijose patikrinimas. Perspektyviniu elektros apkrovu nustatymas.

Linijos Raseiniai - Ariogala rekonstrukcija. Pilnas išbaigtas diplominis su brėžinais, skaidrių pristatymu. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Analitinė dalis. Objekto charakteristika. Elektros tinklo modeliavimas skaičiavimuose.Kv ol konstruktyvinis išpildymas. Šiuolaikinės medžagos ir armatūra naudojamos oro linijose. Projektavimo dalis. Trumpa esamos padėties analizė. Tinklo oro linijų ilginių parametrų nustatymas. Galios srautų paiskirstymo oro linijose nustatymas. Elektros tinklo vartotojų perspektyvinių apkrovų skaičiavimas. Galios srautų pasiskirstymo oro linijose nustatymas esant perspektyvinėms apkrovoms. Ol laidų patikrinimas pagal ekonomiško parinkimo formules. Transformatorių pastočių galios transformatorių parinkimo patikrinimas. Pastočių redukuotųjų apkrovų skaičiavimas. Pastočių skaičiuojamosios apkrovos. Patikslintas galios srautų pasiskirstymo linijose skaičiavimas. Įtampos lygio tp žemosios įtampos šynose skaičiavimuose. Pagrindinių el. Tinklų elementų techninis atnaujinimas, rekonstrukcija ir patikimumas. Žaibo poveikis linijoms.Kv įtampos elektros linijų remonto organizavimas. Darbo sauga. Bendrosios nuostatos. Bendrieji darbuotojų veiksmai. Saugos priemonėsnuo profesinės rizikos poveikio. Organizacinės priemonės darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti. Techninės priemonės darbuotojųsaugai ir sveikatai užtikrinti. Reikalavimai dirbant aukštyje ir aukštalipio darbus. Atramos įžeminimas. Ekonominė dalis. Finansinis pagrindinių tinklo elementų įvertinimas. Metinės eksploatacijos išlaidos linijoms ir pastotėms. Esamoji tinklo vertė. Projekto rezultatų apibendrinimas. Išvados ir rekomendacijos. Literatūros sąrašas.

Šiuo projektu sprendžiama problema, ar galima eksploatuoti 35kV oro liniją išaugus apkrovoms, ar linijai reikalinga rekonstrukcija.

Tyrimo objektas- 35kV įtampos linija Raseiniai- Ariogala.

Tyrimo tikslas- Įvertinti 35kV oro linijos Raseiniai- Ariogala darbo režimus esant apkrovų prieaugiui.

Tikslui realizuoti formuluojami šie uždaviniai:

•Išanalizuoti 35kV oro linijos Raseiniai- Ariogala elementų techninę būklę, konstrukcinį išpildymą;

•Apskaičiuoti linijos perspektyvines apkrovas ir nustatyti pagrindinių darbo režimų būvio ir būklės parametrus;

•Pagal susistemintus duomenis atlikti linijos darbo ir patikimumo įvertinimą;

•Parengti reikalavimus darbo saugai

•Atlikti ekonominius skaičiavimus ir jeigu būtina, pagrįsti rekonstrukcijos kaštus;

•Parengti rekomendacijas.

Tyrimo metodai:

•Literatūros šaltinių analizė, siekiant nustatyti tinklo darbo režimų kriterijus;

•Atitinkamų elektros tinklo tarnybų apklausa, siekiant surinkti pradinius duomenis;

•Dokumentų turinio analizė, norint nustatyti išeities informaciją skaičiavimams;

•Inžineriniai skaičiavimai, tinklo kompiuterinis modeliavimas, norint nustatyti tinklo būklės parametrai režimų įvertinimui.

•Ekonominiai skaičiavimai, siekiant nustatyti ar tikslinga vykdyti rekonstukciją.

Tyrimo eiga: prieš atliekant skaičiavimus išanalizuojama 35 kV įtampos elektros oro linijos būklė: susipažįstama su brėžiniais (principinė elektros linijos schema), protokolais bei atliktais remonto darbais. Atliekant techninius skaičiavimus apskaičiuojamos srovės (maksimali, ilgalaikė leistinoji), įtampos (modulinė, reali, menama) ir pagal skaičiavimo duomenis patikrinami laidai ir komutacinė aparatūra. Parengiamos išvados ir rekomendacijos, kuriose trumpai apžvelgiamas visas darbas, įvertinama, ar ši elektros linija gali būti eksploatuojama esant apkrovų prieaugiui. Apžvelgiami informacijos šaltiniai, kurie naudoti projekte: taisyklės, žurnalai ir straipsniai, techninė literatūra.

Praktinė nauda: nustatyti galios ir energijos nuostoliai tinkle, ištirti charakteringi darbo režimai, kas leidžia teigti, kad ir perspektyvoje didėjant apkrovoms 35kV oro linija Raseiniai- Ariogala dirbs patikimai ir ja bus tiekiama reikiamos kokybės elektros energija tiek pramonės tiek individualiems vartotojams.

Teorinė reikšmė: surinkta ir susisteminta techninė informacija apie 35kV oro liniją Raseiniai- Ariogala.

  • Elektrotechnika Diplominis darbas
  • ZIP 3860 KB
  • 2013 m.
  • 100 puslapių
  • Povilas
  • Elektros linijos rekonstrukcija.
    10 - 3 balsai (-ų)
Elektros linijos rekonstrukcija.. (2013 m. Gegužės 14 d.). https://www.mokslobaze.lt/elektros-linijos-rekonstrukcija.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 17:11
×