Elektros pavaros konspektas


Valdymo įtaisas. ELEKTROS PAVARŲ MECHANIKA Elektros pavaros statiniai ir dinaminiai momentai ir jų redukavimas vienai sukimosi ašiai. Elektros pavaros judėjimo lygtis. Bendros žinios apie mechanines charakteristikas. Nuolatinės srovės variklių elektromechaninės savybės. Variklio darbo režimai elektros pavaros sistemoje. Elektros pavaros statiniai ir dinaminiai momentai. Statinio pasipriešinimo momentas Ms gali būti aktyvinis ir reaktyvinis. Aktyvusis statinis momentas. Reaktyvieji apkrovos momentai. Pavaros judesio lygtis. Momentų redukavimas. Statinio ir inercijos momentų redukavimas sukimo judesiui. Poslinkio jėgų ir masių redukavimas į momentus , veikiančius variklio veleną. Gamybos mechanizmų mechaninės charakteristikos. Elektros variklių mechaninės charakteristikos. Pavaros darbo stabilumas. Nuolatinės srovės variklių elektromechaninės savybės variklių klasifikavimas. Nepriklausomojo ir lygiagretaus žadinimo variklių charakteristikos ir darbo režimai. Variklių stabdymas. Rekuperacinis stabdymas. Stabdymas priešiniu jungimu. Dinaminis stabdymas. Nuosekliojo ir mišraus žadinimo variklių charakteristikos , darbo režimai. Nuosekliojo žadinimo variklių mechaninės charakteristikos. Stabdymo režimai Priešjungimo stabdymas. Mišriojo žadinimo varikliuose. Kintamosios srovės variklių elektromechaninės savybės. Asinchroninių variklių pagrindinės lygtys ir mechaninės charakteristikos. Stabdymo režimai , charakteristikos , jų ypatumai. Rekuperacinio stabdymo režimas. Kondensatorinis stabdymas dinaminis stabdymas pagal susižadinimo schemą. Elektros pavarų greičio reguliavimas. Nuolatinės srovės variklių greičio reguliavimas. Parametriniai nuolatinės srovės pavarų reguliavimo metodai. Inkaro grandinės varžos keitimas. Magnetinio srauto keitimas. Reguliavimas keičiant įtampą. Vl v. Impulsinis įtampos reguliavimas IĮR. Kintamosios srovės elektros pavarų greičio reguliavimas.


Elektros pavara vadinamas elektromechaninis įrenginys, skirtas suteikti judesį gamybos mašinų darbo mechanizmui ir valdyti technologinį procesą.

EP sudaro: elektros variklis, keitiklis, perdavimo ir valdymo įtaisai, darbo mechanizmas.

Keitiklis - reikalingas, kad elektros variklis gautų reikiamų parametrų elektros energiją, o taip pat tos energijos valdymui.

Valdymo įtaisas – fiksuoja užduotus dydžius ir faktines jų reikšmes, formuoja valdymo signalus keitikliui.

Keitiklis ir valdymo įtaisas sudaro valdymo sistemą.

Rotorius (arba inkaras) yra energijos šaltinis. Jis turi tam tikrą inercijos momentą, gali suktis norima kryptimi tam tikru greičiu ir sukurti sukimo arba stabdymo momentą.

Mašinos darbo įtaisas paprastai vartoja mechaninę energiją. Tuo atveju mechaninė galia esti nukreipta iš variklio į darbo įtaisą. Kartais darbo įtaisas yra mechaninės energijos šaltinis, tuomet galia perduodama priešinga linkme. Darbo įtaisas pasižymi tam tikra mechanine inercija ir apibūdinamas darbo momentu, jei judėjimas sukamasis, arba darbo jėga, jei judėjimas slenkamasis. Darbo, arba vykdymo, įtaisų pavyzdžiai: gręžimo arba tekinimo staklių špindelis, valcavimo staklynų valcai, keltuvo gervės būgnas, krano judėjimo mechanizmų vežimėlis ar tiltas, konvejerio juosta ar grandinė ir kt.

Aktyvusis statinis momentas (arba aktyvioji apkrova) atsiranda nepriklausomai nuo judėjimo, jį sukuria pašalinis energijos šaltinis. Tokio momento pavyzdys - momentas, kurį sudaro krovinys, kybantis ant lyno, permesto per keltuvo gervės būgną; momentas, kurį sudaro metro keleiviai, besileidžiantys eskalatoriumi; vėjo jėgos sukurtas momentas ir kt. Šis momentas yra vienos krypties, todėl keičiantis variklio sukimosi krypčiai, aktyviojo momento veikimo kryptis išlieka nepakitusi. Tarkime, keliant krovinį kranu, statinis momentas stabdys, o nuleidžiant krovinį, tas pats statinis momentas padės kroviniui judėti.

Žinoma, kad besisukančio variklio arba slankiojančio darbo įtaiso mechaninė galia nusakoma šiomis išraiškomis:

čia M - momentas M·m; ω - kampinis greitis rad/s; F - jėga N; v - linijinis greitis m/s.

Perduodant mechaninę galią, mechaninėse grandyse dėl trinties atsiranda galios nuostoliai Pt.n. Šiems nuostoliams kompensuoti eikvojama dalis šaltinio galios. Jeigu galia perduodama iš variklio į darbo įtaisą, tai visa statinė galia yra lygi:

Galios nuostoliai mechaninėse grandyse nusakomi naudojantis mechaninio perdavimo iš darbo organų veleno į variklio veleną bendru nk ηmec.

Taigi, jeigu nk yra žinomas, tai statinė galia, kai apkrova reaktyvioji, randama iš formulės:

Mechaninės galios (1.2) perdavimo įtaisas perduoda ir keičia ne tik judėjimo greitį ir rūšį, bet ir momentą. Perdavimo įtaiso (pvz., reduktoriaus įėjimo momentas skiriasi nuo jo išėjimo momento perdavimo skaičiumi i (arba perdavimo koeficientu).

Perdavimo įtaiso įėjime būna variklis, verčiantis judėti mechanizmą. Kad būtų teisingai parinktas variklis, apskaičiuojamos PĮ varančiąją ašį veikiančios statinė ir dinaminė apkrovos, kaip išorinių momentų arba jėgų ir mechaninių grandžių inercinių masių suma. Pasinaudoję (1.5) ir (1.6) išraiškomis ir atsižvelgę į (1.1) ir (1.2), gauname statinių momentų, redukuotų variklio velenui arba PĮ varančiajai ašiai, formules.

čia Md.į ir Fd.į - darbo įtaisą veikiantis momentas ir jėga; įp.į ir ρp.į - perdavimo įtaiso perdavimo koeficientai:

čia ωd.į ir vd.į - kampinis ir linijinis darbo įtaisų greitis, ωv - kampinis variklio greitis, t.y. perdavimo įtaiso varančiojo veleno greitis.

Kai apkrova aktyvioji, o darbo įtaisas sukasi arba slankioja,

Energetiniai procesai priklausomai nuo judančių masių poveikio kiekybiškai įvertinami pasinaudojus inercijos momentu. Jeigu kūnas, kurio masė m, greičiu v juda slenkamuoju judėjimu, tai kūno kinetinės energijos atsarga:

  • Elektronika Konspektas
  • Microsoft Word 463 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 36 puslapiai (8656 žodžiai)
  • Jeronimas
  • Elektros pavaros konspektas
    10 - 6 balsai (-ų)
Elektros pavaros konspektas. (2016 m. Kovo 23 d.). https://www.mokslobaze.lt/elektros-pavaros-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 14:27
×