Elektros tiekimas Virbališkių gyvenvietei


Įvadas. Apžvalga. Kombinuoto ciklo elektrinės Lietuvoje ir pasaulyje. Kombinuoto ciklo elektrinės technologinis gamybos procesas. Techniniai ekonominiai rodikliai. Panevėžio elektrinės techniniai parametrai ir ekonominiairodikliai. Elektrinės pilnutinės galios skaičiavimas. Generatorių parinkimas. Transformatorių galios nustatymas. Trumpojo jungimo srovių skaičiavimas. Atstojamosios schemos parametrų skaičiavimas. Kabelių patikrinimas pagal ilgalaikę darbo srovę. Smūginių, aperiodinių ir periodinių srovių skaičiavimas bendra dalis. Šilumos impulso skaičiavimas. Elektros įrenginių ir aparatų parinkimas. Apsauga nuo viršįtampių. Relinė apsauga ir automatika.


Bakalauro studijų baigiamojo darbo užduotis yra Panevėžio kombinuoto ciklo elektrinės išplėtimas. Šiame darbe yra parenkami du nauji generatoriai, kurių galios yra 24,86 MW ir 9,49 MW. Parenkami du galios transformatoriai, jungtuvai, skyrikliai. Apskaičiuojami trumpieji jungimai. Parenkamos apsaugos nuo viršįtampių. Pateikiama trumpa apžvalga apie kombinuoto ciklo elektrines pasaulyje ir Lietuvoje. Pateikiama elektrinės generalinė ir struktūrinė schemos, aukštos įtampos pastotės planas ir pjūviai, savųjų reikmių lijinė schema. Atliekamas ekonominis skaičiavimas.

The task of bachelor finishing work is extension of the Panevėžys combined cycle power plant. In this work there are selection of two new generators 24,86 MW and 9,48 MW of power. Also there are selected two transformers of power, circuit breakers and disconnectors. In this work there are calculations of short circuit currents. Security of overvoltage are chosen. Short review about combined cycle power plants in the world and Lithuania are presented. General and structural drawings of power plant also a plan and sections of high voltage switchgear, and auxiliary single line diagram are served. There is economical calculations.

Uždarius Ignalinos atominę elektrinę Lietuva yra priversta pirkti elektros energiją iš kaimynų. Žinoma tai nėra gerai, tačiau dabar yra mažesnių elektrinių tokių kaip Panevėžio kombinuoto ciklo elektrinės, kurioms atsirado visos galimybės konkuruoti tarpusavyje ir parduoti visą pagamintą energiją į Lietuvos rinką.

Kadangi buvo atsižvelgta į visas aplinkybes ir nuspręsta neapsiriboti vienu bloku, projekte buvo numatyta pastatyt dar ir antrą tokios pačios galios bloką. Būtent šiuo metu yra labai palankus metas plėstis, nes yra palankios sąlygos energijos pardavimui. Taigi netolimoje ateityje tikimasi įgyvendinti ir antrajį projekto etapą. Šis projektas taip pat yra ir naujų darbo vietų sukūrimui.

Darbo tikslas

Išplėsti Panevėžio kombinuoto ciklo elektrinės galią. Suprojektuoti ir prijungti antrą bloką.

Darbo uždaviniai

Nustatyti elektrinės apkrovos grafiką.

Parinkti galios transformatorius plečiant elektrinę galią.

Apskaičiuoti trumpuosius jungimus, aperiodines bei periodines sroves.

Elektros aparatų ir laidininkų parinkimas.

Elektrinės ekonominė analizė.

Elektros energijos poreikis pasaulyje nuolatos auga, elektra pasižymi paprastumu perduodant ir universalumu transformuojant ją į kitas energijos rūšis. Šiomis dienomis aktuali tema yra globalinis atšilimas, todėl stengiamasi pirminį energijos šaltinį išnaudoti kaip galima naudingiau verčiant jį į elektrą, kurią galima perduoti vartotojams.

Kaip rodo vakarų valstybių patirtis, labiau pasiteisina mažos galios elektrinės. Decentralizuotai išdėstytų smulkių termofikakcinių elektrinių naudingumo veiksmo faktorius nedaug nusileidžia stambių blokų ekonomiškumui. Smulkias elektrines lengviau suprojektuoti ir pastatyti arčiau vartotojų, be to, sumažinami energijos transportavimo nuostoliai, taip pat garantuojama, kad bus užtikrintas elektrinės agregatų rezervavimas.

Elektrinės, turinčios mažiausiai du skirtingus darbo agregatus, turinčius darbo ciklus, vadinamos KCE – kombinuoto ciklo elektrinėmis.

Tokio tipo elektrinė pasižymi dideliu manevringumu dėl dujų turbinos, galinčios pasileisti per ganėtinai trumpą laiką, todėl šio tipo elektrinės naudojamos apkrovos pikinei galiai padengti.

Lietuvoje šiuo metu veikia tik viena tokio tipo elektrinė Panevėžyje priklausanti AB ,, Panevėžio energija“. Elektrinė turi vieną 35 MW bloką. Uždarius atominę elektrinę planuojama artimiausiu metu pastatyti dar vieną kombinuoto ciklo bloką. Ši elektrinė vadinama demonstracine, nes buvo pirmoji Lietuvoje. Panevėžio miestui ši elektrinė atnešė naudos gamindama pigesnę šilumą vartotojams. Pagal šį projektą iš paskos paseke ir Lietuvos elektrinė siekianti patenkinti augantį energijos poreikį ir atpiginti elektros energiją numatyta įrengti 400 MW kombinuoto ciklo bloką. Statant šį bloką Lietuvos elektrinėje investicijos bus trečdaliu mažesnės, lyginant su nauja statybos vieta, kadangi bus panaudojama daug esamų įrengimų. Kombinuoto ciklo bloko kuro sąnaudos vienai kilovatvalandei pagaminti yra 30 % mažesnės, lyginant su 150 MW blokais. Tačiau ši elektrinė nebus tokia lanksti kaip ankščiau minėtoji Panevėžio elektrinė, nes dujų ir garo agregatai bus ant vieno veleno, o tai komplikuoja elektrinės lankstumą.

  • Elektrotechnika Bakalauro darbas
  • Microsoft Word 3582 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 46 puslapiai (5720 žodžiai)
  • Universitetas
  • Vildijus
  • Elektros tiekimas Virbališkių gyvenvietei
    10 - 6 balsai (-ų)
Elektros tiekimas Virbališkių gyvenvietei. (2016 m. Balandžio 07 d.). https://www.mokslobaze.lt/elektros-tiekimas-virbaliskiu-gyvenvietei.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 16:03
×