Elektrotechnikos diplominiai darbai

16 dokumentų
Transformatorinė pastotė analizė
Vandžiogalos transformatorinės pastotės 110/10 kv analizė. Anotacija. Zusammenfassun. Baigiamojo projekto užduotis. Baigiamajame projekte atsakytų kompetencijų sąrasas. Įvadas. Analitinė dalis. Elektros tinklų pertvarka, įvertinant ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 70 puslapių
2012 06 08
Gamybos cecho elektrinės dalies projektavimas
„uab“fauga“plastikinių langų gamybos cecho elektrinės dalies projektavimas ir ekonominė analizė. Įvadas. Studijų programos veiklos sritys, profesinės kompetencijos. Profesinių kompetencijų kurias siekiama pademonstruoti šiuo ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 62 puslapiai
2013 04 25
Kombinuoto ciklo elektrinės projektavimas
Įvadas. Techniniai rodikliai. Finansiniai rodikliai. Elektrinės technologinis procesas. Generatorių parinkimas. Struktūrinės schemos variantai. Elektrinių režimų analizė ir transformatorių parinkimas. Techniniai-ekonominiai skaičiavimai ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 77 puslapiai
2011 12 27
Mėsos produktų karšto apdirbimo proceso automatizavimo projektas
Mėsos produktų karšto apdirbimo proceso automatizavimo projektas. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Mėsos produktų karšto apdirbimo proceso automatizavimo sistemos analizė. Mėsos produktų karšto apdirbimo proceso sistemos ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 47 puslapiai
2013 05 27
Saules kolektoriai diplominis darbas
Įvadas. Terminai ir sąvokos. Saulės kolektoriai. Saulės energija. Fotoelektriniai moduliai. Saulės jėgainių gaminamos energijos apskaita. Atsinaujinančių energijos šaltinių projektavimas namų ūkiui. Darbo metodikos ir priemonių ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 44 puslapiai
2016 04 26
Elektrotechnikos praktika
Elektros tinklų įmonės valdymo struktūra, elektros pirkimo bei pardavimo ir finansinio atsiskaitymo už elektros energiją organizavimas bei esama tvarka. Et įmonės ekonominės veiklos pagrindiniai rodikliai. Elektros nuostolių dalis, ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 78 puslapiai
2012 01 17
Buitinių paslaugų įmonės elektros įrenginių projektas
Įvadas. Projektuojamo objekto analizė. Naudotų informacijos šaltinių apžvalga. Reikalavimai elektros tinklų projektavimui. Buitinių paslaugų įmonės elektros įrenginių projektavimas. Apšvietimo elektros aprovų skaičiavimas ir ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 39 puslapiai
2013 05 27
Elektros tinklo projektas
Įvadas. Darbo anotacija. Informacinių šaltinių apžvalga. Analitinė dalis. Projektuojamojo objekto (bendroji, elektrinių apkrovų ir technologinio proceso) charakteristika. Objekto patalpų klasifikavimas gaisro, sprogimo ir apsaugos nuo ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 33 puslapiai
2013 04 25
Kauno HE hidroelektrinės skirstyklos rekonstrukcija
Įvadas. Projekte naudotų informacijos šaltinių apžvalga. Analitinė dalis. Kauno he elektrinės dalies charakteristika. Kv įtampos esamos skirstyklos darbo analizė. Kv įtampos šiuolaikinių jungtuvų apžvalga. Kv įtampos jungtuvų keitimo ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 73 puslapiai
2013 05 15
Linijos Raseiniai - Ariogala rekonstrukcija. Pilnas išbaigtas diplominis su brėžinais, skaidrių pristatymu. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Analitinė dalis. Objekto charakteristika. Elektros tinklo modeliavimas skaičiavimuose.Kv ol ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 100 puslapių
2013 05 15
Elektros tinklo ir elektrinės sujungimas
Summary. Įvadas. Skaičiuojamoji – aiškinamoji dalis. Elektros tinklo skaičiavimas. Tinklo duomenys,schema ir įtampų parinkimas. Pastočių ir transformatorių parinkimas. Skaičiuojamosios apkrovos. Galios srautų skaičiavimas. Laidininkų ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 52 puslapiai
2012 02 15
Hidroelektrinė
Įvadas. Techniniai, ekonominiai rodikliai. Elektrinės technologinis procesas. Generatorių parinkimas. Struktūrinės schemos variantai. Elektrinių režimų analizė ir transformatorių parinkimas. Techniniai – ekonominiai skaičiavimai. ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 50 puslapių
Telekomunikacijų skirstomajame tinkle strategijos. Magitro tyriamasis darbas.
Telekomunikacijų skirstomajame tinkle strategijos. Įžanga– ateities vizija pasaulio telekomunikacijų sferoje. Visuomeninės tendencijos. Technologijos tendencijos. Interneto ir telekomunikacijų vystymosi neaiškūs faktoriai. Palydovinio ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 11 puslapių
2012 01 17
Vėjo ir fotoelektrinės jėgainės tyrimas
Įvadas. Informacijos šaltinių analizė. Vėjo energijos naudojimo plėtra. Vėjo greičiai Lietuvoje. Vėjo jėgainių konstrukcijos ir techniniai rodikliai. Vėjo jėgainių ekonominiai rodikliai. Fotoelektros naudojimo plėtra. Saulės ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 40 puslapių
2016 08 04
Elektrinės ir pastotės kombinuoto ciklo elektrinė
Įvadas. Techniniai ir finansiniai rodikliai. Elektrinės technologinis procesas. Generatorių parinkimas. Struktūrinės schemos variantai. Elektrinių režimų analizė ir transformatorių parinkimas. Techniniai-ekonominiai skaičiavimai ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 60 puslapių
2016 05 26
Vilniaus miesto 10 kV skirstomojo punkto sp - 49 relinės apsaugos ir automatikos rekonstravimas
Aiškinamojo rašto turinys. Baigiamojo darbo žiniaraštis. Darbo anotacijos lietuvių kalba. Darbo anotacijos užsienio kalba. Įvadas. Aprašymo skyrius.Pagrindiniai skirstyklos elementai.Valdomos pastotė aprašymas. Projektavimo ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 55 puslapiai
2017 05 11
×