Elektrotechnikos laboratoriniai darbai

389 dokumentai
Pirmas laboratorinis darbas. Nuoseklusis ir lygiagretusis elementų jungimas. Darbo tikslas – susipažinti su elektros grandinės elementų jungimo būdais ir eksperimentiškai patikrinti ohm‘o, kirchhoff‘o dėsnius bei galių balansą. ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 11 puslapių
2018 03 26
Nuoseklios kintamosios srovės elektros grandinės tyrimas
9,5( 2 atsiliepimai )
Nuoseklios kintamosios srovės elektros grandinės tyrimas. Darbo tikslas įgyti žinių apie nuoseklios kintamosios srovės elektros grandines, sujungtas iš R, L, C elementų, išmokti jas eksperimentiškai tirti. Išmokti skaičiuoti šias ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2013 09 22
Nuolatinės srovės elektros perdavimo linijos tyrimas
Nuolatinės srovės elektros perdavimo linijos tyrimas. Ištirti nuolatinės srovės energijos tiekimo liniją, išmokti matuoti įtampos, galios nuostolius, linijos naudingumo koeficientą ir linija perduodamos galios priklausomybę nuo linijos ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2012 01 17
Trifaze žvaigžde sujungtos kintamosios srovės grandinės tyrimas
9,7( 3 atsiliepimai )
Darbo eiga. Bandymų ir skaičiavimų rezultatai. Matavimo ir skaičiavimo lentelė. Išvados.
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2016 08 01
Elektrinių matavimų labaratorinių kontroliniai atsakymai
8,5( 2 atsiliepimai )
Kokie būna dažnio keitiklių tipai pagal konstrukciją. Paaiškinkite dažnio keitiklio veikimo principą. Kokiu tikslu pramonėje ir buityje naudojami dažnio keitikliai. Kokiu tikslu patalpose turi būti atliekami apšvietos matavimai. Kaip ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 9 puslapiai
2015 05 16
Elektrotechnika ir elektronika laboratoriniai darbai
Nuoseklusis ir lygiagretusis rezistorių jungimas. Elektros grandinių, kai kondensatoriai sujungti. Nuosekliai, lygiagrečiai ir mišriai tyrimas. Netiesinių elementų tyrimas. Trifazės grandinės imtuvų jungimas žvaigžde. Magnetinės ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 13 puslapių
2016 02 11
Nuoseklusis ir lygiagretusis rezistorių sujungimas
Nuoseklusis ir lygiagretusis rezistorių sujungimas. Darbo tikslas – patikrinti nuosekliojo ir lygiagrečiojo rezistorių sujungimo ypatumus. Kaip pasiskirstė įtampų kritimai nuosekliai sujungtų rezistorių varžose? Kaip pasiskirstė srovės ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 7 puslapiai
2012 08 27
Nepriklausomojo žadinimo generatoriaus bandymas
Darbo tikslas. Naudojantis matlab – simulink programiniu paketu, susipažinti su nuolatinės srovės nepriklausomojo žadinimo generatoriaus savybėmis ir sudaryti jo charakteristikas. Užduotis. Schema. Darbo rezultatai (imitavimo rezultatų ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2010 10 09
Kirchhofo dėsnių taikymas sudėtingai grandinei
Kirchhofo dėsnių taikymas sudėtingai grandinei. Įgyti žinių apie sudėtingas alektros grandines, išmokti jungti grandinės elementus, eksperimentiškai ištirti sudėtingą elektros grandinę, matuoti elektrovaras, sroves, įtampas. Palyginti ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2013 09 22
Apsaugos priemonių TT tinkle tyrimas: Įžeminimo varža
Laboratorinis darbas Apsaugos priemonių TT tinkle tyrimas Įžeminimo varža Darbo tikslas. Įžemintas trifazis asinchroninis elektros variklis , esant trumpajam susijungimui , kai į korpusą patenka įtampa. Darbo eiga 1 užduotis. Didžiausios ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 7 puslapiai
2015 05 16
Lygiagrečios kintamosios srovės elektros grandinės tyrimas
Lygiagrečios kintamosios srovės elektros grandinės tyrimas. Darbo tikslas Įgyti žinių apie lygiagrečias kintamosios srovės elektros grandines, sujungtas iš R, L, C elementų, išmokti jas eksperimentiškai tirti, išmokti šias grandines ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2013 09 22
Nuolatinės srovės perdavimo linijos tyrimas
Nuolatinės srovės elektros perdavimo linijos tyrimas. Paaiškinti linijos darbo režimus (tuščiosios veikos, trumpojo jungimo, suderintąjį, vardinį). Nuo ko priklauso linijos varža? Ar galimas atvejis U1=U2 realioje linijoje? Kam lygus ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2014 04 09
Apsaugos priemonių TN tinkle tyrimas: Apsauga išjungiant maitinimą maksimalios srovės apsaugos įtaisu
Eksperimentinė grandinė su trifaziu asinchroniniu varikliu. Apsauga TN elektros tinkle, išjungiant maitinimą.
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 8 puslapiai
2015 05 18
Elektros įrenginių montavimo praktiniai darbai
Praktinis darbas. Skirstomojo elektros tinklo principinė schema. Praktinis darbas. Elektros instaliacija. Praktinis darbas. Apšvietimo skaičiavimas. Praktinis darbas. Grandinės fazė – nulis pilnos varžos skaičiavimas. Praktinis darbas. ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 19 puslapių
2014 05 19
Nuolatinės srovės grandinės su mišriai jungtais imtuvais parametrų skaičiavimas
Nuolatinės srovės grandinės su mišriai jungtais imtuvais parametrų skaičiavimas. Lygiagretusis laidininkų jungimas. Lygiagrečiai sujungtų grandinės dalių įtampa ir visos šakotinės grandinės įtampa yra vienoda. Išnagrinėję ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 13 puslapių
2013 01 12
Kintamos srovės nuoseklioji grandinė įtampų rezonansas
Laboratorinio darbo tikslai:1.Išsiaiškinti procesus, vykstančius kintamos srovės nuoseklioje grandinėje su įvairaus pobūdžio apkrova. Gilinti darbo įgūdžius Workbench programa.2.Išmokti pasiekti įtampų rezonansą ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2013 04 30
Trifazės žvaigžde sujungtos kintamosios srovės grandinės tyrimas
Trifazės žvaigžde sujungtos kintamosios srovės grandinės tyrimas. Darbo tikslas. Užduotis. Darbo eiga. Darbo schema. Matavimo ir skaičiavimo rezultatai. Skaičiavimai. Bandymas. Išvados.
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2016 08 06
Vienpusio lygintuvo tyrimas elektrotechnikos laboratorinis darbas
Vienpusio lygintuvo tyrimas darbo tikslas. Darbo eiga Schema nr. Šaltinio įtampa Varža Ω Stipris.
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 10 puslapių
2017 01 21
Pereinamųjų procesų rc ir rl tiesinėse grandinėse tyrimas
Pereinamųjų procesų rc ir rl tiesinėse grandinėse tyrimas.
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 12 puslapių
2012 11 28
Vykdymo įtaisų valdymo sistemos su pneumatine laiko rele tyrimas
Vykdymo įtaisų valdymo sistemos su pneumatine laiko rele tyrimas. Darbo tikslas susipažinti su pneumatinėmis laiko relėmis, ištirti tiesiaeigio vykdymo įtaiso valdymo sistemą su pneumatine laiko rele ir sudaryti reikiamos trukmės pauzes. ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2014 03 26
Nuolatinės srovės nepriklausomojo žadinimo variklio charakteristikų tyrimas
Bet kuriuo atveju keičiant variklio apkrovos momentą inkaro sukimosi greitis mažėja ir kuo apkrovos momentas artimesnis arba didesnis už vardinį tuo sukimosi greitis mažesnis. Antrojo bandymo metu, t.y. kai maitinimo įtampa esti ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2012 12 21
Pneumatinių valdymo sistemų su dviem vykdymo įtaisais tyrimas
Darbo tikslas: susipažinti su pneumatinių vykdymo įtaisų judesio diagramomis ir ištirti dviejų dvikrypčių cilindrų suderinto valdymo sistemą. Užduotis. Išnagrinėti ir trumpai aprašyti. Pav. Pateiktą dviejų dvikrypčių pneumatinių ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2011 04 05
Elektrotechnikos kintamosios vienfazes srovės, lygiagretus r,c,l jungimas
Kintamoji vienfazė srovė, lygiagretus r, l ir c jungimas. Rasti sroves, kurios teka per kiekvieną elementą, galias p, q ir s, nubraižyti vektorinę diagramą. Spręsti paprastu, laidumų ir simboliniu metodu. Paprastas metodas. Laidumo metodas. ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2013 05 18
Nuolatinės srovės grandinių tyrimas kompiuteriu. omo dėsnio patvirtinimas.
Kokį imtuvų jungimą vadiname mišriu? Kuo skiriasi tiesinio ir netiesinio elemento charakteristikos? Kaip atrodytų galios balanso lygtis, jei grandinėje veiktų realus evj šaltinis? Kaip atrodytų omo dėsnis realiai elektros grandinei?
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2013 04 29
Žvaigžde sujungta trifazė grandinė
2 laboratorinis darbas. Žvaigžde sujungta trifazė grandinė. Darbo turinys. Žvaigžde sujungtos trifazės grandinės simetrinio ir nesimetrinio režimo tyrimas, nulinio laido paskirtis ir jo įtaka imtuvo įtampoms. Naudojama aparatūra. ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 9 puslapiai
2017 05 14
Nuolatinės srovės elektros perdavimo linijos tyrimas (3)
Labaratorinis darbas Nuolatinės srovės elektros perdavimo linijos tyrimas Atliko stud. Darbo tikslas. Darbo eiga. Eil. Nr. Bandymo rezultatai. U1 , U2 , , R2 , Ω ∆ , ∆ , P1 , ∆ , P. Pagr. formulės. Linijos varža , kai galia yra ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2016 05 05
Nuolatinės srovės generatorius
Darbo tikslas: susipažinti su svetimo žadinimo generatoriaus darbo režimais, išmatuoti ir nubrėžti charakteristikas. Darbo užduotis. Išmatuojame generatoriaus žadinimo apvijos ir inkaro grandinės varžas voltmetro - ampermetro būdu, ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 6 puslapiai
2012 10 14
Trifazio asinchroninio variklio su narveliniu rotoriumi paleidimo būdų tyrimas
Elektros mašinų laboratorinis darbas Nr. Trifazio asinchroninio variklio su narveliniu rotoriumi paleidimo. Darbui atlikti reikalingos elektros mašinos ir priemonės. Darbui atlikti reikalingi literatūros šaltiniai. Klausimai darbui ginti. ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2018 04 04
Trifazės grandinės, sujungtos žvaigžde, tyrimas
Trifazės grandinės , sujungtos žvaigžde , tyrimas. Pukys ,. Stonys. Rinkevičius ,. Stonys.
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2016 10 05
Asinchroninio variklio paleidimas
Tiesioginis asinchroninio variklio su narveliniu rotoriumi paleidimas ir reversavimas. Teorinėdalis. Asinchroninio variklio magnetinio paleidiklio elektrinė schema. Asinchroninio variklio reversavimo schema. Darbo tikslas. Susipažinti su ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2014 03 26
×
126 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo