Elektrotechnikos laboratoriniai darbai

252 dokumentai
Pirmas laboratorinis darbas. Nuoseklusis ir lygiagretusis elementų jungimas. Darbo tikslas – susipažinti su elektros grandinės elementų jungimo būdais ir eksperimentiškai patikrinti ohm‘o, kirchhoff‘o dėsnius bei galių balansą. Antras laboratorinis darbas. Nuolatinės srovės elektros perdavimo linijos tyrimas. Darbo tikslas – ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 11 psl.
2011 03 17
Nuoseklios kintamosios srovės elektros grandinės tyrimas
Nuoseklios kintamosios srovės elektros grandinės tyrimas. Darbo tikslas įgyti žinių apie nuoseklios kintamosios srovės elektros grandines, sujungtas iš R, L, C elementų, išmokti jas eksperimentiškai tirti. Išmokti skaičiuoti šias kintamosios srovės grandines, susipažinti su įtampų rezonanso reiškiniu. Naudojami prietaisai ir ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2013 09 22
Nuolatinės srovės elektros perdavimo linijos tyrimas
Nuolatinės srovės elektros perdavimo linijos tyrimas. Ištirti nuolatinės srovės energijos tiekimo liniją, išmokti matuoti įtampos, galios nuostolius, linijos naudingumo koeficientą ir linija perduodamos galios priklausomybę nuo linijos apkrovos srovės. Ištirti elektros energijos perdavimo liniją. Eksperimentais nustatyti, kaip kinta ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2010 03 03
Nepriklausomojo žadinimo generatoriaus bandymas
Darbo tikslas. Naudojantis matlab – simulink programiniu paketu, susipažinti su nuolatinės srovės nepriklausomojo žadinimo generatoriaus savybėmis ir sudaryti jo charakteristikas. Užduotis. Schema. Darbo rezultatai (imitavimo rezultatų lentelės ir kreivės). Tuščiosios veikos charakteristika. Trumpojo jungimo charakteristika. Išorinė ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2010 10 09
Trifaze žvaigžde sujungtos kintamosios srovės grandinės tyrimas
Darbo eiga. Bandymų ir skaičiavimų rezultatai. Matavimo ir skaičiavimo lentelė. Išvados.
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2013 10 28
Elektrinių matavimų labaratorinių kontroliniai atsakymai
Kokie būna dažnio keitiklių tipai pagal konstrukciją. Paaiškinkite dažnio keitiklio veikimo principą. Kokiu tikslu pramonėje ir buityje naudojami dažnio keitikliai. Kokiu tikslu patalpose turi būti atliekami apšvietos matavimai. Kaip priklauso patalpų apšvieta nuo jų paskirties. Kodėl periodiškai reikia matuoti patalpų apšvietą ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 9 psl.
2015 05 14
Lygiagrečios kintamosios srovės elektros grandinės tyrimas
Lygiagrečios kintamosios srovės elektros grandinės tyrimas. Darbo tikslas Įgyti žinių apie lygiagrečias kintamosios srovės elektros grandines, sujungtas iš R, L, C elementų, išmokti jas eksperimentiškai tirti, išmokti šias grandines skaičiuoti, susipažinti su srovių rezonanso reiškiniu. Užduotis. Eksperimentiškai ištirti ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2013 09 22
Nuoseklusis ir lygiagretusis rezistorių sujungimas
Nuoseklusis ir lygiagretusis rezistorių sujungimas. Darbo tikslas – patikrinti nuosekliojo ir lygiagrečiojo rezistorių sujungimo ypatumus. Kaip pasiskirstė įtampų kritimai nuosekliai sujungtų rezistorių varžose? Kaip pasiskirstė srovės lygiagrečiai sujungtų rezistorių varžose? Kur pasitvirtino pirmasis ir antrasis kirchhofo ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 7 psl.
2011 12 08
Elektros įrenginių montavimo praktiniai darbai
Praktinis darbas. Skirstomojo elektros tinklo principinė schema. Praktinis darbas. Elektros instaliacija. Praktinis darbas. Apšvietimo skaičiavimas. Praktinis darbas. Grandinės fazė – nulis pilnos varžos skaičiavimas. Praktinis darbas. Įrengto elektros tinklo priėmimas. Praktinis darbas. Patalpų šildymo kabelių skaičiavimas ir ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 19 psl.
2014 05 18
Kirchhofo dėsnių taikymas sudėtingai grandinei
Kirchhofo dėsnių taikymas sudėtingai grandinei. Įgyti žinių apie sudėtingas alektros grandines, išmokti jungti grandinės elementus, eksperimentiškai ištirti sudėtingą elektros grandinę, matuoti elektrovaras, sroves, įtampas. Palyginti bandymo ir skaičiavimo rezultatus. Darbo tikslas. Užduotis. Išmatuoti šaltiniš elektrovaras, ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2013 09 22
Elektrotechnika ir elektronika laboratoriniai darbai
Nuoseklusis ir lygiagretusis rezistorių jungimas. Elektros grandinių, kai kondensatoriai sujungti. Nuosekliai, lygiagrečiai ir mišriai tyrimas. Netiesinių elementų tyrimas. Trifazės grandinės imtuvų jungimas žvaigžde. Magnetinės grandinės tyrimas.
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 13 psl.
2016 02 02
Nuolatinės srovės grandinės su mišriai jungtais imtuvais parametrų skaičiavimas
Nuolatinės srovės grandinės su mišriai jungtais imtuvais parametrų skaičiavimas. Lygiagretusis laidininkų jungimas. Lygiagrečiai sujungtų grandinės dalių įtampa ir visos šakotinės grandinės įtampa yra vienoda. Išnagrinėję nuoseklųjį ir lygiagretųjį laidininkų jungimą, įsitikinome, kad laidininkus jungiant nuosekliai, ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 13 psl.
2013 01 09
Kintamos srovės nuoseklioji grandinė įtampų rezonansas
Laboratorinio darbo tikslai:1.Išsiaiškinti procesus, vykstančius kintamos srovės nuoseklioje grandinėje su įvairaus pobūdžio apkrova. Gilinti darbo įgūdžius Workbench programa.2.Išmokti pasiekti įtampų rezonansą nuoseklioje grandinėje su L ir C.3.Išmokti braižyti grandinės srovių ir įtampų vektorinę ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2013 04 25
Pereinamųjų procesų rc ir rl tiesinėse grandinėse tyrimas
Pereinamųjų procesų rc ir rl tiesinėse grandinėse tyrimas.
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 12 psl.
2012 11 28
Nuolatinės srovės grandinių tyrimas kompiuteriu. omo dėsnio patvirtinimas.
Kokį imtuvų jungimą vadiname mišriu? Kuo skiriasi tiesinio ir netiesinio elemento charakteristikos? Kaip atrodytų galios balanso lygtis, jei grandinėje veiktų realus evj šaltinis? Kaip atrodytų omo dėsnis realiai elektros grandinei?
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2013 04 25
Diodinio tiltelio lygintuvinės schemos tyrimas
Diodinio tiltelio lygintuvinės schemos tyrimas. Darbo tikslas Susipažinti su diodiniais tilteliais, ištirti įtampos lyginimo charakteristikos priklausomybę nuo dažnio ir amplitudės. Darbo priemonės. Darbo eiga Sujunkite lygintuvines schemas ir užpildykite lenteles. Pastebėję nereguliarumus juos įamžinkite ir pateikite ataskaitoje. ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 6 psl.
2014 10 22
Apsaugos priemonių TN tinkle tyrimas: Apsauga išjungiant maitinimą maksimalios srovės apsaugos įtaisu
Eksperimentinė grandinė su trifaziu asinchroniniu varikliu. Apsauga TN elektros tinkle, išjungiant maitinimą.
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 8 psl.
2015 05 16
Nuolatinės srovės perdavimo linijos tyrimas
Nuolatinės srovės elektros perdavimo linijos tyrimas. Paaiškinti linijos darbo režimus (tuščiosios veikos, trumpojo jungimo, suderintąjį, vardinį). Nuo ko priklauso linijos varža? Ar galimas atvejis U1=U2 realioje linijoje? Kam lygus linijos η, kai srovė linijoje lygi 0? Paaiškinti, kaip skaičiuoti lentelėje nurodytus dydžius. ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2014 04 05
Vykdymo įtaisų valdymo sistemos su pneumatine laiko rele tyrimas
Vykdymo įtaisų valdymo sistemos su pneumatine laiko rele tyrimas. Darbo tikslas susipažinti su pneumatinėmis laiko relėmis, ištirti tiesiaeigio vykdymo įtaiso valdymo sistemą su pneumatine laiko rele ir sudaryti reikiamos trukmės pauzes. Užduotis. Parinkti reikiamus elementus ir stende sujungti 2 pav. Parodytą pneumatinio cilindro ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2014 03 24
RC ir RL grandžių dažninių charakteristikų bandymas [tyrimas]]
RC ir RL grandžių dažninių charakteristikų tyrimas. Darbo tikslas. Išmokti matuoti paprasčiausių keturpolių dažnines amplitudės charakteristikas. Ištirti RC ir RL grandžių dažninių amplitudės charakteristikų (Dach) priklausomybę nuo elementų parametrų. Laboratorijoje naudojamų prietaisų pagrindiniai parametrai. Funkcinis ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 9 psl.
2014 09 29
Trifazės žvaigžde sujungtos kintamosios srovės grandinės tyrimas
Trifazės žvaigžde sujungtos kintamosios srovės grandinės tyrimas. Darbo tikslas. Užduotis. Darbo eiga. Darbo schema. Matavimo ir skaičiavimo rezultatai. Skaičiavimai. Bandymas. Išvados.
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2014 10 07
Nuolatinės srovės nepriklausomojo žadinimo variklio charakteristikų tyrimas
Bet kuriuo atveju keičiant variklio apkrovos momentą inkaro sukimosi greitis mažėja ir kuo apkrovos momentas artimesnis arba didesnis už vardinį tuo sukimosi greitis mažesnis. Antrojo bandymo metu, t.y. kai maitinimo įtampa esti sumažinta, pastebėta kad variklio sukimosi greitis sumažėjo proporcingai įtampos mažinimui, esant ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2012 12 19
Nuolatinės srovės generatorius
Nuolatinės srovės generatoriaus bandymas.
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 6 psl.
2012 10 12
Pereinamųjų procesų RC ir RL grandinėse tyrimas
Laboratorinis darbas Pereinamųjų procesų RC ir RL tiesinėse grandinėse tyrimas Darbo tikslas –. Darbo eiga. Bandymo rezultatai. Pirmojo bandymo oscilogramos , RC grandinė. Antrojo bandymo oscilogramos , RL grandinė. Pereinamųjų procesų lygtys RC grandinėje R = 16000Ω. R = 25000Ω. R = 55000Ω. Pereinamųjų procesų lygtys RL ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 10 psl.
2015 11 15
Apsaugos priemonių TT tinkle tyrimas: Įžeminimo varža
Laboratorinis darbas Apsaugos priemonių TT tinkle tyrimas Įžeminimo varža Darbo tikslas. Įžemintas trifazis asinchroninis elektros variklis , esant trumpajam susijungimui , kai į korpusą patenka įtampa. Darbo eiga 1 užduotis. Didžiausios leistinos įžeminimo varžos nustatymas 2 užduotis. Įžeminimas , panaudojant metalinius vandens ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 7 psl.
2015 05 14
Nuolatinės srovės elektros perdavimo linijos tyrimas (3)
Labaratorinis darbas Nuolatinės srovės elektros perdavimo linijos tyrimas Atliko stud. Darbo tikslas. Darbo eiga. Eil. Nr. Bandymo rezultatai. U1 , U2 , , R2 , Ω ∆ , ∆ , P1 , ∆ , P. Pagr. formulės. Linijos varža , kai galia yra maksimali. Linijos ilgis. Priklausomybių U2 , ∆ , P1 , ∆ , P2 , η grafikai.
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2016 05 02
Transformatoriaus bandymas
Vienfazio transformatoriaus bandymas. Darbo tikslas. Užduotis. Darbo schema. Darbo eiga. Tuščiosios veikos bandymas. Trumpojo jungimo bandymas. Darbinės charakteristikos. Išvados.
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 6 psl.
2012 11 04
Pneumatinių valdymo sistemų su dviem vykdymo įtaisais tyrimas
Darbo tikslas: susipažinti su pneumatinių vykdymo įtaisų judesio diagramomis ir ištirti dviejų dvikrypčių cilindrų suderinto valdymo sistemą. Užduotis. Išnagrinėti ir trumpai aprašyti. Pav. Pateiktą dviejų dvikrypčių pneumatinių cilindrų suderinto valdymo judesio diagramą. Parinkti reikiamus elementus, susipažinti su jų ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2011 04 05
Vienfazio kondensatorinio variklio bandymas laboratorinis
Vienfazio kondensatorinio variklio bandymas. Darbo tikslas susipažinti su vienfazio kondensatorinio variklio savybėmis ir charakteristikomis. Užduotis. Eksperimentiškai gauti mechanines variklio charakteristikas, esant skirtingo dydžio kondensatoriaus talpai. Eksperimentiškai gauti srovių, galios ir naudingumo faktorių priklausomybes nuo ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2014 10 03
Vienfazio transformatoriaus bandymas laboratorinis darbas (2)
Vienfazio transformatoriaus bandymas. Darbo tikslas. Darbo rezultatai. Tuščiosios veikos bandymas. Trumpojo jungimo bandymas. Darbinės charakteristikos.
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2016 05 23