Elektrotechnikos namų darbai

122 dokumentai
10( 2 atsiliepimai )
Visi elektrotechnikos namų darbai ktu. Viso 15 namų darbų.
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 30 puslapių
2013 01 23
Trifazės kintamosios srovės grandinės
9,5( 2 atsiliepimai )
Trifazės kintamosios srovės grandinės. Nubraižau patikslintą grandinės schemą. Randu grandinės fazių varžas. Randu fazines ir linijines sroves. Randu trifazio imtuvo naudojamą aktyviąją, reaktyviąją ir pilnutinę galias. Skaičiavimo ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2014 03 27
Grandinės namų darbas (2)
Nuolatinės srovės grandinės. Uždavinys. Ekvivalentinių pakeitimų metodu rasti grandinės šakų sroves;. Rasti įtampą UAB;. Patikrinti šaltinio ir imtuvų galių balansą;. Skaičiavimo rezultatus pateikti lentelėje. Skaičiuojamoji ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2013 08 08
Elektrotechnikos namų darbas. Nuolatinės srovės elektrinė grandinė – mišriai sujungti elementai
Nuolatinės srovės elektrinė grandinė – mišriai sujungti elementai. Schema. Skaičiavimai. Šaltinio vidaus varža lygi nuliui. Schemoje pažymėkite srovių kryptis. (srovių ir įtampų indeksus žymėkite pagal varžų indeksus). ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 16 puslapių
2016 07 23
Elektrotechnikos namų darbas Nr.1 Nuolatinės srovės grandinės
1.Supaprastinti schemą. Išspręsti supaprastintą schemą Kirchhoffo lygčių metodu;2.Rasti visų šakų sroves ir pažymėti jų kryptis;3.Sudaryti nesupaprastintos grandinės galių balansą;4.Atsakymus pateikti ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2014 04 23
Elektrotechnikos namų darbas. Nuolatinės srovės tiesinės elektros grandinės skaičiavimas.
Srovių lygčių sistemos sudarymas pagal kirchhofo dėsnius. Šakų srovių radimas mazgų potencialų metodu. Šakų srovių radimas kontūrų srovių metodu. Mazgų potencialų ir kontūrų srovių metodais gautų šakų srovių palyginimas. ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2010 12 11
3 namų darbai. Trifazės žvaigžde sujungtos grandinės tyrimas. Kintamosios srovės lygiagrečios elektros grandinės tyrimas. Nuolatinės srovės linijos tyrimas. Užduotis. Eksperimentiškai ištirti nuolatinės srovės liniją. Bendroje ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2012 02 20
Elektrotechnikos kintamos srovės namų darbas
Kintamos srovės elektrinių grandinių analizė. Shemos, skaiciavimai. Trifazių elektrinių grandinių analizė.
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2012 02 22
Nuolatinės srovės tiesinės elektros grandinės skaičiavimas
Tiesinių elektros grandinių analizė. Nuolatinės srovės tiesinės elektros grandinės skaičiavimas.
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2012 03 27
Vienfazės sinusinės elektros grandinės skaičiavimas
Vienfazės sinusinės elektros grandinės skaičiavimas. Užduotis. Parašyti lygtis pagal Kirchhoffo dėsnius diferencialine ir. Simboline formomis. Mazgų potencialų metodu surasti šakų sroves. Apskaičiuoti šakos su vatmetru galią. ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2013 10 22
Elektros pavarų tipai ir struktūra
Elektros pavarų tipai ir struktūra. Pavarų judesio perdavimo mechanizmai. EP struktūrinė schema. EP mechanika. Pagrindinės sąvokos ir parametrai. Nuolatinės srovės variklių mechaninės charakteristikos. Asinchroninių ir sinchroninių ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 16 puslapių
2013 10 21
Variklio projektavimas
Trifazio asinchroninio variklio su narveliniu rotoriumi reversinio paleidiklio įrangos projektavimas. Įvadinio automato parinkimas. Parenku magnetinius paleidiklius (kartu su šilumine rėle). Parenku paleidimo ir stabdymo mygtukus. Parenku ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2010 12 18
Nuolatinės srovės tiesinės elektros grandinės skaičiavimas 62 variantas
2016m destyt. Zita Savickiene VGTU Elektronikos fakultetas. 1 Elektrotechnikos namų darbas. Tikslas: Nuolatines sroves tiesines elektros grandines skaiciavimas. gautas įvertinimas 10. Pradiniai duomenys: R1=37 Ω, R2=10 Ω, R3=4 ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2016 10 10
Trifazės kintamosios srovės grandinės skaičiavimas (26 var.)
Trifazės kintamosios srovės grandinės skaičiavimas. Darbo užduotis. Pagal lentelės duomenis nubraižyti patikslintą schemą. Rasti grandinės linijines bei fazines sroves ir įtampas , ,. Nubraižyti srovių ir įtampų vektorių diagramą. ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2013 09 27
Teorinės elektrotechnikos 1 namų darbas
Vilniaus gedimino technikos universitetas. Teorinės elektrotechnikos namų darbai. Nuolatinės srovės tiesinės elektros grandinės skaičiavimas. I1 , I2 , I3 , I4 , I. Kontūrų srovių metodas. Mazgų potencialų metodas.
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2016 05 05
Elektortechnikos savarankiškas darbas
Įvadas. Tiriama nuolatinės srovės grandinė sudaryta iš keleto rezistorių, sujungtų mišriai. Nubraižykite elektrinės grandinės schemą. Schemoje pažymėti srovių kryptis. Surasti ekvivalentinę grandinės varžą Re, sroves, įtampas ir ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 17 puslapių
2011 12 29
Trifazės kintamosios srovės grandinės skaičiavimas
Trifazės kintamosios srovės grandinės skaičiavimas. Užduotis. Pagal duomenis nubraižyti patikslintą schemą. Randame grandinės linijines bei fazines sroves ir įtampas. Apskaičiuojame ekvivalentinės žvaigždės varžas. Skaičiuoju ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2012 12 21
Vienfazės sinusinės grandinės skaičiavimas
Namu darbas Nr.2. Var. 72. Vienfazės sinusinės grandinės skaičiavimas. Kirchofo lygčių sistema diferencialine forma. Mazgų potencialų metodu randu šakų sroves. Apskaičiuoju šakos su vatmetru galią.
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2010 12 25
Kirchhoffo, konturinių srovių, superpozicijos, mazgų potencialų metodai
Kirchhoff‘o dėsnių metodas. Uždavinio sprendimui šiuo metodu, laisvai pasirenkame ir sunumeruojame nepriklausomų kontūrų apėjimo kryptis, bei srovių kryptis. Srovių grandinėje bus tiek, kiek yra šakų. Kontūrams bei kiekvienam ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 24 puslapiai
2014 03 29
Puslaidininkiniai rezistoriai (termorezistoriai, varistoriai, tenzorezistoriai)
Puslaidininkiniai rezistoriai termorezistoriai , varistoriai , tenzorezistoriai. Slenkstiniai rezistoriai.
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2016 03 15
Elektros energetika Namų darbas
9.2. ekvivalentinė el. tinklo (pasirinktos įtampos pakopos) schema su užduotyje duotomis ir apskaičiuotomis varžų, galių, įtampų vertėmis.Sistemos galių PS, QS ir principinės schemos įtampos US apskaičiavimas.Trumpojo ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2016 09 20
Nuolatinės srovės generatoriaus bandymas
Nuolatinės srovės generatoriaus bandymas. Susipažinkite su bandomojo generatoriaus nominaliais duomenimis ir sandara. Sujunkite darbo schemą. Išmatuokite ir nubrėžkite nepriklausomo žadinimo generatoriaus tuščios veiklos charakteristiką ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2013 10 21
Trifazės kintamosios srovės grandinės skaičiavimas namų darbas
Namų darbas Nr. Trifazės kintamosios srovės grandinės skaičiavimas. Patikslintos schemos braižymas. Rasti grandinės linijines bei fazines sroves ir įtampas. Vatmetrų rodomos galios ir šiluminių galios nuostolių skaičiavimas.
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2016 10 03
Kintamosios srovės vienfazės grandinės
Kintamosios srovės vienfazės grandinės. Kontroliniai klausimai ir užduotys namų darbui. Ką vadiname kintamąja elektros srove? Nubraižyti srovės kintančios sinuso dėsniu grafiką,. Nubraižykite rėmelio,kuriame indukuojama evj, bendrą ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2011 12 28
Elektriniai matavimai namų darbas
Elektriniai matavimai. Duota radijo signalo greitis — 299 792, 458 km/s. Telefono signalo greitis — 150 m/µs. Signalų nueitas atstumas — 5000 km. Rasti kuris signalas ir kiek greičiau įveiks atstumą? Sprendimas. Duota Volmetro tikslumo ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2014 04 01
Trifazės kintamosios srovės grandinės skaičiavimas (45var)
Asis namų darbas trifazės kintamosios srovės grandinės skaičiavimas variantas nr. 45 užduotis. Ieškome grandinės linijinių bei fazinių srovių ir įtampų. Abiejų vatmetrų parodymai ir šiluminiai galios nuostoliai.
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2016 08 12
Elektromagnetinio lauko namų darbas
Laplace'o lygtis cilindrinėje koordinačių sistemoje. Potencialą randame, du kartus integruodami šią lygtį. Visiems galime parašyti. Randame integravimo pastoviąsias iš šių sąlygų. Sudarome lygčių sistemą integravimo pastoviosioms ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2013 04 19
Galios ir energijos nuostolių tinklo elementuose skaičiavimas
Galios ir energijos nuostolių tinklo elementuose skaičiavimas. Uždavinys. Trifazės oro linijos ilgis L , įtampa U, atstumas tarp plieninių – aliuminių laidų. Linija maitina vartotoją, kurio apkrova P_max ir galios koeficientas cos⁡φ. ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2014 01 16
Didžiausios Lietuvos ir pasaulio hidroelektrinės
Įvadas. Istorija. Hidroelektrinių veikimas. Hidroelektrinių privalumai ir trūkumai. Didžiausios pasaulio ir lietuvos hidroelektrinės. Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė. Kauno hidroelektrinė. Trijų tarpeklių užtvanka. Itaipu. Guri. ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 18 puslapių
2012 05 29
Elektromagnetinio lauko teorija 1 namų darbas
Užduotis. Išveskite dviejų EM bangų su statmenomis poliarizacijos plokštumomis suminės bangos elektrinio stiprio vektoriaus modulio EΣ (z,t) ir poliarizacijos plokštumos posūkio kampo θ galutines išraiškas, kai Eym = Exm , φy –φx = ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2013 10 28
×
146 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo