Elektrotechnika (2)

1248 dokumentai
Sudėtinga elektros grandinė skaičiavimas
Sudėtinga elektros grandinė. Apskaičiuokite visų šakų sroves, kai žinomos visų rezistorių varžų vertės, šaltinių elektrovaros. Sudarykite galių balansą. Grandinė su mano duomenimis. Kirchofo metodas. Galių balansas. Kontūrų ...
Elektrotechnikos uždaviniai, Uždavinys, 7 puslapiai
2012 06 08
Elektrotechnikos namų darbas Nr.1 Nuolatinės srovės grandinės
1.Supaprastinti schemą. Išspręsti supaprastintą schemą Kirchhoffo lygčių metodu;2.Rasti visų šakų sroves ir pažymėti jų kryptis;3.Sudaryti nesupaprastintos grandinės galių balansą;4.Atsakymus pateikti ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2014 04 23
Optinio tinklo projektavimas
Įvadas. Projekto tikslai. Projekte naudotų informacijos šaltinių apžvalga. Analitinė dalis. Optinio ryšio technologijų analizė. Wdm sistemų elementai. Optiniai tinklai. Didžiausias tankis. Kokybės klausimai. Wdm taikymai. Optinių ...
Elektrotechnikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2012 05 08
Transformatorinės pastotės rekonstrukcija
Magistrinis darbas. Santrauka. Summary. Tyrimo santrauka …. Rekonstrukcijos darbų planas. Sustambintas ekonominis variantų palyginimas. Pastotės apkrovų skaičiavimas. Prognozavimas. Trumpųjų jungimų skaičiavimas. Aparatų ir laidininkų ...
Elektrotechnikos magistro darbai, Magistro darbas, 70 puslapių
2013 05 15
5 MW saulės elektrinė
Įvadas. Pasirinkto saulės elemento charakteristika. Saulės elementų konstrukcija – flyer gms. Keitiklių aprašymas ir parinkimas. Saulės elektrinės užimamo ploto skaičiavimas. Galios transformatorių parinkimas. Kabelių parinkimas ir ...
Elektrotechnikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2014 11 10
Šiuolaikinių automobilių variklių uždegimo sistemos
Automobilių variklių uždegimo sistemų paskirtis ir klasifikacija. Lh-monotronic sistema. Ke- monotronic sistema. Kondensatorinė uždegimo sistema. Išnagrinėkime dodge stratus uždegimo sistemą. Uždegimo sistemų diagnostika.
Elektrotechnikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 12 12
Trifaze žvaigžde sujungtos kintamosios srovės grandinės tyrimas
9,7( 3 atsiliepimai )
Darbo eiga. Bandymų ir skaičiavimų rezultatai. Matavimo ir skaičiavimo lentelė. Išvados.
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2016 08 01
Namo signalizacija
Įvadas. Patalpų apibūdinimas. Apsaugos schemos sudarymas. Patalpų planas. Signalizacijos komponentų išdėstymas. Komponentų darbo zonos. Kabelių ir laidų pravedimo kelias. Komponentų parinkimas. Centrinio signalizacijos įtaiso parinkimas. ...
Elektrotechnikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2012 06 24
Puslaidininkiniai rezistoriai (fotorezistoriai, magnetorezistoriai, holotronai)
Puslaidininkiniai rezistoriai (fotorezistoriai, magnetorezistoriai, holotronai). Fotorezistoriai. Magnetorezistoriai. Holotronai.
Elektrotechnikos referatai, Referatas, 3 puslapiai
2013 10 22
Vienfazės sinusinės srovės elektros grandinės skaičiavimas
Vienfazės sinusinės srovės elektros grandinės skaičiavimas. Pradiniai duomenys. Nubraižome nagrinėjamos grandinės schemą. Pasirenkame teigiamas srovių ir kontūrų apėjimo kryptis. Nagrinėjamai grandinei (. Pav. ) užrašome kirchhoffo ...
Elektrotechnikos uždaviniai, Uždavinys, 6 puslapiai
2013 05 23
Elektrinių matavimų labaratorinių kontroliniai atsakymai
Kokie būna dažnio keitiklių tipai pagal konstrukciją. Paaiškinkite dažnio keitiklio veikimo principą. Kokiu tikslu pramonėje ir buityje naudojami dažnio keitikliai. Kokiu tikslu patalpose turi būti atliekami apšvietos matavimai. Kaip ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 9 puslapiai
2015 05 16
Elektrotechnikos namų darbas. Nuolatinės srovės tiesinės elektros grandinės skaičiavimas.
Srovių lygčių sistemos sudarymas pagal kirchhofo dėsnius. Šakų srovių radimas mazgų potencialų metodu. Šakų srovių radimas kontūrų srovių metodu. Mazgų potencialų ir kontūrų srovių metodais gautų šakų srovių palyginimas. ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2010 12 11
Elektrotechnikos egzamino klausimai su atsakymais VGTU
Nuolatinės srovės grandinės Omo dėsnis. Kirchofo dėsniai. Nuolatinės srovės grandinės energija ir galia , galios. Nuolatinės srovės elektrinės grandinės darbo režimai. Nuolatinės srovės elektrinės grandinės šaltiniai. Kirchofo ...
Elektrotechnikos konspektai, Konspektas, 23 puslapiai
2016 08 13
Nepriklausomojo žadinimo generatoriaus bandymas
Darbo tikslas. Naudojantis matlab – simulink programiniu paketu, susipažinti su nuolatinės srovės nepriklausomojo žadinimo generatoriaus savybėmis ir sudaryti jo charakteristikas. Užduotis. Schema. Darbo rezultatai (imitavimo rezultatų ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2010 10 09
Nuoseklusis ir lygiagretusis rezistorių sujungimas
Nuoseklusis ir lygiagretusis rezistorių sujungimas. Darbo tikslas – patikrinti nuosekliojo ir lygiagrečiojo rezistorių sujungimo ypatumus. Kaip pasiskirstė įtampų kritimai nuosekliai sujungtų rezistorių varžose? Kaip pasiskirstė srovės ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 7 puslapiai
2012 08 27
Saulės energija ir panaudojimas
Įvadas. Lietuvos saulės energijos ištekliai. Saulės šiluminė energetika Lietuvoje. ATON vidutinio dydžio sistemos B150-2-E ir B200-2-E. Saulės energijos panaudojimas. Sistemos aprašymas. Sistemos privalumai. Saulės kolektorius. ...
Elektrotechnikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2012 01 03
Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo perspektyvos Lietuvoje
Įvadas. Saulės energija. Saulės energijos atradimo istorija. Saulės energijos panaudojimo perspektyvos. Saulės energijos panaudojimo perspektyva lietuvoje. Vėjo energetika ir jos plėtros perspektyva lietuvoje. Vėjo jėgainių perspektyvos ...
Elektrotechnikos referatai, Referatas, 30 puslapių
2012 02 13
Elektrotechnika ir elektronika laboratoriniai darbai
Nuoseklusis ir lygiagretusis rezistorių jungimas. Elektros grandinių, kai kondensatoriai sujungti. Nuosekliai, lygiagrečiai ir mišriai tyrimas. Netiesinių elementų tyrimas. Trifazės grandinės imtuvų jungimas žvaigžde. Magnetinės ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 13 puslapių
2016 02 11
Transformatorinės pastotės projektavimas
Įvadas. Profesinių kompetencijos, kurias siekiama pademonstruoti šiuo darbu, sąrašas. Ab „vst“ šilutės-šilalės skyriaus. /. ,. Kv transformatorinės pastotės projektavimo apžvalgos analizė. Uždarosios transformatorinės pastotės ...
Elektrotechnikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 53 puslapiai
2012 03 21
Elektrotechnikos špera vgtu
Nuolatinės srovės grandinės omo kirc. DES. Energija ir galia; galios balansas. Elektrinės grandinės darbo režimai ir šaltiniai. Nuosekliai sujungtų elementų grandinės. Lygiagrečiai sujungtos grandinės. Lygiagrečiai sujungtų imtuvų ...
Elektrotechnikos šperos, Špera, 4 puslapiai
2016 08 02
Nuolatinės srovės tiesinės elektros grandinės skaičiavimas
Tiesinių elektros grandinių analizė. Nuolatinės srovės tiesinės elektros grandinės skaičiavimas.
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2012 03 27
Transformatorinė pastotė analizė
Vandžiogalos transformatorinės pastotės 110/10 kv analizė. Anotacija. Zusammenfassun. Baigiamojo projekto užduotis. Baigiamajame projekte atsakytų kompetencijų sąrasas. Įvadas. Analitinė dalis. Elektros tinklų pertvarka, įvertinant ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 70 puslapių
2012 06 08
Elektros energetika
Tikslas: išmokti apskaičiuoti elektros tinklo galios nuostolius, galios srautus ir įtampas. Duota: elektros tinklo schema, apkrovų charakteristikos, elektros oro linijų ir transformatorių duomenys (žinynas). Nustatyti: elektros tinkle mazgų ...
Elektrotechnikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 7 puslapiai
2012 03 21
Oro pagalvės
Įvadas. Kaip veikia oro pagalvė “air bag”. Oro pagalvių tipai. Pripūtimo sistema (dujų generatorius). Dujų-generatoriaus reakcijos. Reguojančios medžiagos. Produktai. Smūgio sensoriai. Elektroninis valdymo įrenginys. “on-off “ ...
Elektrotechnikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2012 06 17
Sinchroniniai varikliai
Sm sandara, konstrukcijos elementai. Sm veikimas. Sm masinos inkaro magnetinis laukas. Sinchroninės ryškiapolės mašinos inkaro reakcija. Sinchroninio generatoriaus vektorių diagrama. Sinchroninių generatorių charakteristikos. Sinchrononiu ...
Elektrotechnikos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2012 05 10
Transformatorinės pastotės projektavimas kursinis
Įvadas. Transformatorių pastotės vienlinijinė schema. Trumpųjų jungimų skaičiavimas. Darbo srovių skaičiavimas. Įrenginių parinkimas. Transformatorinų pastotės planas ir charakteringi pjūviai. Transformatorių pastotės įžeminimo ...
Elektrotechnikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2014 05 09
Žaibosauga
Įvadas:. Žaibas. Žaibosaugos ir viršįtampių apsaugos instaliacijos struktūra. Pasyvioji apsauga nuo žaibo. Aktyvioji žaibosauga. Išvados:. Literatūra:.
Elektrotechnikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2013 03 06
Apsaugos priemonių TN tinkle tyrimas: Apsauga išjungiant maitinimą maksimalios srovės apsaugos įtaisu
Eksperimentinė grandinė su trifaziu asinchroniniu varikliu. Apsauga TN elektros tinkle, išjungiant maitinimą.
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 8 puslapiai
2015 05 18
Elektros įrenginių montavimo praktiniai darbai
Praktinis darbas. Skirstomojo elektros tinklo principinė schema. Praktinis darbas. Elektros instaliacija. Praktinis darbas. Apšvietimo skaičiavimas. Praktinis darbas. Grandinės fazė – nulis pilnos varžos skaičiavimas. Praktinis darbas. ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 19 puslapių
2014 05 19
Elektrotechnikos kintamos srovės namų darbas
Kintamos srovės elektrinių grandinių analizė. Shemos, skaiciavimai. Trifazių elektrinių grandinių analizė.
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2012 02 22
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema