Elektrotechnika (2)

1279 dokumentai
Elektrotechnikos namų darbas Nr.1 Nuolatinės srovės grandinės
1.Supaprastinti schemą. Išspręsti supaprastintą schemą Kirchhoffo lygčių metodu;2.Rasti visų šakų sroves ir pažymėti jų kryptis;3.Sudaryti nesupaprastintos grandinės galių balansą;4.Atsakymus pateikti ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2014 04 23
Geoterminė energija. Geoterminis šildymas
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Žemės geoterminė charekteristika. Geoterminės energijos gamybos espektai. Geoterminės energijos panaudojimas. Geoterminės energijos panaudojimo istorija. Geoterminės energijos panaudojimas šiandien. Geoterminių išteklių ...
Elektrotechnikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2012 05 23
Grandinės namų darbas (2)
Nuolatinės srovės grandinės. Uždavinys. Ekvivalentinių pakeitimų metodu rasti grandinės šakų sroves;. Rasti įtampą UAB;. Patikrinti šaltinio ir imtuvų galių balansą;. Skaičiavimo rezultatus pateikti lentelėje. Skaičiuojamoji ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2013 08 08
Optinio tinklo projektavimas
Įvadas. Projekto tikslai. Projekte naudotų informacijos šaltinių apžvalga. Analitinė dalis. Optinio ryšio technologijų analizė. Wdm sistemų elementai. Optiniai tinklai. Didžiausias tankis. Kokybės klausimai. Wdm taikymai. Optinių ...
Elektrotechnikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2012 05 08
Vienfazės sinusinės srovės elektros grandinės skaičiavimas
Vienfazės sinusinės srovės elektros grandinės skaičiavimas. Pradiniai duomenys. Nubraižome nagrinėjamos grandinės schemą. Pasirenkame teigiamas srovių ir kontūrų apėjimo kryptis. Nagrinėjamai grandinei (. Pav. ) užrašome kirchhoffo ...
Elektrotechnikos uždaviniai, Uždavinys, 6 puslapiai
2013 05 23
Transformatorinės pastotės rekonstrukcija
Magistrinis darbas. Santrauka. Summary. Tyrimo santrauka …. Rekonstrukcijos darbų planas. Sustambintas ekonominis variantų palyginimas. Pastotės apkrovų skaičiavimas. Prognozavimas. Trumpųjų jungimų skaičiavimas. Aparatų ir laidininkų ...
Elektrotechnikos magistro darbai, Magistro darbas, 70 puslapių
2013 05 15
Šiuolaikinių automobilių variklių uždegimo sistemos
Automobilių variklių uždegimo sistemų paskirtis ir klasifikacija. Lh-monotronic sistema. Ke- monotronic sistema. Kondensatorinė uždegimo sistema. Išnagrinėkime dodge stratus uždegimo sistemą. Uždegimo sistemų diagnostika.
Elektrotechnikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 12 12
Trifaze žvaigžde sujungtos kintamosios srovės grandinės tyrimas
9,7( 3 atsiliepimai )
Darbo eiga. Bandymų ir skaičiavimų rezultatai. Matavimo ir skaičiavimo lentelė. Išvados.
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2016 08 01
Namo signalizacija
Įvadas. Patalpų apibūdinimas. Apsaugos schemos sudarymas. Patalpų planas. Signalizacijos komponentų išdėstymas. Komponentų darbo zonos. Kabelių ir laidų pravedimo kelias. Komponentų parinkimas. Centrinio signalizacijos įtaiso parinkimas. ...
Elektrotechnikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2012 06 24
Puslaidininkiniai rezistoriai (fotorezistoriai, magnetorezistoriai, holotronai)
Puslaidininkiniai rezistoriai (fotorezistoriai, magnetorezistoriai, holotronai). Fotorezistoriai. Magnetorezistoriai. Holotronai.
Elektrotechnikos referatai, Referatas, 3 puslapiai
2013 10 22
Elektrinių matavimų labaratorinių kontroliniai atsakymai
Kokie būna dažnio keitiklių tipai pagal konstrukciją. Paaiškinkite dažnio keitiklio veikimo principą. Kokiu tikslu pramonėje ir buityje naudojami dažnio keitikliai. Kokiu tikslu patalpose turi būti atliekami apšvietos matavimai. Kaip ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 9 puslapiai
2015 05 16
Elektrotechnikos namų darbas. Nuolatinės srovės tiesinės elektros grandinės skaičiavimas.
Srovių lygčių sistemos sudarymas pagal kirchhofo dėsnius. Šakų srovių radimas mazgų potencialų metodu. Šakų srovių radimas kontūrų srovių metodu. Mazgų potencialų ir kontūrų srovių metodais gautų šakų srovių palyginimas. ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2010 12 11
Nepriklausomojo žadinimo generatoriaus bandymas
Darbo tikslas. Naudojantis matlab – simulink programiniu paketu, susipažinti su nuolatinės srovės nepriklausomojo žadinimo generatoriaus savybėmis ir sudaryti jo charakteristikas. Užduotis. Schema. Darbo rezultatai (imitavimo rezultatų ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2010 10 09
Nuoseklusis ir lygiagretusis rezistorių sujungimas
Nuoseklusis ir lygiagretusis rezistorių sujungimas. Darbo tikslas – patikrinti nuosekliojo ir lygiagrečiojo rezistorių sujungimo ypatumus. Kaip pasiskirstė įtampų kritimai nuosekliai sujungtų rezistorių varžose? Kaip pasiskirstė srovės ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 7 puslapiai
2012 08 27
Elektrotechnikos egzamino klausimai su atsakymais VGTU
Nuolatinės srovės grandinės Omo dėsnis. Kirchofo dėsniai. Nuolatinės srovės grandinės energija ir galia , galios. Nuolatinės srovės elektrinės grandinės darbo režimai. Nuolatinės srovės elektrinės grandinės šaltiniai. Kirchofo ...
Elektrotechnikos konspektai, Konspektas, 23 puslapiai
2016 08 13
Saulės energija ir panaudojimas
Įvadas. Lietuvos saulės energijos ištekliai. Saulės šiluminė energetika Lietuvoje. ATON vidutinio dydžio sistemos B150-2-E ir B200-2-E. Saulės energijos panaudojimas. Sistemos aprašymas. Sistemos privalumai. Saulės kolektorius. ...
Elektrotechnikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2012 01 03
Elektrotechnika ir elektronika laboratoriniai darbai
Nuoseklusis ir lygiagretusis rezistorių jungimas. Elektros grandinių, kai kondensatoriai sujungti. Nuosekliai, lygiagrečiai ir mišriai tyrimas. Netiesinių elementų tyrimas. Trifazės grandinės imtuvų jungimas žvaigžde. Magnetinės ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 13 puslapių
2016 02 11
Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo perspektyvos Lietuvoje
Įvadas. Saulės energija. Saulės energijos atradimo istorija. Saulės energijos panaudojimo perspektyvos. Saulės energijos panaudojimo perspektyva lietuvoje. Vėjo energetika ir jos plėtros perspektyva lietuvoje. Vėjo jėgainių perspektyvos ...
Elektrotechnikos referatai, Referatas, 30 puslapių
2012 02 13
Elektros variklai
Elektriniai varikliai. Elektros variklių rūšys. Elektros variklis. Asinchroniniai varikliai. Elektros varikliai su stabdžiu. Principinė stabdžio konstrukcija. Elektriniai automobiliai. Kur naudojami elektriniai varikliai?. Bendros paskirties ...
Elektrotechnikos skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2014 01 18
Elektrotechnikos špera vgtu
Nuolatinės srovės grandinės omo kirc. DES. Energija ir galia; galios balansas. Elektrinės grandinės darbo režimai ir šaltiniai. Nuosekliai sujungtų elementų grandinės. Lygiagrečiai sujungtos grandinės. Lygiagrečiai sujungtų imtuvų ...
Elektrotechnikos šperos, Špera, 4 puslapiai
2016 08 02
Nuolatinės srovės variklių savybės
Nuolatinės srovės varikliai ir jų veikimo principas. Nejudantis statorius. Besisukantis rotorius. Variklio veikimo principas. Variklio inkaro grandinės atstojamoji schema. Nuolatinės srovės variklių paleidimas , reversavimas , greičio ...
Elektrotechnikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2016 05 10
Transformatorinės pastotės projektavimas
Įvadas. Profesinių kompetencijos, kurias siekiama pademonstruoti šiuo darbu, sąrašas. Ab „vst“ šilutės-šilalės skyriaus. /. ,. Kv transformatorinės pastotės projektavimo apžvalgos analizė. Uždarosios transformatorinės pastotės ...
Elektrotechnikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 53 puslapiai
2012 03 21
3 namų darbai. Trifazės žvaigžde sujungtos grandinės tyrimas. Kintamosios srovės lygiagrečios elektros grandinės tyrimas. Nuolatinės srovės linijos tyrimas. Užduotis. Eksperimentiškai ištirti nuolatinės srovės liniją. Bendroje ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2012 02 20
Nuolatinės srovės tiesinės elektros grandinės skaičiavimas
Tiesinių elektros grandinių analizė. Nuolatinės srovės tiesinės elektros grandinės skaičiavimas.
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2012 03 27
Transformatorinė pastotė analizė
Vandžiogalos transformatorinės pastotės 110/10 kv analizė. Anotacija. Zusammenfassun. Baigiamojo projekto užduotis. Baigiamajame projekte atsakytų kompetencijų sąrasas. Įvadas. Analitinė dalis. Elektros tinklų pertvarka, įvertinant ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 70 puslapių
2012 06 08
Elektros energetika
Tikslas: išmokti apskaičiuoti elektros tinklo galios nuostolius, galios srautus ir įtampas. Duota: elektros tinklo schema, apkrovų charakteristikos, elektros oro linijų ir transformatorių duomenys (žinynas). Nustatyti: elektros tinkle mazgų ...
Elektrotechnikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 7 puslapiai
2012 03 21
Elektros tinklų projektavimas 0,4 kw
Įvadas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Informacijos šaltinių apžvalga. Puodkalių kaimo 0,4 kv elektros tinklų projektavimas. Darbo metodika ir priemonių aprašymas. Vartotojų galių skaičiavimas. Linijos laidų parinkimas. Linijų ...
Elektrotechnikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 40 puslapių
2014 09 29
Elektrotechnikos kintamos srovės namų darbas
Kintamos srovės elektrinių grandinių analizė. Shemos, skaiciavimai. Trifazių elektrinių grandinių analizė.
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2012 02 22
Oro pagalvės
Įvadas. Kaip veikia oro pagalvė “air bag”. Oro pagalvių tipai. Pripūtimo sistema (dujų generatorius). Dujų-generatoriaus reakcijos. Reguojančios medžiagos. Produktai. Smūgio sensoriai. Elektroninis valdymo įrenginys. “on-off “ ...
Elektrotechnikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2012 06 17
Sinchroniniai varikliai
Sm sandara, konstrukcijos elementai. Sm veikimas. Sm masinos inkaro magnetinis laukas. Sinchroninės ryškiapolės mašinos inkaro reakcija. Sinchroninio generatoriaus vektorių diagrama. Sinchroninių generatorių charakteristikos. Sinchrononiu ...
Elektrotechnikos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2012 05 10
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!