Elektrotechnika (3)

1248 dokumentai
Nuolatinės srovės variklių savybės
Nuolatinės srovės varikliai ir jų veikimo principas. Nejudantis statorius. Besisukantis rotorius. Variklio veikimo principas. Variklio inkaro grandinės atstojamoji schema. Nuolatinės srovės variklių paleidimas , reversavimas , greičio ...
Elektrotechnikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2016 05 10
Elektros tinklų projektavimas 0,4 kw
Įvadas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Informacijos šaltinių apžvalga. Puodkalių kaimo 0,4 kv elektros tinklų projektavimas. Darbo metodika ir priemonių aprašymas. Vartotojų galių skaičiavimas. Linijos laidų parinkimas. Linijų ...
Elektrotechnikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 40 puslapių
2014 09 29
Lygiagrečios kintamosios srovės elektros grandinės tyrimas
Lygiagrečios kintamosios srovės elektros grandinės tyrimas. Darbo tikslas Įgyti žinių apie lygiagrečias kintamosios srovės elektros grandines, sujungtas iš R, L, C elementų, išmokti jas eksperimentiškai tirti, išmokti šias grandines ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2013 09 22
Medžio apdirbimo dirbtuvių elektros tinklo projektavimas
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Jėgos tinklo skaičiavimas. Apšvietimo tinklo skaičiavimas. Įvado skaičiavimas. Įžeminimo skaičiavimas. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai. Dirbtuvių brėžinys su jėgos tinklu. ...
Elektrotechnikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2012 02 20
Elektros variklai
Elektriniai varikliai. Elektros variklių rūšys. Elektros variklis. Asinchroniniai varikliai. Elektros varikliai su stabdžiu. Principinė stabdžio konstrukcija. Elektriniai automobiliai. Kur naudojami elektriniai varikliai?. Bendros paskirties ...
Elektrotechnikos skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2014 01 18
Mišrus rezistorių jungimas
Mišrus rezistorių jungimas. Uždavinys su sprendimu. Schema. Nuolatinės srovės elektrinė grandinė – mišriai sujungti elementai. Šaltinio vidaus varža lygi 0. Schemoje pažymėkite srovių kryptis. Srovių ir įtampų indeksus žymėkite ...
Elektrotechnikos uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2012 06 28
Temperatūros jutikliai
Įvadas. Bendroji dalis. Termorezistoriai. Termoporos. Temperatūriniai platinos ir nikelio jutikliai. Išvados. Litertūros sąrašas.
Elektrotechnikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2014 03 26
3 namų darbai. Trifazės žvaigžde sujungtos grandinės tyrimas. Kintamosios srovės lygiagrečios elektros grandinės tyrimas. Nuolatinės srovės linijos tyrimas. Užduotis. Eksperimentiškai ištirti nuolatinės srovės liniją. Bendroje ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2012 02 20
Energetikos kursinis darbas
Pastato energijos poreikio skaičiavimas. Santykiniai metiniai šilumos poreikiai. Karšto vandfens skaičiavimas. Ruožų ir vamzdžio skersmenų parinkimas. Senas pastatas. Naujas pastatas. Šildymas ir vėdinimas. Santykiniai metiniai šilumos ...
Elektrotechnikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2011 12 28
Kirchhofo dėsnių taikymas sudėtingai grandinei
Kirchhofo dėsnių taikymas sudėtingai grandinei. Įgyti žinių apie sudėtingas alektros grandines, išmokti jungti grandinės elementus, eksperimentiškai ištirti sudėtingą elektros grandinę, matuoti elektrovaras, sroves, įtampas. Palyginti ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2013 09 22
Variklio valdymo elektronika Paleidimo sistemos
Variklio valdymo elektronika. Įvadas. Pagrindiniai paleidimo sistemos gedimai ir jų šalinimo būdai. Dyzelinių variklių maitinimo sistemos. Degiojo mišinio ruošimas. Tiesiogio įpurškimo dyzeliniai varikliai. Netiesiogio įpurškimo ...
Elektrotechnikos referatai, Referatas, 16 puslapių
2015 04 09
Apsaugos priemonių TT tinkle tyrimas: Įžeminimo varža
Laboratorinis darbas Apsaugos priemonių TT tinkle tyrimas Įžeminimo varža Darbo tikslas. Įžemintas trifazis asinchroninis elektros variklis , esant trumpajam susijungimui , kai į korpusą patenka įtampa. Darbo eiga 1 užduotis. Didžiausios ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 7 puslapiai
2015 05 16
Elektros pavarų tipai ir struktūra
Elektros pavarų tipai ir struktūra. Pavarų judesio perdavimo mechanizmai. EP struktūrinė schema. EP mechanika. Pagrindinės sąvokos ir parametrai. Nuolatinės srovės variklių mechaninės charakteristikos. Asinchroninių ir sinchroninių ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 16 puslapių
2013 10 21
Kabelių linijos
Įvadas. Bendros žinios apie kabelines linijas. Kabelių linijų klasifikavimas. Nuorodos ir paaiškinimai atliekant kabelių klojimą. Kabelių klojimas esant neigiamoms temperatūroms. X. Kabelio tiesimo ir eksplotavimo taisyklės. Xii. ...
Elektrotechnikos referatai, Referatas, 16 puslapių
2015 11 09
Vėjo jėgainės
Įvadas. Vėjo jėgainės ir jų klasifikacija. Vėjo jėgainių konstrukcija. Pagrindiniai modernios vėjo turbinos elementai. Vėjo jėgainių galios reguliavimas. Vėjo energijos panaudojimo būdai. Į elektros tinklą įjungtų jėgainių ...
Elektrotechnikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2016 07 28
Laivų elektros įranga
Įvadas. Laivo aprašymas. Pagrindinė laivo informacija. Laivo sauga, norint sumažinti gedimų skaičių. Laivo elektros įranga. Laivo elektros stotis, jos pagrindiniai duomenys. Generatorių ir elektros variklių priežiūros ypatumai. Saugūs ...
Elektrotechnikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2015 05 05
Elektros energijos tiekimas mašinų gamyklai ir elektros įranga
Turinys. Kursinio projekto žiniaraštis. Kursinio projekto užduotis. Įvadas. Skaičiavimo skyrius. Elektros apkrovų skaičiavimas. Elektros energijos tiekimo schemos parinkimas. Transformatorinių pastočių skaičiaus ir tipų parinkimas. ...
Elektrotechnikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 46 puslapiai
2012 01 17
Elektros įrenginių įmonės kūrimas
Įvadas. Elektros įrenginių įrengimas, eksploatacija ir gedimai. Elektros variklių parinkimas ir techninė priežiūra. Kai kurie elektros variklių eksploatacijos reikalavimai. Dažniausiai pasitaikantys elektros variklių mechaniniai gedimai. ...
Elektrotechnikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2012 01 20
Nuolatinės srovės perdavimo linijos tyrimas
Nuolatinės srovės elektros perdavimo linijos tyrimas. Paaiškinti linijos darbo režimus (tuščiosios veikos, trumpojo jungimo, suderintąjį, vardinį). Nuo ko priklauso linijos varža? Ar galimas atvejis U1=U2 realioje linijoje? Kam lygus ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2014 04 09
Stiprintuvų charakteristikos
Įvadas. Svarbiausios stiprintuvų savybės. Analoginiai signalai ir jų charakteristikos. Stiprintuvų klasifikacija. Nuolatinės srovės stiprintuvai. Dviejų pakopų nuolatinės srovės stiprintuvas. Diferencinis nuolatinės srovės stiprintuvas. ...
Elektrotechnikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2014 08 15
Nuolatinės srovės tiesinės elektros grandinės skaičiavimas 62 variantas
2016m destyt. Zita Savickiene VGTU Elektronikos fakultetas. 1 Elektrotechnikos namų darbas. Tikslas: Nuolatines sroves tiesines elektros grandines skaiciavimas. gautas įvertinimas 10. Pradiniai duomenys: R1=37 Ω, R2=10 Ω, R3=4 ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2016 10 10
Vienfazės sinusinės elektros grandinės skaičiavimas
Vienfazės sinusinės elektros grandinės skaičiavimas. Užduotis. Parašyti lygtis pagal Kirchhoffo dėsnius diferencialine ir. Simboline formomis. Mazgų potencialų metodu surasti šakų sroves. Apskaičiuoti šakos su vatmetru galią. ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2013 10 22
Nuolatinės srovės grandinės su mišriai jungtais imtuvais parametrų skaičiavimas
Nuolatinės srovės grandinės su mišriai jungtais imtuvais parametrų skaičiavimas. Lygiagretusis laidininkų jungimas. Lygiagrečiai sujungtų grandinės dalių įtampa ir visos šakotinės grandinės įtampa yra vienoda. Išnagrinėję ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 13 puslapių
2013 01 12
Transformatorių pastočių ir skirstyklų schemos
Įvadas. Transformatorių pastočių ir skirstyklų schemos. Pastočių shemos. Skirstomojo tinklo pastotės. Perdavimo tinklo pastotės. Elektrinių savųjų reikmių pastotės. Skirstyklų schemos. Aparatų žymėjimas. Išvados. Literatūra.
Elektrotechnikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2013 03 20
Variklio projektavimas
Trifazio asinchroninio variklio su narveliniu rotoriumi reversinio paleidiklio įrangos projektavimas. Įvadinio automato parinkimas. Parenku magnetinius paleidiklius (kartu su šilumine rėle). Parenku paleidimo ir stabdymo mygtukus. Parenku ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2010 12 18
Juostinio konvejerio pavaros skaičiavimas
Juostinio konvejerio pavaros skaičiavimas. Tikslas. Šio namų darbo tikslas yra susipažinti su pagrindinių juostinio konvejerio dydžių skaičiavimo principu. Taip pat šiuo darbu yra siekiama pagal atitinkamus dydžius iš katalogų ...
Elektrotechnikos uždaviniai, Uždavinys, 5 puslapiai
2014 05 12
Kaimo turizmo sodybos elektros tinklų projektas
Įvadas. Darbo tikslas. Temos pagrindimas. Technologinio proceso analizė. Įrenginių parinkimas. Vidaus elektros tinklų skaičiuotė. Vidaus tinklų schemos sudarymas. Laidininkų skerspjūvio nustatymas. Įtampos nuostoliai ir jų balansas ...
Elektrotechnikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2011 03 18
Praktika Lietuvos geležinkeliai
Įvadas. Ab „Lietuvos geležinkeliai“ pristatymas. Istorija. Bendrovės veiklos objektas, tikslai, uždaviniai. AB „Lietuvos geležinkeliai“ valdymo struktūra. AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialas „Kauno geležinkelių ...
Elektrotechnikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 29 puslapiai
2014 05 20
Rajoninio elektros tinklo projektavimas
Rajoninio elektros tinklo projekto tema. Elektros tinklo variantų parinkimas ir finansinis palyginimas. Tinklo shemų alternatyvų sudarymas. Tinklo linijų įtampų parinkimas. Pastočių transformatorių parinkimas. Galios srautų apytikslis ...
Elektrotechnikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2012 01 17
Medžio apdirbimo dirbtuvių elektros tinklų projektavimas
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Savarankiški elektros instaliavimo darbai. Įžeminimas. Elektros tinklų projektavimas. Jėgos tinklų skaičiavimas. Apšvietimo skaičiavimas. Apšvietimo tinklų skaičiavimas. Įvadinio tinklo ...
Elektrotechnikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2014 07 09
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema