Elektrotechnika (4)

1248 dokumentai
Pastotės 10kv/0,4kv projektas su cecho instaliacija
Pastotės projektas su cecho instaliacija. Užduotis. Įvadas. Apkrovų skaičiavimas ir apkrovų centru nustatymas. Laidų parinkimas ir skerspjūvių skaičiavimas. Apsaugos įrangos parametrų skaičiavimas ir įrangos parinkimas. Galios ...
Elektrotechnikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2013 05 16
Saules kolektoriai diplominis darbas
Įvadas. Terminai ir sąvokos. Saulės kolektoriai. Saulės energija. Fotoelektriniai moduliai. Saulės jėgainių gaminamos energijos apskaita. Atsinaujinančių energijos šaltinių projektavimas namų ūkiui. Darbo metodikos ir priemonių ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 44 puslapiai
2016 04 26
Transformatorių pastotė
Analitinė dalis. Bendra transformatorių pastotės charakteristika. Skaičiuojamoji - techninė dalis. Transformatorių pastotės elektrinių apkrovų skaičiuotė. Vartotojų perspektyvinės apkrovos. Vartotojų apkrovos grafikų skaičiuotė. ...
Elektrotechnikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 47 puslapiai
2013 04 07
Vėjo elektrinių parko projektas
Lentelių sąrašas. Paveikslėlių sąrašas. Įvadas. Lietuvos vėjų žemėlapis. Vėjo elektrinių parko prijungimas prie sistemos. Vėjo elektrinės parinkimas. Aktyviosios ir reaktyviosios galių balansų skaičiavimas. Galios srautai elektros ...
Elektrotechnikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2013 10 13
Maitinimo sistema Common Rail
Įvadas. Istorija. Veikimo principas. Sudedamosios dalys. Purkštukai. Purkštuvų tipai. Pjezoelektriniai purkštuvai. Purkštuvų remontas ir regeneracija. Kuras ir jo filtrai. Lengvojo automobilio Common Rail įpurškimo sistema. Krovininio ...
Elektrotechnikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 21 puslapis
2017 02 09
Programuojami loginiai valdikliai referatas
Įrenginių valdymo sistemos. Programuojamųjų valdiklių sandara ir veikimo principas. PLV veikimo principas. Įėjimo modulis. Išėjimo modulis. PLV programavimo metodika. Išvados. Naudota literatūra.
Elektrotechnikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2013 10 14
Vidaus degimo variklių generatoriai referatas
Generatoriai referatas. Vidaus degimo variklių generatoriai. Įvadas. Generatorių galia. Generatorių rūšys. Benzininiai varikliai. Dujinis kuras. Dyzeliniai varikliai. Generatoriai. Apibendrinimas. Informacijos šaltiniai.
Elektrotechnikos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2013 02 05
Asinchroninio variklio valdymas
Praktinis darbas nr. Asinchroninio variklio valdymas. Gebėti sudaryti ir praktikoje taikyti elektros variklių jungimo schemas. Darbo tikslas. F variklis pirmyn, stop. Jungimas žvaigžde. Jungimas trikampiu. Variklio pajungimas prie kaladėlių. ...
Elektrotechnikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2015 03 01
Elektros skirstomieji tinklai
Įvadas. Elektros apkrovos skaičiavimaspramonės įmonės apkrovos skaičiavimas. Atskirų miesto dalių apkrovos skaičiavimas. Pastočių vietos ir transformatorių parinkimas. Laidų ir linijų įtampos parinkimas. Skaičiuojamosios apkrovos ir ...
Elektrotechnikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2012 02 23
Vėjo jagainės
Įvadas. Kokios pirmosios vėjo elektrinės Lietuvoje. Vėjo jėgainės. Vėjo jėgainės. Pirmoji vėjo jėgainė Lietuvoje ir pasaulyje. Pirmosios elektrinės. Vėjo jėgainės konstrukcija. Mechaninė sistema. Vėjo jėgainių veikimo principas. ...
Elektrotechnikos referatai, Referatas, 23 puslapiai
2015 10 26
Buitinių paslaugų įmonės elektros įrenginių projektas
Įvadas. Projektuojamo objekto analizė. Naudotų informacijos šaltinių apžvalga. Reikalavimai elektros tinklų projektavimui. Buitinių paslaugų įmonės elektros įrenginių projektavimas. Apšvietimo elektros aprovų skaičiavimas ir ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 39 puslapiai
2013 05 27
Kintamos srovės nuoseklioji grandinė įtampų rezonansas
Laboratorinio darbo tikslai:1.Išsiaiškinti procesus, vykstančius kintamos srovės nuoseklioje grandinėje su įvairaus pobūdžio apkrova. Gilinti darbo įgūdžius Workbench programa.2.Išmokti pasiekti įtampų rezonansą ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2013 04 30
Pereinamųjų procesų rc ir rl tiesinėse grandinėse tyrimas
Pereinamųjų procesų rc ir rl tiesinėse grandinėse tyrimas.
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 12 puslapių
2012 11 28
Relinės apsaugos parametrai. relių jungimo būdai. relinės apsaugos poveikio būdai
Įvadas. Bendros žinios apie relinę apsaugą. Relinės apsaugos paskirtis. Gedimai elektros sistemose. Nenormalūs darbo režimai. Relinės apsaugos parametrai. Pagrindiniai RA parametrai. Rėlių jungimo būdai. Relinės apsaugos poveikio būdai. ...
Elektrotechnikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2013 12 10
Gamybos cecho elektrinės dalies projektavimas
„uab“fauga“plastikinių langų gamybos cecho elektrinės dalies projektavimas ir ekonominė analizė. Įvadas. Studijų programos veiklos sritys, profesinės kompetencijos. Profesinių kompetencijų kurias siekiama pademonstruoti šiuo ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 62 puslapiai
2013 04 25
Gyvenamojo kvartalo elektros tinklas
Įvadas. Objekto charakteristika. Elektros tinklo gyvenamųjų namų kvartalui projektas. Perspektyvinės elektros vartotojų apkrovos. Objekto vidaus tiekimo schemos parinkimas. Avarinių režimų parametrų nustatymas. Elektros tiekimo schemos ...
Elektrotechnikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2014 03 19
Hidroenergija
Žmonėms visuomet reikėjo ir reikės energijos savo tikslams.Šiuo metu mes naudojama dviejų tipų energiją,kuria pritaikome savo kasdieniniams poreikiams.Pirmasis energijos tipas yra neatsinaujinantys energijos ištekliai,kuriuos ...
Elektrotechnikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2012 08 10
Lengvųjų automobilių remonto dirbtuvių elektros tinklų projektas
Įvadas. Projektavimo metodika. Galios elektros tiklų projektavimas. Elektros imtuvų pagrindiniai parametrai. Galios elektros tinklo schemos sudarymas. Elektros tinklo apkrovų skaičiavimas. Paskirstymo elektros tinklų skaičiavimas ir ...
Elektrotechnikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2016 01 12
Pastato šilumos nuostoliai ir šildymo sistema
Įvadas. Pagrindinių terminų žodynas. Informacijos šaltinių analizė. Šildymo sistemų rūšys ir apibūdinimas. Šildymui naudojamo kuro rūšių apžvalga. Šildymo katilų tipai ir jų apibūdinimas. Projektinis skyrius. Bendri pastato ...
Elektrotechnikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2013 07 16
Vėjo elektrinės. Vėjo energijos panaudojimas
Vėjo elektrinės. Vėjo energijos panaudojimas. Istorija. Pirmieji vėjo malūnai Lietuvoje. Vėjo jėgainės Lietuvoje. Vėjo jėgainės sudėtinės dalys. Vėjo jėgainės veikimas. Vėjo energijos panaudojimas. Vėjo jėgainių tipai. Vėjo ...
Elektrotechnikos skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2014 05 08
Elektros tinklų ekonominis įvertinimas
Elektros tinklų ekonominis įvertinimas. Verslo ekonomikos kursinis darbas. Įvadas. Teorinė dalis. Tiriamoji dalis. Elektros tinklo pristatymas. Įrengimų ir medžiagų žiniaraštis. Montavimo darbų sąnaudos. Elektros įrengimų sąmata. ...
Elektrotechnikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2013 06 17
Įmonių elektros sistemos
Įvadas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Profesinių kompetencijų sąrašas. Informacijos šaltinių, kuriais remiantis atliktas darbas apžvalga. Aprašymo skyrius. Projektuojamo objekto charakteristika. Duomenis projektavimui. Skaičiavimo skyrius. ...
Elektrotechnikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 53 puslapiai
2012 12 11
Įžeminimų varžos skaičiavimas
Remiantis EĮĮT (Elektros įrenginių įrengimo taisyklės) reikalavimais elektros įrenginių leistina įžeminimo varža Rž turi būti: transformatorių įžeminimo varža neturi viršyti 2,5 Ω, vartotojų elektros įrenginių įžeminimo ...
Elektrotechnikos aprašymai, Aprašymas, 3 puslapiai
2014 05 07
Puslaidininkai referatas
Įvadas. Puslaidininkiai elektronikoje. Pn sandūra. Tranzistoriai. Lauko tranzistoriai (vienpoliai). Dvipoliai tranzistoriai. Fototranzistoriai. Tiristoriai. Dinistoriai. Trinistoriai. Puslaidininkiniai diodai. Lyginimo diodai. Specialios ...
Elektrotechnikos referatai, Referatas, 16 puslapių
2016 03 03
Technologinės praktikos ataskaita AB Achema
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės pavadinimas, istorija. Įmonės veiklos apibūdinimas. Įmonės kvalifikacija. Technologinio proceso inžinerinė analizė. Grūdų saugyklos technologinių procesų valdymo sistemos paskirtis. ...
Elektrotechnikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 17 puslapių
2014 05 19
Vykdymo įtaisų valdymo sistemos su pneumatine laiko rele tyrimas
Vykdymo įtaisų valdymo sistemos su pneumatine laiko rele tyrimas. Darbo tikslas susipažinti su pneumatinėmis laiko relėmis, ištirti tiesiaeigio vykdymo įtaiso valdymo sistemą su pneumatine laiko rele ir sudaryti reikiamos trukmės pauzes. ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2014 03 26
Asinchroninės mašinos
Pratarmė. Trifazės asinchroninės mašinos darbo principas ir konstrukcija. Įžanginės pastabos. Asinchroninės mašinos darbo principas. Asinchroninių mašinų konstrukcijos. Kintamosios srovės elektros mašinų apvijos. Apvijų pagrindiniai ...
Elektrotechnikos konspektai, Konspektas, 68 puslapiai
2015 03 03
Automatinio valdymo sistemų elementai ir įrenginiai
Įvadas. Automatinė valdymo sistema. Procesų valdymo sistemos samprata. Valdymo sistemos metodai. Automatinio valdymo sistemų elementai. Funkcinių elementų paskirtis. Elementų kategorijos. Automatinio valdymo sistemų įrenginiai. Įrangos ...
Elektrotechnikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2017 10 17
Dvejetainis 4 bitų sumatorius atėmiklis. Skaitmeninės grandinės.
Anotacija. Užduoties analizė. Sandaros schema. Elektros principinės schemos modeliavimas. Skaitiklis. Skaitiklis ir registrai. Skaitiklis-registrai-xor. Skaitiklis-registrai-xor-sumatorius-atėmiklis. Informacija apie integrinius grandynus. ...
Elektrotechnikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2012 03 09
Elektortechnikos savarankiškas darbas
Įvadas. Tiriama nuolatinės srovės grandinė sudaryta iš keleto rezistorių, sujungtų mišriai. Nubraižykite elektrinės grandinės schemą. Schemoje pažymėti srovių kryptis. Surasti ekvivalentinę grandinės varžą Re, sroves, įtampas ir ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 17 puslapių
2011 12 29
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema