Elektrotechnika (42)

1279 dokumentai
Skaitmeninis valdymas energetikoje
Elektros sistemos principinė schema pavaizduota. Naudojantis Matlab programa, apskaičiuojamos šynos ( pasirinko mazgo TP-6 ) duomenys. Gauti TP-6 mazgo rezultatai. Sudaroma schema apskaičiuoti šynos (atitinkamo mazgo TP-6) duomenims. Gauname ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 13 puslapių
2014 04 02
Skyriaus “Elektros pradmenys” apibendrinimas. Pamokos tikslas. Pakartoti pagrindines elektros pradmenų sąvokas. Kūnų įsielektrinimas. Susiliesdami įsielektrina abu kūnai. Įelektrintų kūnų sąveika. Kūnai, turintys vienodų ...
Elektrotechnikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2019 05 08
Skyrikliai skaidrės
Bendros Žinios. Dviejų Kolonėlių Sukamasis Skyriklis. Trijų Kolonėlių Sukamasis Skyriklis. Pantografinis Skyriklis. Peilinių Ir Įslystančių Kontaktų Skyrikliai. Įžeminimo Skyrikliai. Skyriklių Valdymas. Skyriklių Nuotolinis ...
Elektrotechnikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 12 30
Stačiakampio bangolaidžio darbų veikų tyrimas
Stačiakampio bangolaidžio darbų veikų tyrimas. Darbo tikslas. Aparatūra. Struktūrinė-elektrinė bangolaidinio trakto schema. Darbo eiga. Matavimai ir skaičiavimai. Matavimų rezultatai su trumpikliu. Matavimų rezultatai su atviru ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2019 04 28
Sudėtinga nuolatinės srovės grandinė
Sudėtinga nuolatinės srovės grandinė. Pastaba. Darbo eiga. Darbo ataskaita.
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2019 02 18
Talpinių loginių priartėjimo jutiklių tyrimas ir relinė logika
Laboratorinis darbas Nr. Talpinių loginių priartėjimo jutiklių tyrimas ir relinė logika. Generatoriniu principu veikiantys jutikliai. Talpiniai priartėjimo jutikliai. Loginių automatikos sistemų elementai. Pastaba. Pradiniame relinės ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2018 05 31
Talpos ir induktyvumo matavimas
Talpos ir induktyvumo matavimas. Darbo tikslas. Darbo užduotis. Išmatuokite ritės su vijų skaičiumi induktyvumą. Kontroliniai klausimai. Kontroliniai atsakymai. Išvados. Literatūra.
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2015 03 10
Tangent delta matavimai
Įvadas. Dielektrinių nuostolių tangento delta kampo matavimas. Dielektrinių nuostolių rūšys izoliacinėse medžiagose ir ju skaičiavimas. Dielektrinių nuotolių priklausomybės nuo temperatūros kietose dielektrikose. Dielektrikų ...
Elektrotechnikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2016 03 21
Techninių sistemų analizė ir patikimumas
Techninių sistemų analizė ir patikimumas. Pirmos ,, išsklaidymo teoremos " kairės pusės. Antros ,, išsklaidymo teoremos " kairiąją pusę. Antros ,, išskaidymo teoremos " dešinė pusė. Pirmos ,, išsklaidymo teoremos " dešinės pusės ...
Elektrotechnikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2018 12 17
Technologinių parametrų pozicinis reguliavimas
Technologinių parametrų pozicinis reguliavimas. Schema leidžia palaikyti temperatūrą (ir ne tik) nustatytame intervale. Patalpos oro temperatūros reguliavimo schema. Vandens šildytuvo temperatūros reguliavimo schema. Akumuliacinio ...
Elektrotechnikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 07 05
Televizija ir radiolokacija
Televizinis signalas užima labai plačią juostą – visus 6MHz. Jie vadinami videosignalais.Televizijoje per sekundę perduodami 25 kadrai, o to daugiau negu pakanka. Broliams Luji ir Ogiustui Liumjerams pavyko sukurti filmą todėl, kad ...
Elektrotechnikos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2013 05 07
Termoelektriniai keitikliai
Referatas Termoelektriniai keitikliai ir jų panaudojimas Atliko. Kogeneracinė mikroelektrinė su TEG Kogeneracinių mikroelektrinių tipai ir jų struktūros. Naudotos literatūros sąrašas.
Elektrotechnikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2017 02 28
Tg δ matavimas
Tg δ matavimas. Dielektrinių nuostolių tangento delta kampo matavimas. Dielektrinių nuostolių rūšys izoliacinėse medžiagose ir ju skaičiavimas. Dielektrinių nuotolių priklausomybės nuo temperatūros kietose dielektrikose. ...
Elektrotechnikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 03 15
The Quality Frameworks in Lithuania and its relationship with the EU Internal Market A special focus on the Electrical Sectors
Content. Introduction. The concept of quality. The quality system of Lithuania. Regulation of the activities in the electricity sector. The basis. Electricity Market. Model of the Electricity Market. General Principles of Organisation of the ...
Elektrotechnikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 puslapių
2019 01 20
Tiesinės elektros grandinės pereinamųjų vyksmų apskaičiavimas
Įvadas. Analitinė dalis. Klasikinis metodas. Operacinis metodas. Rezultatų palyginimas. Grafikai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Elektrotechnikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2019 05 19
Tiesinės elektros grandinės pereinamųjų vyksmų skaičiavimas skaidrės
Tiesinės elektros grandinės pereinamųjų vyksmų skaičiavimas. Įvadas. Analitinė dalis. Užduoties schema. Užduoties schema po komutacijos. Klasikinio metodo darbo tvarka. Charakteringoji lygtis. RLC grandinės režimas. Klasikinio metodo ...
Elektrotechnikos skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2019 05 19
Tiesiniai įtaisai
Dalis. Tiesiniai įtaisai. Elektrinis laukas , potencialas , įtampa. Elektrinio lauko stiprumas. Pagrindiniai grandinės elektriniai dydžiai. Elektroninių grandinių schemų sandara Elektroninės grandinės schema. Grandinių sandaros ...
Elektrotechnikos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2018 11 14
Transformatoriai namų darbas
Transformatoriai. Darbo užduotis. Trifazį transformatorių charakterizuoja šie vardiniai dydžiai (nurodyti lentelė) pilnutinė galia , pirminė ir antrinė vardinės įtampos; tuščiosios eigos ir trumpo jungimo galia; santykinės trumpo ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2014 01 15
Transformatoriai skaidrės
Transformatoriai. Transformatoriumi vadinamas statinis. Pirminė apvija, kurioje yra w1 vijų, jungiama prie kintamosios srovės tinklo. Prie antrinės apvijos (jų gali būti ne viena). Visos transformatoriaus apvijos veriamos tuo pačiu ...
Elektrotechnikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 07 06
Transformatoriai. Trifaziai transformatoriai
Transformatoriai. Transformatoriaus paskirtis ir veikimo principas. Transformatoriaus paskirtis. Transformatoriaus sandara. Transformatoriaus veikimo principas. Transformatoriaus darbo režimai. Šių elektrovarų efektinės. /. Transformatoriaus ...
Elektrotechnikos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2015 09 03
Tranzistorinės neigiamo grįžtamo ryšio grandinės
Darbo tikslas. Eksperimento įranga. -1-1-1 Bandymo eiga. Darbo eiga. Bandymo išdavos. Išvados.
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 11 puslapių
2019 12 10
Tranzistorinės stiprinimo pakopos tyrimas
Tranzistorinės stiprinimo pakopos tyrimas. Pastovaus priešįtampio bandymas 1 Bandymo eiga. Ic ib vce. Spinduolio automatinio priešįtampio bandymas. Nuo β reikšmės nepriklausančio priešįtampio bandymas. C2 vcc ib1 ic vce. Kolektorinio ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 9 puslapiai
2019 12 10
Trifazės asinchroninės mašinos, Asinchroninis variklis
Trifazės asinchroninės mašinos Asinchroninis variklis. Asinchroninio variklio paleidimas žvaigždės konfigūracija. Asinchroninio variklio paleidimas trikampio konfigūracija. Asinchroninio variklio paleidimas su žvaigždės – trikampio ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 26 puslapiai
2019 06 10
Trifazės elektros perdavimo linijos elektrinis laukas
Trifazės elektros perdavimo linijos elektrinis laukas. Darbo turinys. Naudojama aparatūra. Reguliuojamos sinusinės įtampos šaltinis. Kintamosios srovės ampermetras ir voltmetras. Modelio elektrodai ir vonelė su vandentiekio vandeniu. ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 7 puslapiai
2017 05 06
Trifazės kintama srovė
Pagal duomenis nubraižyti patikslintas grandinės schemas 3 ir 4 pav. Rasti atskirų grandinės fazių varžas. Kompleksinių skaičių skaičiavimas. Rasti fazines, linijines ir nulinę sroves. Skaičiavimai. Nulinio laido srovė. Skaičiavimai. ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2014 10 28
Trifazės žvaigžde sujungtos kintamosios srovės grandinės tyrimas su skaičiavimais
Trifazės žvaigžde sujungtos kintamosios srovės grandinės tyrimas. Skaičiavimai PA galios. Braižome įtampų ir srovių vektorių diagramas. Bandymas 8 bandymas 9 bandymas Išvada.
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2019 10 18
Trifazės žvaigžde sujungtos kintamosios srovės grandinės tyrimas, įtampų ir srovių vektorių diagramos
Trifazės žvaigžde sujungtos kintamosios srovės grandinės tyrimas. Pirmo ir antro bandymo diagramos Trečio bandymo diagrama Septinto bandymo diagrama. Ketvirto bandymo diagrama Penkto bandymo diagrama. Šešto bandymo diagrama. Aštunto ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2019 12 11
Trifazio asinchroninio variklio su trumpai sujungtu rotoriumi, žinant jo statoriaus magnetolaidžio parametrus, patikrinamasis skaičiavimas
Įvadas. Kursinio darbo užduotis. Magnetinės grandinės skaičiavimas. Apvijos tipo parinkimas ir pagrindimas. Statoriaus apvijos parametrų nustatymas. Apvijos vijų skaičiaus ir laido parametrų nustatymas. Griovelių izoliacijos parinkimas. ...
Elektrotechnikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2013 07 16
Trifazio dviejų apvijų transformatoriaus tyrimas.
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2016 10 10
Trigeriai, jų rūšys, skirtumai, būdingos savybės
Įvadas. Darbo tikslas. Darbo užduotis. Pagrindinė dalis. Teorinės darbo prielaidos. Individualios užduoties projektavimo etapai. Suprojektuotos schemos. Testavimo rezultatai su paaiškinimais. Išvados. Pagrindiniai darbo rezultatai. ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 6 puslapiai
2018 05 09
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!