Elektrotechnika (5)

1248 dokumentai
Elektronikos ir elektrotechnikos egzamino špera
Nuolatinės srov šaltiniai ir ju nuoseklus ir lygegretus jungimas. Kintamoji srovė, vaizdavimas,lygtis,fazė, periodas. Galios transformatoriai jų paskirtis. Tuščia vkl ir apkrovos rėžimas. Trifaz el grand:vaizdavimas,jungimo būdai,fazių ...
Elektrotechnikos šperos, Špera, 3 puslapiai
2012 01 04
Elektros irenginių montavimo praktika praktikos ataskaita
Praktinis darbas laidų sujungimų tipai. Praktinis darbas laidai , kabeliai , virvėlaidžiai. Praktinis darbas nr.
Elektrotechnikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 11 puslapių
2017 01 02
Elektros tinklo skaičiavimas
Įvadas. Elektros įrengimų techniniai duomenys. Įmonės, kaip vartotojo, kategorija. Įmonės elektros įrenginių darbo pobūdis ir techninės charakteristikos. Elektros apkrovų skaičiavimas. Instaluotų galių skaičiavimas. Elektros tinklo ...
Elektrotechnikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2015 05 26
Elektrotechnikos uždaviniai ir jų sprendimas
1 uždavinys. Tiriama nuolatinės srovės grandinė sudaryta iš keleto rezistorių, sujungtų mišriai. Pagal savo varianto davinius (1 lentelė), nubraižykite elektrinės grandinės schemą. Schemoje pažymėkite srovių kryptis. Suraskite ...
Elektrotechnikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2015 01 08
Jungtuvai
Įvadas. Jungtuvai. Jungtuvų panaudojimas. Jungtuvų klasifikavimas. Komutaciniai reiškiniai. Jungtuvų tipai. Alyviniai jungtuvai. Didelio alyvos tūrio jungtuvai. Mažo alyvos tūrio jungtuvai. Oriniai jungtuvai. Orinių jungtuvų naudojimas ...
Elektrotechnikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2016 12 10
Mėsos produktų karšto apdirbimo proceso automatizavimo projektas
Mėsos produktų karšto apdirbimo proceso automatizavimo projektas. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Mėsos produktų karšto apdirbimo proceso automatizavimo sistemos analizė. Mėsos produktų karšto apdirbimo proceso sistemos ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 47 puslapiai
2013 05 27
Nuolatinės srovės grandinių tyrimas kompiuteriu. omo dėsnio patvirtinimas.
Kokį imtuvų jungimą vadiname mišriu? Kuo skiriasi tiesinio ir netiesinio elemento charakteristikos? Kaip atrodytų galios balanso lygtis, jei grandinėje veiktų realus evj šaltinis? Kaip atrodytų omo dėsnis realiai elektros grandinei?
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2013 04 29
Elektrinis skaitmeninis termometras
Skaitmeninis temperatūros matavimo įtaisas su PIC18 šeimos mikrovaldikliu. Kursinio projekto užduotis. Įvadas. Teorinė dalis. Suprojektuota elektrinė-principinė schema ir trumpas jos aprašymas. Suprojektuota spausdintinė plokštė (pcb). ...
Elektrotechnikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2013 01 17
Elektrotechnikos klausimai ir atsakymai
Nuolatinės srovės grandinės Omo dėsnis , Kirchofo dėsnis. Elektrovaros jėga. Elementariąją elektrinę grandinę. Omo dėsnis. Kirchhofo dėsnis. Energija ir galia galios balansas. Energijos nuostoliais. Elektrinės grandinės darbo režimai ...
Elektrotechnikos konspektai, Konspektas, 15 puslapių
2015 05 20
Kirchhoffo, konturinių srovių, superpozicijos, mazgų potencialų metodai
Kirchhoff‘o dėsnių metodas. Uždavinio sprendimui šiuo metodu, laisvai pasirenkame ir sunumeruojame nepriklausomų kontūrų apėjimo kryptis, bei srovių kryptis. Srovių grandinėje bus tiek, kiek yra šakų. Kontūrams bei kiekvienam ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 24 puslapiai
2014 03 29
L-jetronic
Įvadas. L-jetronic įpurškimo sistema. Degalų tiekimo sistema. Matavimo įtaisai (jutikliai). Vykdomieji įtaisai. L-jetronic valdymo sistema. Signalų apdorojimas valdymo bloke. Lambda zondas. Lambda reguliavimas. L-jetronic sistemos gedimai. ...
Elektrotechnikos referatai, Referatas, 16 puslapių
2016 05 07
Nuolatinės srovės mašinos
Nuolatinės srovės mašinos. Užduoties duomenys. Darbo eiga. Duomenys perskaičiuojami į nominaliuosius. Duomenys surašomi į lentelę. Apskaičiuoti inkaro apvijos žingsnius ir sudaryti jos sekcijų sluoksnių. Sujungimo lentelę. Nubrėžti ...
Elektrotechnikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2014 11 07
Teorinės egzamino užduotys-atsakymai
Egzamino testo atsakymai. Šiaulių kolegijos 2010m. Nusakykite, ką vadiname izoliacinėmis medžiagomis. Kokios yra transformatorinės alyvos funkcijos? Kaip keičiasi dervų būsena priklausomai nuo temperatūros? Išvardinkite keletą naudingų ...
Elektrotechnikos šperos, Špera, 6 puslapiai
2011 01 13
Elektros energetika Namų darbas
9.2. ekvivalentinė el. tinklo (pasirinktos įtampos pakopos) schema su užduotyje duotomis ir apskaičiuotomis varžų, galių, įtampų vertėmis.Sistemos galių PS, QS ir principinės schemos įtampos US apskaičiavimas.Trumpojo ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2016 09 20
Elektros kokybės rodikliai
Įvadas. Įtampos kokybės rodikliai. Įtampos reguliavimas elektros tinkluose. Reguliavimo būdai. Centralizuotas įtampos reguliavimas. Vietinis įtampos reguliavimas išilgine kompensacija. Kondensatoriaus parinkimas išilginei kompensacijai. ...
Elektrotechnikos referatai, Referatas, 29 puslapiai
2015 06 02
Nuolatinės srovės generatoriaus bandymas
Nuolatinės srovės generatoriaus bandymas. Susipažinkite su bandomojo generatoriaus nominaliais duomenimis ir sandara. Sujunkite darbo schemą. Išmatuokite ir nubrėžkite nepriklausomo žadinimo generatoriaus tuščios veiklos charakteristiką ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2013 10 21
Teorinės elektrotechnikos 1 namų darbas
Vilniaus gedimino technikos universitetas. Teorinės elektrotechnikos namų darbai. Nuolatinės srovės tiesinės elektros grandinės skaičiavimas. I1 , I2 , I3 , I4 , I. Kontūrų srovių metodas. Mazgų potencialų metodas.
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2016 05 05
Trifazės kintamosios srovės grandinės skaičiavimas (26 var.)
Trifazės kintamosios srovės grandinės skaičiavimas. Darbo užduotis. Pagal lentelės duomenis nubraižyti patikslintą schemą. Rasti grandinės linijines bei fazines sroves ir įtampas , ,. Nubraižyti srovių ir įtampų vektorių diagramą. ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2013 09 27
Trifazės žvaigžde sujungtos kintamosios srovės grandinės tyrimas
Trifazės žvaigžde sujungtos kintamosios srovės grandinės tyrimas. Darbo tikslas. Užduotis. Darbo eiga. Darbo schema. Matavimo ir skaičiavimo rezultatai. Skaičiavimai. Bandymas. Išvados.
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2016 08 06
Vienfazės sinusinės grandinės skaičiavimas
Namu darbas Nr.2. Var. 72. Vienfazės sinusinės grandinės skaičiavimas. Kirchofo lygčių sistema diferencialine forma. Mazgų potencialų metodu randu šakų sroves. Apskaičiuoju šakos su vatmetru galią.
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2010 12 25
Branduolinė energetika referatas
Referatas apie branduolinę energetiką. Įvadas. Branduolinės energijos gamyba. Branduolinei energetikai būdinga. Branduolinės energetikos raidos istoriją. Branduolinio kuro naudojimas lietuvoje. Branduolinio kuro vartojimą bei suagojimą ...
Elektrotechnikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2013 04 18
Elektrotechnika ir elektronika savarankiškas darbas
Pirma dalis. Kondensatorių jungimas. Raskite grandinės bendrąją talpą, kiekvieno kondensatoriaus krūvį, įtampą, energiją. Padarykite sprendimo patikrinimą. Surašykite atsakymus ir išvadą. Antra dalis. Nuolatinės srovės elektrinė ...
Elektrotechnikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2014 04 10
Nuolatinės srovės nepriklausomojo žadinimo variklio charakteristikų tyrimas
Bet kuriuo atveju keičiant variklio apkrovos momentą inkaro sukimosi greitis mažėja ir kuo apkrovos momentas artimesnis arba didesnis už vardinį tuo sukimosi greitis mažesnis. Antrojo bandymo metu, t.y. kai maitinimo įtampa esti ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2012 12 21
Sinchroninės mašinos
Sinchroninės mašinos. Sinchroninės mašinos veikimas generatoriaus rėžimu. Sinchroninio generatoriaus modelio brėžinys , veikimo principas. Sinchroninės mašinos veikimas variklio režimu. Sinchroninio variklio modelio brėžinys , ...
Elektrotechnikos konspektai, Konspektas, 18 puslapių
2016 02 08
Transformatorių pastotės projektas
Įvadas. Transformatorių pastotės schema, trumpųjų jungimų bei darbo srovių skaičiavimai. Transformatorių pastotės vienlinijinės schemos sudarymas. Trumpųjų jungimų ir darbo srovių skaičiavimas. Transformatorių pastotės įrenginių ...
Elektrotechnikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2014 03 19
Trifazės kintamosios srovės grandinės skaičiavimas
Trifazės kintamosios srovės grandinės skaičiavimas. Užduotis. Pagal duomenis nubraižyti patikslintą schemą. Randame grandinės linijines bei fazines sroves ir įtampas. Apskaičiuojame ekvivalentinės žvaigždės varžas. Skaičiuoju ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2012 12 21
Vėjo jėgainės projektas
Vėjo jėgainės. Kas yra vėjo jėgainė? Vėjo jėgainių parkas. Vėjo jėgainės jūrose. Vėjo jėgainių rūšys. Pirmoji automatinė vėjo jėgainė. Vėjo jėgainių pagaminama elektra. Vėjo jėgainės Lietuvoje. Vėjo energetika ...
Elektrotechnikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2017 11 05
Diodai
Anotacija. Prasminiai žodžiai. Įvadas. Tikslai ir užduotys. Pn sandūra. Diodų pn sandūrų sudarymo būdai. Lygintuviniai diodai. Puslaidininkiniai stabilitronai. Aukštadažniai diodai. Varikapai. Impulsiniai diodai. Tuneliniai ir ...
Elektrotechnikos referatai, Referatas, 20 puslapių
2012 04 12
Elektrotechnikos praktika
Elektros tinklų įmonės valdymo struktūra, elektros pirkimo bei pardavimo ir finansinio atsiskaitymo už elektros energiją organizavimas bei esama tvarka. Et įmonės ekonominės veiklos pagrindiniai rodikliai. Elektros nuostolių dalis, ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 78 puslapiai
2012 01 17
Erdvėlaivio saulės sekimo sistema
Įvadas. Analitinė dalis. Projektinė dalis. Erdvėlaivio saulės sekimo sistemos struktūrinės schemos prastinimas. Stiprinimo koeficiento skaičiavimas. Sistemos Z transformacija. Sistemos stabilumo tyrimas. Jury metodas. Naikvisto metodas. ...
Elektrotechnikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 puslapiai
2017 02 01
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema