Elektrotechnika (5)

1279 dokumentai
Įžeminimų varžos skaičiavimas
Remiantis EĮĮT (Elektros įrenginių įrengimo taisyklės) reikalavimais elektros įrenginių leistina įžeminimo varža Rž turi būti: transformatorių įžeminimo varža neturi viršyti 2,5 Ω, vartotojų elektros įrenginių įžeminimo ...
Elektrotechnikos aprašymai, Aprašymas, 3 puslapiai
2014 05 07
Kirchhoffo, konturinių srovių, superpozicijos, mazgų potencialų metodai
Kirchhoff‘o dėsnių metodas. Uždavinio sprendimui šiuo metodu, laisvai pasirenkame ir sunumeruojame nepriklausomų kontūrų apėjimo kryptis, bei srovių kryptis. Srovių grandinėje bus tiek, kiek yra šakų. Kontūrams bei kiekvienam ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 24 puslapiai
2014 03 29
Nuolatinės srovės nepriklausomojo žadinimo variklio charakteristikų tyrimas
Bet kuriuo atveju keičiant variklio apkrovos momentą inkaro sukimosi greitis mažėja ir kuo apkrovos momentas artimesnis arba didesnis už vardinį tuo sukimosi greitis mažesnis. Antrojo bandymo metu, t.y. kai maitinimo įtampa esti ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2012 12 21
Puslaidininkai referatas
Įvadas. Puslaidininkiai elektronikoje. Pn sandūra. Tranzistoriai. Lauko tranzistoriai (vienpoliai). Dvipoliai tranzistoriai. Fototranzistoriai. Tiristoriai. Dinistoriai. Trinistoriai. Puslaidininkiniai diodai. Lyginimo diodai. Specialios ...
Elektrotechnikos referatai, Referatas, 16 puslapių
2016 03 03
Technologinės praktikos ataskaita AB Achema
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės pavadinimas, istorija. Įmonės veiklos apibūdinimas. Įmonės kvalifikacija. Technologinio proceso inžinerinė analizė. Grūdų saugyklos technologinių procesų valdymo sistemos paskirtis. ...
Elektrotechnikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 17 puslapių
2014 05 19
Vienpusio lygintuvo tyrimas elektrotechnikos laboratorinis darbas
Vienpusio lygintuvo tyrimas darbo tikslas. Darbo eiga Schema nr. Šaltinio įtampa Varža Ω Stipris.
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 10 puslapių
2017 01 21
Asinchroninės mašinos
Pratarmė. Trifazės asinchroninės mašinos darbo principas ir konstrukcija. Įžanginės pastabos. Asinchroninės mašinos darbo principas. Asinchroninių mašinų konstrukcijos. Kintamosios srovės elektros mašinų apvijos. Apvijų pagrindiniai ...
Elektrotechnikos konspektai, Konspektas, 68 puslapiai
2015 03 03
Automatinio valdymo sistemų elementai ir įrenginiai
Įvadas. Automatinė valdymo sistema. Procesų valdymo sistemos samprata. Valdymo sistemos metodai. Automatinio valdymo sistemų elementai. Funkcinių elementų paskirtis. Elementų kategorijos. Automatinio valdymo sistemų įrenginiai. Įrangos ...
Elektrotechnikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2017 10 17
Dvejetainis 4 bitų sumatorius atėmiklis. Skaitmeninės grandinės.
Anotacija. Užduoties analizė. Sandaros schema. Elektros principinės schemos modeliavimas. Skaitiklis. Skaitiklis ir registrai. Skaitiklis-registrai-xor. Skaitiklis-registrai-xor-sumatorius-atėmiklis. Informacija apie integrinius grandynus. ...
Elektrotechnikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2012 03 09
Elektronikos ir elektrotechnikos egzamino špera
Nuolatinės srov šaltiniai ir ju nuoseklus ir lygegretus jungimas. Kintamoji srovė, vaizdavimas,lygtis,fazė, periodas. Galios transformatoriai jų paskirtis. Tuščia vkl ir apkrovos rėžimas. Trifaz el grand:vaizdavimas,jungimo būdai,fazių ...
Elektrotechnikos šperos, Špera, 3 puslapiai
2012 01 04
Elektros tinklo skaičiavimas
Įvadas. Elektros įrengimų techniniai duomenys. Įmonės, kaip vartotojo, kategorija. Įmonės elektros įrenginių darbo pobūdis ir techninės charakteristikos. Elektros apkrovų skaičiavimas. Instaluotų galių skaičiavimas. Elektros tinklo ...
Elektrotechnikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2015 05 26
Įmonės tinklo projektavimas
Įvadas. Projekto tikslai. Projekte naudotų informacijos šaltinių apžvalga. Analitinė dalis. Esamo UAB "Optimum Solution" telekomunikacijų tinklo analizė. UAB " Optimum Solution " telekomunikacijų tinklo rekonstrukcijos variantų ...
Elektrotechnikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2016 12 05
Nuolatinės srovės grandinių tyrimas kompiuteriu. omo dėsnio patvirtinimas.
Kokį imtuvų jungimą vadiname mišriu? Kuo skiriasi tiesinio ir netiesinio elemento charakteristikos? Kaip atrodytų galios balanso lygtis, jei grandinėje veiktų realus evj šaltinis? Kaip atrodytų omo dėsnis realiai elektros grandinei?
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2013 04 29
Vienfazės sinusinės grandinės skaičiavimas
Namu darbas Nr.2. Var. 72. Vienfazės sinusinės grandinės skaičiavimas. Kirchofo lygčių sistema diferencialine forma. Mazgų potencialų metodu randu šakų sroves. Apskaičiuoju šakos su vatmetru galią.
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2010 12 25
Branduolinė energetika referatas
Referatas apie branduolinę energetiką. Įvadas. Branduolinės energijos gamyba. Branduolinei energetikai būdinga. Branduolinės energetikos raidos istoriją. Branduolinio kuro naudojimas lietuvoje. Branduolinio kuro vartojimą bei suagojimą ...
Elektrotechnikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2013 04 18
Elektrinis skaitmeninis termometras
Skaitmeninis temperatūros matavimo įtaisas su PIC18 šeimos mikrovaldikliu. Kursinio projekto užduotis. Įvadas. Teorinė dalis. Suprojektuota elektrinė-principinė schema ir trumpas jos aprašymas. Suprojektuota spausdintinė plokštė (pcb). ...
Elektrotechnikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2013 01 17
Elektrotechnikos klausimai ir atsakymai
Nuolatinės srovės grandinės Omo dėsnis , Kirchofo dėsnis. Elektrovaros jėga. Elementariąją elektrinę grandinę. Omo dėsnis. Kirchhofo dėsnis. Energija ir galia galios balansas. Energijos nuostoliais. Elektrinės grandinės darbo režimai ...
Elektrotechnikos konspektai, Konspektas, 15 puslapių
2015 05 20
L-jetronic
Įvadas. L-jetronic įpurškimo sistema. Degalų tiekimo sistema. Matavimo įtaisai (jutikliai). Vykdomieji įtaisai. L-jetronic valdymo sistema. Signalų apdorojimas valdymo bloke. Lambda zondas. Lambda reguliavimas. L-jetronic sistemos gedimai. ...
Elektrotechnikos referatai, Referatas, 16 puslapių
2016 05 07
Nuolatinės srovės grandinės skaičiavimas
Nuolatinės srovės grandinės skaičiavimas. Uždavinio schema. Sprendimas. Atsakymas. Nuoseklaus jungimo kintamos srovės grandinės skaičiavimas.
Elektrotechnikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2014 11 29
Nuolatinės srovės mašinos
Nuolatinės srovės mašinos. Užduoties duomenys. Darbo eiga. Duomenys perskaičiuojami į nominaliuosius. Duomenys surašomi į lentelę. Apskaičiuoti inkaro apvijos žingsnius ir sudaryti jos sekcijų sluoksnių. Sujungimo lentelę. Nubrėžti ...
Elektrotechnikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2014 11 07
Teorinės egzamino užduotys-atsakymai
Egzamino testo atsakymai. Šiaulių kolegijos 2010m. Nusakykite, ką vadiname izoliacinėmis medžiagomis. Kokios yra transformatorinės alyvos funkcijos? Kaip keičiasi dervų būsena priklausomai nuo temperatūros? Išvardinkite keletą naudingų ...
Elektrotechnikos šperos, Špera, 6 puslapiai
2011 01 13
Aukštos įtampos transformatorinės pastotės rekonstrukcija
Įvadas. Zarasų transformatorių pastotės 110 kv skirstyklos rekonstravimo projekto užduotis. Transformatorių pastotės 110 kv skirstyklos elektrinių schemų sudarymas. Trumpųjų jungimų skaičiavimo metodika. Trumpųjų jungimų ir ...
Elektrotechnikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 34 puslapiai
2017 05 17
Elektros energetika Namų darbas
9.2. ekvivalentinė el. tinklo (pasirinktos įtampos pakopos) schema su užduotyje duotomis ir apskaičiuotomis varžų, galių, įtampų vertėmis.Sistemos galių PS, QS ir principinės schemos įtampos US apskaičiavimas.Trumpojo ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2016 09 20
Jutikliai sensoriai referatas
Įvadas. Jutikliai. Jutiklių istorija. Pagrindiniai jutiklių parametrai. Pagrindiniai jutimo principai. Įvairių tipų jutikliai. Temperatūros jutikliai. Optiniai jutikliai. Jutiklinis ekranas. Vaizdo jutiklis. Jutiklių klasifikacija. ...
Elektrotechnikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2016 11 01
Nuolatinės srovės generatoriaus bandymas
Nuolatinės srovės generatoriaus bandymas. Susipažinkite su bandomojo generatoriaus nominaliais duomenimis ir sandara. Sujunkite darbo schemą. Išmatuokite ir nubrėžkite nepriklausomo žadinimo generatoriaus tuščios veiklos charakteristiką ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2013 10 21
Teorinės elektrotechnikos 1 namų darbas
Vilniaus gedimino technikos universitetas. Teorinės elektrotechnikos namų darbai. Nuolatinės srovės tiesinės elektros grandinės skaičiavimas. I1 , I2 , I3 , I4 , I. Kontūrų srovių metodas. Mazgų potencialų metodas.
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2016 05 05
Trifazės kintamosios srovės grandinės skaičiavimas (26 var.)
Trifazės kintamosios srovės grandinės skaičiavimas. Darbo užduotis. Pagal lentelės duomenis nubraižyti patikslintą schemą. Rasti grandinės linijines bei fazines sroves ir įtampas , ,. Nubraižyti srovių ir įtampų vektorių diagramą. ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2013 09 27
Trifazės žvaigžde sujungtos kintamosios srovės grandinės tyrimas
Trifazės žvaigžde sujungtos kintamosios srovės grandinės tyrimas. Darbo tikslas. Užduotis. Darbo eiga. Darbo schema. Matavimo ir skaičiavimo rezultatai. Skaičiavimai. Bandymas. Išvados.
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2016 08 06
Puslaidininkiniai rezistoriai (termorezistoriai, varistoriai, tenzorezistoriai)
Puslaidininkiniai rezistoriai termorezistoriai , varistoriai , tenzorezistoriai. Slenkstiniai rezistoriai.
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2016 03 15
Sinchroninės mašinos
Sinchroninės mašinos. Sinchroninės mašinos veikimas generatoriaus rėžimu. Sinchroninio generatoriaus modelio brėžinys , veikimo principas. Sinchroninės mašinos veikimas variklio režimu. Sinchroninio variklio modelio brėžinys , ...
Elektrotechnikos konspektai, Konspektas, 18 puslapių
2016 02 08
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!