Elektrotechnikos praktikos ataskaitos

22 dokumentai
Elektrotechnikos praktika įmonėje Elektros darbai
Įvadas. Įmonės veikla. Įmonės vystymosi istorija. Įmonės valdymo struktūra ir atsakomybės. Įmonėje vykstantys procesai ir jų sąveika. Dokumentų valdymas. Projektiniai dokumentai, jų naudojimo ir saugojimo tvarka. Darbuotojų mokymai ...
Elektrotechnikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 puslapių
2012 05 20
Praktikos ataskaita elektros įmonėje
Įvadas. Įmonės uab „elektros energetika" charakteristika. Projekto aiškinamasis raštas. Lauko elektros tinklų planas. Lauko elektros tinklo schema. Paskirstymo skydelių schemos. Išvados. Literatūros sąrašas.
Elektrotechnikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2016 07 29
Elektros inžinerinių sistemų praktikos ataskaita
Įvadas. Įmonės pristatymas. Normatyviniai dokumentai rengiant elektros įrangos projektus. Vidaus elektros įrangos montavimas. Galios elektros įrenginių montavimas. Jungiklių veikimas ir montavimas. Išorės elektros įrangos montavimas. ...
Elektrotechnikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2014 04 16
Baigiamoji praktika autoservise
Įvadas. Bendroji dalis. Įmonės statusas. Uab „x“ valdymo schema. Įmonės teikiamos paslaugos. Technologinio proceso organizavimo. Automobilių priėmimo organizavimas. Automobilių tp ir r technologinis procesas. Meistrų darbų ...
Elektrotechnikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 20 puslapių
2013 06 10
Praktika Lietuvos geležinkeliai
Įvadas. Ab „Lietuvos geležinkeliai“ pristatymas. Istorija. Bendrovės veiklos objektas, tikslai, uždaviniai. AB „Lietuvos geležinkeliai“ valdymo struktūra. AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialas „Kauno geležinkelių ...
Elektrotechnikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 29 puslapiai
2014 05 20
Technologinės praktikos ataskaita AB Achema
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės pavadinimas, istorija. Įmonės veiklos apibūdinimas. Įmonės kvalifikacija. Technologinio proceso inžinerinė analizė. Grūdų saugyklos technologinių procesų valdymo sistemos paskirtis. ...
Elektrotechnikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 17 puslapių
2014 05 19
Elektros irenginių montavimo praktika praktikos ataskaita
Praktinis darbas laidų sujungimų tipai. Praktinis darbas laidai , kabeliai , virvėlaidžiai. Praktinis darbas nr.
Elektrotechnikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 11 puslapių
2017 01 02
Elektros praktikos ataskaita Kauno vandenys
Uab „kauno vandenys“. Kokybės ir aplinkos apsaugos politika. Bendrovės valdymas. Energetinių išteklių panaudojimas. Darbuotojai. Darbo užmokestis. Veiklos viešinimas. Profesinė sąjunga. M. Veiklos rezultatai. Techninio skyriaus darbo ir ...
Elektrotechnikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 24 puslapiai
2013 04 21
Matavimai Matavimo pradmenų praktiniai darbai
Nesudėtingų elektroninių matavimų uždavinių sprendimas. Darbo tikslas išmokyti sudaryti paprasčiausias elektroninių matavimų schemas. Išmokyti apskaičiuoti srovę, varžą, įtampą ir galią. Nuolatinės įtampos matavimas ...
Elektrotechnikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 29 puslapiai
2013 05 31
Elektros energijos tiekimas Lietuvoje
Įvadas. Energetikos sistema. Pagrindiniai elektros energetikos sistemos elementai. Elektrinės. Elektros tinklai. Vartotojai. Pramonės įmonių elektros tinklai. Laidų skerspjūvio parinkimas. Elektros įrenginių apsauginis įžeminimas. ...
Elektrotechnikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 20 puslapių
2012 08 16
Elektros įrenginių ir automatinio valdymo schemos naudojamos UAB „Indastrus“ įmonėje
Naujausi montavimo reikalavimai. Įmonės elektros tiekimas. Jėgos ir apšvietimo įrenginių techniniai duomenys ir schemos. Elektrotechninio personalo pareigybės ir nuostatai. Saugaus darbo taisyklės atliekant profilaktikos ir apžiūros ...
Elektrotechnikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 17 puslapių
2017 02 19
Autonominiai šildytuvai Webasto praktikos ataskaita
Įvadas. Praktikos ataskaita. Įmonės statusas. Įmonės valdymo schema. Įmonėje teikiamos paslaugos. Technologinis procesas įmonėje. Automobilio priėmimo organizavimas. Mechaniko darbo organizavimas. Automobilio gražinimas klientui. Darbų ...
Elektrotechnikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 23 puslapiai
2015 02 09
Elektros įrenginių montavimo praktika (2)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos technikos fakulteto elektros inžinerijos katedra domantas kamiskas ei16d elektros įrenginių montavimo praktika. Savarankiškas darbas Nr. , variantas. Klausimas daugiagyslių laidų paruošimas. ...
Elektrotechnikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 12 puslapių
2017 06 26
Mechatronikos praktika
Pneumatinių ir elektropneumatinių sistemų modeliavimas. Pirmas praktinis darbas. Lygiagretus sistemų valdymas. Darbo tikslas Išmokti sudaryti valdymo sistemų modelius naudojant lygiagrečius darbo algoritmus. Antras praktinis darbas. ...
Elektrotechnikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 24 puslapiai
2014 01 23
Staklininko praktikos ataskaita
Praktikos tikslai. Praktikos ataskaitos užduotys. Ugdomos profesines kompetencijos. Saugos darbe ir sveikatos užtikrinimo sistema įmonėje. Saugos darbe ir sveikatos instrukcija staklininkams. Gamybinio padalinio technologinių įrenginių ...
Elektrotechnikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 15 puslapių
2013 10 13
Elektros ir telekomunikacijų montavimo darbai, praktikos ataskaita
Praktikos vadovo įmonėje atsiliepimas. Įvadas. Praktikos tikslas. Praktikos uždaviniai. Įmonės pristatymas. Įmonės struktūra. Įmonės teikiamos paslaugos. Praktikos apžvalga. Užimtas vaidmuo įmonėje. Atliktų darbų aprašymas. ...
Elektrotechnikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 9 puslapiai
2020 03 25
Šakos profesinės veiklos praktikos ataskaita
Įvadas. Bendra įmonės charakteristika. Energijos taupymo būdai įmonėje. Elektros pavaros. Apšvietimo įrenginiai. Elektros įrenginių bandymai ir matavimai. Bandymai įjungiant paaukštintą įtampą iš pašalinio įtampos šaltinio. Darbai ...
Elektrotechnikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 puslapių
2016 01 06
Technologinės praktikos ataskaita UAB „Velga Vilnius”
Įvadas. Įmonės valdymo struktūra. Įmonės veikla. Darbo sauga. Darbo vieta. Montažo darbai. Išvados.
Elektrotechnikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 9 puslapiai
2019 04 23
Privalomosios praktikos ataskaita AB „Achema“
Įvadas. Įmonės AB „Achema“ pristatymas. Amoniako ceche nr. Naudojami įrenginiai. Įmonėje atliekamų elektros įrenginių parametrų matavimai. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir žinių tikrininmo tvarka. Įmonės praktikos vadovo ...
Elektrotechnikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2020 04 17
Mechatronikos praktikos ataskaita
Įvadas. Pirmas praktinis darbas. Antras praktinis darbas. Trečias praktinis darbas. Išvados.
Elektrotechnikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2018 05 31
Dažnių generatorius su įtampos inverteriu
Techninė užduotis. Literatūros apžvalga. Darbo aprašymas. Darbo išvados. Informacijos šaltiniai. Priedai.
Elektrotechnikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 11 puslapių
2015 12 28
Profesinės veiklos praktika AB „Achema” filialas „Sistematika“
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės pristatymas. Įmonės struktūra. Technologiniai dokumentai. Gamybos procesas įmonėje. Technologinių procesų valdymas. Valdymo įtaisai schemose ir įrenginiuose. Vizualizacija sistemų valdyme. ...
Elektrotechnikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 15 puslapių
2019 12 30
×
108 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo