Elektrotechnikos savarankiški darbai

95 dokumentai
Elektros įrenginių montavimo praktika
Tema Fliusai. Klausimai. A) paskirtis, panaudojimas. B) plačiau paaiškinti riebaliniai fliusai. Tema Lydmetaliai. A) paskirtis, panaudojimo sritys. B) plačiau paaiškinti Roze lydinys. Plačiau paaiškinti Riebaliniai fliusai. Taikymas. ...
Elektrotechnikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2016 09 12
Maitinimo sistema Common Rail
Įvadas. Istorija. Veikimo principas. Sudedamosios dalys. Purkštukai. Purkštuvų tipai. Pjezoelektriniai purkštuvai. Purkštuvų remontas ir regeneracija. Kuras ir jo filtrai. Lengvojo automobilio Common Rail įpurškimo sistema. Krovininio ...
Elektrotechnikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 21 puslapis
2017 02 09
Relinės apsaugos parametrai. relių jungimo būdai. relinės apsaugos poveikio būdai
Įvadas. Bendros žinios apie relinę apsaugą. Relinės apsaugos paskirtis. Gedimai elektros sistemose. Nenormalūs darbo režimai. Relinės apsaugos parametrai. Pagrindiniai RA parametrai. Rėlių jungimo būdai. Relinės apsaugos poveikio būdai. ...
Elektrotechnikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2013 12 10
Asinchroninio variklio valdymas
Praktinis darbas nr. Asinchroninio variklio valdymas. Gebėti sudaryti ir praktikoje taikyti elektros variklių jungimo schemas. Darbo tikslas. F variklis pirmyn, stop. Jungimas žvaigžde. Jungimas trikampiu. Variklio pajungimas prie kaladėlių. ...
Elektrotechnikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2015 03 01
Elektrotechnikos uždaviniai ir jų sprendimas
1 uždavinys. Tiriama nuolatinės srovės grandinė sudaryta iš keleto rezistorių, sujungtų mišriai. Pagal savo varianto davinius (1 lentelė), nubraižykite elektrinės grandinės schemą. Schemoje pažymėkite srovių kryptis. Suraskite ...
Elektrotechnikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2015 01 08
Elektrotechnika ir elektronika savarankiškas darbas
Pirma dalis. Kondensatorių jungimas. Raskite grandinės bendrąją talpą, kiekvieno kondensatoriaus krūvį, įtampą, energiją. Padarykite sprendimo patikrinimą. Surašykite atsakymus ir išvadą. Antra dalis. Nuolatinės srovės elektrinė ...
Elektrotechnikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2014 04 10
Nuolatinės srovės mašinos
Nuolatinės srovės mašinos. Užduoties duomenys. Darbo eiga. Duomenys perskaičiuojami į nominaliuosius. Duomenys surašomi į lentelę. Apskaičiuoti inkaro apvijos žingsnius ir sudaryti jos sekcijų sluoksnių. Sujungimo lentelę. Nubrėžti ...
Elektrotechnikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2014 11 07
Nuolatinės srovės grandinės skaičiavimas
Nuolatinės srovės grandinės skaičiavimas. Uždavinio schema. Sprendimas. Atsakymas. Nuoseklaus jungimo kintamos srovės grandinės skaičiavimas.
Elektrotechnikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2014 11 29
Elektrotechnikos ir elektronikos savarankiškas
Elektrotechnika ir elektronika. Savarankiškas individualus darbas. Fotodiodai. Saulės baterijos. Lt dist mok OptRySist optinio rysio sistemu elementai fotodiodai. Lt lt saules baterijos. Vienfazio tiltelinio lygintuvo su puslaidininkiniais diodais ...
Elektrotechnikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2016 09 13
3 fazių skaitiklis
3F skaitiklis /. Maketas/. Darbo tikslas. Sujungti schemą. Išmatuoti elektros skaitiklio tikslumą. Išmoki parinkti ir pagaminti saugiklius. Pritaikyti skaitiklį energijai matuoti pastotėje naudojant srovės ir įtampos transformatorius. ...
Elektrotechnikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2016 08 11
Elektros tinklų įrenginių eksploatavimo uždaviniai ir organizavimas
Elektros tinklų įrenginių eksploatavimo uždaviniai ir organizavimas. Įvadas. Eksploatavimo uždaviniai. Eksploatavimas. Įrenginių techninė priežiūra, remontas, modernizavimas ir rekonstrukcija. Metrologinė parengtis. Dispečerinis ...
Elektrotechnikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2013 04 25
Kintamoji vienfazė srovė, nuoseklus R, L ir C elementų jungimas
Kintamoji vienfazė srovė, nuoseklus R, L ir C elementų jungimas. Nubraižyti grandinę, iš elementų, kurie jums duoti jūsų variante. Rasti įtampas kiekviename elemente, galias P, Q ir S, nubraižykite vektorinę diagramą. Aktyvioji varža. ...
Elektrotechnikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 2 puslapiai
2013 11 25
Transformatoriai Nuolatinės srovės mašinos
Nuolatinės srovės mašinos. Duomenų lentelė. Darbo eiga. Pirmiausia surašome savo variant pradinius duomenis iš lentelės. Nustatyti transformatoriaus nominaliojo režimo įtampų ir srovių linijines. Ir fazines vertes bei transformacijos ...
Elektrotechnikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2014 11 07
Elektrotechnika ir elektronika savarankiškas darbas (2)
Elektrotechnika ir elektronika. Savarankiškas individualus darbas. Trečia dalis. Lygintuvo schemos analizė.
Elektrotechnikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2016 11 28
Kondensatorių jungimas savarankiškas darbas
Kondensatorių jungimas Duota Eil. Nr pav nr c1 c2 c3 c4 c5 c6 c. ΜF Randamas bendras krūvis įtampų kritimus ant kondensatorių. Kai kondensatoriai sujunkti nuosekliai jų krūviai yra lygūs. Randami įtampų kritimai ant kondensatorių. ...
Elektrotechnikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2018 03 31
Oro pagalvės ir diržų įtempėjai
Įvadas. Oro pagalvės istorija trumpai. Kas yra oro pagalvė. Kaip veikia oro pagalvė “Air Bag”. Oro pagalvių tipai. Pripūtimo sistema. Saugos diržai. Fiksavimo ritė. Išvados. Literatūra. Na, kno. K2o, na2o, sio.
Elektrotechnikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2014 04 30
Kintamoji vienfazė srovė
Kintamoji vienfazė srovė. Rasti sroves, kurios teka per kiekvieną elementą, galias P, Q ir S, nubraižyti vektorinę diagramą. Skaičiuojama varža. Skaičiuojama srovės. Skaičiuojama aktyvusios dedamosios. Skaičiuojama reaktyviosios ...
Elektrotechnikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2013 11 25
Dažnio reguliavimas elektros energetikos sistemoje
Įvadas. Dažnis. Dažnio reguliavimo kokybė. Nesisteminiai dažniai. Dažnio keitiklio sandara. Kaip vyksta ir kodėl reikalingas elektros perdavimo sistemų snchronizavimas. Dažnio nuokrypių įtaka Lietuvos energetikos sistemos veiklai ir jų ...
Elektrotechnikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2016 08 03
Automobilių saugos diržai
Įvadas. Saugos diržų istorija. Kokios būna pasekmes neprisisegus saugos diržų. Kaip teisingai prisisegti saugos diržus. Saugos diržų naudojimas. Toyota saugos diržai. Ford išsipučiantys saugos diržai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Elektrotechnikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2015 02 09
Autonominės elektros energijos tiekimo sistemos projektavimas
Atsinaujinantys energijos šaltiniai. Autonominės elektros energijos tiekimo sistemos projektavimas. Darbo tikslas - suprojektuoti autonominę pastato aprūpinimo energija sistemą. Visi vartotojo imtuvai per parą apytiksliai sunaudos elektros ...
Elektrotechnikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2019 03 22
Grandinių teorija semestro darbas
Kauno technologijos universitetas signalų apdorojimo katedra. Dažninės grandinių charakteristikos „ grandinių teorija “ semestro darbo 2 dalis. Kaunas 2015 Darbo savarankiškumo patvirtinimo puslapis. Studento bilieto numeris. KTU ...
Elektrotechnikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2016 11 13
Taikomoji elektrotechnika
Taikomoji elektrotechnika. Savarankiški, praktiniai ir laboratoriniai darbai. Savarankiški darbai. Elektros grandinės skaičiavimas ekvivalentinio keitimo metodu. Kintamosios srovės grandinių skaičiavimas. Praktiniai darbai. Laidininkų ir ...
Elektrotechnikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2014 12 01
Triukšmo filtras 50/60 Hz
Teorija. Gauso filtras. Besselio filtras. Triukšmų filtras su centrinio dažnio taikymu. 560 Hz triukšmo filtro realizacija MATLAB. Informacijos šaltinių sąrašas.
Elektrotechnikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2018 05 21
Elektrotechnika ir elektronika savarankiški darbai
Elektrotechnika ir elektronika. Savarankiškas individualus darbas. Pirmas savarankiškas darbas. Kondencatorių jungimas. Pirmiausia ieškome bendrosios talpos. Pradedame prastinti nuo galo. Kadangi žinoma bendroji talpa ir įtampa , galima ...
Elektrotechnikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2015 04 09
Elektrotechnikos medžiagos
Kokią įtaką dujinių dielektrikų elektriniam atsparumui turi įtampos poveikio laikas, slėgis, elektrodų forma, nuolatinės įtampos ženklas ir įtampos dažnis? Elektrinis atsparumas. Palyginkite vario ir aliuminio savybes. Motyvuokite vario ...
Elektrotechnikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2014 04 08
Įmonės energetinis ūkis
Įvadas. Naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutarčių standartinių sąlygų aprašas. Bendrosios nuostatos. Sutarties šalys, sutarties sudarymas, įsigaliojimas ir nutraukimas. Prijungimo paslaugos ...
Elektrotechnikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2016 01 10
Matavimai
Elektriniai matavimai. Tiesoginės atskaitos prietaisų bendrieji mazgai ir elematai. Magnetoelektriniai matuokliai. Elektromagnetiniai matuokliai.
Elektrotechnikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2014 03 22
Statinio žaibolaidžio skaičiavimas
Įvadas. Žaibolaidžių apsaugos zonos skaičiavimas. Įžeminimas. Schemos. Skaičiuojame su ABB firmos sukurta apsaugos nuo žaibo skaičiavimo programa. Reikalingos medžiagos aktyvinio žaibolaidžio įrengimo įgyvendinimui. Literatūra.
Elektrotechnikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2016 09 11
Taikomoji elektrotechnika savarankiškas darbas
Formulių taikymas uždavinių sprendimuose. Nuolatinės elektros grandinės skaičiavimas. Kintamosios srovės grandininės skaičiavimas. Praktiniai darbai Elektros tinklo skaičiavimas ir parinkimas. Elektros apkrovų skaičiavimas.
Elektrotechnikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2015 10 30
Automatinių transmisijų sistemų diagnostika ir parametrų nuskaitymas sisteminiu testeriu
Automatinių transmisijų sistemų diagnostika ir parametrų nuskaitymas sisteminių testerių pagalba. Darbo tikslas. Priemonės ir darbo metodai. Darbo atlikimo ir ataskaitos pateikimo tvarka. Rezultatai ir išvados.
Elektrotechnikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2015 02 09
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo