Elektrotechnikos skaidrės

165 dokumentai
Elektros variklai
Elektriniai varikliai. Elektros variklių rūšys. Elektros variklis. Asinchroniniai varikliai. Elektros varikliai su stabdžiu. Principinė stabdžio konstrukcija. Elektriniai automobiliai. Kur naudojami elektriniai varikliai?. Bendros paskirties ...
Elektrotechnikos skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2014 01 18
Vėjo elektrinės. Vėjo energijos panaudojimas
Vėjo elektrinės. Vėjo energijos panaudojimas. Istorija. Pirmieji vėjo malūnai Lietuvoje. Vėjo jėgainės Lietuvoje. Vėjo jėgainės sudėtinės dalys. Vėjo jėgainės veikimas. Vėjo energijos panaudojimas. Vėjo jėgainių tipai. Vėjo ...
Elektrotechnikos skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2014 05 08
Vėjo jėgainės projektas
Vėjo jėgainės. Kas yra vėjo jėgainė? Vėjo jėgainių parkas. Vėjo jėgainės jūrose. Vėjo jėgainių rūšys. Pirmoji automatinė vėjo jėgainė. Vėjo jėgainių pagaminama elektra. Vėjo jėgainės Lietuvoje. Vėjo energetika ...
Elektrotechnikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2017 11 05
Elektros srovės pavojingumas
Elektros srovės pavojingumas, apsaugos nuo elektros būdai ir priemonės. Tikslai. Elektros srovė. Ką reikia žinoti. Apie elektros. Srovės poveikį žmogaus organizmui? Elektros traumos. Nudegimai. Odos metalizacija. Elektriniai randai ...
Elektrotechnikos skaidrės, Skaidrės, 28 puslapiai
2014 02 04
Asinchroninės mašinos skaidrės
Asinchroninės mašinos. Trifazio asinchroninio variklio sandara. Trifazis sukamasis magnetinis laukas. Asinchroninio variklio veikimo principas. Asinchroninio variklio elektriniai parametrai. Asinchroninio variklio sukimo momentas. Asinchroninio ...
Elektrotechnikos skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2016 07 01
Skaitmeninė elektronika. Loginiai elementai
Skaitmeninė elektronika.Loginiai elementai. Elementarios loginės funkcijos. Logikos algebra. Loginiai elementai. Loginė funkcija IR. Loginė funkcija ARBA. Loginė funkcija NE. Loginė funkcija Išskirtinis ARBA. Pilnasis loginių funkcijų ...
Elektrotechnikos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2016 07 01
Saugus elgesys su elektra
Saugus elgesys su elektra. Pirmiausia kas yra elektra. ELEKTROS smūgis - kaip padėti? Pirmas. Iškart skambink bendruoju pagalbos telefonu 112! Antras. Suteik pirmąją pagalbą ir pats! ELEKTROS sukeltas gaisras - ką daryti? Pirma. Jei gaisras ...
Elektrotechnikos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2016 07 18
Žaibosaugos įrenginių montavimas
Žaibosaugos įrenginiai ir jų montavimas. Žaibosaugos sistemos. Vidinė viršįtampių apsauga. Viršįtampių apsaugos išdėstymas. Viršįtampių ribotuvai 1,5 kV. Potencialų suvienodinimas. Franklino žaibolaidis. Pagrindinės sąvokos. ...
Elektrotechnikos skaidrės, Skaidrės, 58 puslapiai
2016 07 05
Saugus elgesys naudojant elektrą ir veikiant jos įrenginių aplinkoje
Saugus elgesys naudojant elektrą ir veikiant jos įrenginių aplinkoje. Elektra. Elektrikas. Elektros greitis. Elektra ir vanduo. Elektra ir metalas. Elektros prietaisų valymas. Šviestuvų priežiūra. Kištukiniai lizdai ir elektros laidai. Kaip ...
Elektrotechnikos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2015 02 18
Elektros skaitiklių įrengimas ir prijungimas
Elektros skaitiklių įrengimas ir prijungimas. Skaitiklio įrengimo vieta. Pastatymo reikalavimai. Elektros apskaitos schemose naudojami kabeliai ir laidininkai. Elektros skaitiklių priežiūra. Trifazio indukcinio skaitiklio tiesioginis ...
Elektrotechnikos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 03 28
Elektros instaliacijos įrengimo seka
Elektros instaliacijos įrengimo seka. Bendras pasiruošimas. Žymėjimas. Paruošimas. Linijų tiesimas. Paslėptų laidų paieška. Schemos surinkimas. Darbo užbaigimas. Atliekant elektros instaliaciją be projekto, reikėtų vadovautis šiuo ...
Elektrotechnikos skaidrės, Skaidrės, 31 puslapis
2016 07 05
Apšvietimo sistemos ir tinklai
Apšvietimo sistemos ir tinklai. Svarbiausios sąvokos. Apšvieta skirstoma. Elektrinio apšvietimo lempos. Kaitinamosios lempos. Dujinio išlydžio lempos. Privalumai. Šviestuvai. Šviestuvų skirstymas. Apšvietimo sistemos. Darbo apšvietimas ...
Elektrotechnikos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2016 06 30
Diodai skaidrės
Lempinis ( elektrovakuminis ) diodas. Veikimo principas. Šviesos diodai. Mirksintys šviesos diodai. Štai tokių diodų pavyzdys. Puslaidininkis diodas. Triodas. Pentodas. Ačiū už dėmėsį.
Elektrotechnikos skaidrės, Skaidrės, 29 puslapiai
2016 06 28
Elektros generatorius
Elektros generatorius. Tikslas Kas yra elektros generatorius? Istorija Elektros generatorių tipai Veikimo principas Pritaikymas Išvada Šaltiniai. Tikslas. Sužinoti kas yra elektros generatorius ir kaip jis veikia. Elektros ...
Elektrotechnikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2017 03 13
Apšvietimo skaičiavimas skaidrės
Apšvietimo skaičiavimas. Apšvietimo skaičiavimo metodai. Apšvietimo įrenginiai projektuojami tokiu nuoseklumu. Šviesos šaltinio pasirinkimas. Apšvietimo sistemos parinkimas. Normuoto apšvietimo En parinkimas. Šviestuvo parinkimas. ...
Elektrotechnikos skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2018 03 27
Degimo reguliavimo lemputė
Elementarioji diagnostika. Uždegimo laiko reguliavimo lemputė. Variklio analizatorius. Uždegimo laiko tinkamumo patikrinimas. Uždegimo laiko reguliavimas. Uždegimo kontaktai. Degimo laiko ankstinimas. Degimo laiko vėlinimas. Degimo laiko ...
Elektrotechnikos skaidrės, Skaidrės, 42 puslapiai
2012 11 19
Elektros įvadų įrengimas
Elektros įvadų įrengimas. Atvado nuo oro linijos schema. Įvadinio apskaitos skydelio (ĮAS) įrengimas prie tranzitinės skirstomosios spintos. Įvadinio apskaitos skydelio. Įvadinio apskaitos skydelio (ĮAS) įrengimas prie sienos ir ...
Elektrotechnikos skaidrės, Skaidrės, 30 puslapių
2016 07 05
Elektros variklių automatinis stabdymas
Elektros variklių automatinis stabdymas. Perstūmimo ir kėlimo mechanizmų elektros varikliai dažnai stabdomi mechaniniais stabdžiais, kurie valdomi elektromagnetais. Rekuperacinis stabdymas. Nuolatinės srovės variklio dinaminis stabdymas, ...
Elektrotechnikos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 07 05
Komplektinių transformatorinių montavimas
Komplektinė transformatorinė. Tipinės pagrindinės įrangos išdėstymo schemos. Transformatorius. termometras. Vienoje kameroje įrengiami keli galios transformatoriai atskiriami metalinio tinklo pertvara arba neatskiriami. Komplektinių ...
Elektrotechnikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 07 02
Elektromagnetinės bangos skaidrės (2)
Elektromagnetinės bangos. Elektromagnetinė banga. Elektromagnetinių bangų atradimas. Tikroji elektromagnetinių bangų atradimo data. Žemo dažnio elektromagnetinės bangos. Radijo bangos. Radijo bangų sklidimas. Mikrobangos. Mikrobangų ...
Elektrotechnikos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2017 01 02
Elektros varikliai
Elektros varikliai. Tikslai. Įdomu. Varikliai. Elektros variklis. Elektrinio variklio konstrukcija. Elektros variklio veikimas. Nuolatinės srovės varikliai. Nuolatinės srovės variklis. Laidininkas magnetiniame lauke. Kairiosios rankos ...
Elektrotechnikos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2017 11 18
Neorganinės izoliacinės medžiagos
Neorganinės izoliacinės medžiagos ir izoliacinės plėvelės. Neorganinės izoliacinės medžiagos Stiklas. Stiklo gamyba Grynieji oksidai. Stiklo gamyba Oksidai. Stiklo gamyba. Stiklo gamyba. Stiklo gaminių gamyba. Stiklo gaminių gamyba. ...
Elektrotechnikos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2014 01 11
Paslėptoji instaliacija patalpose
Paslėptoji instaliacija patalpose. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės (ELIĮT). Gyvenamosios ir administracinės. Horizontaliųjų instaliacijos zonų plotis yra 30 cm. Jungtukai, kištukiniai lizdai ir atšakos dėžutės ...
Elektrotechnikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 03 28
Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros instaliacija
Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros instaliacija. Gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų elektros įrenginiai. Įvadiniai įrenginiai, skirstomosios spintos ir skydeliai. Apsauginių (PE) laidininkų skerspjūvis ...
Elektrotechnikos skaidrės, Skaidrės, 43 puslapiai
2016 03 28
Apšvietimo ir šviesos signalizacios įrenginiai
Apšvietimo ir šviesos signalizacios įrenginiai. Apšvietimo įrenginiai. Šviesos signagnalizacijos įrenginiai. Automobilių išorės šviesos įrenginiai. Lygiagretūs spinduliai. Artimųjų šviesų įjungimas užvedus variklį. Lempučių ...
Elektrotechnikos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2016 07 05
Elektros energijos gamyba, perdavimas, panaudojimas
Elektros energijos gamyba, perdavimas, panaudojimas. Darba ruošė Liveta Kantautaitė 2014. 10. Kas yra elektra? Elektros gamyba Kas yra perdavimo linija. Kas yra elektra. Elektra – visuma reiškinių. Elektros energijos gamyba. Elektros ...
Elektrotechnikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2015 05 12
Galios įrenginių instaliacija
Galios įrenginių instaliacija. Vartojamos sąvokos. Elektros mašinų patalpos. Elektros varikliai ir jų komutavimo aparatai. Avarinio išjungimo aparatų nereikia įrengti mechanizmams.
Elektrotechnikos skaidrės, Skaidrės, 29 puslapiai
2016 03 28
Jutikliai projektas (2)
Jutikliai. Jutiklių paskirtis. Jutiklių klasifikacija. Tenzometriniai jutikliai. Tenzojutikliai. Tenzorezistorių potenciometrinė matavimo schema. Ketvirčio tilto matavimo schema su diferencialiniu stiprintuvu. Dviejų tenzometrų (pusės ...
Elektrotechnikos skaidrės, Skaidrės, 61 puslapis
2017 12 27
Komutaciniai įrenginiai
Komutaciniai įrenginiai. Pereinamoji kontakto varža. Dabar panagrinėsime pereinamosios varžos priklausomybę nuo įvairių faktorių. Kontaktų atsijungimo procesai ir jų dėvėjimasis. Dabar panagrinėsime kontaktų dėvėjimąsi esant mažoms ...
Elektrotechnikos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2016 06 28
Vėjo energetika pristatymas
Vėjo energetika. Vėjo energetika – tai energetikos rūšis. Geografinė padėtis,paplitimas. Pradėta naudoti. Pirmoji vėjo jėgainė Lietuvoje pradėjo veikti 1991m. Vėjo jegainės veikimas. Įtaka aplinkai. Žala Triukšmas Trukdymas ...
Elektrotechnikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 06 24
×