Elektrotechnikos egzaminas konspektas


Elektronikos elementai. Puslaidininkinės medžiagos. Jų elektrinės savybės , n tipo puslaidininkiai , p tipo puslaidininkiai. Jų elektrinės savybės. Puslaidininkių laidumas priklauso nuo priemaišų juose. Temperatūros , greitųjų dalelių srauto , magnetinio lauko , elektrinio lauko. Priemaišos padidina krūvininkų skaičių puslaidininkyje. N sandūra , Krūvininkų rekombinacija , Potencialinis barjeras , n sandūros laidumas esant atgalinei ir tiesioginei Įtampoms , voltamperinė charakteristika. N sandūra. Potencialinis barjeras. – n sandūros voltamperinė charakteristika. Atgalines soties srove. Elektrinis pramušimas. Stabilitronas. Stabilitrono sutartinis ženklas , sandara , veikimo principas , paskirtis , jungimo į grandinę schema , voltamperinė charakteristika. Stabilitronas. Fotodiodas. Veikimas , charakteristikos , parametrai Fotodiodas. Dvipolis tranzistorius. Sutartiniai ženklai , jungimo į grandinę schema , sandara ir veikimas , charakteristikos. Dvipolis tranzistorius. Veikimo principas. Perdavimo charakteristika. Įėjimo charakteristika. Išėjimo charakteristika. Tiristorius. Sutartiniai ženklai , sandara ir veikimas , charakteristikos. Kodėl trumpalaikis valdymo impulsas atidaro trinistorių? Triodinis tiristorius. Svarbu , kad valdymo signalu trinistorių galima priversti atsiverti , bet atviram trinistoriui valdymo signalas jokios įtakos nebeturi. ELEKTRONIKOS ĮTAISAI Lygintuvai ( Paskirtis , struktūrinė schema , svarbiausieji parametrai Lygintuvo paskirtis. Struktūrine schema. Įtampos stabilizatorius. Lygintuvo apkrova. Svarbiausieji lygintuvų parametrai Vidutinė išlyginta įtampa Ū ir srovė. Pulsacijos koeficientas. Kp = U1m U. Transformatoriaus antrinės įtampos ir srovės efektinės vertės U2 ir Transformatoriaus antrinės apvijos išnaudojimo koeficientas ktr = P0 S. Transformatorius ir vienas diodas. Su apkrova.


1. Puslaidininkinės medžiagos. (Jų elektrinės savybės, n tipo puslaidininkiai, p tipo puslaidininkiai. Jų elektrinės savybės).

Puslaidininkių laidumas priklauso nuo priemaišų juose, taip pat nuo išorinių veiksnių: temperatūros, greitųjų dalelių srauto, magnetinio lauko, elektrinio lauko. Priemaišos padidina krūvininkų skaičių puslaidininkyje iki 107 cm-3 . Puslaidininkiuose kristaluose valentiniai elektronai tarp gretimų atomų sudaro stiprius kovalnetinius ryšius. Tuos ryšius suardžius temperatūros, šviesos ar kitokiu poveikiu, puslaidininkis tampa laidus srovei. Šios pusladininkių savybės yra panaudojamos kuriant įvairius puslaidininkius elektronikos elementus.

Elektrinės savybės: suardžius puslaidininkiuose kristaluose valentinių elektronų atomų kovalentinius ryšius, puslaidininkiai tampa laidūs srovei. Šios savybės panaudojamos kuriant įvairius elektronikos elementus.

2. p-n sandūra, (Krūvininkų rekombinacija, Potencialinis barjeras, p-n sandūros laidumas esant atgalinei ir tiesioginei Įtampoms, voltamperinė charakteristika)

p–n sandūros voltamperinė charakteristika. Jei p–n sandūra būtų ideali, tiesiogine kryptimi ji praleistų srovę ir įtampos kritimas joje būtų lygus 0, atgaline kryptimi ja srovė netekėtų, nesvarbu kokio didumo įtampa UR. Reali charakteristika: didinant tiesioginę įtampą UF, srovė neteka, kol ši įtampa yra mažesnė už p–n sandūros potencialinį barjerą V0. Kai įtampa UF pasidaro lygi V0 pradeda tekėti srovė IF. Didinant atgalinę įtampą UR, atgalinė srovė IR pradžioje labai priklauso nuo UR didumo, bet ji yra palyginti maža, nes šalutinių krūvininkų yra palyginti nedaug. Toliau didinant UR, atgalinė srovė IR beveik nedidėja ir vadinama atgalines soties srove. Dar padidinus atgalinę įtampą prasideda p–n sandūros elektrinis pramušimas. Sandūros varža labai sumažėja, todėl net ir dėl nedidelio atgalinės įtampos prieaugio atgalinė srovė labai padidėja.

Elementas, kuriame yra viena p–n sandūra ir kuris turi du išvadus, vadinamas puslaidininkiu diodu. Jie naudojami įvairiuose lygintuvuose kintamajai srovei paversti nuolatine. Kuo stipresnė tiesioginė srovė ir kuo didesnis tiesioginės įtampos kritimas, tuo didesni nuostoliai diode. Diodo temperatūra turi būti ne didesnė už leistiną: germanui diodų – 75(C, silicio – 175(C. Diodų srovės gali būti 50–100 kartų didesnės už vardines, jei trunka ne ilgiau kaip 0,1 s. Svarbi lyginimo diodų charakteristika yra leistinoji atgalinė įtampa. URmax – didžiausia atgalinė įtampa, kurią pasiekus diodas dar nepramušamas elektriškai. Pagal tiesioginę srovę diodai skirstomi: silpnų, vidutinių ir stiprių srovių

Stabilitronas – diodas, kuris naudojamas įtampai stabilizuoti, kai juo tekanti srovė kinta tam tikrose ribose. Diodas dirba eletrinio pramušimo rėžimu t.y. įjungiamas taip, kad jo p–n sandūra tekėtų atgalinė srovė. Srovei kintant nuo IZmin iki IZmax, stabilizuojamoji įtampa UZ beveik nekinta. Kad neįvyktų šiluminis pramušimas, specialiai pagerinamas diodo aušinimas

Apkrovos varža Ra turi būti daug mažesnė už Rv

Apšvietus padidėja „atvirkščia“ (tamsoje beveik srovės nepraleidžiančia) kryptimi įjungtu diodu tekanti srovė.

Dvipolis tranzistorius – trijų sluoksnių puslaidininkinis tranzistorius, kuriame yra dvi p-n sandūros. Dvipoliai tranzistoriai gali būti sudaryti iš n-p-n arba p-n-p tvarka išdėstytų puslaidininkių. Veikimo principas ir savybės vienodos, bet prie jų vienvardžių elektrodų prijungiami priešingo poliarumo potencialai ir srovės jais teka priešingai. Vidurinis sluoksnis vadinamas baze(B) ir turi mažai krūvininkų. Vienas iš gretimų bazei sluoksnių turi daug krūvininkų, todėl pažymėtas n+ arba p+ ženklu. Jis gali skleisti krūvininkus į bazę, todėl vadinamas emiteriu(E). Iš kitos bazės pusės esantis sluoksnis vadinamas kolektoriumi(C), turi vidutinį krūvininkų tankį. Tarp gretimų sluoksnių susidaro p-n sandūros. Tiesioginės kryptys priešingos: B-E ir B-C (n-p-n) ir E-B ir C-B (p-n-p). Veikimo principas: 1)UBE =0, IB=0, IC=0 (srovė per tranzistorių neteka). Prijungus teigiamą jungtį prie bazės (n-p-n tranzistorių) išorinio lauko veikiami emiterio elektronai yra įpurškiami į bazę. Veikiami kolektoriaus įtampos, elektronai iš bazės pernešami į kolektoriaus sluoksnį ir taip pradeda tekėti kolektoriaus srovė. 2)UBE>0, IB>0, IC>0, o tos srovės dydis tiesiogiai priklauso nuo bazės srovės. IF=IB+IC; IE≈Ic. Kuo daugiau krūvininkų patenka iš emiterio į bazę, tuo sipresnė bazės srovė IB, ir tuo stipresnė kolektoriaus srovė IC. Tuo būdu kolektoriaus srovė IC yra valdoma bazės srove IB. IC=f(IB) – perdavimo charakteristika. Srovės perdavimo koeficientas (((IC/(IB. Įėjimo charakteristika IB(f(UBE), kai UCE(const. Išėjimo charakteristika IC(f(UCE), kai IB(const. Dvipolis tranzistorius yra stiprinimo elementas, kurio voltamperinės charakteristikos yra keičiamos, keičiant bazės srovę.

  • Microsoft Word 7782 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 26 puslapiai (8953 žodžiai)
  • Universitetas
  • Donatas
  • Elektrotechnikos egzaminas konspektas
    10 - 7 balsai (-ų)
Elektrotechnikos egzaminas konspektas. (2016 m. Gegužės 23 d.). https://www.mokslobaze.lt/elektrotechnikos-egzaminas-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 26 d. 10:23
×