Elektrotechnikos egzamino klausimų atsakymai


Omo dėsnis. Kirchhofo dėsnis. Energijos balanso lygtis. Energijos nuostoliai. Galios balanso lygtis. Tuščioji eiga. Vardinis normalusis režimas. Trumpojo jungimo režimas. Suderintas režimas. Idealusis EVJ šaltinis. Realusis EVJ šaltinis. Lygiagrečiai sujungti imtuvai. Srovių rezonansas. Elektros srovės galia. Vienfazis vienpusio lyginimo lygintuvas. Dvipusio lyginimo lygintuvas. Trifaziai lygintuvai. Variklio su trumpai sujungtu rotoriumi. Variklio su faziniu rotoriumi. Stiprinimo koeficientas. Įėjimo ir išėjimo varžos. Naudingumo koeficientas. Dažninė amplitudės charakteristika. Svarbiausieji parametrai yra. Išorinė charakteristika. Tuščios eigos bandymas. Trumpo jungimo bandymas. Omo dėsnis –. Kirchhofo dėsniai –. Statorių sudaro. Rotorių sudaro. Variklio darbo režimai.


Wd – energija, suvartojama imtuve ir šaltinyje dėl jo vidinės varžos

Energijos nuostoliai – energija, suvartojama šaltinyje dėl jo vidinės varžos: Wd = Ri I2 t

Tuščioji eiga. Išjungus jungiklį S, grandinė nutraukiama, srovė ja nebeteka: I = 0. Šaltiniui dirbant tuščiąja eiga, jo įtampa lygi EVJ.

Realusis EVJ šaltinis – šaltinis, kuris turi vidinę varžą Ri ir jame susidaro įtampos kritimas. Šaltinio įtampa U mažėja, didėjant apkrovai, kai E = const. Realusis srovės šaltinis turi vidinį laidumą Gi. Realiojo srovės šaltinio srovė: I = Ik – Gi U.

I Kirchhofo dėsnis – elektrinės grandinės mazgo srovių algebrinė suma lygi nuliui. Teigiamos srovės – ištekančios iš mazgo, neigiamos srovės – įtekančios į mazgą. (I = 0.

Lygiagrečiai sujungtų varžų ekvivalentinė varža: Re = 1/R1 + 1/R2 + ... + 1/Ri

Nuosekliai sujungtų varžų ekvivalentinė varža: Re = R1 + R2 + ... + Ri

Įtampų trikampio du statinius sudaro aktyviosios bei reaktyviosios įtampų vektoriai. Bendruoju atveju jie yra žymimi Ua ir Ur. Jei grandinės srovės pradinė fazė (i ( 0, vektorinė diagrama braižoma pasukta teigiamu arba neigiamu kampu (i (prieš arba laikrodžio rodyklės sukimosi kryptimi).

Lygiagrečiai sujungtų imtuvų įtampa yra ta pati: kiekvieno imtuvo įtampa yra tos pačios amplitudės ir fazės.

Lygiagrečiai sujungtų imtuvų grandinės ekvivalentinis kompleksinis laidumas yra lygus atskirų šakų kompleksinių laidumų sumai. Aktyvieji lygiagrečių šakų laidumai sudedami aritmetiškai, o reaktyvieji – algebriškai.

I1 = U/(Z1ejᵠ1) = (U/Z1)e -jᵠ1 = I1a – jI1r = I1u + I1r

I2 = U/(Z2ejᵠ2) = (U/Z2)e -jᵠ2 = I2a – jI2r = I2u + I2r

16. KINTAMOSIOS SROVĖS GRANDINĖS SROVIŲ REZONANSAS. GALIA. ŽVAIGŽDE SUJUNGTŲ SIMETRINIŲ IMTUVŲ GRANDINĖ

Srovių rezonansas gali vykti lygiagrečiai sujungtų imtuvų grandinėje, kai vienas iš imtuvų yra induktyvaus, o kitas – talpinio pobūdžio. Srovių rezonanso sąlyga: B = BL – Bc = 0 arba BL = Bc. Rezonanso metu srovė yra tos pačios fazės kaip įtampa, nes induktyvioji ir talpinė srovės yra lygios ir priešingų fazių. Srovių rezonansui grandinė paprastai suderinama keičiant induktyvumą, talpą, tinklo dažnį.

Simetrinio imtuvo įtampų ir srovių vektorinė diagrama

Vienfazis vienpusio lyginimo lygintuvas. Jį sudaro transformatorius ir vienas diodas, kuris su apkrova RL yra sujungtas nuosekliai. Vienfazio vienpusio lyginimo lygintuvo išlyginta įtampa ir srovė vieną pusperiodį kinta sinuso dėsniu, o kitą yra lygios nuliui. Dėl didelės pulsacijos ir mažo transformatoriaus antrinės apvijos išnaudojimo koeficiento vienfaziai vienpusio lyginimo lygintuvai praktikoje naudojami labai retai.

Grandinėje su vidurine atšaka antrinė transformatoriaus apvija sudaroma iš dviejų vienodų dalių. Vieną pusperiodį veikia viena viena antrinės apvijos dalis ir vienas diodas, antrą pusperiodį – antra dalis ir kitas diodas.

Variklio su trumpai sujungtu rotoriumi mechaninė charakteristika. Tokių variklių yra dauguma. Kai tokio variklio statoriaus apvija prijungiama prie vardinės įtampos, kurios dažnis yra lygus variklio vardiniam dažniui, variklio mechaninė charakteristika vadinama natūraliąja. Natūralios mechaninės charakteristikos dalis, kol M ≤ 0,9 Mmax, yra beveik tiesė, todėl laikoma, kad ją apytiksliai galima nubrėžti per du taškus.

  • Elektrotechnika Špera
  • Microsoft Word 56 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 9 puslapiai (3180 žodžiai)
  • Evaldas
  • Elektrotechnikos egzamino klausimų atsakymai
    10 - 5 balsai (-ų)
Elektrotechnikos egzamino klausimų atsakymai. (2016 m. Balandžio 16 d.). https://www.mokslobaze.lt/elektrotechnikos-egzamino-klausimu-atsakymai.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 18 d. 14:07
×