Elektrotechnikos egzui špera


Inžinerijos Špera. Omo dėsnis. I Kirchofo dėsnis. II Kirchofo dėsnis. Elektros grandinės tuščios eigos režimas. Elektros grandinės trumpojo jungimo režimas.Elektros grandinės suderintas režimas. Pereinamieji procesai. Kondensatoriaus įkrovimas ir iškrovimas.Pereinamieji procesai nuolatinės srovės grandinėje su induktyvumo rite. Ritės prijungimas.Kintamos srovės pagrindinės charakteristikos bei jų vaizdavimas. Kintamosios srovės aktyvusis imtuvas. Galia. Kintamos srovės induktyvusis imtuvas. Galia. Kintamos srovės talpinis imtuvas.Kintamos srovės nuosekliai sujungtų imtuvų grandinė. Įtampų trikampis. Varžų trikampis. Omo dėsnio išraiška kompleksiniais dydžiais. Kintamos srovės lygiagrečiai sujungtų imtuvų grandinė. Srovių trikampis. Laidumų trikampis. Omo dėsnio išraiška kompleksiniais dydžiais. Kintamosios srovės grandinės galia. Galių trikampis. Galios koeficientas. Galios koeficiento gerinimas. Kintamos srovės grandinės įtampų rezonansas. Kintamos srovės grandinės srovių rezonansas. Kintamos srovės trifazė grandinė. Galia. Žvaigžde sujungtų simetrinių imtuvų grandinė. Žvaigžde sujungtos nesimetinės trifazės grandinės skaičiavimas, kai nulinio laido varža ZN=. Trikampiu sujungtos simetrinės trifazės grandinės skaičiavimas. Trikampiu sujungtos nesimetrinės trifazės grandinės skaičiavimas. Magnetinių grandinių klasifikacija ir dėsniai.Transformatoriaus paskirtis ir veikimo principas. Apkrauto ir neapkrauto transformatoriaus vektorinės diagramos. Transformatoriaus tuščiosios eigos ir trumpo jungimo bandymai. Tuščiosios eigos bandymas.Transformatoriaus parametrai ir charakteristikos. Transformatorių panaudojimas. Nuolatinės srovės mašinos veikimo principas ir charakteristikos. Elektros mašinų paskirits ir ypatumai.Nepriklausomo ir lygiagretaus žadinimo variklis.Generatorių ypatybės ir charakteristikos.Trifazis sukamas magnetisnis laukas. Asinchroninio variklio veikimo principas. Asinchroninio variklio nuostoliai ir mechanine charakteristika. Greicio reguliavimas. Asinchroniniai variklių charakteristikos. Vienfaziai ir dvifaziai asinchroniniavia varikliai. Sinchronines mašinos jų charakteristikois ir panaudojimas. Elekros pavaros darbom masinu mechanine charakteristika. Elektros pavaros, judejimo lygtis. Pavaros varikliu parinkimas. Elektros energijos tiekimas. Apsaugos. Puslaidininkių laidumas, p-n sandūra. Puslaidininkinis diodas. Vienpusiai, dvipusiai, trifaziai, valdomieji lygintuvai. Vienuolis (lauko, MDP, MOS) tranzistoriai. Dvipolis (n-p-n, p-n-p) tranzistorius. Stiprintu


Idealiuoju srovės šaltiniu vadinamas toks EVJ šaltinis, kurio E=const ir Ri=0. Jo įtampa lygi EVJ ir nuo apkrovos nepriklauso. Realusis EVJ šaltinis turi vidinę varžą Ri, todėl jame susidaro įtampos kritimas. Jo išorinė charakteristika išreiškiama: U=E-RiI. Praktiškai didelės galios EVJ šaltinių vidinės varžos gana mažos, todėl juos galima laikyti idealiaisiais.

Lygiagrečiai sujungtų imtuvų laidumas lygus jų laidumų sumai , o galia, galių sumai

Išjungus jungiklį, grandinė nutraukiama , srovė ja nebeteka: I=0. Šaltinio tuščios eigos įtampa:

Tai toks grandinės režimas, kai imtuvo varža lygi 0; R=0. Trumpojo jungimo srovė:

Imtuvui atiduodama tiek pat elektros energijos, kiek suvartojama šaltinyje dėl jo vidinės varžos.

Kondensatoriaus įtampa eksponentiškai didėja, kol po tampa lygi šaltinio įtampai U, kuri yra jos nusistovėjusi vertė. Kondensatoriaus talpa eksponentiškai mažėja, kol visiškai išnyksta; jos nusistovėjusi vertė yra lygi 0.

Ritės prijungimas. Sujungus jungiklį S grandine pradeda tekėti srovė. Dėl saviindukcijos induktyvumo ritėje atsiradusi EVJ priešinasi srovės kitimui.

Grandinės srovė ir rezistoriaus įtampa eksponentiškai didėja. Jų pradinės vertės yra nulinės, o nusistovėjusios šitokios: Ritės įtampa ir EVJ eksponentiškai mažėja nuo vertės

iki nulio. Pereinamojo proceso sparta priklauso ne nuo absoliučių grandinės L ir R verčių, bet nuo jų santykio. Pvz., padidinus ir induktyvumą. ir aktyviąją varžą du kartus, laiko konstanta nepakinta, bet pakinta nusistovėjusi srovės vertė, kuri sumažėja du kartus. Padidinus tik induktyvumą, laiko konstanta padidėja, ir pereinamasis procesas trunka ilgiau, nors jo baigties sąlygos nepakinta. Padidinus tik aktyviąją varžą, pakinta ir laiko konstanta, ir baigties sąlygos.

Pereinamasis procesas prasideda sujungus jungiklį S. Po perjungimo srovė staiga neišnyksta, nes ritėje indukuojasi saviindukcijos EVJ, kuri trukdo srovei mažėti. Ritės magnetinio lauko energija aktyviajame imtuve virsta šiluma ir išsklaidoma į aplinką.

Rezistoriaus įtampa, kaip ir srovė, eksponentiškai mažėja. Ritės įtampa taip pat mažėja.

Sujungus grandinę trumpai, ritė tampa šaltiniu; joje atsiranda saviindukcijos EVJ.

Dažnai reikia apskaičiuoti fazių skirtumą tarp įtampos ir srovės. Jis paprastai žymimas raide Fazių skirtumo ženklą rodo kuris iš sinusinių dydžių faze pralenkia kitus, o kuris – atsilieka. Pvz., kai , sakoma, kad srovė atsilieka faze nuo įtampos arba įtampa pralenkia srovę. Kai fazių skirtumas lygus 0, sinusiniai dydžiai yra tos pačios fazės. Kai fazių skirtumas lygus , sinusinių dydžių fazės yra priešingos.

Reaktyviaisiais imtuvais vadinsime tokius, kuriuose vyksta periodinė energijos kaita tarp jų magnetinio ar elektrinio lauko ir šaltinio. Reaktyviaisiais imtuvais gali būti induktyvieji ir talpiniai. Induktyvusis imtuvas turi induktyvumo ritės savybes, todėl elektrinėse schemose vaizduojamas sutartiniu induktyvumo ritės ženklu. Tekėdama induktyviuoju imtuvu kintamoji srovė iL(t) sukuria kintamąjį magnetinį lauką, kurio pilnutinis srautas ΨL=LiL; L-induktyvumas (henris H). Dėl kintamojo magnetinio lauko poveikio induktyviajame imtuve indukuojama saviindukcija EVJ eL=LdiL/dt. Ši saviindukcijos EVJ priešinasi kintamosios srovės kitimui.

Reaktyviųjų imtuvų momentinės galios funkcijos neturi nuolatinės dedamosios, vadinasi, reaktyviuosiuose imtuvuose energija nevartojama. Galia ; Galia matuojama varais (var).

Vadinasi, ( yra ne tik srovės I fazių skirtumas, bet ir kompleksinės varžos Z argumentas:

Kompleksinė galios realioji dedamoji yra aktyvioji, o menamoji- reaktyvioji galia. kompleksinės pilnutinė galia ir argumentas:

  • Inžinerija Šperos
  • 2014 m.
  • Enest
  • 10 puslapių (7132 žodžiai)
  • Inžinerijos šperos
  • Microsoft Word 349 KB
  • Elektrotechnikos egzui špera
    10 - 4 balsai (-ų)
Elektrotechnikos egzui špera. (2014 m. Lapkričio 06 d.). http://www.mokslobaze.lt/elektrotechnikos-egzui-spera.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 17 d. 21:23